Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Gustaf Adolf Gustafsson Lucander (1774 - 1812)
  Syntyi Turussa maalarimestari Gustaf Lucanderin ja Maria Flodbergin perheeseen. Turun ruotsalainen syntyneet 1756-1803 (AP I C2:2) Sivu 300 1774 Oktober-December ; SSHY / Viitattu 07.04.2024 Turun tuo...
 • Gustaf Ersson Lucander (1743 - 1805)
  Synnyinpaikka ja -aika toistaiseksi kadoksissa. Mahdollisesti Syntynyt Rymättylässä (Rimito) tai Nauvossa (Nagu), C.J. Gardbergin mukaan Nauvon Druckisin Nickåkerissa, luultavasti 1743. Vanhemmat: räät...
 • Ida Maria Ruohonen (1898 - 1992)
  Ida Ruohosen ja perheensä tarina "Pakalaisesta pakartuvasta 20 työntekijän leipomoksi eli miten pienestä koskelaisesta torpantytöstä tuli leipomonomistaja", kirj. Maija Rajaniemi, on Turun Seudun Sukut...
 • Martti Nestor Salonen (1921 - 2001)
  Äitinsä kuoleman jälkeen perusti 5.2.1954 tehdyllä yhtiösopimuksella yhdessä sisarustensa kanssa avoimen yhtiön ensin nimellä "Salosen perilliset" ja sittemmin 28.4.1954 kaupparekisteriin merkittynä ni...
 • Helvi Helena Salonen-Lundvall (1915 - 1993)
  Helvillä ei ollut lapsia. Hän avioitui 1960-luvulla karunalaisen Eino Lundvallin kanssa. He asuivat tämän jälkeen Turussa. Äitinsä kuoleman jälkeen Helvi perusti 5.2.1954 tehdyllä yhtiösopimuksella yh...

Sivusto on rakenteilla

Tähän projektiin voi etsiä ja liittää Turun porvareita; kaupan ja käsityön harjoittajia ja heidän Geni-profiilejaan.

Porvaristo Suomessa Ruotsin vallan aikana Suomessakin porvarissääty oli yksi neljästä valtiosäädystä. Muut olivat aatelisto, papisto ja talonpojat. Porvaristolla ja kaupungeilla oli eräitä varsinkin elinkeinojen harjoittamista koskevia erioikeuksia, jotka vahvistettiin vielä 23. helmikuuta 1789 annetulla vakuutuksella. Suomen sodan ja Porvoon valtiopäivien jälkeen Suomessa jatkettiin Ruotsin perustuslain mukaisia valtiopäivämuotoja. Porvoon valtiopäivien 1809 jälkeen valtiopäivät kokoontuivat seuraavan kerran 1860.

Suomessakin kaupungit olivat sääty-yhteiskunnassa porvariston johtamia itsehallinnollisia alueita, joissa noudatettiin kaupunginlakia. Kaupungin johtoelin oli raati. Se koostui pormestarista ja raatimiehistä. Raadilla oli myös tuomiovaltaa ja se pyrki turvaamaan sujuvan kaupankäynnin muiden kaupunkien kanssa ja ulkomaille.[2] Porvariston vaikutusvaltaisin ryhmä oli ulkomaankauppaa harjoittava valtaporvaristo. https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvaristo

Porvaristolla oli kaupan ja käsityön harjoittamiseen yksinoikeus. Kaupan merkityksen vahvistuminen ja hallinnon vaatimukset loivat tarpeen perustaa uusia kaupunkeja. Suurvaltakauden rasituksista porvaristo joutui kantamaan osan valtakunnan verotaakasta. Porvaristo jakautui 1600-luvulla niin sanottuun valtaporvaristoon ja pikkuporvareihin. Porvarissäädyn jäsenten ohella kaupungeissa asui porvarissäätyyn kuulumattomia, kuten virkamiehiä, työväkeä ja merimiehiä. Keskiajan lopulla Suomessa oli kuusi kaupunkia. Kaupunkilaitoksen kehittyessä 1600-luvun alussa ripeästi kaupunkeja oli vuonna 1660 jo 22. Kaupungit olivat pieniä, mutta porvariston määrä kuitenkin kasvoi. http://www02.oph.fi/etalukio/historia/autonomia/saaty.html

Vuonna 1879 säädettiin useita lakeja elinkeinovapauden toteuttamiseksi. Tällöin porvariston säätyerioikeudet kumottiin siltä osin, kuin ne koskivat porvareita henkilöinä.[3] Osa kaupunkeja julkisyhteisöinä koskevista erioikeuksista kuitenkin pysyi voimassa sen jälkeenkin ja kumottiin lopullisesti vasta vuonna 1995.[4] Vuoden 1879 jälkeen äänioikeus porvarissäädyn vaaleissa edellytti muun muassa asumista kaupungissa ja tiettyä varallisuusasemaa, mutta ei enää erityisten porvarisoikeuksien hankkimista. Säätyvaltiopäivät jatkoivat määräaikaisia ja ylimääräisiä valtiopäiväkokoontumisia vuoteen 1906, jolloin ne päättivät eduskuntauudistuksesta. Ensimmäinen valtiosäädyt korvaavan eduskunnan vaalit järjestettiin 1907. https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvaristo

Åbo på 1600-talet fanns inom fyra kvarter eller stadsdelar och befolkningen uppgick till drygt fem tusen personer. Det dåtida Åbo var ett strikt klassamhälle, men inom borgerskapet gick det är göra så kallade klassresor i och med att sönerna ofta utbildades och kunde få höga befattningar och till och med adlas. Det här alldeles speciellt efter att Åbo Akademi grundades. De rikaste stadsborna bodde i närheten av domkyrkan, medan Mätäjärvi var ett tillhåll för prostituerade och andra ljusskygga element. Många av borgarna kom från Skottland, Holland, Tyskland och Sverige och hade ofta eget tjänstefolk med sig, vilket gjorde Åbo till en mångspråkig stad. De här borgarna hade också goda kontakter till utlandet. I den historia som har skrivits om 1600-talets Åbo är det främst männen som har lyfts fram, men många kvinnor hade stort inflytande i staden. Kvinnorna skötte ofta det sociala nätverket, men var också aktiva som krögare, hyresvärdinnor och innehavare av både skepp och gruvor. Framför allt var det då kvinnor från det högre borgerskapet. https://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/28/abo-pa-1600-talet


Turusta tunnetaan keskiajalta noin 420 nimeltä mainittua porvaria. Näistä useat esiintyvät lähteissä vain yhden kerran ja yhtä monista on vain muutamia mainintoja. Joskus tietoja on kuitenkin niin runsaasti, että porvarin voi havaita olleen Turussa yhtäjaksoisesti pitkän aikaa. Seuraavasta asetelmasta käyvät ilmi ne yhteisön jäsenet, jotka ovat olleet kaupungissa suunnilleen kaksi vuosikymmentä tai pitempään. Ajanjakso viittaa selvästi siihen, että kyseinen porvari on ollut Turussa käytännöllisesti katsoen koko ammattiuransa ajan.

Ainakin osa porvareista näyttää asuneen Turussa pysyvästi. Erityisesti Fredrik Frese, Simon Grop ja Albrekt Nyendorp kiinnittävät huomiota, sillä he vaikuttivat Turussa suunnilleen puoli vuosisataa eli periaatteessa koko elinikänsä. Kiinnostavaa on myös se, että luettelossa on runsaasti saksalaista juurta olevia porvareita. Tutkimuksessa on aikaisemmin usein korostettu, että juuri saksalaiset muuttivat pois Turusta hankittuaan ensin porvareina varallisuutta. Saksalaiset olivat siten tulleet Turkuun suhdanteiden mukana ilman aikomustakaan jäädä kaupunkiin pitemmäksi ajaksi.

 • Hans van Asken 1458-1478
 • Bengt Petersson 1443-1469
 • Didrik Hansson 1489-1512
 • Gerlag Fredag 1415-1454
 • Jakob Frese 1425-1450
 • Berndt Grote 1449-1484
 • Arvid Halffstad 1414-1443
 • Hinza Knap 1378-1414
 • Hans Mandrow 1485-1516
 • Anders Munck 1458-1476
 • Albrekt Nyendorp 1425-1476
 • Simon veranleikkaaja 1464-1501
 • Laurens Skalm 1471-1501
 • Olavi Syltty 1416-1443
 • Hans Basse 1454-1473
 • Gert van Bucken 1484-1514
 • Henrik Finkenberg 1450-1469
 • Fredrik Frese 1405-1454
 • Simon Grop 1396-1443
 • Hans Görtzhagen 1449-1471
 • Jöns Gudvatsson 1416-1439
 • Laurens Jakobsson 1456-1486
 • Laurens kultaseppä 1422-1441
 • Nils Olofsson 1423-1448
 • Olavi Römanen 1430-1455
 • Mathias Skalenberg 1426-1459
 • Sven kultaseppä 1443-1468
 • Anders Witte 1470-1503

http://www.genealogia.fi/genos-old/67/67_146.htm

A

 • Andersson, Lasse, kauppias laivuri
 • Arkenholtz, Jöran, Turun kaupungin porvari, turkkurimestari Jöran (Georg) Arckenholt (Arckenholdt, Arckenholtz) P.Kristina Svensdotter. x Jöran Arckenholdt

B

 • Balthazarsson, Lars (Gebhardt), Rauman pormestari
 • Baxter, Hans, kauppias 59
 • Baxter, suku 49, 62
 • Baxter, Thomas, kauppias
 • Bellckow, Filip, kauppias
 • Bellckow, Greger, kauppias (Elin Träll)
 • Berelius, David, asianajaja
 • Berg, Lorentz, edustaja
 • Bertilsson, Thomas, kauppias (Kirstin Persdotter)
 • Billsten, Karl, ruukinomistaja
 • Birckholtz von, Hieronymus, rälssimies 89
 • Blom, Simon Thomasson, Turun kauppaporvari, P (Anna Ketara) Simon Thomasson Blom
 • Bochmöller, Hans, kauppias (Karin Bochmöllerska)
 • Bogge, Hans, kaupantarkastaja (Regina Wellamsdotter)
 • Borgare Lars Eriksson, kauppias, raatimies (Gertrud Henriksdotter
 • Brandes, Margareta, kauppias Göteborg
 • Brinck, Hans, kauppias
 • Brochius, Laurentius, kaupunginkirjuri, pormestari
 • Bruun, Alexander, kauppias (Kirstin Platz)
 • Bryggare, Bertil, oluenpanija
 • Bugenhagen, Didrich, Lyypekin kauppias
 • Bugenhagen, Gewert, kauppias, raatimies
 • Bållman, Anders, kesti 147−148
 • Börgelsson, Olof, räätälimestari, raatimies (Cecilia Mickelsdotter)

C

 • Caloander, Bertil Lytkesson, postimestari
 • Caloander, Lytke, postimestari 297
 • Caloander, Maria Lytkesdotter (Joachim Woltersdorff)
 • Carlstadius, Olaus, asianajana 115
 • Chronander, Jakob, maaherra 265
 • Cnape, Erik Andersson, pormestari, linnakreivi (Anna Munck)

D

 • Dahlen von, Klas Kopparslagare, kupariseppä
 • Danielsson, Johan (Serlachius), vuorimestari (Anna Thorwöste)
 • Dawidzberg, Johan, kauppias (Anna Jonintytär)
 • Dawidzen, Wellam, kauppias
 • Depner, Mårten, leipuri P (Elisabet Koppar) ? Mårten Depner
 • Depner, Mårten, leipuri (Elisabet Koppar)
 • Duncansson, Hans, kauppias

H

 • Hacks, Petter, kauppias P N. N. Hörnigk ? Peter Hacks * Brita Hansdotter Hacks (Hörningk)
 • Hagen von, Jöran, porvari (Kirstin Hansdotter)
 • Hagen von, Kirstin Hansdotter (Jöran von Hagen)
 • Hakola, Jakob Klemetsson, kauppias, raatimies (Karin Hakola)
 • Hakola, Karin Jakobsdotter, kauppias (Jakob, Matts ja Erik Hakola)
 • Hakola, Matts Mårtensson, kauppias, pormestari (Karin Hakola)
 • Hampula, Klemet, porvari
 • Hansdotter, Elisabet, maatilan omistaja
 • Hansson, Hans, raatimies (Elisabet Hervie)
 • Hansson, Henrik (Elisabet Mårtensdotter)
 • Hansson, Johan, raatimies
 • Hansson, Olof, kauppias
 • Hapu, Henrik, porvari,
 • Hebron, Alexander, kauppias (Karin Träll)
 • Hemmingsson, Gabriel, Kuggböle (Anna Gustafsdotter)
 • Henning, Hans, kirjansitoja (Brita Mattsdotter)
 • Hersten, Mickel, kauppias (Margareta Hersten)
 • Hervie, Alexander, kauppias (Sofia Hansdotter)
 • Hervie, Thomas, kellarin vuokraaja
 • Hieronymusdotter, Kirstin, pormestarin vaimo (Hans Gutthrie)
 • Hiisku-Hiskou, Johan Knutsson, raatimies
 • Hoen, Mårten, kauppias (Margareta Kitt)
 • Holst, Mickel, kauppias
 • Härkä, Simon, raatimies
 • Hörnigk, Casper, kauppias
 • Hörnigk, Hans, kauppias, raatimies (Geska Henning)
 • Hörnigk, Margareta, maatilan omistaja

I

J

 • Jakob, Baxter, kauppias, raatimies
 • Jakobsson, Brusius, laivamies
 • Jessenhausen Johan, kauppias, raatimies
 • Jessenhausen, Petter, pormestari (Beata Hansdotter)
 • Johansson Erik, raatimies (Anna Grelsdotter)
 • Johansson, Hans, kauppias (Elisabet Rancken)
 • Johansson, Sigfrid, kaupunginvouti
 • Joppi, Jakob, kauppias (Gertrud Joppi)
 • Jämse, Wellam, kauppias (Elin Klöfverblad)
 • Jöransson Bertil, raatimies

K

 • Kaituri, Bengt, porvari
 • Kankare, Simon, porvari
 • Kauhanen, Sigfrid Mickelsson, raatimies (Elin Sigfridsdotter)
 • Keding, Kristian, laivuri
 • Ketara, Påval, kauppias
 • Kiiskinen, Arvid, laivuri (Sofia Kiiskinen)
 • Kiiskinen, Sofia Simonsdotter, laivuri (Arvid Kiiskinen)
 • Klaschou, Elsa, kapakoitsija (Matts Klaschou)
 • Klaschou, Matts, muurarimestari (Elsa Klaschou)
 • Klasson, Jakob, kauppias, laivuri
 • Klockgjutare, Suni Olofsson, kauppias, raatimies
 • Klöfverblad, Sofia, talonomistaja
 • Knapmakare, Wellam, napintekijä
 • Knutsson, Johan, pormestari (Anna Persdotter)
 • Knutsson, Johan, raatimies
 • Kohma Daniel Mattsson, kauppias
 • Kohma, Sara Mattsdotter, perijä
 • Komonen, Markus, kauppias
 • Koppar, Erik, kauppias
 • Kopparslagare, Ingelbrecht, kupariseppä (Anna Ingemarsdotter)
 • Kristersson, Sten, raatimies
 • Kråka Erik, Elin Sågerin laivamies
 • Kuka, Frans, taikojen harjoittaja
 • Kättyri Mats Thomasson

L

 • Lambertz, Mårten Skomakare, suutarioltermanni (Judith Persdotter)
 • Larsson, Erik, velkoja
 • Larsson, Jakob, hovioikeuden asessori (Malin Träll)
 • Larsson, Mickel, laivuri
 • Lenning, Sven, lainlukija (Sofia Enckell)
 • Lietzen, Nicolaus Arvidi, pormestari (Katarina Wernle)
 • Lintu, Anders Mickelsson, kauppias, raatimies (Elisabet Koppar)
 • Lintu, Jöran Nilsson, pormestari (Margareta Hansdotter)
 • Lintu, suku

M

 • Magnus (Magens), Hans, kauppias (Anna Larsdotter)
 • Mattzen, Hans, kauppias (Anna Larsdotter)
 • Merthen, Anders, kauppias, krouvari (Karin Gerdner)
 • Merthen, Torsten Andersson, krouvari
 • Minden von, Henrik, leipuri
 • Momma, Abraham, tukholmalainen kauppias
 • Momma, Jakob, tukholmalainen kauppias
 • Munck, Mikael, linnanvouti (Margareta Starck)
 • Mylläri, Henrik, kauppias P (Agnes Myllar) Henrik Henriksson Myllar
 • Myssmakerska, Margareta, krouvari
 • Myssmakerska, Maria Wellamsdotter, myssyntekijä
 • Månsson, Sven, kaupantarkastaja
 • Mårtensdotter, Elisabet (Salko), krouvari
 • Mårtensdotter, Elisabet, valanvahvistaja (Henrik Hansson)
 • Mårtensson, Bertil, pormestari
 • Möller, Jeronimus, kauppias

N

 • Nilsson, Gustaf (Blåfield) rälssimies ( Brita Sigfridsdotter)
 • Nilsson, Per, kellaripalvelija (Elin Sigfridsdotter)
 • Nålmakare, Johan, porvari,

O

 • Ogilvie, Jakob, kauppias (Margareta Kihlo)
 • Ojala, Thomas, porvari
 • Olofsson, Hans, pormestari
 • Olofsson, Henrik, käskynhaltija
 • Olofsson, Mårten, kauppias (Margareta Mårtensdotter
 • Olofsson, Nils (Tammannylkijä), raatimies

P

 • Pargas, Isak, kauppias (Mechtild Stensdotter)
 • Paturi, porvari
 • Persdotter, Judith, killan krouvari (Mårten Lambertz)
 • Petri, Hans, kauppias (Anna Gerdner)
 • Pintzer, Mickel, kirjansitoja (Margareta Hansdotter)
 • Pipping, Josef, kauppias (Maria Caloander)
 • Plagman, Daniel, leipuri
 • Plagman, Hans, kauppias, raatimies
 • Plagman, Petter, kauppias Peter Hansson Plagman
 • Platz, Hans, pormestari
 • Posoila, Klemet, laivanomistaja
 • Prytz, Håkan Andersson, raatimies
 • Pulkka, Jakob Thomasson, kauppias
 • Purmerus, Johan Hansson, pormestari (Elisabet Winckellhauss)
 • Pärlestickerska, Hebla Eriksdotter, helmenompelija
 • Pärlestickerska, Maria Larsdotter, helmenompelija

R

 • Rancken, Robert, raatimies
 • Rautala, Axel, kauppias
 • Regelin, Jakob, kauppias (Karin Jakobsdotter)
 • Rosskamp, Albrecht, kestikievari, raatimies
 • Rosskamp, Gottfrid, kauppias, raatimies
 • Rosslijn, Jonas, kauppias (Maria Schultz
 • Runsala, Klemet, kauppias
 • Ruskiapää, Eskil, kauppias (Brita Jakobsdotter)
 • Ryttare, Mickel, kauppias (Karin Suikki, Anna Larsdotter

S

 • Skeper Schepper, Jakob Olsson ( - n.1582) Jacob Olsson Schepperus P Elin (n.1525 - n.1585) x
 • Salko, Erik, kauppias
 • Salko, Mårten Sigfridsson, kauppias, pormestari
 • Salko, Sigfrid, kauppias, raatimies
 • Scheffer, Henrik Abraham nuorempi, kauppias P Elin Thorwöste
 • Scheffer, Henrik vanhempi, kauppias, pormestari P Margareta Gabrielsdotter
 • Scheffer, Jakob, kauppias
 • Scheffer, Johan, pormestari
 • Schlüter, Gottschalk, kauppias
 • Schultz, Joachim, kauppias P Elin Jämse
 • Schultz, Jost, kauppias (Magdalena Wernle)
 • Sigfridsdotter, Elin, kellaripalvelija P Per Nilsson
 • Simonsson, Hans, laivuri
 • Skinnare, Hans, nahkuri P Kirstin Webrodt
 • Skräddare, Jakob, räätäli P Kirstin Nilsdotter
 • Smed, Matts kauppias P Anna Grelsdotter
 • Smorad, Margareta, kauppias
 • Spens, Petter, kauppias
 • Spåra-Hakola, Erik Olofsson, kauppias, pormestari P Karin Hakola
 • Stamer, Herman, kauppias
 • Starckman Wellam Hollender, kauppias, kapakoitsija
 • Stensdotter, Mechtild, kauppiaan vaimo P Isak Pargas
 • Storack, Petter, kauppias
 • Storck, Brita, pormestarin vaimo P Hans Platz
 • Svensson, Jonas, kellaripalvelija PKarin
 • Sylvast, Johan, laivuri
 • Såger, Elin Johansdotter, kauppias P Petter Thorwöste
 • Såger, Johan nuorempi, kauppias P Sofia Rancken
 • Såger, Johan vanhempi, kauppias P Elin Plagman Johan Såger
 • Såger, Petter, kauppias
 • Sömmerska, Kirstin, ompelijatar

T

 • Tawast, Henrik, kauppias, raatimies, läänitysvouti P Maria Collina
 • Thorsberg, Daniel, veromestari P Margareta Thorwöste
 • Thorwöste, Elin Pettersdotter, kauppiaan vaimo P Abraham Henrik Scheffer
 • Thorwöste, Herman, kauppias P Maria Gerdt
 • Thorwöste, Johan, ruukinisäntä
 • Thorwöste, Petter nuorempi, ruukinisäntä
 • Thorwöste, Petter vanhempi, kauppias, ruukinomistaja P Elin Såger
 • Timmerman (Zimmerman), Kristian, apteekkari
 • Tokila, Margareta, raumalainen kauppias
 • Tolpo, Johan Eriksson Tolpo porvari (k. 1681) Johan Eriksson Tolpo
 • Tomuhousu, Jöran, laivanomistaja
 • Torkilsson, Nils, kauppias, laivuri
 • Trumbell, Jakob, kauppias
 • Trumbell, Petter, kauppias
 • Träll, Thomas, kauppias P Malin Träll

U

 • Ulvi, Simon, porvari

V

 • Valck, Sibrant, kauppias Göteborgissa
 • Vanttila, Thomas, porvari

W

 • Wargentin, Joachim, kauppias P Anna Jämse
 • Wattson, Alexander, kauppias P Karin Träll
 • Wedrich, Petter, kauppias
 • Wernle, Balthazar, veromestari P Katarina Gubbertz
 • Mårten Viloi, k. ennen 1571 http://www.oulunhellman.fi/suku/txt/misc/MartenViloi.html
 • Witte, Zacharias, kultaseppä P Maria Lambertz
 • Wittfooth, Joachim, kauppias P Anna Margareta Bugenhagen
 • Wolle, Hans, kauppias P Elisabet Dawidzen
 • Wolle, Jakob Hansson nuorempi, kauppias P Ingeborg Gerdner
 • Wolle, Jakob vanhempi, kauppias P Anna Spranckhusen
 • Woltersdorff, Joachim, kamreeri P Anna Caloander
 • Wächtare, Eskil, kauppias P Elisabet Wächtare
 • Wächtare, Grels, kauppias P Elisabet Jöransdotter
 • Wächtare, Nils, porvari
 • Wölich, Hartvig Knutsson, kultaseppä P Anna Gustafsdotter

Å

 • Åhrapää, Bertil, kauppias
 • Åhrapää, Filip, kauppias
 • Åhrapää, Mårten Filipsson, kauppias
 • Åhrapää, Thomas, kauppias

Ä

 • Äijälä, Bertil Larsson, porvari P Margareta Andersdotter
 • Äijälä, Jöran Thomasson, kauppias
 • Äijälä, Lars Henriksson, kauppias P Barbro Äijälä, Brita Sigfridsdotter
 • Äijälä, Matts, kauppias
 • Äijälä, Staffan Påvalsson, porvari P Margareta Andersdotter
 • Wittfooth, Joachim, kauppias Joakim Wittfoth P Anna Margareta Bugenhagen Anna Margareta Wittfoth

Lähteet:

Sivusto on rakenteilla

Tähän projektiin voi etsiä ja liittää Turun porvareita; kaupan ja käsityön harjoittajia ja heidän Geni-profiilejaan.

Paikkakuntien porvariprojekteja

Porvarit Hamina I
Porvarit Hämeelinna I
Porvarit Kokkola I
Porvarit Kristiina I
Porvarit Kurkijoki I
Porvarit Käkisalmi I
Porvarit Lappeenranta I
Porvarit Naantali I
Porvarit Nevanlinna I
Porvarit Oulu I
Porvarit Pietarsaari I
Porvarit Pori I
Porvarit Porvoo I
Porvarit Raahe I
Porvarit Rauma I
Porvarit Savonlinna I
Porvarit Sortavala I
Porvarit Tammisaari I
Porvarit Turku I
Porvarit Uusikaupunki I
Porvarit Vaasa I

Porvaristo Suomessa Ruotsin vallan aikana Suomessakin porvarissääty oli yksi neljästä valtiosäädystä. Muut olivat aatelisto, papisto ja talonpojat. Porvaristolla ja kaupungeilla oli eräitä varsinkin elinkeinojen harjoittamista koskevia erioikeuksia, jotka vahvistettiin vielä 23. helmikuuta 1789 annetulla vakuutuksella. Suomen sodan ja Porvoon valtiopäivien jälkeen Suomessa jatkettiin Ruotsin perustuslain mukaisia valtiopäivämuotoja. Porvoon valtiopäivien 1809 jälkeen valtiopäivät kokoontuivat seuraavan kerran 1860.

Suomessakin kaupungit olivat sääty-yhteiskunnassa porvariston johtamia itsehallinnollisia alueita, joissa noudatettiin kaupunginlakia. Kaupungin johtoelin oli raati. Se koostui pormestarista ja raatimiehistä. Raadilla oli myös tuomiovaltaa ja se pyrki turvaamaan sujuvan kaupankäynnin muiden kaupunkien kanssa ja ulkomaille.[2] Porvariston vaikutusvaltaisin ryhmä oli ulkomaankauppaa harjoittava valtaporvaristo. https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvaristo

Porvaristolla oli kaupan ja käsityön harjoittamiseen yksinoikeus. Kaupan merkityksen vahvistuminen ja hallinnon vaatimukset loivat tarpeen perustaa uusia kaupunkeja. Suurvaltakauden rasituksista porvaristo joutui kantamaan osan valtakunnan verotaakasta. Porvaristo jakautui 1600-luvulla niin sanottuun valtaporvaristoon ja pikkuporvareihin. Porvarissäädyn jäsenten ohella kaupungeissa asui porvarissäätyyn kuulumattomia, kuten virkamiehiä, työväkeä ja merimiehiä. Keskiajan lopulla Suomessa oli kuusi kaupunkia. Kaupunkilaitoksen kehittyessä 1600-luvun alussa ripeästi kaupunkeja oli vuonna 1660 jo 22. Kaupungit olivat pieniä, mutta porvariston määrä kuitenkin kasvoi. http://www02.oph.fi/etalukio/historia/autonomia/saaty.html

Vuonna 1879 säädettiin useita lakeja elinkeinovapauden toteuttamiseksi. Tällöin porvariston säätyerioikeudet kumottiin siltä osin, kuin ne koskivat porvareita henkilöinä.[3] Osa kaupunkeja julkisyhteisöinä koskevista erioikeuksista kuitenkin pysyi voimassa sen jälkeenkin ja kumottiin lopullisesti vasta vuonna 1995.[4] Vuoden 1879 jälkeen äänioikeus porvarissäädyn vaaleissa edellytti muun muassa asumista kaupungissa ja tiettyä varallisuusasemaa, mutta ei enää erityisten porvarisoikeuksien hankkimista. Säätyvaltiopäivät jatkoivat määräaikaisia ja ylimääräisiä valtiopäiväkokoontumisia vuoteen 1906, jolloin ne päättivät eduskuntauudistuksesta. Ensimmäinen valtiosäädyt korvaavan eduskunnan vaalit järjestettiin 1907. https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvaristo

Åbo på 1600-talet fanns inom fyra kvarter eller stadsdelar och befolkningen uppgick till drygt fem tusen personer.
Det dåtida Åbo var ett strikt klassamhälle, men inom borgerskapet gick det är göra så kallade klassresor i och med att sönerna ofta utbildades och kunde få höga befattningar och till och med adlas. Det här alldeles speciellt efter att Åbo Akademi grundades.
De rikaste stadsborna bodde i närheten av domkyrkan, medan Mätäjärvi var ett tillhåll för prostituerade och andra ljusskygga element.
Många av borgarna kom från Skottland, Holland, Tyskland och Sverige och hade ofta eget tjänstefolk med sig, vilket gjorde Åbo till en mångspråkig stad. De här borgarna hade också goda kontakter till utlandet.
I den historia som har skrivits om 1600-talets Åbo är det främst männen som har lyfts fram, men många kvinnor hade stort inflytande i staden.
Kvinnorna skötte ofta det sociala nätverket, men var också aktiva som krögare, hyresvärdinnor och innehavare av både skepp och gruvor. Framför allt var det då kvinnor från det högre borgerskapet.
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/28/abo-pa-1600-talet

Turusta tunnetaan keskiajalta noin 420 nimeltä mainittua porvaria. Näistä useat esiintyvät lähteissä vain yhden kerran ja yhtä monista on vain muutamia mainintoja. Joskus tietoja on kuitenkin niin runsaasti, että porvarin voi havaita olleen Turussa yhtäjaksoisesti pitkän aikaa. Seuraavasta asetelmasta käyvät ilmi ne yhteisön jäsenet, jotka ovat olleet kaupungissa suunnilleen kaksi vuosikymmentä tai pitempään. Ajanjakso viittaa selvästi siihen, että kyseinen porvari on ollut Turussa käytännöllisesti katsoen koko ammattiuransa ajan.

Ainakin osa porvareista näyttää asuneen Turussa pysyvästi. Erityisesti Fredrik Frese, Simon Grop ja Albrekt Nyendorp kiinnittävät huomiota, sillä he vaikuttivat Turussa suunnilleen puoli vuosisataa eli periaatteessa koko elinikänsä. Kiinnostavaa on myös se, että luettelossa on runsaasti saksalaista juurta olevia porvareita. Tutkimuksessa on aikaisemmin usein korostettu, että juuri saksalaiset muuttivat pois Turusta hankittuaan ensin porvareina varallisuutta. Saksalaiset olivat siten tulleet Turkuun suhdanteiden mukana ilman aikomustakaan jäädä kaupunkiin pitemmäksi ajaksi.

 • Hans van Asken 1458-1478
 • Bengt Petersson 1443-1469
 • Didrik Hansson 1489-1512
 • Gerlag Fredag 1415-1454
 • Jakob Frese 1425-1450
 • Berndt Grote 1449-1484
 • Arvid Halffstad 1414-1443
 • Hinza Knap 1378-1414
 • Hans Mandrow 1485-1516
 • Anders Munck 1458-1476
 • Albrekt Nyendorp 1425-1476
 • Simon veranleikkaaja 1464-1501
 • Laurens Skalm 1471-1501
 • Olavi Syltty 1416-1443
 • Hans Basse 1454-1473
 • Gert van Bucken 1484-1514
 • Henrik Finkenberg 1450-1469
 • Fredrik Frese 1405-1454
 • Simon Grop 1396-1443
 • Hans Görtzhagen 1449-1471
 • Jöns Gudvatsson 1416-1439
 • Laurens Jakobsson 1456-1486
 • Laurens kultaseppä 1422-1441
 • Nils Olofsson 1423-1448
 • Olavi Römanen 1430-1455
 • Mathias Skalenberg 1426-1459
 • Sven kultaseppä 1443-1468
 • Anders Witte 1470-1503

http://www.genealogia.fi/genos-old/67/67_146.htm

A

 • Andersson, Lasse, kauppias laivuri
 • Arkenholtz, Jöran, Turun kaupungin porvari, turkkurimestari Jöran (Georg) Arckenholt (Arckenholdt, Arckenholtz) P.Kristina Svensdotter. x Jöran Arckenholdt

B

 • Balthazarsson, Lars (Gebhardt), Rauman pormestari
 • Baxter, Hans, kauppias 59
 • Baxter, suku 49, 62
 • Baxter, Thomas, kauppias
 • Bellckow, Filip, kauppias
 • Bellckow, Greger, kauppias (Elin Träll)
 • Berelius, David, asianajaja
 • Berg, Lorentz, edustaja
 • Bertilsson, Thomas, kauppias (Kirstin Persdotter)
 • Billsten, Karl, ruukinomistaja
 • Birckholtz von, Hieronymus, rälssimies 89
 • Blom, Simon Thomasson, Turun kauppaporvari, P (Anna Ketara) Simon Thomasson Blom
 • Bochmöller, Hans, kauppias (Karin Bochmöllerska)
 • Bogge, Hans, kaupantarkastaja (Regina Wellamsdotter)
 • Borgare Lars Eriksson, kauppias, raatimies (Gertrud Henriksdotter
 • Brandes, Margareta, kauppias Göteborg
 • Brinck, Hans, kauppias
 • Brochius, Laurentius, kaupunginkirjuri, pormestari
 • Bruun, Alexander, kauppias (Kirstin Platz)
 • Bryggare, Bertil, oluenpanija
 • Bugenhagen, Didrich, Lyypekin kauppias
 • Bugenhagen, Gewert, kauppias, raatimies
 • Bållman, Anders, kesti 147−148
 • Börgelsson, Olof, räätälimestari, raatimies (Cecilia Mickelsdotter)

C

 • Caloander, Bertil Lytkesson, postimestari
 • Caloander, Lytke, postimestari 297
 • Caloander, Maria Lytkesdotter (Joachim Woltersdorff)
 • Carlstadius, Olaus, asianajana 115
 • Chronander, Jakob, maaherra 265
 • Cnape, Erik Andersson, pormestari, linnakreivi (Anna Munck)

D

 • Dahlen von, Klas Kopparslagare, kupariseppä
 • Danielsson, Johan (Serlachius), vuorimestari (Anna Thorwöste)
 • Dawidzberg, Johan, kauppias (Anna Jonintytär)
 • Dawidzen, Wellam, kauppias
 • Depner, Mårten, leipuri P (Elisabet Koppar) ? Mårten Depner
 • Depner, Mårten, leipuri (Elisabet Koppar)
 • Duncansson, Hans, kauppias

H

 • Hacks, Petter, kauppias P N. N. Hörnigk ? Peter Hacks * Brita Hansdotter Hacks (Hörningk)
 • Hagen von, Jöran, porvari (Kirstin Hansdotter)
 • Hagen von, Kirstin Hansdotter (Jöran von Hagen)
 • Hakola, Jakob Klemetsson, kauppias, raatimies (Karin Hakola)
 • Hakola, Karin Jakobsdotter, kauppias (Jakob, Matts ja Erik Hakola)
 • Hakola, Matts Mårtensson, kauppias, pormestari (Karin Hakola)
 • Hampula, Klemet, porvari
 • Hansdotter, Elisabet, maatilan omistaja
 • Hansson, Hans, raatimies (Elisabet Hervie)
 • Hansson, Henrik (Elisabet Mårtensdotter)
 • Hansson, Johan, raatimies
 • Hansson, Olof, kauppias
 • Hapu, Henrik, porvari,
 • Hebron, Alexander, kauppias (Karin Träll)
 • Hemmingsson, Gabriel, Kuggböle (Anna Gustafsdotter)
 • Henning, Hans, kirjansitoja (Brita Mattsdotter)
 • Hersten, Mickel, kauppias (Margareta Hersten)
 • Hervie, Alexander, kauppias (Sofia Hansdotter)
 • Hervie, Thomas, kellarin vuokraaja
 • Hieronymusdotter, Kirstin, pormestarin vaimo (Hans Gutthrie)
 • Hiisku-Hiskou, Johan Knutsson, raatimies
 • Hoen, Mårten, kauppias (Margareta Kitt)
 • Holst, Mickel, kauppias
 • Härkä, Simon, raatimies
 • Hörnigk, Casper, kauppias
 • Hörnigk, Hans, kauppias, raatimies (Geska Henning)
 • Hörnigk, Margareta, maatilan omistaja

I

J

 • Jacalin Anders, porvari, Anders Jöransson Jacalin
 • Jacalin Simon, porvari, räätäli, Simon Jacalin
 • Jakob, Baxter, kauppias, raatimies
 • Jakobsson, Brusius, laivamies
 • Jessenhausen Johan, kauppias, raatimies
 • Jessenhausen, Petter, pormestari (Beata Hansdotter)
 • Johansson Erik, raatimies (Anna Grelsdotter)
 • Johansson, Hans, kauppias (Elisabet Rancken)
 • Johansson, Sigfrid, kaupunginvouti
 • Joppi, Jakob, kauppias (Gertrud Joppi)
 • Jämse, Wellam, kauppias (Elin Klöfverblad)
 • Jöransson Bertil, raatimies

K

 • Kaituri, Bengt, porvari
 • Kankare, Simon, porvari
 • Kauhanen, Sigfrid Mickelsson, raatimies (Elin Sigfridsdotter)
 • Keding, Kristian, laivuri
 • Ketara, Påval, kauppias
 • Kiiskinen, Arvid, laivuri (Sofia Kiiskinen)
 • Kiiskinen, Sofia Simonsdotter, laivuri (Arvid Kiiskinen)
 • Klaschou, Elsa, kapakoitsija (Matts Klaschou)
 • Klaschou, Matts, muurarimestari (Elsa Klaschou)
 • Klasson, Jakob, kauppias, laivuri
 • Klockgjutare, Suni Olofsson, kauppias, raatimies
 • Klöfverblad, Sofia, talonomistaja Sofia Johansdotter Klöfverblad
 • Knapmakare, Wellam, napintekijä
 • Knutsson, Johan, pormestari (Anna Persdotter)
 • Knutsson, Johan, raatimies
 • Kohma Daniel Mattsson, kauppias
 • Kohma, Sara Mattsdotter, perijä
 • Komonen, Markus, kauppias
 • Koppar, Erik, kauppias
 • Kopparslagare, Ingelbrecht, kupariseppä (Anna Ingemarsdotter)
 • Kristersson, Sten, raatimies
 • Kråka Erik, Elin Sågerin laivamies
 • Kuka, Frans, taikojen harjoittaja
 • Kättyri Mats Thomasson

L

 • Lambertz, Mårten Skomakare, suutarioltermanni (Judith Persdotter)
 • Larsson, Erik, velkoja
 • Larsson, Jakob, hovioikeuden asessori (Malin Träll)
 • Larsson, Mickel, laivuri
 • Lenning, Sven, lainlukija (Sofia Enckell)
 • Lietzen, Nicolaus Arvidi, pormestari (Katarina Wernle)
 • Lintu, Anders Mickelsson, kauppias, raatimies (Elisabet Koppar)
 • Lintu, Jöran Nilsson, pormestari (Margareta Hansdotter)
 • Lintu, suku

M

 • Magnus (Magens), Hans, kauppias (Anna Larsdotter)
 • Mattzen, Hans, kauppias (Anna Larsdotter)
 • Merthen, Anders, kauppias, krouvari (Karin Gerdner)
 • Merthen, Torsten Andersson, krouvari
 • Minden von, Henrik, leipuri
 • Momma, Abraham, tukholmalainen kauppias
 • Momma, Jakob, tukholmalainen kauppias
 • Munck, Mikael, linnanvouti (Margareta Starck)
 • Mylläri, Henrik, kauppias P (Agnes Myllar) Henrik Henriksson Myllar
 • Myssmakerska, Margareta, krouvari
 • Myssmakerska, Maria Wellamsdotter, myssyntekijä
 • Månsson, Sven, kaupantarkastaja
 • Mårtensdotter, Elisabet (Salko), krouvari
 • Mårtensdotter, Elisabet, valanvahvistaja (Henrik Hansson)
 • Mårtensson, Bertil, pormestari
 • Möller, Jeronimus, kauppias

N

 • Nilsson, Gustaf (Blåfield) rälssimies ( Brita Sigfridsdotter)
 • Nilsson, Per, kellaripalvelija (Elin Sigfridsdotter)
 • Nålmakare, Johan, porvari,

O

 • Ogilvie, Jakob, kauppias (Margareta Kihlo)
 • Ojala, Thomas, porvari
 • Olofsson, Hans, pormestari
 • Olofsson, Henrik, käskynhaltija
 • Olofsson, Mårten, kauppias (Margareta Mårtensdotter
 • Olofsson, Nils (Tammannylkijä), raatimies

P

 • Pargas, Isak, kauppias (Mechtild Stensdotter)
 • Paturi, porvari
 • Persdotter, Judith, killan krouvari (Mårten Lambertz)
 • Petri, Hans, kauppias (Anna Gerdner)
 • Pintzer, Mickel, kirjansitoja (Margareta Hansdotter)
 • Pipping, Josef, kauppias (Maria Caloander)
 • Plagman, Daniel, leipuri
 • Plagman, Hans, kauppias, raatimies Hans Hansson Plagman
 • Plagman, Petter, kauppias Peter Hansson Plagman
 • Platz, Hans, pormestari
 • Posoila, Klemet, laivanomistaja
 • Poso, Anders, Anders Jöransson Jacalin
 • Posse, Hindrich, porvari
 • Prytz, Håkan Andersson, raatimies
 • Pulkka, Jakob Thomasson, kauppias
 • Purmerus, Johan Hansson, pormestari (Elisabet Winckellhauss)
 • Pärlestickerska, Hebla Eriksdotter, helmenompelija
 • Pärlestickerska, Maria Larsdotter, helmenompelija

R

 • Rancken, Robert, raatimies Robert Rancken
 • Rautala, Axel, kauppias
 • Regelin, Jakob, kauppias (Karin Jakobsdotter)
 • Rosskamp, Albrecht, kestikievari, raatimies
 • Rosskamp, Gottfrid, kauppias, raatimies
 • Rosslijn, Jonas, kauppias (Maria Schultz
 • Runsala, Klemet, kauppias
 • Ruskiapää, Eskil, kauppias (Brita Jakobsdotter)
 • Ryttare, Mickel, kauppias (Karin Suikki, Anna Larsdotter

S

 • Skeper Schepper, Jakob Olsson ( - n.1582) Jacob Olsson Schepperus P Elin (n.1525 - n.1585) x
 • Salko, Erik, kauppias
 • Mårten Sigfridsson Salko Salko, Mårten Sigfridsson, kauppias, raatimies (kts. keskustelu)
 • Salko, Sigfrid, kauppias, raatimies
 • Sangar, Henrik, maininta tässä profiilissa, Henrik Sangar
 • Scheffer, Henrik Abraham nuorempi, kauppias P Elin Thorwöste
 • Scheffer, Henrik vanhempi, kauppias, pormestari P Margareta Gabrielsdotter
 • Scheffer, Jakob, kauppias
 • Scheffer, Johan, pormestari Johan Henrikinpoika Schaefer, Sr.
 • Schlüter, Gottschalk, kauppias
 • Schultz, Joachim, kauppias P Elin Jämse
 • Schultz, Jost, kauppias (Magdalena Wernle)
 • Sigfridsdotter, Elin, kellaripalvelija P Per Nilsson
 • Simonsson, Hans, laivuri
 • Skinnare, Hans, nahkuri P Kirstin Webrodt
 • Skräddare, Jakob, räätäli P Kirstin Nilsdotter
 • Smed, Matts kauppias P Anna Grelsdotter
 • Smorad, Margareta, kauppias
 • Spens, Petter, kauppias
 • Spåra-Hakola, Erik Olofsson, kauppias, pormestari P Karin Hakola
 • Stamer, Herman, kauppias
 • Starckman Wellam Hollender, kauppias, kapakoitsija
 • Stensdotter, Mechtild, kauppiaan vaimo P Isak Pargas
 • Storack, Petter, kauppias
 • Storck, Brita, pormestarin vaimo P Hans Platz
 • Svensson, Jonas, kellaripalvelija PKarin
 • Sylvast, Johan, laivuri
 • Såger, Elin Johansdotter, kauppias P Petter Thorwöste Elin Johansdotter Såger
 • Såger, Johan nuorempi, kauppias P Sofia Rancken Johan Johansson Såger
 • Såger, Johan vanhempi, kauppias P Elin Plagman Johan Såger
 • Såger, Petter, kauppias Petter Johansson Såger
 • Sömmerska, Kirstin, ompelijatar

T

U

V

 • Valck, Sibrant, kauppias Göteborgissa
 • Vanttila, Thomas, porvari

W

Å

 • Åhrapää, Bertil, kauppias
 • Åhrapää, Filip, kauppias
 • Åhrapää, Mårten Filipsson, kauppias
 • Åhrapää, Thomas, kauppias

Ä

 • Äijälä, Bertil Larsson, porvari P Margareta Andersdotter
 • Äijälä, Jöran Thomasson, kauppias
 • Äijälä, Lars Henriksson, kauppias P Barbro Äijälä, Brita Sigfridsdotter
 • Äijälä, Matts, kauppias
 • Äijälä, Staffan Påvalsson, porvari P Margareta Andersdotter

Lähteet: