Christian Bohr

您也姓Bohr吗?

考证Bohr氏源流

Christian Bohr的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Professor Christian Harald Lauritz Peter Emil Bohr, dr. med.

生日 (55)
出生地 København, Sjælland, Danmark
逝世 1911年2月3日 (55)
København Sjælland, Danmark
葬于 Assistens Kirkegård, Nørrebro, København, Sjælland, Danmark
直接亲属

Henrik Georg Christian Bohr, cand. theol.Caroline Louise Augusta Rimestad之子
Ellen Adler的丈夫
Jenny Bohr; Niels Bohr, Nobel Prize in Physics, 1922Harald A. Bohr之父
Augusta Birgitte Vilhelmine Bohr; Henrik Georg Christian Bohr, var aldrig gift; Peter Georg Bohr; Olivia Christine BohrIda Lina Augusta With的兄弟

Occupation: Professor
管理员 Private User
最近更新

About Christian Bohr

Dr. med. 1880, 1880-83 Uni. Leipzig, 1886 Lektor am Westenschen Institut, 1890 Professor an der Universität Kopenhagen, 1905-1906 Univeritätsrektor. 1890 professor i fysiologi ved Københavns Universitet, 1905-06 rektor.

Blev født i Kjøbenhavn 14. Febr. 1855. Han dimitteredes 1872
fra det v. Westenske Institut og tog Lægeexamen
i 1878. Derefter var han i nogle Aar Assistent i
Universitetets fysiologiske Laboratorium hos Professor
Panum, tog 1880 Doktorgraden, arbejdede derpaa i flere
Semestre i Professor Ludwigs fysiologiske Institut i
Leipzig, holdt efter sin Tilbagekomst som Privatdocent
fysiologiske Forelæsninger ved Universitetet
og blev efter en Konkurrence med J. Buntzen og
L. Vogelius i Febr. 1886 Panums Efterfølger som
Lektor i Fysiologien ved Kjøbenhavns Universitet. Den
fysiologiske Videnskab skylder ham Arbejder af høj
Rang, og som Saadanne maa, foruden hans Disputats om
Mælken og Mælkekuglerne, fremhæves hans Undersøgelser
over Muskelsammentrækninger, over Blodfarvestoffets
Forhold, navnlig med Hensyn til Iltabsorption, og hans
Arbejde om Iltens Afvigelse fra den Boyle-Mariotteske
Lov ved lavt Tryk, hvilket skaffede ham Videnskabernes
Selskabs Sølvmedaille. 1888 blev han Medlem af
dette Selskab. Han er gift med Ellen Adler, Datter
af Grosserer D. B. A.

Smith og Bladt, Den danske Lægestand, 5. Udg.

Jul. Petersen.

查看全部

Christian Bohr的年谱

1855
1855年2月14日
København, Sjælland, Danmark
1883
1883年
27岁
1885
1885年10月7日
30岁
København, Hovedstaden, Danmark
1887
1887年4月22日
32岁
København, Hovedstaden, Denmark
1911
1911年2月3日
55岁
København Sjælland, Danmark
????
Assistens Kirkegård, Nørrebro, København, Sjælland, Danmark