Henrik Henriksson Myllar

Is your surname Myllar?

Research the Myllar family

Henrik Henriksson Myllar's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Henrik Henriksson Myllar

Swedish: Henrik Myllari
Birthdate:
Birthplace: Myllykylä?, Kakskerta, Kaarina, Finland
Death: circa 1572 (53-70)
Åbo, Finland
Immediate Family:

Son of Henrik Myllar
Husband of Agnes Myllar
Father of Margareta Henriksdotter Myllar; Elisabeth Henrikintytär Myllär and Valborg Henricsdotter Myllar
Brother of Erik Henriksson

Occupation: Turun kaupungin porvari, borgare ja pormestari, borgmästare
Managed by: Antti Tapio Vilenius
Last Updated:

About Henrik Henriksson Myllar

"Henrik Henrikinpoika Mylläri oli turkulainen laivuri, raatimies ja pormestari. Hän edusti kaupunkiaan myös valtiopäivillä."

Henrik syntyi noin 1510, kun Ruotsi vielä kuului Kalmarin unioniin. Hänen Henrik-niminen isänsä on todennäköisesti Kaarinan Kakskerran Myllykylästä kotoisin, koska Henrik oli perinyt sieltä tilan

"Henrikistä käytettiin lisänimeä Mylläri (Myllar, Myller, Mjölnar, Möllare, ...), vaikkei hän ammatiltaan ollut mylläri. Lisänimi lieneekin juonnettu Henrikin kotipaikasta, Myllykylästä."

Henrik Mylläri kuoli noin vuonna 1572. Hän maksoi hopeaveroa vielä 1571, mutta 1573 kerätty hopeaveron lisäosa jäi hänen leskensä Agnesin maksettavaksi

Pekka Hellemaa, Liisa Rajala: http://www.oulunhellman.fi/suku/txt/misc/HenrikMyllari.html http://www.oulunhellman.fi/suku/txt/misc/HenrikMyllarinKaupunkikart...

Pekka Hellemaa, Liisa Rajala: http://www.oulunhellman.fi/suku/txt/misc/HenrikMyllari.html

Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1584-1588 Ser. 2, N.F.7,.pdf 27 januari 1584.

Lars Erichson och Erich Hinderson i Nÿegrendÿn

Wÿdare och på samma dag stod vp i rätten Larß Erichson, [2 v.] stadzens borgmestere, bekendes och gaf tilkenne, att han vti gode mäns wederwaro hade nu wenligen och wäl föreent sig med sÿn stiufswär Erich Hinderson vti Nÿgrenden (som och i rätten då tilstädes war) vm ett arf, som förwempde Lars Erichson på sin käre hustroes, h[ustru] Margretes wegne tilkom vti ett steenhus och liggiende grund, ther förscrefne Erich Hindrichson vti boodt hafirer och föinempde h[ustru] Margrete haftrer sitt faste fäderne och möderne vti. Och efter förwempde Lars Erichson war nu i så motto wäl tilfridz stält, giorde han Erich Hinderson quitt och frÿ för alt ÿtermere tiltaal vm förtiempde sines hustroes fädernes och mödernes arf vti hwad partzeler thet helst ware kan. Wÿdare blefwe the på samma tÿd sig emellen så förlichte och föreente, att efter oftewempde Erich vppenbarligen in för rätten bekende sig aldrig någet arf taget heller vpboret haftre efter sine framlidne föräld[r]ar, anten vti löst heller fast vtan hans broder framlidne Hendrich mölnere fordom borgare ÿ Åbo hade begges theris arfwedeel hender emellen, meden han lefde, såsom och hans barn the« ännu inne med sig haftre; så och efter han är nu fast ålderstigin och icke lenger förmå wara vnder stadzens tunge, therföre så gaf och vplot han godwileligen förnempde Lars Erichson sin anpart och deel, så mÿket honum tilkom vti förnewpde steenhus i Nÿe grenden med alt the« han eliest eger, medh sådane beskeed att Lars Erichson schal swara til all Erich Hindrichsons geld, theslikest brödföde och fordre honum till the« beste in till hans dödedag och seden lathe honum fhå een ärlig begrafning, the« oftewempde Lars Erichson vtlofwede sig wele göfe. Och ändoch the« samma steenhus i Nÿgrenden icke högre skattedt blef vtaf the män ther öftrer förordnede wore än för tuhundret och femtÿe [3] daler, så haftrer doch Lars Erichson annammet the« för fÿre hundret daler, och när gellen äre afräcknet efter förttempde werde, då kommer på Erich Hindrichsons anpart1 och deel vti samme hus icke mere än tiugu och halffnÿonde daler 19 ore, såsom the män, hwilke öftrer denne förhandling warit haftre, goftre theris wittnesbÿrd t lier vm. Och efter denne wenlige förlickning och af handling bief ÿ så motte, som före scrifwit står, lagligen på Stockholms rådhus in för sittiende rätten förkunnet, och förwempde begge parter giorde hwar annen handstreckning ther på, att thei skall blifwe een afhandlet sack dem och deris efterkommandom och erfwingom emellen. Therföre så stadfestes samma förlickning fast och orvggeligen att blifwe emellen samme begge parter och alle theris arfwinger så wäl för födde som ofödde, och gafz ther på breef vnder stadzsens insigel.

view all

Henrik Henriksson Myllar's Timeline

1510
1510
Myllykylä?, Kakskerta, Kaarina, Finland
1530
1530
Finland
1540
1540
Turku, Finland
1572
1572
Age 62
Åbo, Finland
????