Olof Pedersson Liljesparre, till Böjeryd

Is your surname Liljesparre?

Research the Liljesparre family

Olof Pedersson Liljesparre, till Böjeryd's Geni Profile

Records for Olof Liljesparre

4,334 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Olof Pedersson Liljesparre, till Böjeryd

Also Known As: "Lillie Sparre", "Liljesparre"
Birthdate:
Birthplace: Segerstad, Kalmar län (H), Sweden
Death: 1501 (37-45)
Böjeryd, Jönköpings län (F), Sweden
Immediate Family:

Son of Peder Jönsson (Liljesparre), till Böjeryd and Britta Carlsdotter
Husband of Gunnil Laurensdotter Hård
Father of Nils Olofsson Hård af Segerstad; Bengt Olofsson Hård af Torestorp; Jon Olofsson Haard; Peder Olofsson Hård af Segerstad; Karin Olofsdotter Hård af Segerstad and 2 others
Brother of Jöns Pedersson (Liljesparre), till Tisnehult; Carin Pedersdotter (Lilliesparre) and Bengt Pedersson (Liljesparre)

Managed by: Harald Sævold
Last Updated:

About Olof Pedersson Liljesparre, till Böjeryd

http://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A5rd_af_Segerstad_nr_17

I Gerd Fjellstads 'Fra adel til bumenn' er denne slektssamanhengen foreslått:

Olof Peders. ~ h. Gunnil Laurensdt. Aslak Toress. ~ Ragnfrid Knutsdt.

til Bøjerod ! Haard (Sparre) N.R.R. 1472 av Tre Roser til ! Manvik !


Olof Pedersson (son av Peder Jönsson), till Böjeryd,

som han bebodde 1491-02-22. Nämnes även i ett brev av år 1490, då han

bevistade en byteshandel rörande gården Timmershult i Gryteryds socken7.

Synes varå död 15019. Gift med Gunnil Laurensdotter, dotter av Laurens

Joansson Hård till Kallset i Villstads socken Jönköpings län. Vilken förde

sparren10 i vapnet [och Kerstin Olofsdotter6].

Barn:

Peder Hård. Väpnare.

? Carin Olofsdotter.

Bengt Hård. Se adl. ätten Hård af Torestorp.

Brita Olofsdotter. Gift med Lars Larsson och blev i detta äktenskap moder till

riddaren och riksrådet Peder Hård till Häringe i Västerhaninge socken

Stockholms län, som i vapnet förde tre snedbjälkar, död omkr. 1537.

Bengta Olofsdotter. Gift med Bengt

Adliga ätten HÅRD AF SEGERSTAD, nr 17.

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Uppflyttad i riddareklassen 1650.

Ättens äldre genealogi företer åtskilliga dunkla punkter. Enligt 1500-talets och

det tidigare 1600-talets släktböcker skulle de från bröderna Peder Hård till

Segerstad och Bengt Hård (se nedan under tab 4) utgrenade ätterna Hård,

sedermera benämnda Hård af Segerstad resp. Hård af Torestorp, hava samma

härstamning som den äldre liljesparre-ätten (sparre med tre liljor), vars mest

betydande medlemmar voro riksrådet Bengt Abjörnsson till Händelö

Östergötlands län, död 1519 eller 1520, och dennes son riksrådet, artium

magister Ture Bengtsson till Händelö, död 1524. Det för Hård- och

liljesparreätterna gemensamma stamträdet betecknas i dessa äldre släktböcker

av de tre släktleden Jöns, Erland Jönsson och Jöns Erlandsson, vilka skulle hava

varit bosatta i »Näsjö», varmed sannolikt avses Nässja i Södra Unnaryds

socken, Västbo härad Jönköpings län. Av den sistnämndes söner skulle Peder

Jönsson till Böjeryd i Gryteryds socken av samma härad (se nedan, tab 1) vara

stamfader för de introducerade Hård-ätterna, medan en annan av Jöns

Erlandssons i släktböckerna upptagna söner, Abjörn Jönsson, skulle vara fader

till ovannämnde Bengt Abjörnsson och stamfader för äldre liljesparre-ätten.

Denna släktledning får kanske anses hava ett visst stöd i den omständigheten,

att sistnämnda ätt i likhet med Hård-ätterna verkligen synes leda sitt ursprung

från Västbo härad i Småland, men i huvudsak kan dess riktighet ej kontrolleras,

och anmärkas bör, att ingen av de enligt släktböckerna för Hård- och liljesparreätterna

gemensamma anfäderna (Jöns, Erland Jönsson och Jöns Erlandsson)

kunnat påträffas i någon samtidig urkund. Detsamma gäller för övrigt även om

Peder Jönsson till Böjeryd (och om Jöns Pedersson, tab 2). – En annan svårighet

vid släktutredningen ligger i vapenbildens förändringar. Vaste Jönsson (tab 3)

förde sparren, men om honom gäller, att det enbart är på släktböckernas givetvis

rätt osäkra auktoritet som han här blivit hänförd till ätten. Betydelsefullare är

därför, att Peder Hård till Segerstad (tab 5) bevisligen hade två korslagda färlor

till sköldemärke. Icke heller han förde sålunda det vapen, som från 1500-talets

senare hälft har varit gemensamt för hans och hans broder Bengts ättlingar,

nämligen oxhuvudet, och det kan i själva verket icke för närvarande utredas,

under vilka omständigheter detta kommit att bliva släktvapnet. – Vad

släktnamnet beträffar, leder det sitt ursprung från Olof Pederssons (tab 4)

giftermål med Gunnil Laurensdotter Hård (sparre) och upptogs från den

sistnämndas släkt av hennes och Olof Pederssons son, den ovannämnde Peder

Hård, men blev först mot slutet av 1500-talet mera allmänt brukat av

ättemedlemmarna. – Vid riddarhusinstitutionens tillkomst introducerades de

båda släktgrenar, som sedan blivit benämnda Hård af Segerstad och Hård af

Torestorp, under gemensamt nummer (26) i svenneklassen. Emellertid blev

Segerstadsgrenen, representerad av Carl Hård (se nedan tab 94), 1650-10-04

uppflyttad i riddarklassen, vilket fick till följd att de båda ättegrenarna fingo

olika nummer: 17 resp. 60. Segerstadsgrenens upphöjelse år 1650 berodde på att

dess stamfader Peder Hård till Segerstad (tab 5) med orätt förmenades hava

varit identisk med riddaren och riksrådet Peder Hård till Häringe, Gustaf Vasas

bekante förtroendeman, under det att verkliga förhållandet är, att riksrådet Peder

Hård var Peder Hårds till Segerstad systerson och på fädernet tillhörde en annan

ätt, som torde hava utslocknat på manssidan med riksrådets son Bengt Hård,

död i Spanien vid 1560-talets mitt.1 – Ovanstående utredning grundar sig i

väsentliga delar på hovrättsnotarien Erik Hårds af Segerstad ännu otryckta

uppsats »Till ätten Hårds äldre genealogi


Källa Svenska adelns ättertavlor av Elgenstierna.

Olof var boende på Böjeryd i Gryteryds socken 1491 den 22/2 då han näms i en urkund se vidare i Senska adelns ättertavlor.

Han nämns i ett brev från 1490 då han bevistade en byteshandel rörande gården Timmerhult i Gryteryds socken. Han skall var död någon gång under 1501.


Eg har notert at i Gerd Fjellstads 'Fra adel til bumenn' er denne

slektssamanhengen foreslått


I Gerd Fjellstads 'Fra adel til bumenn' er denne

slektssamanhengen foreslått:

Olof Peders. ~ h. Gunnil Laurensdt. Aslak Toress. ~ Ragnfrid Knutsdt.

til Bøjerod ! Haard (Sparre) N.R.R. 1472 av Tre Roser til ! Manvik ! -------------------- Olof Pedersson (son av Peder Jönsson), till Böjeryd,

som han bebodde 1491-02-22. Nämnes även i ett brev av år 1490, då han

bevistade en byteshandel rörande gården Timmershult i Gryteryds socken7.

Synes varå död 15019. Gift med Gunnil Laurensdotter, dotter av Laurens

Joansson Hård till Kallset i Villstads socken Jönköpings län. Vilken förde

sparren10 i vapnet [och Kerstin Olofsdotter6].

Barn:

Peder Hård. Väpnare.

? Carin Olofsdotter.

Bengt Hård. Se adl. ätten Hård af Torestorp.

Brita Olofsdotter. Gift med Lars Larsson och blev i detta äktenskap moder till

riddaren och riksrådet Peder Hård till Häringe i Västerhaninge socken

Stockholms län, som i vapnet förde tre snedbjälkar, död omkr. 1537.

Bengta Olofsdotter. Gift med Bengt

Adliga ätten HÅRD AF SEGERSTAD, nr 17.

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Uppflyttad i riddareklassen 1650.

Ättens äldre genealogi företer åtskilliga dunkla punkter. Enligt 1500-talets och

det tidigare 1600-talets släktböcker skulle de från bröderna Peder Hård till

Segerstad och Bengt Hård (se nedan under tab 4) utgrenade ätterna Hård,

sedermera benämnda Hård af Segerstad resp. Hård af Torestorp, hava samma

härstamning som den äldre liljesparre-ätten (sparre med tre liljor), vars mest

betydande medlemmar voro riksrådet Bengt Abjörnsson till Händelö

Östergötlands län, död 1519 eller 1520, och dennes son riksrådet, artium

magister Ture Bengtsson till Händelö, död 1524. Det för Hård- och

liljesparreätterna gemensamma stamträdet betecknas i dessa äldre släktböcker

av de tre släktleden Jöns, Erland Jönsson och Jöns Erlandsson, vilka skulle hava

varit bosatta i »Näsjö», varmed sannolikt avses Nässja i Södra Unnaryds

socken, Västbo härad Jönköpings län. Av den sistnämndes söner skulle Peder

Jönsson till Böjeryd i Gryteryds socken av samma härad (se nedan, tab 1) vara

stamfader för de introducerade Hård-ätterna, medan en annan av Jöns

Erlandssons i släktböckerna upptagna söner, Abjörn Jönsson, skulle vara fader

till ovannämnde Bengt Abjörnsson och stamfader för äldre liljesparre-ätten.

Denna släktledning får kanske anses hava ett visst stöd i den omständigheten,

att sistnämnda ätt i likhet med Hård-ätterna verkligen synes leda sitt ursprung

från Västbo härad i Småland, men i huvudsak kan dess riktighet ej kontrolleras,

och anmärkas bör, att ingen av de enligt släktböckerna för Hård- och liljesparreätterna

gemensamma anfäderna (Jöns, Erland Jönsson och Jöns Erlandsson)

kunnat påträffas i någon samtidig urkund. Detsamma gäller för övrigt även om

Peder Jönsson till Böjeryd (och om Jöns Pedersson, tab 2). – En annan svårighet

vid släktutredningen ligger i vapenbildens förändringar. Vaste Jönsson (tab 3)

förde sparren, men om honom gäller, att det enbart är på släktböckernas givetvis

rätt osäkra auktoritet som han här blivit hänförd till ätten. Betydelsefullare är

därför, att Peder Hård till Segerstad (tab 5) bevisligen hade två korslagda färlor

till sköldemärke. Icke heller han förde sålunda det vapen, som från 1500-talets

senare hälft har varit gemensamt för hans och hans broder Bengts ättlingar,

nämligen oxhuvudet, och det kan i själva verket icke för närvarande utredas,

under vilka omständigheter detta kommit att bliva släktvapnet. – Vad

släktnamnet beträffar, leder det sitt ursprung från Olof Pederssons (tab 4)

giftermål med Gunnil Laurensdotter Hård (sparre) och upptogs från den

sistnämndas släkt av hennes och Olof Pederssons son, den ovannämnde Peder

Hård, men blev först mot slutet av 1500-talet mera allmänt brukat av

ättemedlemmarna. – Vid riddarhusinstitutionens tillkomst introducerades de

båda släktgrenar, som sedan blivit benämnda Hård af Segerstad och Hård af

Torestorp, under gemensamt nummer (26) i svenneklassen. Emellertid blev

Segerstadsgrenen, representerad av Carl Hård (se nedan tab 94), 1650-10-04

uppflyttad i riddarklassen, vilket fick till följd att de båda ättegrenarna fingo

olika nummer: 17 resp. 60. Segerstadsgrenens upphöjelse år 1650 berodde på att

dess stamfader Peder Hård till Segerstad (tab 5) med orätt förmenades hava

varit identisk med riddaren och riksrådet Peder Hård till Häringe, Gustaf Vasas

bekante förtroendeman, under det att verkliga förhållandet är, att riksrådet Peder

Hård var Peder Hårds till Segerstad systerson och på fädernet tillhörde en annan

ätt, som torde hava utslocknat på manssidan med riksrådets son Bengt Hård,

död i Spanien vid 1560-talets mitt.1 – Ovanstående utredning grundar sig i

väsentliga delar på hovrättsnotarien Erik Hårds af Segerstad ännu otryckta

uppsats »Till ätten Hårds äldre genealogi


Källa Svenska adelns ättertavlor av Elgenstierna.

Olof var boende på Böjeryd i Gryteryds socken 1491 den 22/2 då han näms i en urkund se vidare i Senska adelns ättertavlor.

Han nämns i ett brev från 1490 då han bevistade en byteshandel rörande gården Timmerhult i Gryteryds socken. Han skall var död någon gång under 1501. -------------------- Eg har notert at i Gerd Fjellstads 'Fra adel til bumenn' er denne

slektssamanhengen foreslått


http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc972a1f0.html

Han hävdade 1491att han hade större rätt till gården Segerstad än kung Karl Knutssons dotter Kristina (Bonde) som då innehade den. Tiohärads lagmansnämnd tycks ha accepterat detta eftersom Segerstad senare var sätesgård för Olofs son Peder.

view all 11

Olof Pedersson Liljesparre, till Böjeryd's Timeline

1460
1460
Segerstad, Kalmar län (H), Sweden
1480
1480
Age 20
Ods, Älvsborgs län, Sweden
1480
Age 20
Sweden ?
1480
Age 20
Gjersvik, Tysnes, Hordaland, Norway
1490
1490
Age 30
Gryteryd, Gislaved, Jönköpings län (F), Sweden
1501
1501
Age 41
Böjeryd, Jönköpings län (F), Sweden
1505
1505
Age 41
Gryteryd, Jönköpings län (F), Sweden
1509
1509
Age 41
Gryteryd, Jönköpings län (F), Sweden
1510
1510
Age 41
Gryteryd, Jönköpings län (F), Sweden