Jonas Olsen Mauland

Is your surname Mauland?

Research the Mauland family

Jonas Olsen Mauland's Geni Profile

Records for Jonas Mauland

11,422 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

About Jonas Olsen Mauland

 • Kildeinformasjon Rogaland fylke, Time i Lye, Klokkerbok nr. B 1 1 1816-1826, Fødte og døpte 1818, side 14.
 • Kildeinformasjon Rogaland fylke, Time, Gjesdal i Lye, Ministerialbok nr. A 5.2 (1842-1855), Ekteviede 1847, side 241.
 • Kildeinformasjon Rogaland fylke, Time lensmann, Dødsfallsprotokoll SAST A 100420 Gga L0001, 1880-1921.
 • Kildeinformasjon Rogaland fylke, Time i Lye, Ministerialbok nr. A 8 (1881-1892), Døde og begravede 1883, side 245.
 • g. og æ. i Time, s. 292, nr. 10h
 • g. og æ. i Time, s. 292, nr. 11
 • Time Gard og ætt, band VI, Mauland, bruk 1, s. 784, nr. 10.8

Time Gard og ætt, band VI, Mauland, bruk 1, s. 784, nr. 10 (1800-1846) Ola Ingebretson, Mossige 2.10.3), dp. 9.3.1783, d. 15.1.1858. Gift 1) 1.12.1800 med enka Ragnhild Jonsdtr., sjå ovanfor, d. 8.5.1821. Gift 2) 7.4.1824 med Mari Svalesdtr., Pollestad (12d) i Klepp, dp. 16.10.1796, d. 8.5.1870. Ola fekk bygsel 6.8.1800, tgl. 10.11. s.å. I 1841 fekk han kjøpa 1 sp. av Øvre Haugland, og noko seinare 5/9 sp. av Øvre Haugland og i 1847 kjøpte han 1 1/2 sp. av Peder Tollakson som selde ut bruket sitt. Bruket var såleis på 12 1/12 sp.

Born:

 1. Ingebret, b. Gausland (22) i Nærbø, dp. 10.1.1802, d. 26.4.1871, g. 9.6.1824 m. Guri Tollefsdtr., Årestad (7.7.4), dp. 9.3.1806, d. 9.2.1897.
 2. Jon, dp. 6.11.1803, Lende (7.5).
 3. Berta Maria, dp. 23.2.1806, d. 24.6.1886, ug. Ved FT 1865 og 1875 hadde ho folge hos broren, Jonas. I 1875 er ho kalla <<tulling>>.
 4. Malena (Malli), dp. 3.7.1808, Lende (3.6).
 5. Ragnhild, dp. 28.10.1810, d. 18.6.1818.
 6. Gabriel, dp. 7.2.1813, Haugland øv. (2.1).
 7. Ane Johanna, f. 8.9.1815, d. 8.6.1818.
 8. Jonas, f. 17.11.1817, Mauland (1.11).
 9. Sven, f. 1.2.1825, Time øv. (1B.23).
 10. Ragnhild, f. 26.10.1826, d. 15.11.1894, b. Opstad (70) i Nærbø, g. 16.6.1847 m. Sven Pederson, Opstad (60.4), f. 3.2.1824, d. 6.8.1900.
 11. Sara, f. 13.1.1829, Undheim st. (18.1).
 12. Ane Margrete, f. 17.7.1831, d. 3.5.1885, b.Våland (28) i Nærbø, g. 27.11.1856 i Nærbø m. JJohannes Johnson, Opstad (52.2.) i Nærbø, f. 1825, d. 14.3.1895.
 13. Ola, f. 5.9.1833, til USA 1854, g. m. Hanna Grude.
 14. Sille Maria, f. 27.2.1836, d. 21.9.1856.
 15. Sven, f. 19.9.1839, d. 16.7.1854, ug.

Tenestefolk i 1801 var Johannes Pederson, 18 år, Anna Nilsdtr., f. 31 år, og Ingeborg Olsdtr., 12 år.

Gård og ætt på Røyneberg og Mauland av Arnold Røyneberg. Yngste sønn av 1. ekteskap, Jonas, overtok gården etter sin far. Jonas giftet seg i 1847 med Ane Berte Olsdatter Garborg. De fikk 11 barn, alle levde opp og 10 av dem ble gift og fikk til sammen 49 barn. Jonas Mauland var en del engasjert i styre og stell og var bl.a. medlem av kommunestyret. Bare en av barna til Jonas og Ane Berte tok utdannelse. Det kan skyldes at far deres døde tidlig før mange var voksne og at det preget økonomien. Det kan og være grunnen til at så mange reiste til USA. Alle sønnene ble bønder eller farmere, og alle døtrene giftet seg med en bonde/farmer. Jonas døde i 1883 og enken Ane Berte satt med gården til 1885. Ifølge kjøpekontrakt 5/9 1885 solgte hun gården til sine to sønner; John og Andreas med hus og herligheter samt avling, løsøre og besetning for kr. 5.200,- Itillegg skulle kjøperne skaffe henne særskilt husvære og forsåvidt føderåd i alle dele så lenge hun levde, alt etter senere bestemmelse. (Ane Berte døde 1912). Det ble bemerket i kjøpekontrakten at et stykke av utmarken ikke var med i handelen, men var solgt til Jonas Olsen - sønn til Ola som var hennes eldste sønn. I tillegg skulle kjøperne forsørge sin yngste bror Johan i alle deler til han ble konfirmert. Johan var da 11 år. Delings- og skifteforretning ble først avholdt 12. og 13. juni og 22. september 1893. Del av utmarken ble fradelt til Jonas Olsen mens John og Andreas fikk hver sin halvdel av resten. John og Andreas var blitt enige med sin mor om følgende årlige føderåd: 1. 20 spann havremel, 4 spann byggmel, 8 spann rugmel, 2 tønner poteter. (1 tønne = 139 liter) 2. 4 mark loder, 12 mark talg, 12 l. olje (1 mark = 0,25 kg.), 50 los godt torv. 3. Ukentlig 3 potter sød og 6 potter sur melk. (1 pott = 0,97 l.) John og Andreas var ansvarlig for hver sin halvdel av føderådet. Jonas, sønn av Ola, var 8 år da han ifølge kjøpekontrakten overtok en del av utmarken. Han emigrerte til USA i ung alder. Jeg antar at han aldri drev noen gård på Mauland, i realiteten tror jeg at det var faren Ola som overtok utmarken, men at den ble ført på sønnen da Ola på den tiden var ute i store økonomiske problemer. Det er fortalt av John og Andreas trakk lodd om hvem som skulle sitte med hovedbruket med bygningene og hvem som skulle flytte ut. Det ble John som fikk hovedbruket. Hovedbruket ble i 1939 overtatt av sønnen Tore, og deretter i 1958 av hans eldste sønn Jone. Jone solgte gården til nåværende eier Paulfinn Torland, oldebarn til Bergitte Torland, søster til John Mauland. Andreas sin gård ble overtatt av eldste sønn Magnus, deretter av hans nevø Arvid Gudmestad. Nåværende eier er dennes sønn, Ole Gudmestad. Gården i marken ble overtatt av Olaus, sønn av Ola, deretter av Olaus sin sønn Ola. Nåværende eier er oldebarn til gamle Ola og heter Ole Mauland. De tre nåværende eiere av Maulandgårdene er firmeninger.

Time Gard og ætt band VI, side 770-771. Gardsdrift på 1800-talet. Dette var framleis eit rimeleg godt bruk og jamvel med ein så stor barneflokk, var det overskot for sal. Såleis pløygde dei kring 24 dekar åker. Der hausta dei 3,5 tonn havre, 230 kilo bygg, 230 kilo rug og seks tonn poteter. Jamvel då dei var tolv personar i huslyden, avla dei nær det doble av det dei sjølv trong. Buskapen endra seg mindre. Mest auka sauehaldet slik at dei kring 1870 åtte kring 30 dyr. Som frå gammalt hadde dei også tolv mjølkekyr. Men sidan kvar ku nå mjølka tusen liter årleg mot bare det halve femti år tidlegare, vart det tilsvarande meir mjølk, smør og ost. Størstedelen av barneflokken vart gåande heime til dei var godt vaksne - 20 år og meir. Dei erstatta då dei mange tenestefolka som hadde vore vanleg før om åra på bruket. Slik gjekk åra fram til sommaren 1883 då Jonas brått fekk vondt i magen - tarmslyng meinte legen. Den 28. juni same sommaren var han ikkje meir. Ane Berte var då 56 år gammal og med halve barneflokken framleis buande heime, vart det ikkje til at ho gifta seg opp att. I staden dreiv ho bruket vidare i lag med borna. Sist på 1880-talet tok formeldt sømene Jon og Andreas over skøytet. Ved sida av gardsdrifta gjekk dei kring som jordbruksarbeidarar og tente også noko som sauehandlarar.


Bruket blir delt i tri. Slik dreiv dei til i 1893. Då vart bruket delt i tri partar. Det året gifta sonen Jon seg med Ane Berte Våland og behovet melde seg for å få ein klart avgrensa eigedom å leva av. Same året vart difor bruk 1 delt i tri nye bruk. Jon fekk då halda fram på bruk 1 som utgjorde litt mindre enn halvparten av det gamle bruket, eit stykke som utgjorde kring 5% av det gamle bruket vart skilt ut som fllgestykke til Ane Berte medan sonen Andreas fekk ta over den halvparten som vart til bruk 4. Etter kvart flytta gamle Ane Berte frå folgestykket og inn hjå Jon. Paret hadde også ei tenestejente til å hjelpa seg i huset og med gardsarbeidet. Jon og Ane Berte rakk å få fem born før Jon kring 1904 brått skal ha drege til Amerika. Koss dette enn var, var han vend heim i 1910. I 1909 reiste dei seg også ny løe på bruket og i 1927 nytt våningshus. Sonen Jonas vart gåande heime og hjelpa foreldra med gardsdrifta, men kom ikkje til å gifta seg.

(By Irene Røyneberg)

view all 18

Jonas Olsen Mauland's Timeline

1817
November 17, 1817
Mauland, Time, Rogaland, Norway
November 29, 1817
Time, Rogaland, Norway
1848
November 30, 1848
Age 31
Mauland, Time, Rogaland, Norway
1850
October 2, 1850
Age 32
Mauland, Time, Rogaland, Norway
1852
November 15, 1852
Age 34
Time, Rogaland, Norway
1853
October 5, 1853
Age 35
Mauland, Time, Rogaland, Norway
1855
August 2, 1855
Age 37
Time, Rogaland, Norway
1856
October 3, 1856
Age 38
Mauland, Time, Rogaland, Norway
1858
December 17, 1858
Age 41
Mauland, Time, Rogaland, Norway