Laurids Simonsen Udsen, til Tulstrup og Abtrup

Is your surname Udsen?

Research the Udsen family

Laurids Simonsen Udsen, til Tulstrup og Abtrup's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Laurids Simonsen Udsen, til Tulstrup og Abtrup


http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/udsen.htm

Laurids Simonsen Udsen til Tulstrup og Abtrup, levede stadig 8/5 1537, men var død før 1546.

(Kilde: http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Udsen/Udsen.htm )Den forhen ansete Slægt sank omkring Aar 1600 ned i Lavadelen saaledes, at man i Samtiden tvivlede paa dens Adelsskab, hvilket fremgaar af Henrik Holcks Stambog, hvori siges, at Laurids Ebbesen med Urette førte de Udsen'ernes Vaaben, »thi han er af Bondeslægt i Jylland.« Ved rige Giftermaal søgte Laurids Ebbesen maalbevidst at skaffe Familien ny Anseelse. Ved sit Ægteskab med den 19 Aar ældre Ellen Andersdatter Gøye erhvervede han Mid­ler og formanende Forbindelser, der indbragte ham forskel­lige Forleninger, hvilket satte ham i Stand til at opkøbe en Række Gaarde. Da han heller ikke i sine to følgende Ægte­skaber fik Livsarvinger, tilskrev han sine Nærmeste alt sit Jordegods, uden dog at Gavebrevet traadte i Kraft, ikke mindst, fordi Kejserkrigen lagde flere af hans Gaarde øde. Laurids Ebbesens Slægtssans satte blivende Spor i det pragt­fulde Epitafium i Aarhus Domkirke, som viser ham og hans tre Hustruer, udhugne i Legemsstørrelse, knælende ved Si­derne af en stor sort Tavle uden Indskrift, hvis Ramme er prydet med 16 Anevaaben for hver af de fire Personer. Hans sidste Hustru Sophie Staverskov, solgte 1652 Dønneruplund og Søndersthoved, medens hun overlod Spøttrup til sin Søn af første Ægteskab, Mogens Kruse. I sin lange Enkestand broderede hun det pragtfuldeste af alle danske endnu beva­rede Vaabentæppe


KILDER : ROOTSWEB / POUL CHRISTIAN FREDERIKSEN

view all 14

Laurids Simonsen Udsen, til Tulstrup og Abtrup's Timeline