Joan Pedersson [Skanke]

Is your surname Pedersson [Skanke]?

Research the Pedersson [Skanke] family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Joan Pedersson [Skanke]

Also Known As: "Johan i Sanne"
Birthdate:
Birthplace: Hov, Hackås, Jämtland, Sweden
Death: circa 1410 (56-74)
Sanne, Hackås, Jämtland, Sweden
Immediate Family:

Son of Peder Nilsson Skanke and NN Unknown
Husband of N.N. Jonsdotter and Redgerd Kettilsdotter Hegled
Father of Per Joansson i Sanne; Erik Joansson i Sanne; Anders Joansson i Sanne; Margit Joansdatter; Olof Joansson, af Sanne and 1 other
Brother of Karl Pedersson Skanke; Ture Petersson and Önd Pedersen [Skanke]
Half brother of Önd Pedersen [Skanke]

Occupation: bonden Johan i Sanne, Hackås, Jämtland, Bonde, Väpnare, ägare av Solstad, Hov, Bonde i Övsjö Alsen Jämtland
Managed by: Private User
Last Updated:

About Joan Pedersson [Skanke]

MEDELTIDSBREVET FRÅN 1391 ÄR FEL !!! LÄS NEDAN!!! SNÄLLA GE KORREKTA KÄLLOR TACK!!!

Trots idogt letande har jag inte funnit någon dokumentation som styrker att Elin Ranesdotter skulle ha blivit vigd med Peder Nilsson Skanke. Däremot finns ett dokument som styrker Elin Ranedotters äktenskap med Peder Nikulassøn, Nikulas Eyvindssons son, alltså hennes egen kusin. Detta dokument DN II:527 är utställt den 25 september 1391 i Bergen i vilket Philip Gudbrandssön, Kannik i Nidaros och Electus till Færö, kundgör tillsammans med med tre andra, att Peter Nikulassön gav vad han ägde i gården Ramstad i Huseby socken i Skaun i Orkedals-Fylke till Nidaros Domkapitel, mot att Domkapitlet en gång årligen skulle hålla hålla själamässa för honom och hans hustru Elin Ranesdatter. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 11. No. 15 2det og 4de Segl tilovers.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Allum monnum þeim sæm þetta bref sæa æða heyra sænða Philippus Gudbrandz son korsbroðr j Niðaros oc electus Farensis. Sighwalðr Jonsson prester a Varnese Jwar Æiriksson ok Einar Eilifsson. quediu gudes ok sina. Mer vilium jdr kunnikt gera at þer varom mer j hia ok heyrdom vppa j Bergwin a þy aare er lidhit var fra burd vars herra Jesu Christi þushundrado. þriuhundrado. nitugta ok fyrsto aare. en a þridio aare rikis vyrduligs herra Eiriks mæder gudes naad Noregs konongs. manadagen nestan firir Michials messo dagh er erlighen man Peter Nicolasson gaf til kommuns korsbr/oe/dra j Nidaros, seer ok sinne daande kono Eline Rana dottor til æwærdaligs b/oe/nahaldz ok skrasætningh. jord sina. swa myckla sæm han aa j Krokstadum er ligger j Husabyar kirkiu sokn j Skaun j Orkodals fylki eftir þui sem brefuet þær vm gort vaattar. hueria jord Hakon j Hær/oe/yom lauk honom j sculd sina. oc Olafuer tone hafde gefuet honom Hakone, gaf han Peter fyrnemder so mykit sem han aatte j fyrnemdre iord. korsbr/oe/drom allum i Nidaros til bordhaldz ok æwærdaligrar æignar vttan alt after kal ok after lausn; mæder allum þeim lutum ok lunnendom sæm til ligger æder leghet hafua fra forno ok nyo. vttan gardz ok jnnan j reet ændamærki a þen maatta. at fyrnemder korsbr/oe/der halde aartiið beggia þeira hiuna æit sinna a hwart aar. þegar gud krefuir þeira af þessare verold; skal adersagd jord falla vndir fyrnemt komun j Nidaros korsbr/oe/drom til bordhaldz. fyrsta er Peter Nicolasson fæller j fra. Ok til þæs mæire visso ok stadfæstingh her vm. sætte optnemder Peter Nicholasson sit insigle ok mer fyrnemder mæn var jnsigli mæder hans insigli firir þetta bref. er gort var j stad degi ok aare fyrnemdom. Tillegg: Bagpaa: Bref vm Krokstader i Orkodals fylki j Skaun. Att detta rör sig om Fehirden och Riksrådet Peter Nikulassøn i Tønsberg, född omkr. år 1342 i Sandsvar, Buskerud [1.] står utom all tvivel. Han efterträdde sin farbror Rane Eivindsson som Fehird i Tönsberg, utsågs till landsdommare i Vestfold och senare även i Sud-Halogaland. Omnämnd 1363 till 1405 i följande diplomatarier DN III:344, DN III:407, DN III:481, DN IV:682, samtliga utställda i Bergen utom det sistnämnda, som blev utställt i Tönsberg. Jag har konstaterat att Peter Nilsson Skanke aldrig var eller blev utnämnd till riksråd i Norge, däremot torde han ha innehaft posten som uderfogde i Jämtland.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanke ättens - Sanne gren - Familj 1

Joan Pedersson i Sanne, Hackås död 1411. Gift med N.N. De hade 7 barn:

Karl Joansson, Sigurd Jonsson (ej belagt i samtida källor), Per Joansson , Erik Joansson, Anders Joansson, Margit Joansson, Olof Joansson.


Joan Pederssons bördsrätt till Västerhus är till sammans med vapenskölden på Önd Pederssons Gravsten och Karl Pedersson köp av gården Solkastada i Hackås 1394 (DN III:517) av Markus Nilsson (Karls Pederssons farbror ) och hustrun Radgerd Torgautsdotter , Joan beseglar brodern Karls köp av gården Solkastadha i Hackås 1394 (DN 3: 517) detta tillsammans är belägg för att de är bröder enligt Historie Professor Nils Ahnlund.
Källa:I boken "Jämtland och Härjedalens historia" Första delen intill år 1537 skriver Professor Nils Ahnlund sidan 290-300.

Markus Nilsson känd 1394 då han med sin hustru samtycke säljer gården Solkasta, Hackås till Karl Pedersson.(DN III:517) Gift med Ragerd Torgautsdotter som levde 1394.
Källa:Roger de Robelin i Boken Skanke ätten sidan.385 Haslten Torleifssons ätt.


Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)
Forrige brev i trykkrekkefølge(b.3 nr.516)
Neste brev i trykkrekkefølge (b.3 nr.518)
b.III s.384 och b.III s.385
Sammandrag:
Markus Nilsson och Radgerd Thorgautsdotter säljer till Karl Pedersson Gården Solkastad i Hackås socken i Jämtland.
Kilde: Efter Orig. p. Perg. i kgl. Vitt.-, Hist.- og Ant.-Akad. i Stockholm.Seglene mangle.
Nummer: 517.
Dato: 14 April 1394.
Sted: Hakaas.
Brevtekst (fra den trykte utgaven): Allom mannom thøm som thettha breff høra æller see. helsom wi Marcus Nifson oc Radgerdh Torgoz dotther æwerdeleka meth gudhi. kennumps wi thes meth waro ypno breffwe. at wi hawm salth biskedheleghum manne Karl Pædharsoni wart goz som hether Solkastadha liggiande j Hakas sokn j Jæmpthalande meth allom lundhandum oc luthum som ther til ligghia oc ligat hawer. aff forno oc aff nyo nær by oc ferre j wato oc j thørro løzst oc fast hwar thet helz kan finnas. oc afhendhom wi os thet fornæmpdha goz. vndhan os oc varom ærwinghiom. oc vndher then fornempdha Karl Pædharson oc hans ærwinghia. til æwerdhelika ægho. kennvmps wi thes meth waro nærwarandhe ypno breffwe at wi hawm vppburit halwan pænig oc helan. æfther thy som os anøgdhe alleledes lathom wi thenna fornempda Karl lædhughan oc løsan. for os oc warom ærffwinghium til thes mero wisso oc skæl tha bædhums wi godha manna incigle fore thetta breff som ær Swenungh laghman ther samastadha Nisse Bergh, Rawald ij Saleem, Joon ij Sandhom, Joon Østenson oc Hidhin a Berghe. scriptum Hakas anno domini mo. ccco. xco. quarto feria tertia proxima post dominicam palmarum.


Forskningen visat att Önd Pedersson och Karl Pedersson var bröder, den före död 1397 och den senare död 1430 vilket anses som belägg för äktheten av vapenskölden på Önds Gravsten. I sammanhanget lämnar Ahnlund också uppgiften att Önd och Karl Pedersson hade brodern "Joan i Sanne , med bördsrätt till Västerhus ,vilket sistnämnda enligt Ahnlund ytterligare talar för äktheten av vapenskölden på Önds Grav. Källa:I boken "Jämtland och Härjedalens historia" Första delen intill år 1537 skriver Professor Nils Ahnlund sidan 290-300. Joan Pedersson , född och bosatt i Sanne, Hackås.nämnd 1411, Joan beseglar brodern Karls köp av gården Solkastadha i Hackås år 1394 (DN 3;517). Han står som andra namn efter brodern Karl i jämtarnas skuldebrev 1411 (DN 16:60).

Joan Pedersson ,Känd under åren 1394-1411, bonden "Joan i Sanne", Hackås, Jämtland.
Källa (DN III:5, DN III:582,) Tillhör Skuncke ätten. Jämtlands släkten.

Ytterligare belägg till Joan Pederssons farmor Kristina Halvarsdotter som var gift med Nils Halstiensson. Kristina Halvarsdotter ägde Jord 1348 i Våle, Hackås som Karl Joansson (Kristinas Halvarsdotters sonson son ) sålde 1427 jord i Våle, Hackås till Olof Fastesson i Rise,Offerdal, år 1420 (DN V:535) Nils Halstiensson  hustru Kristina Halvarsdotter ägde 1348 jord i Våle, Hackås som en Karl Joansson säljer 1427 till Olof Fastesson.(JHD II:3 ) Identisk med Olof Fastesson i Rise Offerdal år 1420 (DN V:535) som talar för ett eventuellt släktskap.
Källa:Carl Ruben Carlsson, Skånketraditionen I :Jämten1969 sidan 134,not 13.
Källa:Roger de Robelin  Skanke ätten sid. 26 tabell 1


Joan Pedersson i Sanne,Hackås barn:

Karl Joansson (Kristinas Halvarsdotters sonson son ) sålde 1427 jord i Våle, Hackås till Olof Fastesson i Rise,Offerdal.år 1420 (DN V:535)

Sigurd Joansson (ej belagd i samtida källor) född omkr. år 1380 Bonde i Översjö, Alsen (ej bekgräftat), död år 1447 i Klockåsen, Näs.

Per Joansson i Sanne, Hackås , död 1435 i Sanne, Hackås.han är känd 1418-1435 (DN III:709)

Erik Joansson i Sanne, född i Sanne, Hackås, död 1490. Känd 1437-1490 (DN XVI:116,264,306)

Anders Joansson i Sanne, född i Sanne, Hackås, död 1435. Känd 1435 (DN XIV:48)

Margareta Joansdotter, född i Sanne, Hackås, var död 1484. Vigdes med fogden Martin Sluto. Fick med honom bl.a. dottern Katrine Martinsdotter gift med Sten Audinsson från Hallom i Myssjö.Margareta finn omnämnd 1428-1479, 28 mars 1428 säljer Martin Sluto med sin Hustru Margreta Joansdotters samtycke gården Bolås i Ovik socken i Jämtland för 80 jämtska Mark till Andres i Stafsetre. (DN III: 693)

Olof Joansson av Sanne, född i Sanne, Hackås , död 1493 i Sanne, Hackås. Känd 1435 -1490 och nämnd med sin bror Erik (DN XVI:641,693,709) Gift med okänd fick med henne sönerna Anders Olofsson och Per Olofsson.


Förkortningar:
DN = Diplomatarium Norvegicum , volumes = I-XXI ,brev nr = :543
JHD=Jämtland och Härjedalens Diplomatarium , volumes = I-XXI ,brev nr = :543

view all

Joan Pedersson [Skanke]'s Timeline

1345
1345
Hackås, Jämtland, Sweden
1410
1410
Age 65
Hackås, Jämtland, Sweden
????
Jämtland, Norway
????
Jämtland, Norge
????
Jämtland, Norge
????
Jämtland, Norway
????
????
Jämtland, Norway