Is your surname Ibsen?

Research the Ibsen family

Lambert Ibsen's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Lambert Ibsen

Birthdate:
Birthplace: Ribe, Denmark
Death: Died in Ribe, Denmark
Immediate Family:

Son of Ib (Jep) Christiernsen and NN Ib (Jep) Christiernsens hustru
Husband of Lisbeth (Else) Lamberts
Father of Ingeborg Lambertsdatter; Marine Lambertsdatter; Hans Lambertsen; Gunder Lambertsdatter and Ib Lambertsen
Brother of Peder Ibsen (Jepsen) and Jørgen Ibsen

Occupation: Raadmand (Ribe), købmand, Rådmand i Ribe
Managed by: Private User
Last Updated:

About Lambert Ibsen

Kilde: Tom Brøndsted: Død 1565. Rådmand i Ribe ved midten af 1500-tallet. ~ med IX.319 Lisbeth ? · En rig rådmand i Ribe ved midten af 1500-tallet. Havde 1548 en mølle i forlening af kronen. Han var allerede da en formuende mand; blev senere den rigste mand i byen. Nævnes siden som rådmand 1556 og 1563. 1560 var Frederik II på besøg i Ribe og boede sikker hos Lambert Ibsen (det ses af en bemærkning i regnskabet for kongens køkken). 5 børn.

Lambert Ibsen var købmand i Ribe og deltog 1549 og -52 som medlem af de 24 mænd og fra senest 1556 til sin død 1565 som rådmand i byens styre, ifølge Ole Degns Rig og fattig i Ribe, 1981 Lambert Ibsen omtales af Kinch i hans byhistorie som byens rigeste borger, der bl.a. ejede Ydermøllen, hvor kongen, Frederik II, var indkvarteret under sit besøgt byen 1560.

Lambert Ibsen blev gift senest 1542 med Lisbeth/Else N N f senest 1525 død februar 1604 i Ribe. Hun var af ukendt herkomst.

Parret fik 5 børn:

  • 1 Ingeborg Lambertsdatter, f. ca. 1542,
  • 2 Marine Lambertsdatter f. omkr. 1550, d. 1608.
  • 3 Gunder Lambertsdatter f ca.1555/56, d. 1644. .
  • 4 Hans Lambertsen f. før 1560 d. tidligst 1616 i Ribe.
  • 5 Ib Lambertsen kreaturhandler.

J.Kinck Ribe bys historie bind 2 p. 571

Vi begive os nu over Ydermøllebroen ind i den egentlige By. — Yder møllen (det vil sige, kun selve Møllehuset) var endnu en kongelig Fæsteejendom. Den årlige Afgift var efter Fæstebreve af 1596 og 1606 17 Dr.2) Den 4de Septbr. 1609 udgik der Brev til Lensmanden om at lade Møllen, som var m.eget forfalden, istandsætte. Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (se 1ste Del, S. 472), først til Lamb. Ibsens Enke, Lisbeth Lamberts, derpå til hans Søn Hans Lambertsen, Sønnesøn Lambert Hansen og endelig til dennes Broder Villum Hansen, som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis.


https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc

RIBE BYS Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse. (1536—1660) Af J. Kinch. BOK 2

Kap. 10. Byens verdslige Øvrighed og Bestillingsmænd. Rådmænd i samme Periode vare følgende: Lambert Ibsen (1556.1563). –

Møllene 6,

Rådmand Lambert Ibsens Hus ved Ydermøllen Side 85

1560- Kong Frederik den Andens besøg i Ribe, Kong Frederik den Anden som den 1ste Januar 1559 havde fulgt sin Fader i Regjeringen og d. 4de Juli 1560 havde stadfæstet Byens Privilegier uden nogen Forandring, kom i September samme Ar for første Gang Ribe. her til Byen. Han opholdt sig her idetmindste fra d. 7de til d. 10de. Rimeligvis bode han i den rige Rådmand Lambert Ibsens Hus ved Ydermøllen; thi i det ene Kæmnerregnskab (af 2), som er bevaret for dette Ar, omtales Kongens Kjøkken som værende i Lambert Ibsens Bruhus.

Side 571 Yder møllen (det vil sige, kun selve Møllehuset) var endnu en kongelig Fæsteejendom. Den årlige Afgift var efter Fæstebreve af 1596 og 1606 17 Dr. Den 4de Septbr. 1609 udgik der Brev til Lensmanden om at lade Møllen, som var m.eget forfalden, istandsætte. Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (Bræmer?), først til Lamb. Ibsens Enke, Lisbeth Lamberts, derpå til hans Son Hans Lambertsen, Sonneson Lambert Hansen' og endelig til dennes Broder Villum Hansen', som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis.

Midtmøllen. Kong Hans havde givet Svend Neb og hans Arvinger Tilladelse til at anlægge og bruge denne Mølle. De måtte dog svare en årlig Afgift, som i Lensregnskaberne regelmæssigt opføres med 32 ½ Mk.1. eller 16 Dr. 1 Mk. d. — Svend Nebs nærmeste Efterkommere kjendes ikke med Bestemthed ; men 1570 solgte Rådmand Ebbe Ibsen „etter Kong Hanses Fundatses Lydelse" 2 Parter i den til Ærkedegnen, M. Jens Viborg.

Side 572 

og 3 Ar senere overdroge Rådmand Oluf Stabys Arvinger, hvoriblandt Else Ofufsdatter, gift med Peder Lambertsen i Ribe, Hans Olufsen (senere Borgmester) i Horsens og Anne Olufsdatter, gift med Borgmester Anders Madsen sammesteds, ligeledes „efter Kong Hanses Brevs Lydelse" den øvrige Trediedel til Peder Lavridsen Møller. Peder Lambertsen var en Son af Rådmand Lambert Andersen, som forekommer for 1550; hans Moder havde andengang været gift med Rådmand Ebbe Ibsen.

Jens Viborg Side 183

Jens Viborg var 2 Gange gift, første Gang (1539)med Ellen Timsdatter (Helena Timonis), som døde d.8de November 1569, anden Gang (siden 24de Septbr.1570) med Marine Lambertsdatter, en Datter af den rige Lambert Ibsen i Ribe. Han blev herved en formuende Mand og fik blandt Andet Andel i Midtmøllen.

Mogens Grave Side 840 Den 14de Maj samme Ar(1598) tog Mog. Grave Borgerskab i Ribe, hvorved det ovennævnte Kongebrev påberåbes, men han særlig må forpligte sig til at bosætte sig her i Byen, „såsnart han kommer ind i Landet igjen." Side 840 Samme Ar giftede han sig ind i en af Byens ansete Famiher ved (d.8de Oktbr.) at ægte Gunder Lambertsdatter, en Datter af den afd. rige Rådmand Lambert Ibsen. Enke efter Jens Olufsen, som var en Son af den S. 63 og 149 omtalte Borgmester Oluf Pedersen. Han blev derved Svoger til Borgm. Lavrids Thøgersens Hustru og til Mag. Jens Viborgs Enke og til deres 2 Brodre, Ib og Hans Lambertsen; også Formue fik han med sin Hustru.

view all

Lambert Ibsen's Timeline

1510
1510
Ribe, Denmark
1542
1542
Age 32
Ribe
1551
1551
Age 41
1554
1554
Age 44
1555
1555
Age 45
Ribe, Esbjerg Municipality, Region Syddanmark, Denmark
1560
1560
Age 50
1565
February 1, 1565
Age 55
Ribe, Denmark
????