Joost Strijdom, SV/PROG

Is your surname Strijdom?

Research the Strijdom family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Joost Strijdom (van Strydonck), SV/PROG

Also Known As: "Joos Strijdom"
Birthdate:
Birthplace: Lievenhoek (Liefkeshoek) - now: Beveren, Waasland, Vlaanderen, now: Belgium (since 1830)
Death: 1719 (77-78)
Caep de Goede Hoop, South Africa
Immediate Family:

Son of Joris Joossen Strijdonck and Mayeken Strijdonck
Husband of Maryna Strydom, SM and Susanna Strijdom, SM/PROG 2
Father of Catharina Strydom, b1; Joris Strijdom, b2; Matthys Machiel Strydom, b3; Johannes Strydom, b4; Simon Strydom, b5 and 5 others
Brother of Jaquemyntie Strydonck; Govert Strydonck; Huybrecht Strydonck; Aeltie Strydonck; Jannen Strydonck and 1 other

Occupation: Cobbler, Skoenmaker, skoenmaker, VOC, Kneg, Adelbors, adelbors
ID: B16
Name changed: From Strijdonk to Strijdom when he arrived at the Cape.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Joost Strijdom, SV/PROG

https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertor...

https://www.openarch.nl/ghn:d4fbdcdf-e8e1-4115-b242-b5a8d36175cf

4. Joost Strijdom, afkomstig uit Liefkenshoek, zoon van nr. 3; vertrok 7-2-1678 als adelborst met het VOC-schip Tidore naar Batavia; 10 kreeg ontslag van de VOC op 11- 5-1683; werd in Zuid-Afrika schoenmaker; tr. (1) ca. 1686 Kaapstad Maryna Ras, geb. Kaapstad 23-6-1669, dochter van Hans Ras en Catharina Ustinx; 11 tr. (2) 11-11-1714 Susanna Groen, geb. Delft, weduwe van Jacobus Steen; zij overl. kort voor 3-2-1718 (boedelinventaris); 12 uit het eerste huwelijk, ged. Ned. Geref. kerk Kaap de Goede Hoop: a. Catharina Strijdom, 2-3-1686. b. Joris Strijdom, 16-5-1688; vertrok vanuit Kaap de Goede Hoop als adelborst op 30- 4-1712 met het VOC-schip “Raadhuis van Middelburg” naar Batavia; hij overl. in Oost-Indië 11-8-1713. 13 c. Matthys Strijdom, 4-6-1690; tr. Kaap de Goede Hoop 14-6-1711 Elizabeth Nortier (Nortje), dochter van Daniel Nortier en Maria Vitout (Vitou). 14 d. Johannes Strijdom, 2-11-1692; tr. Mauritius 4-2-1720 Judith Schreuder, geb. Mauritius, dochter van Heinrich Schreuder en Adriana Pietersdr. Scabalje; dit paar woonde in Middelburg; Judith overleed 14-5-1758. e. Simon Strijdom, 20-3-1695. Op 5-5-1718 werd bij de toedeling van het moederlijk goed van deze kinderen alleen melding gemaakt van de (nog levende) zoons Matthys en Johannes en van de overleden zoon Joris; de overige twee kinderen waren klaarblijkelijk ook reeds overleden. 15

Source 2: Doopboek Liefkenshoek 1622-1706 available from the website of Prof Dr JMG Leune, accessed 22 Feb 2017 http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/152-doopboek-liefkensh...

736. 10 maart 1641 Joos, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts, get. Ary Govers, Joos Huybrechts, MayekenKeysers, Maeyken Crynsen en Dingene Jacobz

Transcriptie van het doopboek liefkenshoek 1622 - 1706 :

 • Jaar 1641
 • 10 maart Joos, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts,
 • get. Ary Govers, Joos Huybrechts, Mayeken Keysers, Maeyken Crynsen en Dingene Jacobz
 • (Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals, gekopieerd door Jan Jansen Leerdam in 1764 zoals, gekopieerd door Jozef De Wilde ca. 1930 zoals bewerkt door Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke in 2004 en ingeleid en aangepast door Han Leune in maart 2012)

Joost Strydom, immigrated to the Cape of Good Hope 1678, from Liefkenshoek, Netherlands, as an “adelbors” in the VOC, † abt 1719 (Kaapstad), x 1686 Maryna Ras, *1669 (Cape of Good Hope) † 1713 (Cape of Good Hope), 5 known children. She was a daughter of Hans Ras and Catharina Ustincx; Joost xx 11.2.1714 Susanna Groen, *1655 (Delft) † 1718 (Cape of Good Hope), widow of Jacobus van der Steen, and also widow of Johannes Cornelisz de Hoogh, daughter of Jacob Jacobsz Groen and Neeltje Jacobs van Dijck, of Delft.


GR - C C de Villiers Vol II Joost Strydom v. Nederland. Aank, voor 1686, skoenmaker. x Marina Ras, d.v. Klaas Ras en Angelina Catharina Usbinghs; xx 11.2.1714 Susanna Groen, v. Nederland, wed.v. Jacobus Steen.

--------------------------------------------------------------------------------

Aangekom in Suid Afrika in 1678 aan boord skip Tidore, as Adelborst. Word SA burger 11 Mei 1683. Die van STRYDOM kom nie in Europa voornie, maar wel as Stredonck, was waarskynlik woonagtig in Stredonck, Nederland. Hy het egter dokumente nagelaat waarop hy die van Strydom self opgeskryf het. Die familie wapen word van sy vrou Marina Ras as stam moeder ontwikkel. In rooi, 4 versmalde skuinsbalke van blou; oor alles heen 'n klimende leeu wat in sy regterklou 'n nabenede gerigte swaard hou van goud.

http://incolor.inetnebr.com/strydom/geslagsregisters/SA_Strydom.htm


Marriage

NGK Cape Town

1714 11 d:o [Februarij] Joost Strijdom, wed:r met Susanna Groen, wed:e van Jacobus Steen.

on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...


Inventaris en opgaaff van alle soodanige roerende en onroerende goederen, als ik ondergesz: na de dood van mijn overledene huijsvrouw [ ..... ] in wesen hebbe bevonden, zijnde deselve bestaande in en gewaardeert als volgt

Drie zoons genaamt Jooris, Matthijs en Hans Strijdom

 • een huijs en thuijn staande ende gelegen in dese Tafelvalleij, door mij selff bewoont werdende, getax:t op ƒ3000
 • dertien beesten a ƒ18 ider 234
 • een oude wagen tot 60
 • een slaav tot 150
 • een slaav tot 300
 • den geheelen imboedel gewaardeert op 300
 • Somma ƒ4044
 • De schulden der boedels verklare ik te bedragen 400
 • Sulks nog suijver resteert ƒ3644

Aldus overgegeven ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop, den [ ..... ] Novemb: 1713 met presentatie van eede niets agtergehouden of verswegen te hebben.

Joost Strijdom

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/2.90 on http://databases.tanap.net/mooc/


 • Birth Date 1681
 • Death Date 30 June 1729 see his 2nd wife's inventory
 • First Name Hendrik
 • Name variants: Schreuder, Schröder
 • Suffix SV/PROG
 • Gender Male
 • Birth Location Dorsten an den Lippen, Germany

~~~ There were two Heinrich Schröders at the Cape:

SCHRÖDER, HEINRICH .- Lubeck. Went 1703 to Mauritius with his wife, returned to the Cape 1706 with his wife and one child, Judith, * 1704. (Leibbrandt, Letters desp. 1696-1708, pp. 230, 304; Leibbrandt, Letters rec. 1695-1708, p. 410.) Judith Schr. - Johannes Strydom . (Test. O.C. 6 : 9.).

AND

SCHRÖDER HEINRICH. — Dorsten on the Lippe. So., loaned as farmhand 1701-3 (CJ 1124: 235). ~ (1) 10.6.1703 Adriana Scabalje of Middelburg; (2) 9.8.1711 Cornelia Eenmaal of Maastricht, wid. Michiel Smuts. One daughter, Judith (6.2.1707). (Test. O.C. 6: 140; Inv. O.C. 2: 52.)

SCHRÖDER HEINRICH. — Bochum. * 1674; arr. 1710 as so., farmhand 1711-14, b. 1715, resident at Stellenbosch. ~ 12.7.1722 Jacomina Visser, wid. Jan Beukes. 3 children. (V.C. 56; CJ 1126: 26; CJ 1127: 79; G.R. nr. 855; Will in Stellenbosch Arch., vol. 650: 40.)

- Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946):

~~~~~~

Stamouers entry

SCHRODER Heinrich

(30 NOVEMBER 1999) Heinrich SCHRODER was van Dorsten aan die Lippe. Hy was "n kneg 1701 -1703. Hy trou 10 Junie 1703 met Adriana SCABALJE van Middelburg. Hy trou die tweede maal 9 Augustus 1711 met Cornelia EENMAAL van Maastricht sy was die weduwee van Michiel Smuts (Kyk ook onder Michiel Smuts)

KINDERS

b1 Judith, X 4 Feb 1720 Johannes Strydom

Bronne:

J Hoge Personalia of the Germans at the Cape Saamgestel deur: AM van Rensburg


Staat en inventaris der goederen nagelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen den burger Hendrik Schreuder ten voordeele van desselfs huijsvrouw Cornelia Eenmael ter eenre, en

desselfs twee minderjarige kinderen geprocureeert bij desselfs eerste huijsvrouw Adriaentje Pietersz,

genaemt Judith Schreuder en

Johannes Schreuder ter andere zijde

 • Een thuijn geleegen in deese Tafelvalleij met desselfs huijs en groot volgens den erfbrief 2 morgen 140 roeden en 78 voeten gewaardeert op ƒ3000:--
 • een thuijn geleegen, groot volgens erfbrief 677 roeden 600:--
 • een geleegen thuijn volgens erfbrief groot 615 roeden 500:--

...

Aldus geinventariseert en getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 16 Julij 1714

...

  Gecommitt:e Weesm:ren: G: v: Baarsenburgh, M: Bergstedt
  Dit is 't + merk van Cornelia Eenmael
  Mij present A: v: Kervel, Secret:s

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/2.114 on http://databases.tanap.net/mooc/http://incolor.inetnebr.com/strydom/geslagsregisters/strydom/STRY_M...

_____________________________________________________________________________

Het fort Liefkenshoek is een schans en fort nabij het voormalige gehucht Liefkenshoek bij het Belgische dorp Kallo, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Beveren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Liefkenshoek

About Joost Strijdom, SV/PROG (Afrikaans)

Stamvader van die Strydoms in Suid-Afrika

Strydom van en variante is waarskynlik van Poolse oorsprong...geen Strydoms gevind in Nederland, Duitsland of Frankryk

Joost Strydom arriveer in die Kaap op die skip Tidore in 1678, as adelborst en ontavng sy ontslag van die VOC op 11.5.1683

view all 19

Joost Strijdom, SV/PROG's Timeline

1641
March 10, 1641
Fortkerk, Lievenhoek (Liefkenshoek) - now: Beveren, Waasland, Vlaanderen, now:Belgium (since 1830)

Source is page 33 of the "Doopboek Liefkenshoek 1622-1706" as is available on the website of Prof Dr JMG Leune http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/152-doopboek-liefkensh... accessed 22 February 2017

1641 - 10 maart Joos, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts. Get. Ary Govers, Joos Huybrechts, Mayeken Keysers, Maeyken Crynsen en Dingene Jacobz.

1641
Lievenhoek (Liefkeshoek) - now: Beveren, Waasland, Vlaanderen, now: Belgium (since 1830)
1678
1678
Age 37
Cape
1687
March 2, 1687
Cape of Good Hope, Cape Town, South Africa
1688
May 16, 1688
Cape of Good Hope, Cape Town, South Africa
1690
June 4, 1690
Drakenstein, Cape of Good Hope, South Africa
1692
November 2, 1692
Cape Of Good Hope, South Africa
1695
1695
Cape Of Good Hope, South Africa