Kerstin Scarinia

public profile

Is your surname Scarinia?

Research the Scarinia family

Kerstin Scarinia's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Kerstin Scarinia

Birthdate: (74)
Death: circa 1704 (66-82)
Tösse, Älvsborgs län, Sweden
Immediate Family:

Daughter of Olaus Svenonis Fristadius and Brita Hansdotter
Wife of Nicolaus Nicolai Cygnæus
Mother of Margareta Nicolaidotter Nilsdotter Cygnæa and Christina Nilsdotter Cygnæa
Half sister of Elsa Scarander; Christina Olofsdotter Scarinia; Johannes Fristadius Scarander; Mariana Arvikander and Daniel Johannis Arvikander

Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Kerstin Scarinia

Kerstin (Kristina) Olofsdotter Scarinia (Scarander) (47069). Född i Skara (R) [enl Sv Antavlor 5/1997 nr 231]. Död 1705 i Torpane, Tydje (P) [KG Lennartson]. Begravd 1705-04-05 i Tösse (P) [KG Lennartson]. Enl dödsnotis i dödboken: "Fordom pastoris här hustru Kristin Scharini" [Lars Lundin]. Hade 6 barn med Odhelius [KG Lennartson]. Levde i Skara (R) [Lars Lundin]. Levde i Prästgården, Tösse (P) [Lars Lundin]. Levde i Torpane, Tydje (P) [Lars Lundin].

Av Lars Lundin: Det är ej fullt klarlagt att Christina var dotter till biskop Olof i Skara, men 

Edestam [5] skriver följande: "Om hennes härkomst är uppgifterna motstridiga. F. Fryxell och Hammarin uppger, att hon var dotter till biskopen i Skara Lars Lechander, vilket är felaktigt. Något rimligare är A. Ryhzelius*uppgift, att hon var dotter till biskopen i Skara Olavus Svenonis Fristadius. Enligt Warholm hade denne en dotter Christina, som skulle varit gift med kyrkoher- den i Högsäter Johannes Hedræus. Detta senare är ett misstag, men Kerstin var änka, när hon blev gift med Nicolaus Cygneus". Warholm skriver även att hon blev gift en 3:e gång med en länsman och att biskop Olof*s barn kallade sig Scarander.

Enl dödsnotisen i dödboken: "fordom pastoris här hustru Kristin Scharini". Enl [6] anger 

Edestam dödsnotisen till "Kerstin Schrina, salig mag. Nicolaus Cygnæi hustru".

Kristina var gift 1. Laurentius Odhelius. 2. med Nicolaus Cygneus och 3. med länsmannen 

Sven Persson .

Av Lars Lundin: Utdrag ur Tössbo härads dombok [7] : 
1673 Länsman Sven Persson i Torpane klagade på handelsmannen Hans Kopman, att denne 

skyllt honom för hor med salig kyrkoherdens i Tösse hustru Kerstin Olofsdotter. Per Tydell hade hört samma tal av caplanen i Steneby herr Jon Arvedsson i Kragsbyn, Ånskog.

1673 Länsman Sven Persson i Torpane frikändes från hor med salig mäster Nils hustru i Tösse, 

Kerstin Olofsdotter, som kaplan i Steneby, Vällärde Jon Arvidsson utspritt och likaledes hustru Gunilla Andersdotter sagt.

1678 Länsman Sven Persson hade 3 april 1678 testamenterat allt sitt lösöre till sin nuvarane 

hustru Christina Olofsdotter, om hon överlever honom, "efter dess barn ej som vederbort sig emot honom förhållit", och av hans jordfår hon 1/2 Långerud i morgongåva, värt 112 rdr, så länge hon ej gifter sig.

1683 Salig länsman Sven Perssons i Torpane (tinget daterat 23 jan. 1683) änka Kerstin Olofs-

dotter vill ha hjälp med delningen mellan sig och sina styvbarn "befruktande för deras hårdhet, alldenstund de nu en och allaredo så uti salig länsmannens livstid som och efter dess död mycket sig ovettiga ervist, befruktandes hon alltdärföre och nu vid detta tillfälle för dess vanlige otidighet" !

1689 ? Hans Olsson i Jacobsbyn stämt sin styvsvärmoder Kerstin Olsdotter i Torpane för sin 

svärfar länsman Sven Persson i Torpane. Efter honom hade hustru Kerstin ärft 1/3 i löst och fast.

1696 Hustru Kerstin Olsdotter i Torpane hade varit i största livsfara på sjön Vänern på resa från 

Västergötland och därvid mist häst och släde.

1696 Lars Olsson o.h.h. Börta Björnsdotter, anklagades för att ha stulit från h. Kirstin ? i Tor-

pane.

1700 Drängen Hans Johansson Frisk halvardsbrukare på 1/8 mtl Amnerud, Tydje, hälften av 

utsädet mot hustru Kerstin i Torpane.

1701 Hustru Kerstin Olsdotter i Torpane lånat pengar av nämdeman Anders Andersson i 

Hanebol.

1705 Dygdesamma Kerstin Olsdotter i Torpane och hennes måg Nils Friberg om hans lösa 

fädernearv för sin hustru. Han får 20 dlr smt.

1705 Arvsskifte efter salig hustru Kerstin Olsdotter i Torpane mellan samtliga arvingar. 

Gift 1:o [KG Lennartson] med Laurentius Odhelius (47082). (Lektor i Skara (R) [Lars Lundin]. Född 1622 i Od (P) [Lars Lundin]. Död 1655 i Skara (R) [KG Lennartson].

Av Lars Lundin: Laurentius Odhelius var son till prosten Haqvinus Laurentii i Odh. Studerade i 

Uppsala1643, magister 1652, lektor i latinska språk vid gymnasiet i Skara s.å. Död barnlös 1655.Od ligger ca 30 km n.n.o. om Borås i Västergötland. ) Gift 2:o [KG Lennartson] med föregående ana. Gift 3:o mellan 1673 och 1678 [Lars Lundin] med Sven Persson (46983). (Länsman i Torpane, Tydje. Kapten över bondeuppbåden i Tössebo [enl KG Lennartson]. Död 1682 i Torpane, Tydje (P) [Lars Lundin].

Av Lars Lundin: Anders Edestam har skrivit [6]: 
Sven Persson var länsman i Tössbo härad 1639-78. Deltog i tre krig , 1644-45, 1657-60 och 

1675-79 som kapten över bondeuppbåden i Tössbo. Vintern 1645 plundrade fienden hans hus och borttog hans boskap och lyckades även spåra upp och lägga beslag på några kistor med kläder, koppar- och tennsaker, guldringar och silverföremål, som han gömt undan i skogen vid Vänern. år 1655 fick han genom kungl. brev besittningsrätten på Torpane.

Hans sätt att behandla allmogen var inte i allo klanderfritt. Grava klagomål framfördes mot 

honom vid Tössbo häradsrätt år 1660 med anledning av hans uppträdande under det nyss tillän- da- lupna kriget. Han hade trakterat allmogen med "elaka skällsord" och tillmälen, såsom tjuvar och skälmar. Detta nekade han inte till men urskuldade sig med att bönderna inte genast efterkommit hans order, när han "uppbudade" dem till gränsen, och att han låtit "samma skäll- sord falla i ivrighet och dryckenskap".

Han hade även "slagit och illa trakterat" sitt folk. Bl.a. hade en bonde från Vedbo h:d, som inte

ens stod under hans befäl, "fått några slängar av en hillebard". Åtskilliga andra exempel an- fördes. Även dessa förseelser vidgick han men förklarade "att allt detta skedde i galenskap och fylleri", och han bad allmogen om "vänskap och förlåtelse".

Tydligen var han en herre med temperament, vilket även vid åtskilliga andra tillfällen ledde till 

förvecklingar. Det kanske inte var helt utan fog, när han ibland fick sig till livs glåpord som "bondplågare" och "länsmanspuke".

Sven Persson var gift två gånger, sista gången med Christina Scarinia.*) Dessa krig beskrivs 

ingående av Anders Lignell i "Beskrifning öfver grefskapet Dal".

Av Lars Lundin: Utdrag ur dombok: Utdrag ur Tössbo härads dombok [7] : 
1652 På Torpane har länsman Sven Persson, som nu besitter och "är både länsman och post-

bonde, och också hållit krog och gästgiveri uppe" i 7 år. Han har vackert byggt utlagor utom ex- tra- ordinarie rikshjälpen "så länge han sig för en länsman bruka låta och det ämbetet troligen och med flit förrättar". Han har tagit det upp av öde och "byggt där goda nya hus och en tingsstuva med egen bekostnad och på dess upprättelse allt sitt goda använt", är dess förutan be- lastat med post- brevens av- och omskickande, have på en tid hållit krögeriet uppe", som nu Bryngel i Tybyn har. Ett intyg av herr Peder Erasmi, kaplan, daterat i Tösse 17 dec. 1551. Kapten Jonas Blankenfjell påstår sig ha rätt till Torpane (mycket utförligt!)

1653 Länsman Per (=Sven) Persson i Torpane köpt 1/3 i hela Bergane och torpet Lilla Bergane 

och kvarn i Edsleskog av Esbjörn Andersson i Lunden för 8 rdr och Elin Andersdotter i Höglun- da för 4 rdr och av Olof Andersson i Gunnebyn för 4 rdr och av Erik Andersson i Fjäll för 4 rdr.

1654 okt. Kapten Jonas Blankenfjell hade köpt av K.Majt. och Kronan Torpane i Tydje under 

adligt frälse men ännu ej kommit i dess possession, emedan det är genom K.M:s brev inrymt länsman Sven Persson på hans tjänst. Blankenfjell sade sig ha fått köpebrev 1650 men hade det ej med. Länsmannen hade fått kungl. brev, Sthlm 30 jan. 1647 att okvalt behålla det, så länge han låter sig bruka för en länsman, för den utståndna skada och besvär han lidit i sista danska fejden, "då honom all hans egendom är vorden bortrövat och avhänt". Vidare hade han fått K.M:s bekräftelse därpå, givet Sthlm 29 aug. 1651. Blankenfjell hade fått K.M:s brev Sthlm 24 okt. 1651, att Torpane skulle inrymmas honom enl. köpebrevet utan dröjsmål, emedan han måste cedera till överste Wilh. Barclay sin undfågna donation på Stomen, Tydje. Guvernören i Göte- borg hade gett länsmannen skyddsbrev på Torpane 29 nov. 1651, bl a emedan han enl bevis "tag- it det upp av öde, byggt där nya goda hus och en tingstuva med egen bekostnad och på dess up- prättelse allt sitt goda använt" och skött sitt ämbete väl, skött posten och en tid uppehållit krögeriet, och kaptenen bör få vederlag eller sina penningar igen. Kaptenen menade, att Torpane aldrig var så öde, att ingen bodde där utan till en del nederrött, och länsmannen borde fordra er- sättning av dem som bott där förut. Krögeriet hade länsmannen avsagt sig till Bryngel i Tybyn, som bor närmare vägen, och dit hade häradet fört timmer till att bygga krog. Länsmannen sade, att icke ett hus var behållet, när han kom dit. Krögeriet hade han begärt bli fri från, när land- hövdingen förbjöd befallningsman Erik Bengtsson att befatta sig med uppbörden och lagt den på länsmannen, men sedan han blev ledig från uppbörden, åtog han sig åter krögeriet, som Bryngel ej stod ut med. Rätten uppmanade dem förlikas, men det ville ej länsmannen. En förlikning dem emellan 25 mars 1652 sade länsmannen, att kaptenen skrämt honom till genom att säga, att han hade hans furstlige nådes brev att huvudstupa häva ut länsmannen.

1654 Länsmannen Sven Persson har köpt 3/5 i 1/3 och 5/8 i andra 1/3 och 1/6 i tredje 1/3 

Långerud och dess torp Amunderud, men prosten Gunne Bryngelsson i Ör vägrar laga fasta.

1655 Länsman Sven Persson misshandlat Sven Jonsson i Åmundebyn, Tösse, när han ej betalt 

utlagor.

1657 Halvard Jona i Ed för sin mor och hustru Margareta i Steneby för sina barn, kvalde läns-

mannen Sven Persson i Torpane för att han köpt 1/3 i Kläpperud, Fröskog, av Olof Stigsson för 13 1/3 rdr åt Margareta Olofsdotter i Långerud, emedan Olof Stigsson var skyldig sina med- arvingar efter bemälte Erik i Tösse mer än jorden räckte till. Olof Stigsson, som är sergeant un- der översten Christer Svinhuvuds kompani, var ej närvarande.

1659 Anders Hansson i Slädekärr, Hans Håkansson i Signerud och Sten Andersson i Lågan, 

Ånimskog, vittnade om det buller, som Lars Bengtsson i Hesselbacka, Tösse, åstadkom i Signerud med länsman Sven Persson i Torpane. Det förlopp så : Länsman och herr Jon Torstani, som var Lars Bengtssons styvfar . . . .

1660 Mårten och Nols i Karsbydalen, Ingiel och och Margareta Olofsdöttrar i Klapperud skaf-

tade till länsman Sven Persson i Torpane 1/3 i Långerud och Amnerud för jord i Klapperud. Item. skaftade Erik Andersson, Marit Andersdotter och Karin Påvels i Sannebol, Ånimskog, till samme köpare 1/3 i Långerud och Amnerud för 30 rdr. Item. skaftade Lars och Håkan Larssöner och deras syster Karin Larsdotter till Samme köpare 1/3 i Långerud och Amunderud för 30 rdr till var brodern och 15 rdr till var systern. Item skaftade Lars Håkansson i Stockholm och hans systrar Kerstin, Lifva, Margareta, Karin, Maret och Anna Håkansdöttrar till Sven Persson en hel 1/3 i Långerud och Amnerud. Sven äger nu hela gården.

1666 Olof Håkansson i Signerud, Tydje, förliktes med länsman Sven Persson om sina tre 

brodersparter, som han ärvt och köpt av sina bröder Erik och Hans Håkanssöner, att få lösa dem för 15 rdr.

1670 Johan Larsson i Tydje skällt länsman Sven Perssons dotter Sophia för hora. Länsmannens 

dotter Brita Svensdotter i Långerud hade gjort slåtteröl, där systern Sophia var med. Vittnie hus- tru Gunolla Andersdotter, Råskär.

1670 Länsman Sven Perssons köpebrev på Signerud till Johan Gabrielsson Sparfvenfelt daterat 

Torpane 12 juni 1670, som Sven således köpt, varpå även uppbud gjorts.

1671 Fordom nämdeman Per Svensson i Kingebol, Ånimskog, vittnade, att herr Sven i Näs, 

Edsleskog, för något över 20 år sedan vägrat kristna ett barn av Börita Persdotter från Ullerud, Värmland, emedan ingen barnefader angivits. Nu hade länsman Sven Persson beskyllts vara bar- na fader av Per Tydell, men nekade.

1672 Olof Håkansson i Tybyn, Tydje, och hans syskon mot länsman Sven Persson i Torpane om 

Signerud, och bliver de vid salig herr Petri Signeri obligation, daterad 24 juli 1667 - - - anseen- des änkan Lisbet Nilsdotters sorgeliga tillstående.

1673 Nils Cnutsson I Signerud stämd av länsmannen. 
1673 Länsman Sven Persson i Torpane klagade på handelsmannen Hans Kopman, att denne 

skyllt honom för hor med salig kyrkoherdens i Tösse hustru Kerstin Olofsdotter. Per Tydell hade hört samma tal av caplanen i Steneby herr Jon Arvedsson i Kragsbyn, Ånskog.

1673 Länsman Sven Persson i Torpane frikändes från hor med salig mäster Nils hustru i Tösse, 

Kerstin Olofsdotter, som kaplan i Steneby, Vällärde Jon Arvidsson utspritt och likaledes hustru Gunilla Andersdotter sagt.

1677 Smeden Sten Andersson i Västanå överfallen av länsman Sven Persson, som slog honom 

2 blånader med sin värja. Anders Olofsson i Topperud fortsatte misshandeln. Orsaken var att han, som danskfödd, skulle varit norsk spion.

1677 Anders Larsson i Nygård stulit en oxhud från länsman Sven Persson. 
1678 Länsman Sven Persson hade 3 april 1678 testamenterat allt sitt lösöre till sin nuvarane 

hustru Christina Olofsdotter, om hon överlever honom, "efter dess barn ej som vederbort sig emot honom förhållit", och av hans jordfår hon 1/2 Långerud i morgongåva, värt 112 rdr, så länge hon ej gifter sig.

1680 Generalguvernör R.V. Ascheberg ger länsman Sven Persson frihet på gästgiver- och 

postväsendet och de i Tybyn förbjudas att befatta sig alls med skjutsning och postbrevs förande. Datert Stenarsbyn 21 juli 1680.

1680 Länsman Sven Persson skall behålla Rolfsbyn som pant tills salig comm. Per Larssons 

arvingar betalat lånet.

1682 Förre länsman Sven Persson i Torpane test. till sin späda dotter Karin Svensdotter i hans 

nuvarande äktenskap och till hennes uppfostran det lilla torpet Annerud samt alla sina lösören och hans hustru får 2/3 i 1/2 hemmanet Långerud, hans avlingejord. Hans första barnkull får 1/3 i Långerud och 1/2 Tollebol. Se även Långerud, Fröskog.

1682 Gustav Hovslagare skall avstå bruket i Långerud och levrera det till sin svärfar Sven Pers-

son i Torpane, vilket bruk hovslagaren tagit mot sin svärfars löfte, men han får lov tillträda Tollebol på sitt möderne.

1683 Salig länsman Sven Perssons i Torpane (tinget daterat 23 jan. 1683) änka Kerstin Olofs-

dotter vill ha hjälp med delningen mellan sig och sina styvbarn "befruktande för deras hårdhet, alldenstund de nu en och allaredo så uti salig länsmannens livstid som och efter dess död mycket sig ovettiga ervist, befruktandes hon alltdärföre och nu vid detta tillfälle för dess vanlige otidighet" !

1689 Hans Olsson i Jacobsbyn stämt sin styvsvärmoder Kerstin Olsdotter i Torpane för sin 

svärfar länsman Sven Persson i Torpane. Efter honom hade hustru Kerstin ärft 1/3 i löst och fast.

Av Lars Lundin: Utdrag ur dombok: Utdrag ur Tössbo härads dombok [7] : 
1652 På Torpane har länsman Sven Persson, som nu besitter och "är både länsman och post-

bonde, och också hållit krog och gästgiveri uppe" i 7 år. Han har vackert byggt utlagor utom ex- tra- ordinarie rikshjälpen "så länge han sig för en länsman bruka låta och det ämbetet troligen och med flit förrättar". Han har tagit det upp av öde och "byggt där goda nya hus och en tingsstuva med egen bekostnad och på dess upprättelse allt sitt goda använt", är dess förutan be- lastat med post- brevens av- och omskickande, have på en tid hållit krögeriet uppe", som nu Bryngel i Tybyn har. Ett intyg av herr Peder Erasmi, kaplan, daterat i Tösse 17 dec. 1551. Kapten Jonas Blankenfjell påstår sig ha rätt till Torpane (mycket utförligt!)

1653 Länsman Per (=Sven) Persson i Torpane köpt 1/3 i hela Bergane och torpet Lilla Bergane 

och kvarn i Edsleskog av Esbjörn Andersson i Lunden för 8 rdr och Elin Andersdotter i Höglun- da för 4 rdr och av Olof Andersson i Gunnebyn för 4 rdr och av Erik Andersson i Fjäll för 4 rdr.

1654 okt. Kapten Jonas Blankenfjell hade köpt av K.Majt. och Kronan Torpane i Tydje under 

adligt frälse men ännu ej kommit i dess possession, emedan det är genom K.M:s brev inrymt länsman Sven Persson på hans tjänst. Blankenfjell sade sig ha fått köpebrev 1650 men hade det ej med. Länsmannen hade fått kungl. brev, Sthlm 30 jan. 1647 att okvalt behålla det, så länge han låter sig bruka för en länsman, för den utståndna skada och besvär han lidit i sista danska fejden, "då honom all hans egendom är vorden bortrövat och avhänt". Vidare hade han fått K.M:s bekräftelse därpå, givet Sthlm 29 aug. 1651. Blankenfjell hade fått K.M:s brev Sthlm 24 okt. 1651, att Torpane skulle inrymmas honom enl. köpebrevet utan dröjsmål, emedan han måste cedera till överste Wilh. Barclay sin undfågna donation på Stomen, Tydje. Guvernören i Göte- borg hade gett länsmannen skyddsbrev på Torpane 29 nov. 1651, bl a emedan han enl bevis "tag- it det upp av öde, byggt där nya goda hus och en tingstuva med egen bekostnad och på dess up- prättelse allt sitt goda använt" och skött sitt ämbete väl, skött posten och en tid uppehållit krögeriet, och kaptenen bör få vederlag eller sina penningar igen. Kaptenen menade, att Torpane aldrig var så öde, att ingen bodde där utan till en del nederrött, och länsmannen borde fordra er- sättning av dem som bott där förut. Krögeriet hade länsmannen avsagt sig till Bryngel i Tybyn, som bor närmare vägen, och dit hade häradet fört timmer till att bygga krog. Länsmannen sade, att icke ett hus var behållet, när han kom dit. Krögeriet hade han begärt bli fri från, när land- hövdingen förbjöd befallningsman Erik Bengtsson att befatta sig med uppbörden och lagt den på länsmannen, men sedan han blev ledig från uppbörden, åtog han sig åter krögeriet, som Bryngel ej stod ut med. Rätten uppmanade dem förlikas, men det ville ej länsmannen. En förlikning dem emellan 25 mars 1652 sade länsmannen, att kaptenen skrämt honom till genom att säga, att han hade hans furstlige nådes brev att huvudstupa häva ut länsmannen.

1654 Länsmannen Sven Persson har köpt 3/5 i 1/3 och 5/8 i andra 1/3 och 1/6 i tredje 1/3 

Långerud och dess torp Amunderud, men prosten Gunne Bryngelsson i Ör vägrar laga fasta.

1655 Länsman Sven Persson misshandlat Sven Jonsson i Åmundebyn, Tösse, när han ej betalt 

utlagor.

1657 Halvard Jona i Ed för sin mor och hustru Margareta i Steneby för sina barn, kvalde läns-

mannen Sven Persson i Torpane för att han köpt 1/3 i Kläpperud, Fröskog, av Olof Stigsson för 13 1/3 rdr åt Margareta Olofsdotter i Långerud, emedan Olof Stigsson var skyldig sina med- arvingar efter bemälte Erik i Tösse mer än jorden räckte till. Olof Stigsson, som är sergeant un- der översten Christer Svinhuvuds kompani, var ej närvarande.

1659 Anders Hansson i Slädekärr, Hans Håkansson i Signerud och Sten Andersson i Lågan, 

Ånimskog, vittnade om det buller, som Lars Bengtsson i Hesselbacka, Tösse, åstadkom i Signerud med länsman Sven Persson i Torpane. Det förlopp så : Länsman och herr Jon Torstani, som var Lars Bengtssons styvfar . . . .

1660 Mårten och Nols i Karsbydalen, Ingiel och och Margareta Olofsdöttrar i Klapperud skaf-

tade till länsman Sven Persson i Torpane 1/3 i Långerud och Amnerud för jord i Klapperud. Item. skaftade Erik Andersson, Marit Andersdotter och Karin Påvels i Sannebol, Ånimskog, till samme köpare 1/3 i Långerud och Amnerud för 30 rdr. Item. skaftade Lars och Håkan Larssöner och deras syster Karin Larsdotter till Samme köpare 1/3 i Långerud och Amunderud för 30 rdr till var brodern och 15 rdr till var systern. Item skaftade Lars Håkansson i Stockholm och hans systrar Kerstin, Lifva, Margareta, Karin, Maret och Anna Håkansdöttrar till Sven Persson en hel 1/3 i Långerud och Amnerud. Sven äger nu hela gården.

1666 Olof Håkansson i Signerud, Tydje, förliktes med länsman Sven Persson om sina tre 

brodersparter, som han ärvt och köpt av sina bröder Erik och Hans Håkanssöner, att få lösa dem för 15 rdr.

1670 Johan Larsson i Tydje skällt länsman Sven Perssons dotter Sophia för hora. Länsmannens 

dotter Brita Svensdotter i Långerud hade gjort slåtteröl, där systern Sophia var med. Vittnie hus- tru Gunolla Andersdotter, Råskär.

1670 Länsman Sven Perssons köpebrev på Signerud till Johan Gabrielsson Sparfvenfelt daterat 

Torpane 12 juni 1670, som Sven således köpt, varpå även uppbud gjorts.

1671 Fordom nämdeman Per Svensson i Kingebol, Ånimskog, vittnade, att herr Sven i Näs, 

Edsleskog, för något över 20 år sedan vägrat kristna ett barn av Börita Persdotter från Ullerud, Värmland, emedan ingen barnefader angivits. Nu hade länsman Sven Persson beskyllts vara bar- na fader av Per Tydell, men nekade.

1672 Olof Håkansson i Tybyn, Tydje, och hans syskon mot länsman Sven Persson i Torpane om 

Signerud, och bliver de vid salig herr Petri Signeri obligation, daterad 24 juli 1667 - - - anseen- des änkan Lisbet Nilsdotters sorgeliga tillstående.

1673 Nils Cnutsson I Signerud stämd av länsmannen. 
1673 Länsman Sven Persson i Torpane klagade på handelsmannen Hans Kopman, att denne 

skyllt honom för hor med salig kyrkoherdens i Tösse hustru Kerstin Olofsdotter. Per Tydell hade hört samma tal av caplanen i Steneby herr Jon Arvedsson i Kragsbyn, Ånskog.

1673 Länsman Sven Persson i Torpane frikändes från hor med salig mäster Nils hustru i Tösse, 

Kerstin Olofsdotter, som kaplan i Steneby, Vällärde Jon Arvidsson utspritt och likaledes hustru Gunilla Andersdotter sagt.

1677 Smeden Sten Andersson i Västanå överfallen av länsman Sven Persson, som slog honom

2 blånader med sin värja. Anders Olofsson i Topperud fortsatte misshandeln. Orsaken var att han, som danskfödd, skulle varit norsk spion.

1677 Anders Larsson i Nygård stulit en oxhud från länsman Sven Persson. 
1678 Länsman Sven Persson hade 3 april 1678 testamenterat allt sitt lösöre till sin nuvarane 

hustru Christina Olofsdotter, om hon överlever honom, "efter dess barn ej som vederbort sig emot honom förhållit", och av hans jordfår hon 1/2 Långerud i morgongåva, värt 112 rdr, så länge hon ej gifter sig.

1680 Generalguvernör R.V. Ascheberg ger länsman Sven Persson frihet på gästgiver- och 

postväsendet och de i Tybyn förbjudas att befatta sig alls med skjutsning och postbrevs förande. Datert Stenarsbyn 21 juli 1680.

1680 Länsman Sven Persson skall behålla Rolfsbyn som pant tills salig comm. Per Larssons 

arvingar betalat lånet.

1682 Förre länsman Sven Persson i Torpane test. till sin späda dotter Karin Svensdotter i hans 

nuvarande äktenskap och till hennes uppfostran det lilla torpet Annerud samt alla sina lösören och hans hustru får 2/3 i 1/2 hemmanet Långerud, hans avlingejord. Hans första barnkull får 1/3 i Långerud och 1/2 Tollebol. Se även Långerud, Fröskog.

1682 Gustav Hovslagare skall avstå bruket i Långerud och levrera det till sin svärfar Sven Pers-

son i Torpane, vilket bruk hovslagaren tagit mot sin svärfars löfte, men han får lov tillträda Tollebol på sitt möderne.

1683 Salig länsman Sven Perssons i Torpane (tinget daterat 23 jan. 1683) änka Kerstin Olofs-

dotter vill ha hjälp med delningen mellan sig och sina styvbarn "befruktande för deras hårdhet, alldenstund de nu en och allaredo så uti salig länsmannens livstid som och efter dess död mycket sig ovettiga ervist, befruktandes hon alltdärföre och nu vid detta tillfälle för dess vanlige otidighet" !

1689 Hans Olsson i Jacobsbyn stämt sin styvsvärmoder Kerstin Olsdotter i Torpane för sin 

svärfar länsman Sven Persson i Torpane. Efter honom hade hustru Kerstin ärft 1/3 i löst och fast. ) (Barn VIII:208, Far X:831, Mor X:832) Barn i tredje kullen Karin Svensdotter (86554). Född mellan 1674 och 1682 [Lars Lundin].

Av Lars Lundin: Utdrag ur Tössbo Härads dombok [7] : 
1682 Förre länsman Sven Persson i Torpane test. till sin späda dotter Karin Svens-

dotter i hans nuvarande äktenskap och till hennes uppfostran det lilla torpet Annerud samt alla sina lösören och hans hustru får 2/3 i 1/2 hemmanet Långerud, hans avlingejord. Hans första barnkull får 1/3 i Långerud och 1/2 Tollebol. Se även Långerud, Fröskog.

1700 Per Persson och Ebba Gabrieldotter i Långerud fått de 50 rdr för den jord i 

Långerud, Som Jöran Solton lageligen vunnit å Karin Svensdotters i Torpane vägnar.

1705 Dragon Nils Friberg klagade att hans svåger Göran Solton i Torpane satt upp 

gärdsgård mellan sitt hemman Domnerud och 1/8 mtl Amunderud, som Nils äger.

1705 Dragon Nils Friberg pantsätter till hans vyrdighet herr Anders Fryckberg sin 

hustrus 1/8 mtl Amnerud, Fröskog.

1706 1/8 mtl Amunderud, Tydje (!), har hans vyrdighet herr Anders Frykenberg 

köpt av sin svåger Nils Larsson Friberg. 1707 Göran Solton stämt sin svåger caplan herr Anders Frykberg om lösen av 1/8 mtl Amnerud, Fröskog, som är upptaget inom halva hemmanet Långeruds rågång, som Solton äger, men som herr Anders Frykberg denna 1/8 köpt av sin hustru Ker- stin Nilsdotter, Carin Svensdotter och hennes man Nils Larsson Friberg för 60 rdr, vill han ej avstå det.

Källa: PDF-samling: Sofia Skogs Anor.


view all

Kerstin Scarinia's Timeline

1630
1630
1667
1667
Age 37
Älvsborgs län, Sweden
1704
1704
Age 74
Tösse, Älvsborgs län, Sweden
????