Karen Povelsdatter Buch

Is your surname Buch?

Research the Buch family

Karen Povelsdatter Buch's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Karen Povelsdatter Buch

Vibeke Hammer beskriver på hendes hjemmeside Karen Poulsdatter Buch "http://www.123hjemmeside.dk/engelogbamse/14585214"

Karen Poulsdatter Buch 1687- 1772

Karen Poulsdatter Buch er som sin mand, en ane jeg har samlet materiale om fra andre slægtsforskere, og kun lidt fundet selv. (Kirkebøger)

Jeg har brugt samme kilder som hos Michel Jørgensen, Karens ægtefælde, nemlig Erik Brej, (EB) hvis oplysninger jeg har anvendt i andre biografier, har været bibliotekar og slægtsforsker i rigtig mange år, og Karsten Madsen(KM) fra Ansager sogns arkiv, har også været behjælpelig med oplysninger. Begge er selv efterkommere af Michel Jørgensen.

Desuden har jeg anvendt lidt materiale fra en hjemmeside ( www.ejgilh.dk ) (EJ) hvis identitet jeg ikke er bekendt med, men som har enkelte interessante oplysninger at byde på.

 

Karen Poulsdatter Buch bliver født i Øse sogn d.12. april 1687 som datter af præsten Poul Madsen Buch og Anna Andersdatter Spandet. Karens far, Poul Madsen Buch, er 4. generation i samme familie, der er præst i Øse Kirke.

Af kirkebogens notat i forbindelse med hendes dåb har fader, skrevet følgende:

1687 tirsdagen den 12. april h 5 pomerid blev min tredie datter født og søndagen derefter sc.dnica Jubilate i dåben kaldet Karen. Døbefaderen var min kærestes fader hl. Anders Rasmussen. Faddere: Rasmus Hansen Kiersing, Iver Madsen Skamstrup, Karen Lambertsdatter af Torstrup, Anne Raagers af Raunsø og Karen Gregersdatter af (Tønkerp ).

 

I de oplysninger jeg har samlet, er jeg i tvivl om navnet på Karens mor. På intet tidspunkt i forbindelse med Karen finder jeg moderens navn indskrevet i Kirkebogen.

Jeg tror ikke der er tvivl om, at hun hedder Anna/e Andersdatter, men Spandet (et stednavn?) som jeg har fra EB, KM og EJ, er ikke det som jeg finder på Arkivar Nygaards sedler om Jyske slægter. Han skriver Anne Andersdatter Rafnsøe (der også ligner et stednavn).

 

Karen er parrets 6.fødte barn på bare 6 år (ingen tvillinger); men en broder Anders døde under 1 år gammel i 1682. Desværre mister familien, 1½ måned efter Karen fødsel datteren Anne der kun er knap 3 år gammel. Hun bliver ikke det eneste barn familien må tage afsked med det år, idet også sønnen Anders godt 1 år gammel dør i juli.

Karens første år må derfor have været et hårdt år for familien, især også med den viden, at mor Anne er gravid og i juli 1688 er hun igen i barselseng.

 

Heldigvis ser det ud til at resten af den tiltagende børneflok, med en undtagelse vokser op i Øse præstegård. Karen får endnu 7 søskende, og det inden hun bliver 13 år. Mor Anne er da blevet 38 år, og formoder jeg, slidt op efter 13 fødsler.

Der er således 9 levende børn i familien, 5 drenge og 4 piger. Da faderen var præst har der sikkert været en del ”gæstebud” og repræsentative opgaver, der skulle afvikles i hjemmet, så man må formode, at Karen som en af de ældste børn har taget sin tørn med hjælp til de små, og til huslige opgaver.

Jeg tror, at Karen har fået en skoleuddannelse. Der er nok ingen tvivl om, at hun har lært at læse og at hun er blevet oplært i kristendomskundskab.

 

Om hun under sin opvækst har truffet sin fars (Poul) kusines(Maren) søn, Michel er vel ikke utænkeligt. Han var 21 år ældre end Karen, og tilsyneladende en troende mand. Derfor kunne han have søgt vejledning og ”sparring” udi i bibelkundskaber hos sin onkel i Øse. Michel boede fra 1698 på Mølbygård i Ansager, og der var ”kun” 10 km. imellem de to byer.

 

Michel blev gift i 1701 med Kirsten Christensdatter og de fik sammen 3 børn, inden Kirsten i 1711 ulykkeligvis døde i barselseng; og efter få dage døde også den søn hun lige havde født.

 

Om Karen derefter er blevet sendt til Mølbygård for at hjælpe sin granfætter vides ikke, men han stod jo tilbage med 2 små piger, og Karen var vant til småbørn; så det er vel ikke utænkeligt.

Hvorom alting er, kan det ses i kirkebogen i Øse, at torsdagen den 2. juni 1712 blev Michel Jørgensen på Mølby og min datter Karen Poulsdatter copulerede. Michel er ca. 45 år og Karen 24 år.

Underligt nok finder jeg ingen notater om trolovelse, men den kunne måske have været annonceret i et andet sogn end Øse eller Ansager.

 

Michels moder Maren Michelsdatter Barfod har været i aftægt på gården, og er det til sin død i 1716 d. 19. april, hvor hun bliver begravet.

 

Der går 1.års tid fra brylluppet, før Karen bliver mor for første gang. Det sker i september 1713, og den lille pige døbes i Ansager kirke den 24. september. Hun opkaldes efter Michels første kone, Kirsten, hvilket var meget almindeligt dengang.

Den 22.oktober 1713 blev Karen Poulsdatter af Mølby introduceret efter fødslen af datter Kirsten.

 

Michel og Karens næste barn bliver født i 1716 og døbt den 30. august samme år. Af kirkebogen fremgår at Michel Jørgensens barn af Mølby blev døbt og kaldet Poul Christian. Den 8. november 1716 blev Michel Jørgensens Kæreste af Mølby introduceret fremgår det af Ansagers kirkebog. Poul Christian bliver kun en ung mand på 19½ år, idet han afgår ved døden blot 14 dage før sin fader i 1735.

Parrets yngste barn er min ane Jørgen Michelsen. Han ser dagens lys en dag i oktober 1724. Mor Karen er blevet 37 år og far Michel en ældre mand på 58 år. Den 3.december 1724 ser vi i kirkebogen at Michel Jørgensens kæreste af Mølby blev introduceret.

Jeg har fundet en indtastning foretaget af Holger Hertzum-Larsen: I Øster Horne herredsprovsteprotokol 1683-1768 side 403 ff. Findes følgende om stolestade-inddeling for Ansager kirke. Det er spændende læsning, og jeg ved nu hvor Karen og Michel har siddet i Ansager kirke. Karen har haft sin plads ved kvindesiden, den søndre side i kirken på bænk nr. 7. Michel har haft sin plads på mændenes side på bænk nr. 11, sammen med Jørgen Lassen i Olleng og Christen Christensen i Ansager.

Karen havde, heldigvis må jeg mene, åbenbart ikke så nemt ved at blive gravid som sin moder. Der går 3 år mellem de 2 første fødsler og derefter 8 år inden det sidste og 3.barn Jørgen bliver født. Kan Michels alder måske være årsagen?

Det ses ikke af kirkebogen at parret skulle have fået børn, der er afgået ved døden.

 

Det næste jeg finder om Karen er hendes deltagelse i datteren Kirstens 1.barns dåb den 14. april 1734. Her har mormor en central rolle idet det fremgår at Michel Jørgensens kæreste af Mølby Karen Poulsdatter svarede ved dåben; og barnet blev kaldet Anna Cathrine.

 

Med en aldersforskel på 21 år mellem ægtefællerne bliver Karen ikke uventet den der kommer til at overleve sin første mand. Hun er 48 år, da Michel dør i 1735. Hendes ældste søn, og den der sikkert har været udpeget til at overtage Gården Mølbygård, var død kun 14 dage før sin far. Gad vide om der har floreret en sygdom på gården.

Jørgen, det yngste barn, er kun 11 år da dette ulykkelige forår indtræder.

Karen beholder Mølbygård, men der skiftes efter Michel, og hans personlige indbo, tøj,m.m. værdisættes, og deles mellem hans arvinger, der foruden hustruen Karen og sønnen Jørgen også omfatter 2 døtre af 1. ægteskab.

 

Det må derfor have været lidt af en opgave for Karen, at komme videre med livet og gården. Men måske har hun hurtigt fået hjælp fra en Thomas Hansen. I hvert fald bliver Karen Poulsdatter Buch

og Thomas Hansen Orting viet i Ansager kirke den 5.trinitatis 1736, som det år var den 1.juli.

Heller ikke denne gang er der en trolovelse at finde.

 

Hvor Thomas kommer fra har jeg ikke kunne finde frem til. Han ”ses” ikke i Ansager sogn før brylluppet med Karen. Der står til gengæld Orting som tillæg til hans navn, så måske findes der et sted med det navn, jeg har kun fundet det udenlands.

Noget kunne tyde på, at han var enke, for senere optræder en søn Hans født foråret 1735. Måske er hans hustru død i barselsseng, og han har stået alene med det lille spædbarn. I en anden slægtsforskers optegnelse nævnes, at Hans er Karen og Thomas søn, og at han er født i Ansager. Jeg har ikke fundet ham født der, og da han er født i foråret 1735, nægter jeg at tro at Karen er mor til barnet. Hun var da 48 år og gift med Michel. Men det er en lille prøve på hvor forsigtig man skal være med at overtage andres oplysninger fra nettet.

 

Thomas er som nævnt ikke synlig i kirkebogen for Ansager sogn, før sit ægteskab med Karen; men der går ikke 1.måned efter, før Karen bliver mormor og Thomas optræder ved barnets Michels dåb som faddere og som kæreste til Karen

(Faddere: Thomas Hansens kæreste af Mølby(Mormor) svarede ved dåben, Thomas Hansen af Mølby.)

Igen i 1740 og 1741 er det mormor Thomas Hansens kone på Mølby (Mormor) der svarede ved dåben, og Thomas Hansen der er fadder.

Da Kirstens søn Poul i 1744 døbes, var det ikke mormor der svarede ved dåben, men hun var sammen med Thomas fadder til barnet.

De næste 2 børn af Kirsten og Rasmus bliver døbt i 1748 og 1751, men her optræder hverken Karen eller Thomas som centrale personer. Det gør imidlertid Kirstens broder Jørgen Michelsen og hans hustru.

 

Det får mig til at tro, at det er omkring det tidspunkt, Karen har overgivet Mølbygård til sønnen Jørgen, og selv er flyttet til Urup.

Jeg finder da også en interessant oplysning på netter, og især på Billund lokalarkivs sider, der dokumenterer min formodning.

 
 
 

Uddrag fra Historiske efterretninger om Slavs Herred af Oluf Nielsen om Urup Herregård

Herlighed og Privilegier for en Restanse af Kop-, Ild-, Familie- og Folke- skat, der beløb sig til 30 Rdl., så at Gården derefter i alleslags Skatter måtte anses lige med en Bondegård37.

1664 havde Gården 14 Td. Hart korn, dens Udsæd var da 8 Td. Rug, 3 Td. Byg, og der avledes 30 Læs Hø. Enevold Munk havde 1664 kun 27 Td. Hartkorn Bøndergods.

Kristen Krabbes Hustru Fru Dorethe døde 13 Febr. 1696, 58½ År. Ene- vold Munks ældste Søn Peder sluttede den Kontrakt med Stivfaderen, at denne til sin Død skulde bebo Urup, medens han, der ægtede hans Søster Birgitte Sofie Krabbe, bode på Gården Modvig. Med hende, der først døde 21 Maj 1737, 76 År gl., på Modvig, havde han 2 Sønner, Enevold og Iver, der faldt ved Stralsunds Belejring, hvilket Faderen tog sig så nær, at han af Sorg døde på Modvig, 15 Maj 1705,41 År gl. Peder Munks Datter Birgitte Sofie Munk ægtede derpå Lars Andersen Møller, der havde tjent hos en Landråd i Holsten, som var død under Krigen og havde givet ham adskillige Ting. De bode først på Modvig, men købte endelig Kristen Krabbe ud af Urup; denne var bleven meget gammel, gik i Barndom og flyttede derefter til Varde, hvor han døde et Års Tid efter, 20 Okt. 1731. Han har givet en Messing Lysekrone til Kirken. Han var Søn af Iver Krabbe og Birgitte Kås, hans Farmoder var Datter af Iver Lange til Bramming. Hans Søster Sofie var gift med Klavs Linderoth, hvis Søn, Kaptejn Henrik Linderoth, ved Te stament af 6 Juli 1745 efterlod Birgitte Sofie Munk 100 Rdl.38. Møllers Søn Peder Munk kom ulykkelig af Dage 1732, 12 År gli., idet han knustes af et Fårehus, på hvis Tag Faderen og nogle andre sad og tækkede, der faldt ned over ham, hvilket denne tog sig så nær, at han græmmede sig tildøde; hans Død indtraf 6 Sept. 1738, 57 År gl.; han beg. i Kirken. Møllers Datter der- imod, Karen Sofie, blev gift med Ridefoged Jens Pedersen på Nørholm; ved deres tidlige Død - hun døde 13 Juni 1749, 30 År gl., han 17 April næste År, 43 År gl. - efterlod de sig en Søn og en Datter og da Boet var bebyrdet med stor Gæld, soltes Urup ved Avktion til Thomas Hansen af Mølby, i hvis Ef- terkommeres Eje den længe forblev. De forældreløse Børn og deres Mor- moder, der ved Avktionen forbeholdt sig Godset og Eg Mølle, byggede sig et Hus i Modvig, hvor den gamle døde 1778, 85 År gl. Hun var en særdeles agtet og godgørende Kvinde, hvem alle, store og små, kaldte Moder, og hun

37 Rentekammerets Resolution 16 Juli 1689

 
 

Fra Billund lokalarkiv:

Herregårdsvej 6. Matrk. 1 Sønder Urup. Urup Herregård.

Den gamle herregård er der skrevet meget om. Dens historie som bondegård begynder da Thomas

Hansen af Mølby køber Sønder Urup, ved auktionen efter den sidste halv adelige ejers død 1750. Th. Hansen har skøde, tinglyst 18-8-1750. Thomas Hansen var gift med, Karen Poulsdatter Buch fra Mølbygård, hun døde i Urup 1772. Sønnen Hans Thomsen overtog gården ved skøde, dateret 5-1-1775. 1782, sælger Hans Thomsen halvdelen til svogeren Ole Nielsen fra Filskov. Det var den første udstykning, der kom senere flere.

 

Folketælling 1787.

Hans Thomsen 52 år, husbonde givt 1 ste gang selvejer.

Ane Kirstine Thuesdatter, 36 år, hustrue

Karen Buch Hansdatter, 13 år, datter.

Mette, 11 år, datter.

Thomas Hansen, 8 år, søn.

Anders, 1 år, søn.

Niels Andersen, 34 år, tienstekarl.

Jørgen Sørensen, 31 år, tienestekarl.

Chresten Mortensen, 14 år, hyrdedreng.

Hans Chrestensen, 11 år, hyrdedreng.

Hans Chrestensen, 26 år, skrædder, opholder sig hos husbond, går ud at sye.

 

Sønnen Thomas Hansen, gift med Sophie Amalie Jensdatter fra Hoven mølle, overtager gården efter faderen. Deres datter, Anne Kirstine bliver 1830 gift med Jens Bertelsen fra Morsbøl. Ved

folketællingen 1834 er det et familiebrug, de unge med deres datter på 3 år, Anne Kirstines broder

Jens og søsteren Ane Johanne som tjenestefolk. Thomas og Sophie Amalie, 56 og 57 år, som

aftægtsfolk.

1870 er det sønnen Bertel Jensen, 31 år gift med Ane Marie Nielsdatter fra Sønder Bork, der overtager gården. Han udstykker 1b til broderen Thomas Jensen 1876. Næser til sønnen Jens Bertelsen Jensen 1908.

I forbindelse med salget af 1a til sønnen Niels Jensen 1915, udstykker Bertel Jensen 1d og 1e til den

yngste søn Jens Johnsen Jensen. 1a sælger Niels Jensen og hustru Anne Eriksen til sønnen Bertel

Jensen 1942. Han var gift med Olga Schmidt fra Ølgod. Fra 1982 deres søn Niels Jensen, som ottende generation. Som her i 2011 stadigvæk står som ejere af gården.

 

Ja her ser jeg, at Karen og Thomas åbenbart er formuende, siden de kan købe Urup Herregård. Det er interessant at gården den dag i dag er i slægtens eje, dog nok ikke min, da jeg jo ikke tror at Hans Thomsen er Karens søn.

Men Hans ære sin stedmoder, idet jeg af ovenstående folketællingen kan se at hans ældste datter født ca. et år efter Karens død, opkaldes efter hende. Men han har sandsynligvis også kun kendt hende som mor hele sit liv.

Hvorom alting er, bliver Karen altså den første bondegårdshustru på gården, og hun fik lov at leve der til sin død november 1773. Han bliver begravet fra Grinsted kirke den 3. november. Karen nåede den høje alder af 85 år.

Om Thomas er i live ved hendes død, er jeg meget i tvivl om, for hvornår han selv afgår ved døden eller hvad der bliver af ham har jeg ikke kunne finde. Da Karen dør har præsten skrevet S(?)Thomas Hansens Hustru af Sønder Urup navlig Kirsten Poulsdatter 85 år. Betyder S(?) salige? Men så virker det besynderligt at sønnen Hans Thomsen først overtager gården ved skøde, dateret 5-1-1775. Thomas forbliver lige så ukendt resten af sit liv for mig, som han var før, han træder ind i Karens liv.

Kilde: Vibeke Hammer beskriver på hendes hjemmeside Karen Poulsdatter Buch "http://www.123hjemmeside.dk/engelogbamse/14585214"

view all

Karen Povelsdatter Buch's Timeline

1687
April 12, 1687
Øse Præstegaard, Øse Sogn

1687 tirsdagen den 12. april h 5 pomerid blev min tredie datter født og søndagen derefter sc. dnica Jubilate i dåben kaldet Karen. Døbefaderen var min kærestes fader hl. Anders Rasmussen . Faddere: Rasmus Hansen Kiersing, Iver Madsen Skamstrup, Karen Lambertsdatter af Torstrup, Anne Raagers af Raunsø og Karen Gregersdatter af (Tønkerp).

Det må have været en forfærdelig sommer for familien for i maj og juli mister de Karens 2 nærmeste søskende. Gad vide om en sygdom har hærget præstegården? Det skriver Præsten intet om.

1713
September 24, 1713
Age 26
Mølbygaard, Skovlund, Ansager sogn
1716
August 1716
Age 29
Mølbygaard, Skovlund, Ansager sogn
1724
October 22, 1724
Age 37
Mølbygaard, Skovlund, Ansager sogn
1772
December 13, 1772
Age 85
Urup, Grindsted sogn
December 13, 1772
Age 85
Grindsted Kirkegård