Christian de Stockfleth, til Søholm, Brahesholm og Krenkerup.

public profile

Is your surname de Stockfleth?

Research the de Stockfleth family

Christian de Stockfleth, til Søholm, Brahesholm og Krenkerup.'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Christian de Stockfleth, til Søholm, Brahesholm og Krenkerup.

Birthdate:
Death: November 25, 1750 (34)
København, Sjælland, Danmark
Immediate Family:

Son of Wilhelm Christian de Stockfleth, til Brahesholm og Krenkerup and Marie Dorothea Ambrosiusdatter Charisius, til Brahesholm
Husband of Adolphine Christine Rostgaard and Margrethe von Heinen
Father of Christiane de de Stockfleth
Brother of Isabella Christiane Stockfleth

Occupation: Stiftamtmand, Stiftsbefalingsmann i Trondheim., Ejer af Braheholm fra 1725-1750
Managed by: Christian Munk
Last Updated:

About Christian de Stockfleth, til Søholm, Brahesholm og Krenkerup.

Christian de Stockfleth (1715-1750), til Søholm, Brahesholm og Krenkerup

1735 Hofjunker og Assessor i Hofretten, 1736 Vicelandsdommer i Fyen, 1738 virkelig Justitsraad og fungerende Landsdommer s. St., 1743 Landsdommer, 1744 Stiftamtmand i Trondhjem, tiltraadte Embedet 1745, 1747 ombyttede denne duelige og i Norge vel lidet og ansete Embedsmand Embedet med et Assessorat i Høiesteret, 7/6 s. A. ved Høiesteretsdom Eier af Søholm paa Fyen. Brahesholm hører til Vedtofte Sogn, og i dette Sogn oprettede Stockfleth et Hospital for 4 fattige, til hvilket han skænkede 1000 Rdl. 31/3 1750 Hvid Ridder (S. K.) med Symbol »Procul ab umbries« (Fjernt fra Skyggerne). Poeten Ambrosius Stub synes i flere Aar at have været i Stockfleths Hus paa Brahesholm som Sekretær. Paa Opdals Præstegaard i Norge staar endnu en Stue, som er bygget af første Præst der kom efter Reformationen Aar 1560. Over Indgangen til denne Stue, kaldet »Herre Stue « staar at læse: »Aar 1747 blev denne Herre-Stue Bygning af Opdals Menighed repareret, hvortil Hr. Stiftsbefalingsmand Christian Stockfleth forærede denne fattige Menighed 40 Rdl.« † 25/11 1750 i Kjøbenhavn som sidste Mand af den rangadelige — fra Biskop Stockfleth nedstammede Gren af Slægten. I Gravskriftet over ham hedder det, at han havde en munter Sjæl i et svagt Legeme. G. 10 16/4 1739 i Kbhvn. m. Adolphine Christine Rostgaard, * 17/1 1706, † 16/7 1740 paa Brahesholm i Barselseng, begr. 21. s. M. (Datter af Oversekretær, Conferentsraad Rostgaard og Canradina Refenfeldt), 20 18/4 1749 i ... m. Margrethe von Heinen, * 26/7 1730 i ..., † 14/2 1805 i ... Dame de l’union parfaite. (Datter af Major Ulr. Fred. von Heinen til Ulriksholm og Karen Brüggemann). (Hun g. 20 ... 1767 m. Stiftamtmand Casper Herman Storm, * 9/2 1718, † 12/3 1777). Som Stamtavlen udviser (Fjerde Slægtled I 4, S.15) var en Datter af Stiftamtmand Stockfleth (den ældre) gift med Oberst Casper v. Schøller, af Slægten Schøller, der gjennem Tiderne har eiet og eier Hovedgaarden »Margaard«, Vigerslev Sogn ved Odense. Dette forklarer, at da efter Grevinde Holcks Død (Sjette Slægtled I, S. 21) Godset »Brahesholm« solgtes, flyttedes derfra til »Margaard «, hvor der endnu hænger Billeder af Biskop Stockfleth, Stiftamtmand Christian Stockfleth (den ældre) og Hustru, begge malede af den nederlandske Maler Jacob Koninck, Captain Wilhelm Stockfleth og Hustru, Stiftamtmand Chr. Stockfleth (den yngre) og maaske dennes første Hustru, hvad ikke kan bevises, da Billedet er uden Paaskrift, og Justitsraadinde Hasse f. Stockfleth (Fjerde Slægtled I 3, S.15). Hofjægermester Schøller, tidligere Eier af »Margaard«, har paa Kunstmuseet i Kbhvn. ladet disse Billeder restaurere. Angaaende Eierforholdet gjennem Tiderne for de Stockflethske tre fynske Godser Brahesholm, Krengerup og Søholm henvises til det interessante Værk: »Fra Fyens Fortid », III, 1921 ved G. L. Vad, Landsarkivar, Odense.

 • Personalh. Tidsskr. 2, 1923, 208.
 • Bricka: Dansk Biogr. Lexikon XVI Bind, S. 441—42.
 • G. L. Vad: Fra Fyens Fortid, 1921, III Bind, S. 118, 150, 152, 178, 193, 221.
 • Dr. Osc. Alb. Johansen: Norges Historie,V Bind, S. 231.
 • Thaulow: Personelh. For Tronhjem og Omegn pag. XXIII.
 • Udgivne af et Samfund: Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, 4. Bind, 1836, S. 296.
 • Bernt Moe: Tidsskrift for den norske Personelh., Ny Række, 5. H., S. 289.
 • Bruun: Fr. Rostgaard og hans Samtid I, 419, 554.

Kilder

--------------------------------------------------------

de Stockfleth, Christian, f. 1715, d. 1750 i Kbhavn. Stiftamtmand i Trondhjem 1744 - 1747, da han blev Assessor i Høiesteret.

view all

Christian de Stockfleth, til Søholm, Brahesholm og Krenkerup.'s Timeline