Ваша фамилия Krognos?

Исследование фамилии Krognos

Записей с Holger Krognos

15,091 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Holger Krognos, the older

Дата рождения:
Место рождения: Färlöv, Skåne, Sverige
Смерть: Умер в Färlöv, Skåne, Sverige
Ближайшие родственники:

Муж ??
Отец Peder Holgersen Krognos; Gregers Holgersen Krognos; Tue Holgersen Galle Krognos; Jacob Holgersen Krognos и Niels Holgersen Krognos

Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Holger Krognos, the older

Holger Krognos

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1718160/Medeltida-riddargard-hittad.html

  • 1 Led (Krognos)

Slægten Krognos

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1893 side 270 ff.: Denne ældgamle skaanske Slægt førte i Guld-Felt en sort Fjerham, der i de ældste Segl mest ligner en Ørnevinge, og paa Hjelmen 5, i det 16. Aarhundrede 13 Paafuglefjer; Hr. Mourids Olsen benyttede 1532 et Signet, hvori Hjelmtegnet er to Vesselhorn.

Den hosstaaende Vaabentegning er udført efter Axel Kjeldsens Segl fra 1397. Forøvrigt er det ældste kjendte Segl Provsten i Lund Holger Pedersens fra 1330; men dette og de fleste andre Segl fra det 14. Aarhundrede viser kun Skjoldmærket uden Hjelm.

Det berettes at der bag en Lade ved Krapperup findes en Sten med Runebogstaver og Krognosvaabnet, og at den første kristne Mand af Slægten hed Kjeld Krognos. Muligt er det at han kan have heddet Kjeld, men Krognos har han næppe kaldt sig, thi dette Navn synes aldrig at have været brugt af Slægten selv, hvorimod Slægten i alle Vaabenbøger og Slægtebøger betegnes dels med dette Navn, dels med Navnet Stigsen; saaledes kaldes endnu den sidste Mand stundom"Oluf Mouridsen, som kaldes Stigsen".

Samme Vaaben førtes af en svensk-skaansk Slægt af Navnet Ged (DAA 1993 side 181).

Væbneren Jep Tullesen i Brunestad (V. Gynge H.), der 1447 udstedte et Gjældsbrev til Tulle Tygesen (Sparre), førte ogsaa Krognos-Vaabnet.

Kilder

Denne ældgamle skaanske Slægt førte i Guld-Felt en sort Fjerham, der i de ældste Segl mest ligner en Ørnevinge, og paa Hjelmen 5, i det 16. Aarhundrede 13 Paafuglefjer; Hr. Mourids Olsen benyttede 1532 et Signet, hvori Hjelmtegnet er to Vesselhorn. Den hosstaaende Vaabentegning er udført efter Axel Kjeldsens Segl fra 1397. Forøvrigt er det ældste kjendte Segl Provsten i Lund Holger Pedersens fra 1330; men dette og de fleste andre Segl fra det 14. Aarhundrede viser kun Skjoldmærket uden Hjelm. Det berettes at der bag en Lade ved Krapperup findes en Sten med Runebogstaver og Krognosvaabnet, og at den første kristne Mand af Slægten hed Kjeld Krognos. Muligt er det at han kan have heddet Kjeld, men Krognos har han næppe kaldt sig, thi dette Navn synes aldrig at have været brugt af Slægten selv, hvorimod Slægten i alle Vaabenbøger og Slægtebøger betegnes dels med dette Navn, dels med Navnet Stigsen; saaledes kaldes endnu den sidste Mand stundom"Oluf Mouridsen, som kaldes Stigsen".

Samme Vaaben førtes af en svensk-skaansk Slægt af Navnet Ged (DAA 1993 side 181). Væbneren Jep Tullesen i Brunestad (V. Gynge H.), der 1447 udstedte et Gjældsbrev til Tulle Tygesen (Sparre), førte ogsaa Krognos-Vaabnet.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2011]., DAA 1893:271.

Rettelser i DAA 1897, 502; 1901, 554; 1906, 492; 1931, 158; 1942, 118.

показать все

Хронология Holger Krognos, the older

1210
1210
Färlöv, Skåne, Sverige
1239
1239
Возраст 29
Färlöv, Skåne, Sverige
1240
1240
Возраст 29
Halland, Sweden
1242
1242
Возраст 29
Färlöv, Skåne, Sverige
????
????
????