Haildis von Argengau

Is your surname von Argengau?

Research the von Argengau family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Haildis von Argengau (NN)

Birthdate:
Death: circa 768
Immediate Family:

Wife of Rothard von Metz

Managed by: Robert A Prusak
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Haildis von Argengau

ROTHARD [Chrothard] (-after 9 Dec 771). Settipani names Rothard as son of Hardrad[653] but does not cite the primary source on which this is based. Graf. With estates in Alsace and Lorraine, he was a member of the high aristocracy under Pépin I King of the Franks and became one of the king's main helpers in the incorporation of Alemannia into the Frankish realm[654]. "Pippinus rex Francorum" confirmed a donation to Fulrad Abbot of Saint-Denis by charter dated 1 Mar 752 which names "fidelibus nostris…Milone, Rotgario, Cheimgaudo, Crothardo, Gerichardo, Autgario et Wiberto comite palatii nostri"[655]. "Pippinus rex Francorum" confirmed rights to market customs duties of the abbey of Saint-Denis by charter dated 8 Jul 753 which names "fidelibus…Milone, Helmgaudo, Hildegario, [C]hrothardo, Drogone, Baugulfo, [G]islehario, Leuthfredo, Rauhone, Theuderico, Maganario, Nithado, Uualthario, Uulfario et Uuicberti comite palatii nostro"[656]. "Pippinus rex Francorum" confirmed a donation to the abbey of Saint-Denis by "Gerardum comitem" by charter dated 30 Oct 759 which names as present "Uuidone, Raulcone, Milone, Helmgaudo, Rothardo, Gislehario…et Uuicberto comite palatii nostro"[657]. "Pippinus rex Francorum" donated property to found Kloster Prüm by charter dated 13 Aug 762 which names "coniux mea Bertrada…genitor suus Heribertus" and was subscribed by (first column) "Droconi comitis, Warini comitis, Baugulfi comitis, Troanie comitis, Herloini comitis, Rachulfi comitis" and (second column) "Chrodardi comitis, Welenti comitis, Gerhardi comitis, Waltarii comitis, Gunberti comitis, Warini comitis"[658]. He is mentioned in 769 as Graf in Argen, north of Lake Constance[659]. “Ratardus filius Hardrardi quondam” donated property at “Mandris” to the abbey of Gorze, for the soul of “Haildis quondam coniugis mee”, except for part which was “dotis coniugis mee Ermenane”, by charter dated 9 Dec 771[660].

  • m firstly HAILDIS, daughter of ---. “Ratardus filius Hardrardi quondam” donated property at “Mandris” to the abbey of Gorze, for the soul of “Haildis quondam coniugis mee”, except for part which was “dotis coniugis mee Ermenane”, by charter dated 9 Dec 771[661].

http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKSMaiordomi.htm#_Toc284006018

Om Haildis von Argengau (Norsk)

Haldis ( død før 771) grevinne av Argengau

Rothard sønn av Hardard donerte eiendommer på Madres til klostret i Gorze for sjelen til sin første kone Haldis bortsett fra den delen som tilhørte hans kone Ermena i et dokument datert 9, desember 771

Kilder:

  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_der_Welfen
  2. http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKSMaiordomi.htm#WelfIdied824A

6. HARDRAD , sønn av ---. m ---. Navnet på Hardrads kone er ikke kjent. Hardrad og kona fikk ett barn:

a) ROTHARD [Chrothard] (etter 9. desember 771). Settipani navngir Rothard som sønn av Hardrad [659], men siterer ikke den primære kilden som dette er basert på. Graf. Med eiendommer i Alsace og Lorraine var han medlem av det høye aristokratiet under Pépin I King of the Franken og ble en av kongens viktigste hjelpere i innlemmelsen av Alemannia i det frankiske riket [660] . " Pippinus rex Francorum " bekreftet en donasjon til Fulrad Abbot av Saint-Denis ved charter datert 1. mars 752 som heter " fidelibus nostris ... Milone, Rotgario, Cheimgaudo, Crothardo, Gerichardo, Autgario et Wiberto comite palatii nostri " [661] . " Pippinus rex Francorum"bekreftede rettigheter til å markedsføre toll i klosteret Saint-Denis ved charter datert 8. juli 753 som heter" fidelibus ... Milone, Helmgaudo, Hildegario, [C] hrothardo, Drogone, Baugulfo, [G] islehario, Leuthfredo, Rauhone, Theuderico , Maganario, Nithado, Uualthario, Uulfario et Uuicberti comite palatii nostro " [662] ." Pippinus rex Francorum "bekreftet en donasjon til klosteret Saint-Denis av" Gerardum comitem "av charter datert 30. oktober 759 som benevner som nåværende" Uuidone , Raulcone, Milone, Helmgaudo, Rothardo, Gislehario ... og Uuicberto comite palatii nostro " [663] ." Pippinus rex Francorum"donert eiendom til funnet Kloster Prüm av charter datert 13. august 762 som heter" coniux mea Bertrada… genitor suus Heribertus "og ble abonnert av (første spalte)" Droconi comitis, Warini comitis, Baugulfi comitis, Troanie comitis, Herloini comitis, Rachulfi comitis "og (andre spalte)" Chrodardi comitis, Welenti comitis, Gerhardi comitis, Waltarii comitis, Gunberti comitis, Warini comitis " [664] . Han er nevnt i 769 som Graf i Argen, nord for Bodensjøen [665] .“ Ratardus filius Hardrardi quondam ”donerte eiendommer på“ Mandris ”til klosteret i Gorze, for sjelen til“ Haildis quondam coniugis mee”, Bortsett fra en del som var“ dotis coniugis mee Ermenane ”, ved charter datert 9. desember 771 [666] . m for det første HAILDIS , datter av ---. “ Ratardus filius Hardrardi quondam ” donerte eiendommer på “ Mandris ” til klosteret i Gorze, for sjelen til “ Haildis quondam coniugis mee ”, bortsett fra en del som var “ dotis coniugis mee Ermenane ”, ved charter datert 9. desember 771 [667] . m for det andre (før 9. desember 771) ERMENANE , datter av ---. “ Ratardus filius Hardrardi quondam ” donerte eiendommer på “ Mandris ” til klosteret i Gorze, for sjelen til “Haildis quondam coniugis mee ”, bortsett fra en del som var“ dotis coniugis mee Ermenane ”, ved charter datert 9. desember 771 [668] . Rothard og hans [første / andre] kone hadde ett barn:

i) WELF [I] (- [824/25]). Settipani navngir Welf [I] som sønn av Rothard [669], men siterer ikke den primære kilden som dette er basert på. Annalista Saxo heter " de principibus Bawarorum qui fuit binomius, name et Eticho et Welfus dicebatur " som var far til keiserinne Judith [670] . Graf i Swabia.

view all

Haildis von Argengau's Timeline