Ingeborg Gustafsdotter (Göstafsdotter)

public profile

Is your surname Gustafsdotter (Göstafsdotter)?

Research the Gustafsdotter (Göstafsdotter) family

Ingeborg Gustafsdotter (Göstafsdotter)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ingeborg Gustafsdotter (Göstafsdotter)

Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Daughter of Gustaf Tunasson (Vingätt) and Katarina Gudmarsdotter (Ulvåsa)
Half sister of Bengta Gustafsdotter (Vingätt)

Managed by: lars-gunnar fredriksson
Last Updated:

About Ingeborg Gustafsdotter (Göstafsdotter)

OBS!!!!! Kan möjligen vara fel Ingeborg

SDHK-nr: 1963

Utfärdat: 13020205, Kalmar

Innehåll: Ingeborg Gustavsdotter upprättar sitt testamente; för det första skänker hon till dominikansystrarna i Kalmar, hos vilka hon väljer sin gravplats, föutom en gård i Malma och en kvarn i ”knutsbro”, som hon tidigare med samtycke av sin make Bengt Petersson och sin son Håkan Läma (”læme”) skänkt till systrarna, sin gård ”Norby” i Närke med alla tillägor för sin och sin son Håkans syndaförlåtelse, för att systrarna skall kunna försörjas på avkastningen av denna gård under firandet av mässor och gudstjänster. Därvid förordnar hon också att systrarna, om de någonsin skulle vilja sälja nämnda gård, skall erbjuda hennes son Håkan eller dennes arvingar att förvärva den för ett skäligt pris eller i utbyte mot likvärdigt gods. Vidare testamenterar hon till heliglandshjälp 20 mark lödigt silver, till munkar och bröder i Alvastra 1 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Skänninge 2 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Kalmar 1 mark lödigt silver, till varje kloster av alla ordnar i Sverige ’på denna sidan havet’ (Östersjön) 1 mark penningar, till varje hospital 1 mark penningar samt till varje kyrka i hennes socken? och till varje sockenpräst där 1 mark penningar. Till lösandet av dessa gåvor avsätter hon alla inkomster, som allt hennes gods i Värend årligen ger i avkastning, och förbjuder strängeligen att någon av hennes arvingar efter hennes död mottager något av dessa inkomster, innan allt det ovannämnda utbetalts. Till testamentsexekutorer utser hon sin make Bengt Petersson, sin son Håkan Läma, herr Magnus Karlsson och herr Torkel djäkne. Sigillanter är utfärdaren, herr Bengt Petersson, herr Magnus Karlsson, herr Torkel djäkne och Håkan Läma.

SDHK-nr: 2579

Utfärdat: 13130729, Skänninge Innehåll: Bengt Petersson säljer alla sina gods i Värend till Peter Öjarsson för 22 mark lödigt silver.Birger Vikstensson, Håkan Bengtsson, utfärdarens hustru Ingrid Gustavsdotter samt utfärdaren beseglar.

SDHK-nr: 1852

Utfärdat: 12990930, Skänninge Innehåll: Bengt Petersson upprättar sitt testamente; till munkarna i Alvastra, hos vilka han väljer sin gravplats samman med sina föräldrar, skänker han sin gård ”Westerløsø” med alla tillhörigheter på vissa villkor, bl.a. att munkarna betalar 100 mark för hans skulder, och skulle inte dessa 100 mark räcka till, skall testamentsexekutorerna pantsätta utfärdarens gård ”asby” för att lösa resten. Skulle emellertid utfärdaren lämna barn efter sig, skall dessa ha nämnda gård och i stället betala munkarna 100 mark. Vidare återger han, om han dör barnlös, till sin hustru Ingeborg det gods som genom deras äktenskap övergått från hennes till hans ägo. Vidare skänker han till kyrkan i Strängnäs sin gård ”Stenseter” på vissa villkor, varvid han vill ha en skriven och beseglad kvittens på att kapitlet godtagit denna gåva; varom inte skall hans systersöner Peter och Birger sälja nämnda gård och betala 48 mark till kyrkan i Strängnäs samt betala hans återstående skulder med resten av köpeskillingen eller skänka denna summa till de fattiga, om inga skulder återstår. Vidare avsätter han alla sina gods i ”hesleby”, ”roslosø” och ”wismarch” till hjälp åt Heliga Landet på det sätt han kommer att finna lämpligt. Vidare skänker han till nunnorna i Askeby och till bröderna i Skänninge 2 mark silver samt till övriga kloster i Sverige 2 mark penningar vardera, till varje hospital 1 mark penningar, till varje kyrka, i vars socken han äger gods, 1 mark penningar och till (varje) präst (i nämnda kyrkor) 1 ko eller oxe. Till testamentsexekutorer utses biskopen i Linköping, kungens marsk Th(orkel Knutsson), domprosten Jo(hannes) i Strängnäs och lagmannen Nils i Värend. Sigillanter är utfärdaren, kung B(irger) av Sverige, biskop L(ars) i Linköping, lagmannen M. i Östergötland, marsken Th(orkel Knutsson), Dag Johansson, domprosten Johannes i Strängnäs och Karl från ”Norre”.