Ваша фамилия Maartens?

Исследование фамилии Maartens

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Matthys Daniel Maartens, b4

Дата рождения:
Место рождения: Graaff-Reinet, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Смерть: 03 июля 1802 (34)
Ближайшие родственники:

Сын Joachim Heinrich Martens и Jacomina Maartens, b2c5 SM
Муж Susanna Maria Van den Berg
Отец Susanna Elizabeth Grobbelaar, b4c1 и Joachim Hendrik Maartens, b4c2
Брат Anna Margaretha Maartens, b2; Jacobus Maartens, b1 и Joachim Hendrik Maartens, b3

Профессия: Trekboer
Менеджер: Esther STIEGER (VISSER)
Последнее обновление:

About Matthys Daniel Maartens, b4

 • Reference no.: MOOC8/55.3a
 • Testator(s):
 • Matthijs Daniël Maartens
 • 28 Jannuarij 1803
 • J:H: v: Kerveld
 • Inventaris mitsgaders tauxatie van alle zoodanige goederen als ’er ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den burger en landbouwer Matthijs Daniël Maartens ten voordeele zijner overgeblevene huijsvrouw en weduwe Susanna Haarhoff ter eenre, mitsgaders hunne bij den anderen in huwlijk verwekte twee minderjaarige kinderen in namen
 • 1) Susanna Elisabeth oud 4 jaaren ter andere zijde
 • 2) Joachim Hendrik Maartens oud 1 jaar
 • zoodanig als deselve door de meede burgeren Johan Godlieb Dienes en Johannes Barend van Blerk zijn geinventariseerd en opgenomen, mitsgaders door ons ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getauxeerd, bestaande alle deselve ende derselver waarde in het ondervolgende, namentlijk
 • http://databases.tanap.net/mooc/
 • Reference no.: MOOC8/55.3b
 • Testator(s):
 • Matthijs Daniël Maartens
 • 27 Desember 1802
 • Den boedel van den weduwe Maartens
 • een oude waagen met sijn toebehooren
 • een klijne seep pot
 • een kook pot
 • twee spaan saagen
 • vier schaafen
 • drie bijtels
 • een raspe
 • een fijl
 • vier klyne booren
 • een halfe duijms boor
 • een omslag
 • een snijmes
 • een dissel
 • een hantbijl
 • een houtbijl
 • een koegelform
 • een knijp tang
 • een klyne haamer
 • een passer
 • twee haaken en kramme
 • een emmer
 • een strijkeyser
 • een keetel
 • een kommetje
 • een trekpot
 • een booter potje
 • een kandelaar
 • een lanteerren
 • twee bottels
 • een klijne erde kan
 • een klyne erde pot
 • vier tinne borde
 • een schottel
 • ses leepels
 • ses furken
 • een pot leepel
 • een groote kis
 • een halfsleete saal en toom
 • drie halfsleete sakken
 • 20 riksdalders kontant gelt
 • 9 trek ossen
 • 7 ongeleerde jong ossen
 • 15 anteel beesten koeijien met kalwers
 • hondert ses en sestig schaapen
 • 20 bokken
 • Wij getuijge met waarheijt niets agter gebleeven
 • Johan Gottlieb Dienes
 • F: Barent van Blerk
 • Den 27 Desember 1802

out of Matthys Daniel Martens starts our family tree

........................................................................................

Doopregister NGK Tulbagh, Waveren:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-WTL6?i=233&ca...

get: Josua Joubert en Maria Magdalena van den Berg

Bygevoeg deur Johan C. Morgenthal

показать все

Хронология Matthys Daniel Maartens, b4

1768
3 июля 1768
Graaff-Reinet, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
3 июля 1768
NG-Kerk, Tulbagh, Waveren, Cape of Good Hope
1798
6 января 1798
Graaff-Reinet, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1801
10 ноября 1801
Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa (ЮАР)
1802
3 июля 1802
Возраст 34