Henrik Christian Borchgrevink

Is your surname Borchgrevink?

Research the Borchgrevink family

Henrik Christian Borchgrevink's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Henrik Christian Borchgrevink

Birthdate: (58)
Birthplace: Åby, Hornslet, Danmark
Death: February 1701 (54-62)
Trondheim, Norge, Sør-Trøndelag, Norway
Immediate Family:

Son of Christian Melchiorsen Borchgrevink and Anna Henriksdatter Sandersen
Husband of Margrethe Paulidatter Prieur and Catarina Mortensdatter Krag
Father of Fredrik Gustav Borchgrevink; Henrikke Christiane Borchgrevink; Magdalena Borchgrevink; Anna Margrethe Borchgrevink; Lucretia Margrethe Borchgrevink and 3 others
Brother of Margrethe Christensdatter; Magdalene Christiansdatter Borchgrevink and Elisabeth Christiansdatter Borchgrevink
Half brother of Christian Erichsen Grave and Anne Eriksdatter Grave

Occupation: Organist v/Tr.heims Domkirke, Kantor i domkirken, organist før dette, Organist
Managed by: Private User
Last Updated:

About Henrik Christian Borchgrevink

Henrik Christian Borchgrevink. Født ca. 1643. Død ca. 1701. Han kom til Trondheim via Christiania i 1680 og ble organist ved Domkirken i 1691, domkantor fra 1700. Gift 1) med Margrethe Paulidatter Prieur, død i Trondheim 1693. Gift 2) med Catharina Krag ved hjemmevielse 5. september 1695. Hun var født i Trondheim 1. mars 1674, begravet på Røros 17. februar 1758, datter av tolder i Trondheim, Morten Eriksen Krag og Maria Lorentzdatter. Hun giftet seg annen gang med Jens Finne, født 1681 i Gloppen og begravet 12. mars 1733 på Røros, hvor han var bergskriver og verkskasserer. Han var sønn av sogneprest til Gloppen, Rasmus Pedersen Finde og Anne Jensdatter Schrøder. --- Han dukker ikke opp i kildene i Trondheim før 1691. (*1) Da ble han ansatt som domorganist efter Johan Cuno som var død om våren. Ansettelsen ble behandlet i Domkapitlet 12. juni. Det var tre kandidater til stillingen, men da Borchgrevink kunne vise frem en rekommandasjon fra selveste stattholderen, ble han foretrukket i <underdanigst respekt>. Stattholder var Ulrich Frederik Gyldenløve, halvbror av kong Christian V. I store deler av sin stattholdertid, 1664 -1704, oppholdt han seg i lange tider ved hoffet i København. Årsaken til at Henrik Christian fikk denne anbefaling fra høyeste hold, kjenner vi ikke. Men det kan tenkes at hans far, sogneprest til Hornslet, Christian Melchiorsen Borchgrevink, har hatt forbindelser ved hoffet. Hans far hadde jo vært en av kong Christian IVs hoffembedsmenn.

Så sent som i 1700 fikk Henrik Christian Borchgrevink tillike stillingen som domkantor. Så sitt siste leveår var han leder for hele det musikalske liv ved Trondheim domkirke og katedralskole.

Henrik Christian var ca. 48 år gammel da han i 1691 ble ansatt som domorganist. Vi vet intet om Henrik Christian før han nevnes som søker til domorganiststillingen i Trondheim. Da han kom til Trondheim, må han i lengre tid ha tjent til livets opphold som musiker.

Henrik Christian Borchgrevink må ha truffet sin første hustru, Margarethe Paulidatter Prieur, i København. Hennes far, juvelér, emaljør og minatyrmaler Paul Prieur, var av fransk hugenottslekt. I København hadde han oppdrag fra bl.a. kongehuset. Liljebladene i emalje på kongscepteret på Rosenborg slott er utført av ham. Han hadde også oppdrag fra det engelske kongehus og døde trolig i London. Paul Prieurs forbindelse med hoffet kan tyde på at Henrik Christian i yngre dager hadde kontakter innen hoffkretser. Vi vet ikke når Margarethe er født eller når hun ble gift med Henrik Christian. Vi vet bare at hun døde i Trondheim i 1692. Hennes søster Maria må ha fulgt Margarethe og Henrik Christian nordover. Hun døde ugift i Trondheim i 1700.

Henrik Christian Borchgrevinks faste lønn ble satt til 120 riksdaler i året, utbetalt i fire terminer. Dessuten fikk han rett til å sende en bøsse rundt på visse dager og hadde krav på ekstrabetaling for brylluper og begravelser. Domorganisten nød respekt som en av Trondheims solide borgere. Flere av hans forgjengere hadde vært drikkfeldige, men dét nevnes aldri om ham. Han behersket fransk, fremgår det av en rettssak der han ble benyttet som oversetter. Noe han sikkert kan takke sin hustru for. Vi vet ingenting om hvor han bodde eller hans økonomiske forhold. Men hans økonomi har neppe vært særlig god, i alle fall de første år. Han førte rettssak mot en mann som giftet seg hjemme og unndrog seg den avgift som organisten hadde krav på.

Dette er det vi idag vet om domorganist og domkantor Henrik Christian Borchgrevink. Det vi ikke vet, men gjerne skulle ha visst, var hva han gjorde med den musikalske arv han må ha bragt med seg. Han må ha hatt adskillig musikalsk ballast med seg til Trondheim. Han må ha vært en skolert musiker siden han kunne ansettes som domorganist og siden også domkantor - d.v.s. ansvarlig for både kirkens og skolens totale musikktilbud og -undervisning. Men <dei data vi har, vitnar meir om striden for brødet enn det liv og den rikdom i tenesta på orgelbenken kyrkjefolket hadde fått del i. Det kan ikkje råde tvil om at ein domorganist med Borchgrevinks ætte-tradisjonar . . . , kunne ha ettelati seg musikkminne, vel verde å ta vare på, om seinare tider hadde hatt større sans for å ta vare på det. No veit vi berre om slike små næringsstrider . . . om retten til godtgjersle ved alle bryllaup i sokna . . . . (*2)

Henrik Christian Borchgrevink giftet seg annen gang 5. september 1695 med Catharina Krag, født 1. mars 1674, datter av tolder Morten Eriksen Krag og Maria Lorentzdatter.

En annen Henrik Christian Borchgrevink (B10, 1877 - 1960) var levende interessert i slekten. (*3) Han opplyser at han har fått bekreftet av Dansk Personalhistorisk Selskab at Catharina Krags far Morgen Eriksen Krag var sønn utenom ekteskap av danske Erik Nielsen Krag til Kjellingberg og Lydom herregårder. Derigjennom kommer vi i slektsforhold til den danske stormannsfamilien Krag og nedstammer - på intriktat vis og ofte på spinnesiden - fra de danske konger av Skjoldung-slekten, fra Hviide-slekten, fra grever av Flandern i tidlig middelalder og fra franske konger av merovingene og carolingenes ætt. Har han tøyet slektsforholdene noe langt, er det i det minste grunnlag for artig studium. (*4) Aksepterer vi at Morten Eriksen Krag var utenomekteskapelig sønn av Erik Nielsen Krag til Kjellingborg og Lydom, så kan dette forklare hvorfor han ble tolder i Trondheim. Tolderstillingene var eftertraktet så det var en fordel å ha proteksjon på innflydelsesrikt hold. Det er ikke utenkelig at Erik Nielson Krag på dette vis sørget vel for sin sønn utenom ekteskap. Fra ham nedstammer baronene Krag og baronene Krag-Vind-Juel-Friis. --- Fotnote *1: Brev fra forsker Trygve Lysaker til Christopher Borchgrevonk av 14. april 1987. Gjengitt i Appendiks. Fotnote *2: Hernes, op.cit. Fotnote *3: B10 Henrik Christian Borchgrevink hadde den såre menneskelige trang til å interessere seg mest for de <fine>. Han utarbeidet stamtavler, vakkert tegnet på store ark. Det følgende om Krag'ene er basert på hans slektstavle. Fotnote ****

(Sist endret 04.09.2004)


http://www.nermo.org/slekt/d0001/g0000041.html#I9298

Henrik Christian Borchgrevink. Født ca. 1643. Død ca. 1701. Han kom til Trondheim via Christiania i 1680 og ble organist ved Domkirken i 1691, domkantor fra 1700. Gift 1) med Margrethe Paulidatter Prieur, død i Trondheim 1693. Gift 2) med Catharina Krag ved hjemmevielse 5. september 1695. Hun var født i Trondheim 1. mars 1674, begravet på Røros 17. februar 1758, datter av tolder i Trondheim, Morten Eriksen Krag og Maria Lorentzdatter. Hun giftet seg annen gang med Jens Finne, født 1681 i Gloppen og begravet 12. mars 1733 på Røros, hvor han var bergskriver og verkskasserer. Han var sønn av sogneprest til Gloppen, Rasmus Pedersen Finde og Anne Jensdatter Schrøder. --- Han dukker ikke opp i kildene i Trondheim før 1691. (*1) Da ble han ansatt som domorganist efter Johan Cuno som var død om våren. Ansettelsen ble behandlet i Domkapitlet 12. juni. Det var tre kandidater til stillingen, men da Borchgrevink kunne vise frem en rekommandasjon fra selveste stattholderen, ble han foretrukket i . Stattholder var Ulrich Frederik Gyldenløve, halvbror av kong Christian V. I store deler av sin stattholdertid, 1664 -1704, oppholdt han seg i lange tider ved hoffet i København. Årsaken til at Henrik Christian fikk denne anbefaling fra høyeste hold, kjenner vi ikke. Men det kan tenkes at hans far, sogneprest til Hornslet, Christian Melchiorsen Borchgrevink, har hatt forbindelser ved hoffet. Hans far hadde jo vært en av kong Christian IVs hoffembedsmenn.


Så sent som i 1700 fikk Henrik Christian Borchgrevink tillike stillingen som domkantor. Så sitt siste leveår var han leder for hele det musikalske liv ved Trondheim domkirke og katedralskole.


Henrik Christian var ca. 48 år gammel da han i 1691 ble ansatt som domorganist. Vi vet intet om Henrik Christian før han nevnes som søker til domorganiststillingen i Trondheim. Da han kom til Trondheim, må han i lengre tid ha tjent til livets opphold som musiker.


Henrik Christian Borchgrevink må ha truffet sin første hustru, Margarethe Paulidatter Prieur, i København. Hennes far, juvelér, emaljør og minatyrmaler Paul Prieur, var av fransk hugenottslekt. I København hadde han oppdrag fra bl.a. kongehuset. Liljebladene i emalje på kongscepteret på Rosenborg slott er utført av ham. Han hadde også oppdrag fra det engelske kongehus og døde trolig i London. Paul Prieurs forbindelse med hoffet kan tyde på at Henrik Christian i yngre dager hadde kontakter innen hoffkretser. Vi vet ikke når Margarethe er født eller når hun ble gift med Henrik Christian. Vi vet bare at hun døde i Trondheim i 1692. Hennes søster Maria må ha fulgt Margarethe og Henrik Christian nordover. Hun døde ugift i Trondheim i 1700.


Henrik Christian Borchgrevinks faste lønn ble satt til 120 riksdaler i året, utbetalt i fire terminer. Dessuten fikk han rett til å sende en bøsse rundt på visse dager og hadde krav på ekstrabetaling for brylluper og begravelser. Domorganisten nød respekt som en av Trondheims solide borgere. Flere av hans forgjengere hadde vært drikkfeldige, men dét nevnes aldri om ham. Han behersket fransk, fremgår det av en rettssak der han ble benyttet som oversetter. Noe han sikkert kan takke sin hustru for. Vi vet ingenting om hvor han bodde eller hans økonomiske forhold. Men hans økonomi har neppe vært særlig god, i alle fall de første år. Han førte rettssak mot en mann som giftet seg hjemme og unndrog seg den avgift som organisten hadde krav på.


Dette er det vi idag vet om domorganist og domkantor Henrik Christian Borchgrevink. Det vi ikke vet, men gjerne skulle ha visst, var hva han gjorde med den musikalske arv han må ha bragt med seg. Han må ha hatt adskillig musikalsk ballast med seg til Trondheim. Han må ha vært en skolert musiker siden han kunne ansettes som domorganist og siden også domkantor - d.v.s. ansvarlig for både kirkens og skolens totale musikktilbud og -undervisning. Men


Henrik Christian Borchgrevink giftet seg annen gang 5. september 1695 med Catharina Krag, født 1. mars 1674, datter av tolder Morten Eriksen Krag og Maria Lorentzdatter.


En annen Henrik Christian Borchgrevink (B10, 1877 - 1960) var levende interessert i slekten. (*3) Han opplyser at han har fått bekreftet av Dansk Personalhistorisk Selskab at Catharina Krags far Morgen Eriksen Krag var sønn utenom ekteskap av danske Erik Nielsen Krag til Kjellingberg og Lydom herregårder. Derigjennom kommer vi i slektsforhold til den danske stormannsfamilien Krag og nedstammer - på intriktat vis og ofte på spinnesiden - fra de danske konger av Skjoldung-slekten, fra Hviide-slekten, fra grever av Flandern i tidlig middelalder og fra franske konger av merovingene og carolingenes ætt. Har han tøyet slektsforholdene noe langt, er det i det minste grunnlag for artig studium. (*4) Aksepterer vi at Morten Eriksen Krag var utenomekteskapelig sønn av Erik Nielsen Krag til Kjellingborg og Lydom, så kan dette forklare hvorfor han ble tolder i Trondheim. Tolderstillingene var eftertraktet så det var en fordel å ha proteksjon på innflydelsesrikt hold. Det er ikke utenkelig at Erik Nielson Krag på dette vis sørget vel for sin sønn utenom ekteskap. Fra ham nedstammer baronene Krag og baronene Krag-Vind-Juel-Friis. --- Fotnote *1: Brev fra forsker Trygve Lysaker til Christopher Borchgrevonk av 14. april 1987. Gjengitt i Appendiks. Fotnote *2: Hernes, op.cit. Fotnote *3: B10 Henrik Christian Borchgrevink hadde den såre menneskelige trang til å interessere seg mest for de . Han utarbeidet stamtavler, vakkert tegnet på store ark. Det følgende om Krag'ene er basert på hans slektstavle. Fotnote ****

Fra: http://www.myheritage.no/person-2038777_148489202_148489202/henrik-christian-borchgrevink


Viet første gang ca. 1685 med Margrethe Paulidatter Prieur Viet anden gang 5. september 1695 i Trondhjem med Catharina Mortensdatter Krag. Organist ved domkirken i Trondhjem. Fik ialt (mindst) 5 børn, stamfar til en udbredt norsk embedsslægt Borchgrevich: omfattende f.eks. den sydpolarrejsende Carsten Egeberg Borchgrevink (1834-1919).

view all 13

Henrik Christian Borchgrevink's Timeline

1643
1643
Hornslet, Danmark
1687
1687
Age 44
Trondheim
1692
May 1692
Age 49
Trondheim, Trondheim, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway
1696
October 2, 1696
Age 53
Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norway
1698
July 1, 1698
Age 55
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1701
February 1701
Age 58
Trondheim, Norge, Sør-Trøndelag, Norway
????
????