Elling Olsson Årskog

public profile

Is your surname Årskog?

Research the Årskog family

Elling Olsson Årskog's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Elling Olsson Årskog

Norwegian: Elling Olson Årskog
Birthdate:
Birthplace: Årskog 97/2 Ivagarden
Death: circa 1684 (71-88)
Årskog 97/2 Ivagarden
Immediate Family:

Son of Ola Årskog
Husband of NN Årskog
Father of Ivar Ellingsson Årskog; Inger Ellingsdotter Årskog; Jon Ellingsson Årskog; Marte Ellingsdotter Årskog; Brit Ellingsdotter Årskog and 6 others

Occupation: Bruker på Ivagarden
Managed by: Gunnar Sigve Aurdal
Last Updated:

About Elling Olsson Årskog

Elling Olsson Aarskog.

 • Født ca. 1604, usikkert opphav, trolig ikke Årskog.
 • 1606-07 viser lensregnskapet Rasmus og Hallstein som brukere av Årskog.
 • 1626-jordeboken og 1627 garnisonsskatten viser tre brukere, "Frede N.", Erik Otteson og Arne Olsson.
 • 1645-koppskatten (personer eldre enn 15 år) for Ørsta skipreide, Årskog: "Ellend hans pige", "Arne hans quinde och pige", og "Olle hans quinde och pige".
 • 1649, tinget i Ørsta den 12. desember, var Elling stevnet for ulovlig skifte av to åkerstykker: to pund i en åker samt ett pund i en åker som tilhørte Otte Follestad. For dette ble Elling bøtelagt med 1 daler.
 • 1652, tinget i Ørsta 21. juni 1652, Otte Follestad som var lagrettsmann i Ørsta skipreide, stevnet Elling for manglende betaling av fire års landskyld for et fjerdingslag jord. Knut Andersson Korshavn (i Hareid sogn) hevdet i retten at han var rette eier av samme fjerdingslag som det skulle betales landskyld for, og som han hadde kjøpt av Peder Knutson, husmann i Kvalsund. Men Otte Follestad la frem en seddel med Peder Knutsons bomerke som viste at Otte var rette eier. Saken ble derfor utsatt til Peder Knutson selv kunne møte i retten og forklare hvem som først hadde kjøpt jorden. Saken om eiendomsretten kom ikke opp på nytt, og trolig kom det til et forlik om at Otte var eier.
 • 1655, tinget i Ørsta 18. januar 1655, Elling var stevnet på nytt av Otte Follestad for manglende betaling av landskyld. Elling begjærte innløsning av fjerdingslaget, som han fikk kjøpe for 2 riksdaler.
 • 1657 viser kvegskatten at Elling har en stor besetning av dyr: en hest, to okser, 16 kyr, ett svin, 16 geiter, og 12 får og lam.
 • 1661-leilendingsskatten: Årskog har tre brukere: Elling, Siffuer (Sjur) og Peder.
 • 1666-manntallet for Hareid sogn, 26 Aarskog: Elling (Ellend) er 62 år. Han har en dreng, Lars 2 år. Elling kan ha vært gift flere ganger, sist ca. 1666. De andre brukerne på Årskog er Peder (39) og Siur (36).
 • Elling betaler kobberskatt i 1674 og 1675, korntiende i 1675, og leilendingsskatt 1677 og 1683.
 • Død etter 1683.

Referanser:

1606-07 lensregnskapet, leidang og tiende i Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0005: Bergenhus len, 1605-1608 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650668

1626-jordebok for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0005: Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:, 1626, s. 175 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/jo10051103280176

1627-28 garnisonsskatten, Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0047: Bergenhus len, 1627-1629 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080829660442

1645-koppskatten for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0103: Bergenhus len, 1643-1647 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080904651017

1657 kvegskatten, Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0140: Bergenhus len, 1657-1658 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080908620102

1661-leilendingsskatten for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0003: Bergen stiftamt, 1661 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090624320051

1666-manntallet for Hareid sogn, 26 Aarskog: RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 26: Sunnmøre prosti, 1664-1666, s. 92-93 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190060

1674-kobberskatt for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0039: Bergen stiftamt, 1674-1679 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629330498

1675-kobberskatt for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0041: Bergen stiftamt, 1672-1677 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629340087

1675-korntiende for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0041: Bergen stiftamt, 1672-1677 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629340324

1677-leilendingsskatten for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0048: Bergen stiftamt, 1677 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629360524

1683-leilendingsskatten for Ørsta skipreide, Årskog: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0068: Bergen stiftamt, 1683 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090702310846

Vartdalssoga, 97 Årskog: http://www.nb.no/nbsok/nb/47068df8ef0477d74f0f305feac931dd.nbdigita...

----------------------------

•Er med på tavler:: Anetavle for farfar, Kåre Gjerde (Sunnmøre) •Slektskap: 9. tippoldefar til Pål Gjerde. •Sist redigert: 2008 juli •(Hovedperson) Født*: Elling Olson Årskog ble født 1604.1 •(Hovedperson) Sitat*: Sitat fra Ørstingar.1 Elling Olson årskog tok dette bruket aller fyrst i 1630-åra. Han brukte 5 mellag jord, halvparten av Årskog. Sjølv åtte han 4 1/2 mellag, så han bygsla 1/2 mellag attåt si egedomsjord. Han la 16 sk. i koppskatt 1645 for seg og ei jente. I 1666 var han 62 år gamal. Han kom i tvistemål med Ottar Follestad fleire gonger om jordegods på Årskog. I 1649 var han stemnd for retten for di han hadde skift til seg 2 pund sæd i ein åker og 1 pund i ein annan som Ottar Follestad åtte. Laut leggja 1 rd. i bot. I 1652 stemnde Ottar han atter til tings av di han resta 4 års landskyld av 1/4 mellag jord. Knut Anderson Korshamn sa at han åtte denne jorda og hadde kjøpt ho av husmann Peder Knutson Kvalsund. Men Ottar Follestad la fram i retten eit skriv med Peder Knutsons bumerke, som synte at Ottar hadde kjøpt dette 1/4 mellaget til odel og eige. Ennå vart ikkje denne saka avgjord. I 1655 stemnde Ottar Follestad atter Elling Årskog til tings for resterande landskyld av denne jordeparten i Årskog. Elling kravde no å få løysa denne jorda inn. Det fekk han og betalte 2 dalar. Krøterlista frå 1657 fortel at Elling fødde 1 hest, 1 okse, 16 kyr, 1 gris, 16 geiter, 12 sauer og betalte 11 1/2 slettmark og 5 sk. i feskatt. truleg avla han i gode år ca. 15 tynner korn, endå Årskog slett ikkje låg lagleg til for kornavl. Trass kranglestellet sitt må han likevel ha vore ein vyrd mann og møtte ofte på tinget som lagrettemann. Kona hans er ukjend. Elling Olson åtte mest 5 mellag jord i Årskog 1683 og 1 mellag i N. Vartdal.

Vartdalssoga I, s. 396-397Gards og ættesoge, Vartdal Årskog, Ivagården, side 396 http://www.nb.no/nbsok/nb/2677e6ec3a91996c3e442b18599a96e3?index=7#401

view all 15

Elling Olsson Årskog's Timeline

1604
1604
Årskog 97/2 Ivagarden
1645
1645
Vartdal, Møre og Romsdal, Norge (Norway)
1648
1648
Ivagarden, Årskog, Vartdal, Møre og Romsdal
1650
1650
2.Årskog, Vartdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norway
1651
1651
2.Årskog, Vartdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norway
1658
1658
Årskog 97/2 Ivagarden, Vartdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norway
1660
1660
2.Årskog, Vartdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norway
1684
1684
Age 80
Årskog 97/2 Ivagarden
????
????
2.Årskog, Vartdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norway