Gyrith Torstensdotter (Forstena)

public profile

Gyrith Torstensdotter (Forstena)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Gyrith Torstensdotter (Forstena)

Gyrith Torstensdotter (Forstena)

 • Daughter of Torsten Brunsson (Forstena) and Anna Gudmundsdotter (äldre Forstena)

Married

Children

 • Peder Bengtsson Svenske, Circuit judge, Peder Svenske (son of Bengt Svenske ), to Rånnum. County Governor in Väne herded after his father in 1588 and still 1600. Was dead in 1623. Married to Margareta Kagg , daughter of the governor Mattias Nilsson Kagg (No. 68) and his 2nd wife Elin Gustafsdotter (Forstenaätten) .
 • Brun Bengtsson Svenske died childless in 1616. Married to Anna Nilsdotter, daughter of the county governor Nils Pedersson ( Lilliehöök af Fårdala no. 1 ) and Carin Carlsdotter (store no. 79).
 • Britta Bengtsdotter Svenske, lived widow in 1598, but died in 1616. Married to the Palace Act Sven Andersson (Steel Glove in Västergötland, no. 66).
 • Harald Bengtsson Svenske, Harald Svenske (son of Bengt Svenske). Was dead in 1626. Married to Elseby Pedersdotter , daughter of Peder Jensen ( Dahlepil no. 663 ) and Elin Esbjörnsdotter.
 • Jakob Bengtsson Svenske, Was dead in 1626
 • Carin Bengtsdotter Svenske, lived 1616. Married to Herman in Brätte.
 • Elin Bengtsdotter Svenske, lived 1616. Married to Gilian NN.
 • Anna Bengtsdotter Svenske, Lived 1616.

Source Swedish No. 258, The noble family Swedish no. 258 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svenske_nr_258#TAB_15

 

Noble family Forstena Genera

Medieval frälsesläkt from Västergötland. Elders knew the ancestor is Sven Brynjulfsson (1450) to Todene (now great Berg) in Tådene Parish, which in the gun brought a bagghuvud but whose children adopted mödernevapnet (Sparre over the leaf).

His grandson, Torsten lennarts Son (1561-1631) to Forstena in Tunhems Parish, was introduced on behalf of Oxenstierna 1625 (10/3-4/4) in the second class, the Class of knights, by drawing lots under the No. 5 present No. 2, and obtained the family name after the farm.

His son Privy Council and Field Marshal Lennart Torstensson (1603-1651), was elevated in both baronial and Grevlig dignity 1647 5/2 at the Royal Palace of Queen Kristina, and was introduced in the same year 15/3 under No. 7 among counts, but Sword side 1727 20/12.

Another branch of the dynasty was introduced in particular 1625 (10/3-4/4) in the third class, the Svenneklassen, by the draw under the current no 153 with the name Ulffana (after the helmet ornament) and with the same weapons as the Forstena family, but soon went on the sword side about 1633.

The family descends on mödernet from the so-called Abjörnsönernas, and is thus befryndad with the extinct noble family of RAM AF Berga no 118.

The family was previously extinct since the 1660 century. However, a 1990 in the National Archives found a letter from 1666 1/3 (E 3551, Ekebladssaml., 1: B), that Governor in Värmland and assessor in the Svea Court of Appeal Olof Christoffer's son (1563-1647) had a hitherto unknown, displaced son. He was the captain of the Närke and the Värmland Regiment Jon Olofsson Dahlman (killed outside Bremen 1675). He became the ancestor of the now living Ättekulla branch.

By order of the House of nobility 1992 15/12 was granted the introduction of the current Ättekulla branch of the Knights ' house pedigrees under the grandfather name of the Forstena family.

Ättekulla members write themselves Dahlman, Wadekar and Järrel.


Links

Sources

Om Gyrith Torstensdotter (Forstena) (svenska)

Gyrith Torstensdotter.

Gift med väpnaren Bengt Pedersson Svenske

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Forstenasl%C3%A4kten_nr_2#TAB_12

--------------------------

Far: Torsten Brunsson Forstenaätten (- 1545)

Mor: Anna Gudmundsdotter Bagghuvud

 http://www.tjsf.org/slakter/kpm2.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Bengt Svenske (- 1589)

Barn: Peder Bengtsson Svenske (- 1616)

 Brun Bengtsson Svenske (- 1598) 
 Britta Bengtsdotter Svenske (- 1598) 
 Harald Bengtsson Svenske (- 1620) 
 Jakob Bengtsson Svenske (- 1623) 
 Carin Bengtsdotter Svenske (- 1616) 
 Elin Bengtsdotter Svenske (- 1616) 
 Anna Bengtsdotter Svenske (- 1616) 
 Anna Bengtsdotter Svenske 
 


Nr: 2

Adliga ätten Forstena-släkten

Ingress

Medeltida frälsesläkt från Västergötland. Äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson (levde 1450) till bl a Todene (nu Storeberg) i Tådene socken, vilken i vapnet förde ett bagghuvud men vars barn antog mödernevapnet (sparre över blad).

Hans sonsons sonson Torsten Lennartsson (1561-1631) till Forstena i Tunhems socken,

introducerades å ättens vägnar 1625 (10/3-4/4) i andra klassen, riddarklassen, genom lottning under dåvarande nr 5 nuvarande nr 2, och erhöll ätten namn efter gården.

Dennes son riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstensson (1603-1651), upphöjdes i både friherrlig och grevlig värdighet 1647 5/2 på Stockholms Slott av Drottning Kristina, och introducerades samma år 15/3 under nr 7 bland grevar, men utgick ätten på svärdssidan 1727 20/12.

En annan gren av ätten introducerades särskilt 1625 (10/3-4/4) i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under nuvarande nr 153 med namnet Ulffana (efter hjälmprydnaden) och med samma vapen som Forstena-släkten, men utgick snart på svärdssidan ca 1633.

Ätten härstammar på mödernet från den s k Abjörnsönernas ätt och är därigenom befryndad med utdöda adliga ätten Bagge af Berga nr 118.

Ätten ansågs tidigare vara utslocknad sedan 1660-talet. Emellertid visar ett 1990 i Riksarkivet påträffat brev från 1666 1/3 (E 3551, Ekebladssaml., 1:b), att ståthållaren i Värmland och assessorn i Svea hovrätt Olof Christoffersson (1563-1647) haft en hittills okänd, förskjuten son. Denne var kaptenen vid Närke och Värmlands regemente Jon Olofsson Dahlman (stupad utanför Bremen 1675). Han blev stamfader till den nu levande ättegrenen.

Genom beslut av Riddarhusdirektionen 1992 15/12 beviljades införande av den aktuella ättegrenen i riddarhusstamtavlorna under det hävdvunna namnet Forstena-släkten.

Ättemedlemmarna skriver sig Dahlman, Wennerström och Järrel.

view all 11

Gyrith Torstensdotter (Forstena)'s Timeline

1525
1525
Vänersborg, Västra Götaland County, Sweden
1541
1541
Sverige
1547
1547
Tunhem, Västergötland, Sweden
1574
1574
Ärtemark, (P), Sverige
1597
1597
Age 72
????
Long, Skaraborgs län, Sverige
????
Näs, Skaraborgs län, Sverige
????
????
????