Is your surname Cornelisz?

Research the Cornelisz family

Records for Jan Cornelisz

121,469 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Jan Cornelisz

Also Known As: "Jan Cornelisz Bombam", "Jan - Cornelisz beteken seun van Cornelis", "Jan Bombam"
Birthdate: (64)
Birthplace: Oud Beierland, Zuid-Holland, Netherlands
Death: Died in Stellenbosch, Cape of Good Hope
Immediate Family:

Husband of Catharina Harmans
Ex-husband of Maria Kickers, SM/PROG
Father of Cornelis Cornelisz; Anna Cornelisz and Trijntje Bombam

Occupation: married 11/7/1683
Managed by: Private User
Last Updated:
view all 13

Immediate Family

About Jan Cornelisz

Birth

Oud Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland

Oud Beijerland is een stadje in de Hoekse Waard, een van de Zuid Hollandse eilanden ten zuiden van Rotterdam. Oud Beijerland is de grootste plaats van het eiland en heeft als zodanig een centrumfunctie voor de regio. - http://www.jackbazen.nl/Nederland/

Huwelik met Catharina Harmansz SM/PROG

NGK Kaapstad

den 22 May [1672] Jan Cornelisz jongh-man geboortigh van out-beyerland, met Catharina Harmansz van Rhenen

Huwelik met Maria Kickers SM/PROG

NGK Kaapstad

ao' 1683 eodem dito (den 11 Julii) Jan Cornelisz van Outbeierlant vryman, en Maria Kickers Jonge dochter.

Egskeiding: Maria Kickers SM/PROG

Cabo de Goede Hoop

Vrijdag den 22' Januarij 1700

Jan Cornelisze van Oudbeijerland vrijburger aan Stellenbosch woonagtig, eijscher in cas van divorcie. Contra desselfs huijsvrouw Maria Kickers ged[aagd]e

...

De gedaagdesse antwoordende, segt en bekendt all hare kinderen staande huwelijck, niet bij den eij[se]r haren man; (vermits desselvs onbequaamheijdt) maar bij een ander, te weeten den voorn[oemde] Frederick Boot, te hebben geprocrëeert ...

...

Den E.A. Rade van Justitie, partijen gehoort, soo meede de genoemde Frederick Boot die het voor[zegde] feijt rondelijck confesseerde, en gelet op der gedaagdessen eijge vrijwillige confessie, doend regt &a, separeert de banden van hun eij[se]rs en gedaagdesses huwelijck, en gemeenschap van goederen, admitteert den eij[se]r met een andre te mogen trouwen, en cond[emneer]t de gedaagdesse in de costen.

Int Casteel de Goede Hoop datum ut s[upra] mij present

Melchior Kemels [rt] & secret[ari]s 1700.

[Record of Divorce Proceedings, (folio) 77; CJ 3-22, Court of Justice; Court of Justice, Western Cape Archive Repository on http://www.e-family.co.za/ffy/p7773.htm]

Dood

Stellenbosch

1/STB 12/17 (36) "kerkelijke gerechtigheden” (begrafnisgelde) aan die koster betaal 1713 Jan Cornelisz van Oudbeijerland f6

op http://www.heemkring.org.za/Eerste%20Kerkhof.htm

Aan d' E. Compe. nogh ten agteren zijn

Cabo de Goede Hoop

Dingsdagh den 13e September 1718, voormiddags.

Den land-drost, Sr. Jacob Voet, ingevolge de ordres van den Wel Edele Heer Gouverneur en voorige besluijten van desen Raad ten dien subjecte genomen, zigh geinquireert hebbende naer soodanige menschen als tot nogh toe aan de leeningh rol diverse penningen schuldigh en onder de districten van Stellenbosch en Drakensteijn sorteerende waren, ende dies bevindinge in geschrifte den hoogh gem. Edele Heer Gouverneur ter handen gesteld zijnde, heeft Zijn Edele 't selve in Raade geproduceert, bestaande in desen inhoud: Volgens extract uijt de leeningh rollen zouden d' ondergesche. uijt dien hoofde aan d' E. Compe. nogh ten agteren zijn de daar voor g'extraheerde sommen, namentlijk:

...

Jan Conelisz. van oud Beijerland, wiens wede., door de wandelingh Maria Bombam gent., in leeven en desselfs dogter getrouwt is met Jan Barentsz. Siger, als mede nogh drie sonen, Theunis, Jacobus en Willem Bota.... ƒ81:05:-

[Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 47, pp. 32-42. on http://databases.tanap.net/cgh/]

___________

Theunis Botha, b bef 15 April 1686. Called Botha after his mother, Maria Kickers' , 1700 divorce from Jan Cornelisz (who is shown as his father on the birth certificate). At which time she said her 7 children were Frederich Botha's.

However, a recent DNA study by the University of Pretoria reveal him to have been the biological son of Ferdinandus Appel.

http://www.e-family.co.za/ffy/g5/p5169.htm

view all

Jan Cornelisz's Timeline

1650
1650
Oud Beierland, Zuid-Holland, Netherlands
1675
1675
Age 25
1676
1676
Age 26
1680
1680
Age 30
The Netherlands
1714
1714
Age 64
Stellenbosch, Cape of Good Hope