Elisabeth Carlsdotter Bröms

public profile

Is your surname Carlsdotter Bröms?

Research the Carlsdotter Bröms family

Elisabeth Carlsdotter Bröms's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Elisabeth Carlsdotter Bröms

Birthdate:
Birthplace: Tuna,Medelpad
Death: April 02, 1600 (33)
Viken, Torp, Västernorrland, Sweden
Immediate Family:

Daughter of Carolus Henrici Bröms and Barbro Stigsdotter
Wife of Petrus Erici Bröms
Mother of Kristina Pedersdotter Bröms and Erik Bröm, adlad Rosenhielm
Sister of Petrus (död som barn); Elias Caroli Bröms; Isac Caroli Bröms; Petrus Caroli Bröms; Stig Caroli Bröms and 3 others
Half sister of Margareta Karlsdotter Bröms; Johannes (Hans) Caroli Bröms; Henricus Caroli Bröms; Catharina Karlsdotter Bröms and Elin Karlsdotter Bröms

Occupation: Prostinna i Torp (Y)
Managed by: Private User
Last Updated:

About Elisabeth Carlsdotter Bröms

En del tror att Elisabeth är ELisabeth Carlsdotter Bröms, men så är troligen inte fallet. Se nedan. www.solace.se/~blasta//herdamin/ElisabetCarlsdotter.txt worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=svenroland&id=I3874 ---

Eftersom Elisabet Karlsdotter Bröms föddes 27 November 1566 så kan hon inte vara mor till Martinus Laurentiis barn som är födda mellan 1558 och 1573. Därför bör hon vara hustru till Petrus Erici och finns även på Elisabeth Carlsdotter Bröms .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huruvida Elisabet är en dotter till Carl Henriksson är osäkert och diskuteras fortfarande bland släktforskare.

Kyrkoherdesonen Petrus Erici från Segerstad, gifte sig med en Elisabeth Carlsdotter och de använde sig av släktnamnet Bröms. Deras son Erik Bröms blev sedermera adlad Rosenhjelm (Elias).. Elisabeth, som förmodligen var född ca 1570, levde fortfarande 1643. Inte nog med att hon hette Elisabeth Carlsdotter, och att hennes man och barn bar namnet Bröms. Frågan man nyfiket ställer sig är vem var hon ? För om Martinus Laurentius hustru hette samma sak och en del menar att hans hustru självklart var en Bröms, så innebär det att det finns två stycken Elisabeth Carlsdotter (Bröms). Redan Broman skrev att Petrus Erici gifte sig 1592-02-03 med Elisabet Carlsdotter från Tuna, Medelpad. Sikeborg fann i Hälsinglands dombok 1642 en notis som helt stöder Bromans uppgift Elisabeth Carlsdotter, salig herr Peders efterleverska i Segersta, att hon anno 1592, samma år som hon stod brud i Tuna, Medelpad. Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden Carolus Henrici. Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast. (Anbytarforum 2000-04-29, J. Blästa)

http://www.espell.se/saga/p3c70fa42.html


Elisabet Karlsdotter Bröms. Född 1535 i Hälsingstuna (X). Prostinna i Torp (Y). Död 1600-04-02 i Viken, Torp (Y).

Elisabet Karlsdotter. Född omkring 1535 från Tuna (Y) (Helge Nyberg). Död omkring 1600 (Helge Nyberg). Mor till Elisabet Mårtensdotter Martinii och gift med Martinus Laurentii. Uppgifterna kommer från Borgsjö Hembygdsförening.


Dog i Torp (Y)


Elisabeth Carlsdotter

Far: Carolus Henrici


Familj med Martinus Laurentii (- 1610) Barn: Elisabeth Mårtensdotter Abrahamus Martini (- 1646) Michael Mårtensson Brita Mårtensdotter Catharina Mårtensdotter Barbro Mårtensdotter Isac Clarman (- 1653) Lars Mårtensson

Noteringar Problemet med Elisabeth Carlsdotters härstamning. Sammanställt av Thomas Sverker. 940422.Prästen Martinus Laurentius, Johan den III:es hovpredikant och sedermerakyrkoherde i Torp sn , Medelpad ägde enligt vissa källor en hustru vidnamn Elisabeth Carlsdotter. Hennes härstamning har dock blivit lite avett huvudbry för forskare och denna sammanställning kan bli till hjälpför vidare forskning kring hennes ursprung. Det finns en falang som menar att hon tillhörde Bröms-släkten och atthon skulle ha varit dotter till Carolus Henrici, kyrkoherden i Tuna sn,Medelpad. Uppgiften finns bland annat med i Uppsala Ärkestiftsherdaminne där författarna Fant & Låstbom dock råkat placera denneCarolus Henrici som kyrkoherde i Tuna sn, Hälsingland, vilket är heltfelaktigt. Oftast har Fant & Låstbom hämtat sina uppgifter från prostenBromans uppteckningar, men inte i fallet Carolus Henrici. Däremot finnsdet en anknytning till Hälsing- Tuna socken, nämligen det att MartinusLaurentius son Isaac Martini Clarman övertog kyrkoherde-sysslan där på1620-talet. Jag förmodar att Fant & Låstbom bara råkat förväxla de bäggeTuna socknarna. Carolus Henrici, kh i Tuna, Medelpad var åtminstone gift två gånger. År1562 gifte han sig med kyrkoherdedottern Barbro Stigsdotter frånBergsjö, socken. Hon var dotter till kyrkoherden Stigo Gudmundidärstädes som forfarande var verksam 1569. Bland hennes bröderåterfinns bla kh i Bergsjö Petrus Stigonis och Hans och Eriks Stigsönerfrån Gamsäter i Bergsjö, vilka förde en omfattande handel och varborgare i Hudiksvall. Bygdén uppger att både Carolus och makan Barbroavled år 1600. Då Carolus barn kallade sig för Bröms är det intressantatt konstatera att hans maka var bördig från Bergsjö, liksom några andraBröms-släkter. Bland Carolus barn finns bland annat Elias Caroli Bröms iTäby, vilken gifte sig med en dotter till kyrkoherden i Hudiksvall Ericus Magni. Men nu åter till ämnet, Elisabeth Carlsdotter, om det nu var så honhette. Vad som förbryllar ytterligare är om man tittat överBröms-genealogierna. Då finner man att kyrkoherdesonen Petrus Erici frånSegerstad, gifte sig med en Elisabeth Carlsdotter och de använde sig avsläktnamnet Bröms.. Deras son Erik Bröms blev sedermera adladRosenhjelm. Elisabeth som förmodligen var född ca 1570 och levdefortfarande 1643 . Inte nog med att hon hette Elisabeth Carlsdotter, ochatt hennes man och barn bar namnet Bröms. Frågan man nyfiket ställersig är vem var hon ? För om Martinus Laurentius hustru hette samma sakoch en del menar att hans hustru självklart var en Bröms, så innebär detatt det finns två stycken Elisabeth Carlsdotter (Bröms). Låt gå för attsläkten Rosenhjelms anmoder verkar vara en generation yngre. Beerståhlframkastar en helt ogrundad hypotes i Släkt o Hävd, där han menar attElisabeth Carlsdotter (Rosenhjelms anmoder) skulle vara en hittillsokänd hel/halvsyster till Carl Carlsson Gyllenhjelm. Detta kan manemellertid helt bortse ifrån. Redan Broman skrev att Petrus Erici giftesig 1592 med Elisabet Carlsdotter från Tuna, Medelpad. Sikeborg fann iHälsinglands dombok 1642 en notis som helt stöder Bromans uppgift"Elisabeth Carlsdotter, salig herr Peders efterleverska i Segersta, atthon ....... anno 1592, samma år som hon stod brud i Tuna Medelpad.....".Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till KyrkoherdenCarolus Henrici.Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnetElisabeth, en i varje gifte är väl troligast. Eftersom jag inte har haftbehov av att utreda de äldre Bröms-genealogierna har jag inte följt uppdenna möjlighet. Tills dess håller jag det mer troligt att enförväxling har skett och att Martinus Laurentius hustru ingalunda hördetill Bröms-släkten. Men vem vet, vidare forskning kanske visar påmotsatsen. En genomsökning av Medelpads handlingar för Torps socken,främst då kvittenserna skulle kanske kunna ge svaret. Man kanske skulleta reda på var uppgiften om Martinus Laurentius hustru ursprungligenkommer ifrån, finns hon belagd i något primärt källmaterial ? Det finnsuppgift om att hon skulle vara född i Hälsingtuna socken. Om så ärfallet så är hon inte en dotter till Carolus Henrici och alltså inte en>Bröms<. Är hon född i Hälsingtuna så finns det inte så många Karl att välja på. Under 1500-talet fanns det endast tre stycken Karl i Hälsingtuna, varav två i passande ålder. Bägge två omtalas i jordeboken 1542, den ene i Mo och den andre i Wi. Bägge verkar ha varit tämligen obetydliga bönder. Det florerar en hel del uppgifter i litteraturen som inte alltid ärriktiga. För att få fram riktiga uppgifter fordras en nogrann genomgångav primärt källmaterial. För såvida inte författarna "hittat på" ellergenom förväxling dragit felaktiga slutsatser, så måste uppgifterna hasitt ursprung någonstans. Det kan aldrig nog betonas hur viktigt det äratt ange källor till sina forskningsresultat. Och att inte dra 100%-igaslutsatser utan att ha "rejält på fötterna".Litteratur & övriga källor.Broman***Glysisvallur, släkten Bröms och präster i Hälsingtuna sn.Bygdén** Härnösands stifts herdaminneFant & Låstbom* *Uppsala Ärkestifts herdaminne, Hälsingtuna sockenGothe Richard* *Series Pastorum för Bergsjö sn. .Sikeborg Urban* *SoH 1990 nr 3-4, not 40 och not 76, 218.Sikeborg Urban *SoH 1991 nr 3-4Sverker Thomas **SoH 1993 nr 3-4 Sverker Thomas, *Register över 1500-talets Hälsingtunabor. Uppgifter***främst ur Hälsingland handlingar.

http://svedin.bengling.net/Html/pd3cff586.html

About Elisabeth Carlsdotter Bröms (svenska)

En del tror att Elisabeth är ELisabeth Carlsdotter Bröms, men så är troligen inte fallet. Se nedan. www.solace.se/~blasta//herdamin/ElisabetCarlsdotter.txt worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=svenroland&id=I3874 ---

Eftersom Elisabet Karlsdotter Bröms föddes 27 November 1566 så kan hon inte vara mor till Martinus Laurentiis barn som är födda mellan 1558 och 1573. Därför bör hon vara hustru till Petrus Erici och finns även på Elisabeth Carlsdotter Bröms .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huruvida Elisabet är en dotter till Carl Henriksson är osäkert och diskuteras fortfarande bland släktforskare.

Kyrkoherdesonen Petrus Erici från Segerstad, gifte sig med en Elisabeth Carlsdotter och de använde sig av släktnamnet Bröms. Deras son Erik Bröms blev sedermera adlad Rosenhjelm (Elias).. Elisabeth, som förmodligen var född ca 1570, levde fortfarande 1643. Inte nog med att hon hette Elisabeth Carlsdotter, och att hennes man och barn bar namnet Bröms. Frågan man nyfiket ställer sig är vem var hon ? För om Martinus Laurentius hustru hette samma sak och en del menar att hans hustru självklart var en Bröms, så innebär det att det finns två stycken Elisabeth Carlsdotter (Bröms). Redan Broman skrev att Petrus Erici gifte sig 1592-02-03 med Elisabet Carlsdotter från Tuna, Medelpad. Sikeborg fann i Hälsinglands dombok 1642 en notis som helt stöder Bromans uppgift Elisabeth Carlsdotter, salig herr Peders efterleverska i Segersta, att hon anno 1592, samma år som hon stod brud i Tuna, Medelpad. Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden Carolus Henrici. Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast. (Anbytarforum 2000-04-29, J. Blästa)

http://www.espell.se/saga/p3c70fa42.html


Elisabet Karlsdotter Bröms. Född 1535 i Hälsingstuna (X). Prostinna i Torp (Y). Död 1600-04-02 i Viken, Torp (Y).

Elisabet Karlsdotter. Född omkring 1535 från Tuna (Y) (Helge Nyberg). Död omkring 1600 (Helge Nyberg). Mor till Elisabet Mårtensdotter Martinii och gift med Martinus Laurentii. Uppgifterna kommer från Borgsjö Hembygdsförening.


Dog i Torp (Y)


Elisabeth Carlsdotter

Far: Carolus Henrici


Familj med Martinus Laurentii (- 1610) Barn: Elisabeth Mårtensdotter Abrahamus Martini (- 1646) Michael Mårtensson Brita Mårtensdotter Catharina Mårtensdotter Barbro Mårtensdotter Isac Clarman (- 1653) Lars Mårtensson

Noteringar Problemet med Elisabeth Carlsdotters härstamning. Sammanställt av Thomas Sverker. 940422.Prästen Martinus Laurentius, Johan den III:es hovpredikant och sedermerakyrkoherde i Torp sn , Medelpad ägde enligt vissa källor en hustru vidnamn Elisabeth Carlsdotter. Hennes härstamning har dock blivit lite avett huvudbry för forskare och denna sammanställning kan bli till hjälpför vidare forskning kring hennes ursprung. Det finns en falang som menar att hon tillhörde Bröms-släkten och atthon skulle ha varit dotter till Carolus Henrici, kyrkoherden i Tuna sn,Medelpad. Uppgiften finns bland annat med i Uppsala Ärkestiftsherdaminne där författarna Fant & Låstbom dock råkat placera denneCarolus Henrici som kyrkoherde i Tuna sn, Hälsingland, vilket är heltfelaktigt. Oftast har Fant & Låstbom hämtat sina uppgifter från prostenBromans uppteckningar, men inte i fallet Carolus Henrici. Däremot finnsdet en anknytning till Hälsing- Tuna socken, nämligen det att MartinusLaurentius son Isaac Martini Clarman övertog kyrkoherde-sysslan där på1620-talet. Jag förmodar att Fant & Låstbom bara råkat förväxla de bäggeTuna socknarna. Carolus Henrici, kh i Tuna, Medelpad var åtminstone gift två gånger. År1562 gifte han sig med kyrkoherdedottern Barbro Stigsdotter frånBergsjö, socken. Hon var dotter till kyrkoherden Stigo Gudmundidärstädes som forfarande var verksam 1569. Bland hennes bröderåterfinns bla kh i Bergsjö Petrus Stigonis och Hans och Eriks Stigsönerfrån Gamsäter i Bergsjö, vilka förde en omfattande handel och varborgare i Hudiksvall. Bygdén uppger att både Carolus och makan Barbroavled år 1600. Då Carolus barn kallade sig för Bröms är det intressantatt konstatera att hans maka var bördig från Bergsjö, liksom några andraBröms-släkter. Bland Carolus barn finns bland annat Elias Caroli Bröms iTäby, vilken gifte sig med en dotter till kyrkoherden i Hudiksvall Ericus Magni. Men nu åter till ämnet, Elisabeth Carlsdotter, om det nu var så honhette. Vad som förbryllar ytterligare är om man tittat överBröms-genealogierna. Då finner man att kyrkoherdesonen Petrus Erici frånSegerstad, gifte sig med en Elisabeth Carlsdotter och de använde sig avsläktnamnet Bröms.. Deras son Erik Bröms blev sedermera adladRosenhjelm. Elisabeth som förmodligen var född ca 1570 och levdefortfarande 1643 . Inte nog med att hon hette Elisabeth Carlsdotter, ochatt hennes man och barn bar namnet Bröms. Frågan man nyfiket ställersig är vem var hon ? För om Martinus Laurentius hustru hette samma sakoch en del menar att hans hustru självklart var en Bröms, så innebär detatt det finns två stycken Elisabeth Carlsdotter (Bröms). Låt gå för attsläkten Rosenhjelms anmoder verkar vara en generation yngre. Beerståhlframkastar en helt ogrundad hypotes i Släkt o Hävd, där han menar attElisabeth Carlsdotter (Rosenhjelms anmoder) skulle vara en hittillsokänd hel/halvsyster till Carl Carlsson Gyllenhjelm. Detta kan manemellertid helt bortse ifrån. Redan Broman skrev att Petrus Erici giftesig 1592 med Elisabet Carlsdotter från Tuna, Medelpad. Sikeborg fann iHälsinglands dombok 1642 en notis som helt stöder Bromans uppgift"Elisabeth Carlsdotter, salig herr Peders efterleverska i Segersta, atthon ....... anno 1592, samma år som hon stod brud i Tuna Medelpad.....".Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till KyrkoherdenCarolus Henrici.Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnetElisabeth, en i varje gifte är väl troligast. Eftersom jag inte har haftbehov av att utreda de äldre Bröms-genealogierna har jag inte följt uppdenna möjlighet. Tills dess håller jag det mer troligt att enförväxling har skett och att Martinus Laurentius hustru ingalunda hördetill Bröms-släkten. Men vem vet, vidare forskning kanske visar påmotsatsen. En genomsökning av Medelpads handlingar för Torps socken,främst då kvittenserna skulle kanske kunna ge svaret. Man kanske skulleta reda på var uppgiften om Martinus Laurentius hustru ursprungligenkommer ifrån, finns hon belagd i något primärt källmaterial ? Det finnsuppgift om att hon skulle vara född i Hälsingtuna socken. Om så ärfallet så är hon inte en dotter till Carolus Henrici och alltså inte en>Bröms<. Är hon född i Hälsingtuna så finns det inte så många Karl att välja på. Under 1500-talet fanns det endast tre stycken Karl i Hälsingtuna, varav två i passande ålder. Bägge två omtalas i jordeboken 1542, den ene i Mo och den andre i Wi. Bägge verkar ha varit tämligen obetydliga bönder. Det florerar en hel del uppgifter i litteraturen som inte alltid ärriktiga. För att få fram riktiga uppgifter fordras en nogrann genomgångav primärt källmaterial. För såvida inte författarna "hittat på" ellergenom förväxling dragit felaktiga slutsatser, så måste uppgifterna hasitt ursprung någonstans. Det kan aldrig nog betonas hur viktigt det äratt ange källor till sina forskningsresultat. Och att inte dra 100%-igaslutsatser utan att ha "rejält på fötterna".Litteratur & övriga källor.Broman***Glysisvallur, släkten Bröms och präster i Hälsingtuna sn.Bygdén** Härnösands stifts herdaminneFant & Låstbom* *Uppsala Ärkestifts herdaminne, Hälsingtuna sockenGothe Richard* *Series Pastorum för Bergsjö sn. .Sikeborg Urban* *SoH 1990 nr 3-4, not 40 och not 76, 218.Sikeborg Urban *SoH 1991 nr 3-4Sverker Thomas **SoH 1993 nr 3-4 Sverker Thomas, *Register över 1500-talets Hälsingtunabor. Uppgifter***främst ur Hälsingland handlingar.

http://svedin.bengling.net/Html/pd3cff586.html

view all

Elisabeth Carlsdotter Bröms's Timeline

1566
November 27, 1566
Tuna,Medelpad
1600
April 2, 1600
Age 33
Viken, Torp, Västernorrland, Sweden
April 2, 1600
Age 33
1600
Age 33
1603
1603
Age 33