Jørgen Claussøn Walrafn

public profile

Is your surname Clausen?

Connect to 5,000+ Clausen profiles on Geni

Jørgen Claussøn Walrafn's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jørgen Claussøn Walrafn til Trosvigård (Clausen), til Trosvigaard

Norwegian: Jørgen Claussøn Walrafn, til Trosvigaard
Birthdate:
Birthplace: Trosvigaard, Danmark (Denmark)
Death: 1580 (45-54)
Immediate Family:

Son of Claus Henrichsen, til Øers and Maren Nielsdotter Munk
Husband of Anne Finsdatter Valrafn
Partner of Karen Iversdatter Jernskjegg Baden
Father of Adelus Jørgensdatter Walrafn; Inger Jørgensdatter Valravn and Maren Jørgensdatter Valravn
Brother of Henrik Walrafn til Trosvigård

Occupation: Lagmann i Tønsberg ( i 1562)
Managed by: Per Vetlesen
Last Updated:

About Jørgen Claussøn Walrafn

Valrafn kommer såvidt jeg husker fra ulv i ravnedrakt - fjærdrakt. Se våpenskoldet til Ulfeldtslekten. (De Ulfeldt'ers Vaabenmærke, som denne Adelsæt er ene om at føre —Ulven i Fjederhammen eller Valravnen - er bevaret blandt de allerældste adelige Sigiller — Krumpen, Galen, Thott, Ulfeldt og Udsøn — der findes vedhængt Aktstykker fra Aurone 1224—30, som gemmes i Statsarkivet i Schwerin (Henry Petersen, D. Adelige Sigiller for 1400, 1—9). Slægtens Skjoldmærke viser, nærmere bestemt, en sammensat Dyrefigur: Ulvens Hoved, Forkrop og Forben, Ørnens Vinger, Bagkrop, Ben og Hale (rød i Sølv). Seglet fra 1230, der bærer Omskriften SI[GI]LLVM PETR[I S]TBANGONIS FILI[I], har tilhørt Peder Strangesen (død 1241), gift med Fru Ingeborg af Kalundborg, Esbern Snares Datter)http://www.nermo.org/slekt/d0012/g0000043.html#I12528

------------------------------------------

Hands farmoeders fader var Erlig og Velbyrdige Mand Jørgen Walraufn til Trosvigaard. Hands farmoders Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Anne Rosvig af Sambsahl.

http://www.vigerust.net/adel/likpreken_skaktavl1702.html

--------------------------

Peder Absalon Beyer skriver i si dagbok i april 1572: 'Komme tidender til Bergen att Lagmanden i Tønsberg Jørgen Clawesson haffuer belegit salig Henrick Wgerups froe och afled it barn med henne oc kommit en hofkarl oc en pige til at løbe bort ligeruis som barnit var deris, oc faa dage der effter gick hun til brøllups, siden var det openbared da rømde lagmanden oc sette ild paa sin egen gaard, nu sigis han igen fangen oc sider paa sin hals, war froen Iffuer Jenssons dotter' (lagmannen hadde beligget den avdøde Henrik Ugerups frue [Karen Jernskjegg] og avlet et barn med henne - de hadde fått en hoffkar og en pike til å si at dette var deres barn og disse to giftet seg derfor i full fart, men dette ble oppdaget - da satte lagmannen gården sin i brann og rømte, men er tatt til fange og kan vel bli hengt) Er det noen som kjenner til hva som videre skjedde med lagmannen? Han satt fengslet 'paa sin hals'. Og hva skjedde med barnet? Og fikk fruen noe straff? Eller var den godeste Absalon(slottspresten på Bergenshus) bare en ryktespreder? Kona hans ble forøvrig brent som heks en del år etter at han døde.

http://forum.arkivverket.no/topic/120126-34590-joergen-clawesson-be...


GEDCOM Note

Vi vet at mange danske adelsmenn søkte sin lykke ved ekteskap med norske arvedøtre. På våre kanter kan vi nevne Jørgen Claussen Valravn på Samsal, av temmelig dunkel opprinnelse.

Likprekener og anetavler 1548-1702:

Envold Skaktavl 1702 Adel Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Etter kopi i Rigsarkivet, København, Genealogisk-heraldisk Selskabs Samling, specialia S 6, Schachtavl. Litt.liste: Se "Kamp"; NST VII s. 18-26.

--------------------------------------------------------------------------------
Anlangende denne her til Hvilested nedsatte Velædle og Velbyrdige Mand, nu Salig hos Gud Envold Schachtaffels Adelige anhær Herkomst og Byrd, Christelige og berømmelige Lifs fremdragelse, saa og sidste Sl: afskeed fra denne verden, er det Saaledes.

Hand er fød Ao 1627 d. 27 July i denne Menighed paa sin Adelig fædrene gaard Nordvie af effterskrevne Adelig og fornemme Herkomst.

Hands fader var Velædle og Velb Mand Torben Schachtaffel til Nordviegaard Hands Kongel: Mayts. fordum Velbetroede Laugmand herudj Oplandene, og Hands Moeder Erlig og Velbyrdige Frue Frue Anna Krag til Aaliestrig.

Hands Farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Torben Schachtaffel til Nordviegaard og hands farmoeder Erlig og Velbyrdige Frue fr. Jnger Valraufn af Sambsahl.

Hands forfaders fader var Erlig og Velbyrdige Mand Torben Schachtaffel til Flemæs fordum Residerende Chanik udj Hammer og Hands farmoeder Erlig og Velbyrdige Frue fr. Rannou Hardingmann af Nordviegaard.

Hands farfaders farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Oluf Schachtaffel til Kiefsholm som var Erlig og Velbyrdige Mand Biørn Schachtaffel til Kiefsholm og Velbyrdige fru Aase Wikong af Londengaard paa hadeland deres Søn.

Hands farfaders far-Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Brøndella Lillie som var Erlig og Velbyrdige Mand Torben Lillie til Flemæs og Velbyrdige Frue Adellus Schanche af Svaberg deres Datter.

Hands Morfader var Erlig og Velbyrdige Mand Niels Krag til Kierlingbierg nu kaldet Aaberrig udj Jydtland og var hand fordum Kongl: Mayts. Velbetroede Laugmand udj Fridrichstad og underliggende Laugstoel.

Hands Mor-Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue frue Abel Blich af Hafngaard udj Jydtland.

Hands Morfaders fader var Erlige og Velbyrdige Mand Erich Krag til Tulstrup udj Jydland.

Hands Morfaders Moeder var Erlige og Velbyrdige Frue fr. Anne Jylling af Aaberrig.

Hands Morfaders Farfader var Erlige og Velbyrdige Mand Niels Krag til Ager Kraag som var Erlig og Velbyrdige Mand Erich Krag til Walberrig fordum Kongl: Mayts. befalnings Mand for Jisland, og Velbyrdige Frue fr. Karen Kahl af Jernet Deres Søn.

Hands Morfaders farmoeder var erlig og Velbyrdige Frue fr. Else Stampe til Klarup gaard, og Velbyrdige Frue Frue Maren Stifeldt af Wennergaard deres Datter.

Hands farmoeders fader var Erlig og Velbyrdige Mand Jørgen Walraufn til Trosvigaard.

Hands farmoders Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Anne Rosvig af Sambsahl.

Hands farmoders farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Claus Walraufn til Øers udj Jydland som var Erlig og Velbyrdige Mand Henrich Walraufn til Bygholm og Velbyrdige fru Margarette Bochholt deris Søn.

Hands farmoeders farmoeder var Erlige og Velbyrdige Frue fr. Maren Munch som var Erlig og Velbyrdige Mand Niels Munch til Bølegaard og Velbyrdige Frue Jnger Krabbe af Dambsgaard deres Datter.

Hands Mormoeders fader var Erlig og Velbyrdige Mand Anders Blech til Haufgaard og hands Mormoeders Moeder den erlig og Velbyrdige Frue fr. Mette Kruuse til Wingegaard.

Hands Mormoeders farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Erich Blechstrup til Nyestrup som var Erlig og Welbyrdige Mand Jvar Blechstrup til Nordbechgaard fordum Sl: Høyloflig ihukommelse Dronning Elisabet, Kong Christian den Andens Kammer Juncker og Velbyrdige Frue fr. Maren Knop af Gylleboe udj Skaane Deres Søn.

Hands Mormoeder farmoeder var Erlig og Velbyrdige frue fr. Anne Schinchel som var Erlige og Velbyrdige Mand Lauritz Schinchel til Dierholm fordum Kongl: Mayts. befalnings Mand paa Gulland og Velbyrdige Frue fr. Birgitta Ullefeldt af Kochsbool deres Datter.

Hands farfaders Morfader var Erlig og Velbyrdige Mand Mogens Harding mand til Nordviegaard fordum Kongl: Mayts. befalningsmand over Solløer og Østerdalens Lehne som var Erlige og Velbyrdige Mand Torgiu Hardingman til Trosviggaard og Residerende Canich udj Opslou og Velbyrdige Siri Kalips deris Søn.

Hans farfaders Mormoeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Jnger Kamp som var Erlig og Velbyrdige Mand Asgiot Kamp [til] Brandstrup og Velbyrdige Frue Kirsten Darre af Refsland deres Datter.

Hands Morfaders Morfader var Erlige og Velbyrdige Mand Niels Juling til Aaberrig som var Erlig og Velbyrdige Mand Envold Juling til Aaberrig og Velbyrdige Frue Jnger Flemming af Bauvelse Deres Søn.

Hands Morfaders Mormoeder var erlig og Velbyrdige frue fr. Christense Lunge som var Velbyrdig Ridder og Friherre Hr. Oufve Lunge til Tirsbeck fordum Dannemarckis Riiges Raad og Velbyrdige Frue fr. Anne Friis af Stolbygaard Deres Daatter.

Hands farmoders Morfader var Erlig og Velbyrdige Mand Find Hansen Rostvig til Sørumgaard fordum Kongl: Mayts. befalningsmand over Andenæs Lehn, som var Erlig og Velbyrdige Mand Hands Finsen Rostvig til Sørumgaard og Velbyrdige Frue fr. Anne Schiøneboel af Harendrup i Fyen Deris Søn.

Hands farmoeders Mormoeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Margreta Kamp som var Erlig og Velbyrdige Mand Torsten Kamp til Sambsahl og Velbyrdige Frue fr. Guri Svale af Aggergaard Deres Datter.

Hands Mormoeders Morfader var Erlig og Velbyrdige Mand Christoffer Kruuse til Wingegaard, som var Erlig Welbyrdige Mand Envold Kruuse til Wingegaard og Velbyrdige Frue fr. Kirsten Ottesdatter af Schieren Deres Søn.

Hands Mormoeders Mormoeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Anne Sefeldt som var Erlig og Velbyrdige Mand Jens Sefeldt til Visborrig Gaard og Velbyrdige frue fr. Jnger Biørn af Dahlsgaard Deres Datter.

Ydermere er den Sl: Mands Adelige Stamme og Herkomst at opregne eregtes unødigt effterdj forbemelte opregnede hands anher og udspring er af Eldgammel Nordsk og Dansk Adelig stamme fød og baaren, Der da den Aldmægtigste Gud hafde Velsignet bemelte Hands forældre med denne Deres Egteskabs poede har de ingenlunde for

- - - - - - - - [avskrivingen ble ikke avsluttet]

(biografien fortsetter til 1702; han giftet seg 1672 med Dorothea Budde) Appendix: Jochum Budde 1670.

.https://www.genealogi.no/medlemmer/old-flipbooks/genealogen/gen_2_04/

view all

Jørgen Claussøn Walrafn's Timeline