Francisco de Valdez

Is your surname de Valdez?

Research the de Valdez family

Francisco de Valdez's Geni Profile

Records for Francisco de Valdez

22,806 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Francisco de Valdez

Also Known As: "Valdés", "Baldés"
Birthdate: (70)
Death: 1581 (70)
Immediate Family:

Husband of Magdalena Moons

Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Francisco de Valdez

Francisco de Valdéz was van gewone komaf. Zijn naam wordt ook als Valdés of Baldés geschreven. In 1546 diende hij Karel V in diens strijd tegen de protestanten in het Duitse Rijk en in 1550 in de expeditie tegen Tunis. Valdéz kwam in 1567 met de troepen van de hertog van Alva naar de Nederlanden en was o.a. aanwezig bij de belegeringen van Haarlem (1573) en Maastricht (1579). Hij is met name beroemd geworden als bevelhebber van de Spaanse troepen voor Leiden tijdens de twee periodes van het beleg. (november 1573-maart 1574 en mei-oktober 1574). Het eerste beleg van Leiden moest hij opbreken, want hij diende met zijn troepen naar Mook te trekken om de invasie van de vijand tegen te houden. De slag om Mook was echter reeds gestreden voor zijn komst, zodat Valdéz er niet aan heeft deelgenomen. Tijdens de daaropvolgende muiterij van de Spaanse troepen, verloor Valdéz bijna het leven door de hand van zijn eigen soldaten. Zijn soldaten waren in deze periode slecht gekleed en hun wapens bevonden zich in zeer slechte staat. Daarna sloeg hij weer het beleg voor Leiden. Onder zijn leiding werd voor het eerst besloten een stad niet meer te nemen met bestormingen, maar door insluiting en uithongering tot overgave te dwingen. Dat is hem ook bijna gelukt en nadat de stad toch kon worden ontzet, heeft dit voor Francisco de Valdéz bij zijn eigen legerleiding niet tot problemen geleid. Tijdens het beleg onderhield hij goede contacten met Nederlandse koningsgezinde katholieken, vooral met de katholieken die uit Leiden waren uitgeweken. Hij had daarentegen een stroeve verhouding met de stadhouder van de koning in Leiden, La Roche. Zij probeerden onafhankelijk van elkaar de stad ertoe te bewegen zich weer onder de gehoorzaamheid aan de koning te begeven, door het stellen van milde voorwaarden. Zoals Els Kloek onlangs ondubbelzinnig aantoonde, was Valdéz getrouwd met de Haagse Magdalena Moons. Om haar Leidse familieleden te beschermen zou hij haar beloofd hebben Leiden niet aan te vallen. Volgens de legende zou hij voornemens zijn geweest Leiden te laten bestormen, maar op haar voorspraak dat een dag hebben uitgesteld, net de dag waarop Leiden kon worden bevrijd door de geuzen..Dit past niet met het feit dat de Leidenaren juist niet met Valdéz wilden onderhandelen. Hij behoorde namelijk tot degenen die, in navolging van zijn oude bevelhebber Alva, met harde hand wilden optreden. Aan landvoogd Luis de Requesens stelde hij voor ook dijken te gaan doorsteken en de rest van het land in brand te zetten. Het verhaal rond Magdalena Moons is pas later ontstaan, om te verklaren waarom de stad niet was bestormd. De Spanjaarden waren dit echter nooit van plan geweest. Francisco de Valdéz is de auteur van enkele werken over militaire zaken; hoofdwerk werd vertaald in het Engels (1590) en het Italiaans (1598, 1628).

Bron

His name is also written as Valdes or Baldes. In 1546 he served Charles V in his struggle against the Protestants in the German Empire and in 1550 in the expedition against Tunis. Valdez came in 1567 with the troops of the Duke of Alva to the Netherlands and was among others present at the sieges of Haarlem (1573) and Maastricht (1579). He is particularly famous as the commander of the Spanish troops in Leiden during the two periods of the siege. (November 1573-March 1574 and May-October 1574). The first siege of Leyden, he had to break up, because he Mook served with his troops to withdraw to the invasion of the enemy to stop. The Mook battle was already fought before his arrival, so that Valdez not competed. During the ensuing mutiny of Spanish troops, Valdez lost almost killed by the hand of his own soldiers. His soldiers were poorly dressed during this period and their weapons were in very poor condition. Then he hit again laid siege to Leiden. Under his leadership, for the first time a city decided not to take with assaults, but by inclusion and starved into surrender. That's him and almost succeeded after the city could still be removed, this has to Francisco de Valdez with his own army command not caused problems. During the siege, he maintained good contacts with Dutch royalist Catholics, especially Catholics who had emigrated from Leiden. He had a stiff hand relationship with the governor of the king in Leiden, La Roche. They tried independently to persuade the city back under obedience to the king to go through the set of mild conditions. As Els Kloek recently unequivocally demonstrated, Valdez was married to the Hague Magdalena Moons. To protect her family in Leiden, he would have promised her not to attack Leiden. According to legend, he intends been to storm Leiden , but at her speech was postponed, as that day Leiden could be liberated by the Beggars .This does not fit with the fact that the Leiden people just not wanted negotiate with Valdez . Because he belonged to those who, like his old commander Alva, who would occur with an iron fist.. At Governor Luis de Requesens he suggested also by dikes to stabbing and the rest of the country into flames. The story is about Magdalena Moons appear later, to explain why the city was not stormed. The Spaniards were however never intended to do so. Francisco Valdez is the author of several works on military affairs; main work was translated into English (1590) and Italian (1598, 1628).

view all

Francisco de Valdez's Timeline

1511
1511
1581
1581
Age 70