Erling Alvsson Tornberg, d. y.

public profile

How are you related to Erling Alvsson Tornberg, d. y.?

Connect to the World Family Tree to find out

Erling Alvsson Tornberg, d. y.'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Erling Alvsson Tornberg, d. y.

Norwegian: Erling Alfson Tornberg, D.Y., Swedish: Erling Alvsson of Thornberg, d. y.
Also Known As: ""den Unge""
Birthdate:
Birthplace: Tornberg (Tannberg), Ringerike, Buskerud, Norway
Death: 1283 (48-57)
Helsingborg, Skåne County, Sweden (Henrettelse)
Immediate Family:

Son of Alv Erlingsson Tanberg and Ingeborg Bårdsdotter Rein
Husband of Kristina Tornberg
Father of Ingebjørg Erlingsdatter Bjarkøy and Alv Erlingsson Tornberg
Brother of Ragnild Gudrun Alvsdatter Skedjuhov and Åsa Alvsdatter Tornberg

Occupation: Lendermann, den unge til Tornberg, lensherre over Østlandet, d1283, Lensherre over heile Austlandet, og ein av dei mektigaste adelsmenn i heile landet, Lendmann, lensherre over Østlandet før 1261, Lensherre over Østlandet, Bonde på Kvie, lendmann
Managed by: Private User
Last Updated:

About Erling Alvsson Tornberg, d. y.

Erling Alfson Tornberg, d. y.

8/11-13: har forsøkt å koble E.A. med datter av Filippus Arnesson da det er uklart hvilken Kristin/Kristina han var gift med. Dette ble også feil i forhold til kronologien. Dette er tvilsom historieforskning av meg - bare finne en eller annen som passer i forhold til kronologien og i forhold til stand og ætt.

EA var sansynlig vis gift med datter av Filippus Ormsson, ikke Filippus Simonsson, som også kaltes Filippus Jarl / Filippus av veien (det er oppgitt at han fikk ett barn med Kristin Sverresdatter som døde i barselseng, og barnet døde få dager etter). Det er lite trolig at han var gift med datter av Birger brosa da dette ikke sansynliggjøres i henhold til kronologi / generasjon.

Erling Alvsson (ca. 1230 - 1283) var lendmann og baron fra 1277. Han tilhørte den mektige Tanbergslekten med setegård på Tanberg (Tornberg) på Ringerike. Han var sønn av lendmannen Alv Erlingsson (eldre) og Ingeborg Bårdsdatter som var Skule Bårdssons søster. Faren deltok som en av Skules nærmeste i opprøret mot Håkon Håkonsson. Det forhindret likevel ikke at Erling slo seg opp som en av rikets mest innflytelsesrike lendmenn etter farens død.

http://no.wikipedia.org/wiki/Erling_Alvsson

Erling deltok i Magnus Lagabøtes bryllup med Ingeborg Plovpenningsdatter, og den påfølgende kroningsseremonien i Bergen i 1261. I 1263 deltok han som en av de ledende lendmennene på Håkon Håkonssons skottetog. Han kjempet ved slaget ved Largs og var ved kong Håkons side da han døde på Orknøyene samme vinter. Sammen med lendmannen Andres Plytt førte Erling skipet med kongens lik tilbake til Bergen våren 1264.

Det var likevel under Magnus Lagabøte han fremstår som mest innflytelsesrik, de to kan ha vært personlige venner. Han opptrer ved konges side i flere dokumenter og garanterte sættargjerden i Tønsberg på kongens side i 1277. Etter kong Magnus død i 1280 var han en av baronene som uttøvde den kongelige antikirkelige politikken som gjorde at Eirik Magnusson fikk tilnavnet "Prestehater".

På 1270-tallet fikk Erling den lukrative sysselmannsstillingen i Borgarsyssel og holdt hovedsakelig til i Sarpsborg i resten av sin levetid. Da kong Valdemar Birgersson av Sverige måtte flykte fra riket sitt i 1276, etter at broren, Magnus Birgersson (senere Ladulås) hadde gjort opprør, flyktet han til Sarpsborg og fikk Erlings beskyttelse. Senere deltok Erling sammen med sønnen, Alv Erlingsson (yngre) i forhandlingene mellom de to brødrene.

Erling må ha hatt en sterk selvstendig stilling som sysselmann. Da han døde i 1283 arvet nemlig sønnen Alv stillingen hans, noe som egentlig gikk imot rikets lovverk.


Lendermand


Source: http://www.steig.no/slekt/default.htm

Erling Alvsson (ca. 1230-1283) was a feudal lord and baron from 1277. He belonged to the powerful family with a seat Tanberg farm Tanberg (Tornberg) on Ringerike. He was the son of lenderman Elf Erlingsson (older) and Ingeborg Baardsdatter was Skule Bardsson sister. His father attended one of Skule in revolt against the nearest Håkon. It prevented not that Erling joined up as one of the Empire's most influential chiefs after his father's death.

Erling took part in Magnus Lagabøtes wed Ingeborg Plovpenningsdatter, and the subsequent coronation ceremony in Bergen in 1261. In 1263 he participated as one of the leading landed men on the Earl Håkonsson skottetog. He fought at the Battle of Largs, and was by King Hakon's side when he died in Orkney same winter. Along with Andres lenderman Plytt led Erling with the king's ship the same back to Bergen in the spring of 1264.

Still, it was Magnus Lawmender he emerged as the most influential, the two may have been personal friends. He appears at the king's side in several documents and guaranteed sættargjerden in Tønsberg on the king's side in 1277. After King Magnus' death in 1280 he was one of the barons who uttøvde the royal anti-ecclesiastical policy that made Eirik Magnusson got the nickname "the Priest Hater".

In the late 1270's was Erling the lucrative position of governor in the Civil Governor and held mainly in Sarpsborg in the rest of his life. When King Valdemar Birgersson of Sweden had to flee from his kingdom in 1276, after his brother, Magnus Birgersson (later Ladulås) had rebelled, he fled to Sarpsborg and had Erling's protection. Later attended Erling with his son, Alf Erlingsson (younger) in the negotiations between the two brothers.

Erling must have had a strong independent position as governor. When he died in 1283 because his son inherited his position Elf, which actually went against national law.

Sources

 • Salvesen, Helge. (2009, 14. februar). Erling Alvsson. I Store norske leksikon. Hentet 30. november 2016 fra https://snl.no/Erling_Alvsson.
 • Salvesen, Helge. (2009, 14. februar). Erling Alvsson. I Store norske leksikon. Hentet 30. november 2016 fra https://snl.no/Erling_Alvsson.
 • Magnus Lagabøtes saga, kap. 7
 • Magnus Lagabøtes saga, kap. 8

Noteringar I källan står:

Erling Alvsson var sønn av lendermannen Alv Erlingsson til Tandberg på Ringerike og hertug Skules søster Ingebjørg Bårdsdtr.. Han ble selv lendermann i 1261 og var fra 1275 forlenet med Borgesyssel. I årene 1265-73 deltok han i den norsk-svenske grensekommisjonen, 1277 i høvdingemøte i Tunsberg og var hele sitt liv regnet for en ansett mann.

Årtal Ålder Händelse

1220? Födelse omkring 1220 Norge [1]

1240? Dottern NN Erlingsdatter Tandberg föds omkring 1240 Tandberg (Norge) [2]

1250? Sonen Alv Erlingsson Thornberg, föds omkring 1250 Tandberg (Norge) [3]

1255? Dottern Ingebjørg Erlingsdatter Tandberg föds omkring 1255 [4]

1283 Död 1283 [1]

Källor

[1] http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I008437&tree=Norway

	 [2]	http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I009462&tree=Norway
	 [3]	http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I009469&tree=Norway
	 [4]	http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I009994&tree=Norway
view all 14

Erling Alvsson Tornberg, d. y.'s Timeline

1230
1230
Tornberg (Tannberg), Ringerike, Buskerud, Norway
1250
1250
Thornberg, Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norway
1252
1252
Storgården Tornberg, Ringerike, Oppland, Norway
1283
1283
Age 53
Helsingborg, Skåne County, Sweden
1285
1285
Age 53
????
????
????
Norway
????