Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter

Is your surname Sigurdsdotter?

Research the Sigurdsdotter family

Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter's Geni Profile

Records for Ragnhild Sigurdsdotter

12,476 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Dronning Ragnhild "The Wise" Sigurdsdotter

Lithuanian: Ranchilda Sigurdo duktė, Norwegian: Ragnhild Sigurdsdatter
Also Known As: "Ranghild Sigurdssdottir", "Ragnhildur Sigurðardóttir", "Ragnhild "The Mighty" Queen of Vestfold Sigurdsdottir"
Birthdate: (20)
Birthplace: Ringerike, Buskerud, Norway
Death: circa 855 (12-28)
Vestfold, Norway
Immediate Family:

Daughter of Sigurd Hjort Helgesson, King of Ringerike and Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
Half sister of Guttorm (Guttormur) Sigurdsson, konge av Ringerike and Åsa Sigurdsdatter

Occupation: Drottning, Queen of Vestfold (in Norway), Datter til Sigurd Hjort, konge av Romerriket, LJLW-JYS, Drottning av Vestfold, Norge, Drottning i Norge, Drottning av Norge
Managed by: Remi Trygve Pedersen
Last Updated:

About Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter

Ragnhild Sigurdsdotter (Ragnhildur Sigurðardóttir)

(In English: Ragnhild daughter of Sigurd)

FATHER: Sigurd Hjort (Helgesson)

MOTHER: Tyrne Haraldsdotter

WARNING: Please don't merge this profile together Halvdan "the black" second wife Ragnhild Haraldsdotter, and don't merge their sons "Harald Halvdansson" together again.

http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter

http://en.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdotter

http://lind.no/nor/index.asp?lang=no&emne=asatru&person=Ragnhild%20Sigurdsdotter


According to the Ragnarssona þáttr, Ragnhild was a daughter of Sigurd Hart and his wife Ingeborg ("Ingibjorg"). Her paternal grandparents were Helgi the Sharp and Aslaug. Her maternal grandfather was Harald Klak. The identity of her maternal grandmother is not mentioned. The Heimskringla changes the name of Harald Klak's daughter but the given lineage remains the same. "Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

The "Ragnarssona þáttr" identifies Aslaug as a daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and Blaeja. Aslaug was also a twin sister of Harthacnut of Denmark. Blaeja is earlier identified as a daughter of Ælla of Northumbria.


Dronning Ragnhild Sigurdsdatter

Ragnhild Sigurdsdatter levde omkring 850. Hun var datter av Kong Sigurd Hjort Helgeson og Dronning Tyrne Haraldsdatter.

Ragnhild var gift med Kong Halvdan Svarte. De hadde sønnen:

1. Kong Harald Hårfagre.

I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre."

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

   «Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; Tyrne var søster til Tyre Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Danevelde den gang.

Halvdan Svartes saga 5

Heimskringla states she is the daughter of Sigurd Hart and of Thorny daughter of Klack Harald King of Jutland, siezed by the bareserk Haki when he had slain her father; marriage with her put off pending the healing of Haki's wounds;but in the meantime she is robbed from Haki by the order of King Halfdan the Black who straightway marries her. i 81.15-83.9 her dream, 83.14=31 her son Harald Hairfair, 85.3=9.

http://www3.dcs.hull.ac.uk/cgi-bin/gedlkup/n=royal?royal14299


Levde ca. 850.

I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn. Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild.

Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

From Snorre Sturlasson: Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga:

"5. HALFDAN'S MARRIAGE WITH HJORT'S DAUGHTER.

Sigurd Hjort was the name of a king in Ringerike, who was stouter and stronger than any other man, and his equal could not be seen for a handsome appearance. His father was Helge Hvasse (the Sharp); and his mother was Aslaug, a daughter of Sigurd the worm-eyed, who again was a son of Ragnar Lodbrok. It is told of Sigurd that when he was only twelve years old he killed in single combat the berserk Hildebrand, and eleven others of his comrades; and many are the deeds of manhood told of him in a long saga about his feats. Sigurd had two children, one of whom was a daughter, called Ragnhild, then twenty years of age, and an excellent brisk girl. Her brother Guthorm was a youth. ...

... When King Halfdan, who was very quick of sight, saw the party returning over the frozen lake, and with a covered wagon, he knew that their errand was accomplished according to his desire. Thereupon he ordered the tables to be set out, and sent people all round in the neighbourhood to invite plenty of guests; and the same day there was a good feast which was also Halfdan's marriage-feast with Ragnhild, who became a great queen. Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

"6. OF RAGNHILD'S DREAM.

Ragnhild, who was wise and intelligent, dreamt great dreams. She dreamt, for one, that she was standing out in her herb-garden, and she took a thorn out of her shift; but while she was holding the thorn in her hand it grew so that it became a great tree, one end of which struck itself down into the earth, and it became firmly rooted; and the other end of the tree raised itself so high in the air that she could scarcely see over it, and it became also wonderfully thick. The under part of the tree was red with blood, but the stem upwards was beautifully green and the branches white as snow. There were many and great limbs to the tree, some high up, others low down; and so vast were the tree's branches that they seemed to her to cover all Norway, and even much more."

"7. OF HALFDAN'S DREAM.

King Halfdan never had dreams, which appeared to him an extraordinary circumstance; and he told it to a man called Thorleif Spake (the Wise), and asked him what his advice was about it. Thorleif said that what he himself did, when he wanted to have any revelation by dream, was to take his sleep in a swine-sty, and then it never failed that he had dreams. The king did so, and the following dream was revealed to him. He thought he had the most beautiful hair, which was all in ringlets; some so long as to fall upon the ground, some reaching to the middle of his legs, some to his knees, some to his loins or the middle of his sides, some to his neck, and some were only as knots springing from his head. These ringlets were of various colours; but one ringlet surpassed all the others in beauty, lustre, and size. This dream he told to Thorleif, who interpreted it thus:

-- There should be a great posterity from him, and his descendants should rule over countries with great, but not all with equally great, honour; but one of his race should be more celebrated than all the others. It was the opinion of people that this ringlet betokened King Olaf the Saint.

King Halfdan was a wise man, a man of truth and uprightness -- who made laws, observed them himself, and obliged others to observe them. And that violence should not come in place of the laws, he himself fixed the number of criminal acts in law, and the compensations, mulcts, or penalties, for each case, according to every one's birth and dignity (1).

Queen Ragnhild gave birth to a son, and water was poured over him, and the name of Harald given him, and he soon grew stout and remarkably handsome. As he grew up he became very expert at all feats, and showed also a good understanding. He was much beloved by his mother, but less so by his father."

ENDNOTES:

(1) The penalty, compensation, or manbod for every injury, due the party injured, or to his family and next of kin if the injury was the death or premeditated murder of the party, appears to have been fixed for every rank and condition, from the murder of the king down to the maiming or beating a man's cattle or his slave. A man for whom no compensation was due was a dishonored person, or an outlaw. It appears to have been optional with the injured party, or his kin if he had been killed, to take the mulct or compensation, or to refuse it, and wait for an opportunity of taking vengeance for the injury on the party who inflicted it, or on his kin. A part of each mulct or compensation was due to the king; and, these fines or penalties appear to have constituted a great proportion of the king's revenues, and to have been settled in the Things held in every district for administering the law with the lagman.

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne.

 Noted events in her life were:

• She was a Queen.

Ragnhild married Halvdan "den Svarte" Gudrødsson, son of Gudröd "Veidekonge" Halvdansson and Åsa Haraldsdatter, about 860. (Halvdan "den Svarte" Gudrødsson was born circa 820 in Vestfold, Norway and died in 860 in Stein, Ringerike, Norway.) The cause of his death was drowning.


ABT 0835 - ____

OCCUPATION: Dronning

BIRTH: ABT 0835, ('den Kloke')

Father: Sigurd Helgeson HJORT

Mother: Tyrne Haraldsdatter KLAKK

Family 1 : Halvdan SVARTE

MARRIAGE: 0849

+Harald (Luva) HÅRFAGRE

Kilde: nermo.org


Drottning Ragnhilds dröm.

Drömmen tolkas som att en son skulle födas,
Harald Hårfagre. 
Trädets långa gröna grenar var ett tecken på en blomstring av Hans Rike. 
Trädets vita krona tydde på att han skulle bli gammal och vithårig. 
Trädets Förgrening kring krontoppen tydde på Många ättlingar spridda över hela Riket.

Noteringar

Som en samlad enhetsstat framträder Norge först på 800-talet. Detta föreningsverk utfördes af en kungaätt, som enligt Ynglingasagan härstammade från den gamla Ynglingaätten i Uppsala. Denna hade i Norge ett rike på Vestfold, väster om Oslofjorden och utbredde därifrån sitt välde genom erövring och arv. Kung Halfdan Svarte var gift med Ragnhild, en syster till Tyra, drottningen i Danmark. Halfdan lämnade vid sin död riket åt sin då 10-årige son Harald Hårfager (860-933), som i det stora sjöslaget i Hafrsfjordens sydväst om Stavanger. 872 tillintetgjorde de siste småkungarna och med hjälp av sin morbroder Guthorm samlade Norge till ett rike


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fÃ?rer Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge pÃ? Romerike, stÃ?rre og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 Ã?r gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd Ã?vet mange storverk, men en dag han red pÃ? jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nÃ?r Hadeland. Hake fÃ?rte Ragnhild til sin gÃ?rd pÃ? Hadeland og holdt henne der, men mÃ?tte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle vÃ?re sÃ?nn til Helge "den Kvasse" og Ã?slaug, datter til Sigurd Orm-i-Ã?ye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 78 5. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av MunsÃ?slekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den HÃ?rprude" og anfÃ?rer at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge pÃ? Ringerike, han var stÃ?rre og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han ogsÃ? enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Ã?slaug, da tter til Sigurd Orm-i-Ã?ye, Ragnar Lodbroks sÃ?nn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-Ã?rs alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan sÃ? at de kom over fjorden pÃ? isen, han var sÃ? klarsynt; og da han sÃ? en vogn med tjeld, skjÃ?nte han det hadde gÃ?tt som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba ma nge mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var sÃ?ster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rÃ?dde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drÃ?mte store drÃ?mmer. Hun var en klok kvinne. Engang drÃ?mte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt pÃ? tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nÃ?dde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet hÃ?yt opp i luften; sÃ? syntes hun treet var sÃ? stort at hun nesten ikke kunne se toppen pÃ? det, og det var et under sÃ? tykt som det var ; nederste delen av treet var rÃ?d som blod, og treleggen oppover var fager og grÃ?nn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner pÃ? treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var sÃ? store at hun s yntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan dr�mte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om r�d, spurte om han kunne gj�re noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gj�re n�r det var noe han gjerne ville vite; han la seg til � sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han dr�mte. Kongen gjorde dette, og s� hadde han denne dr�mmen: Han syntes han hadde f�tt langt h�r, og hele h�ret hang i lokker, noen lokker var s� lang e at de rakk til jorden, andre til midt p� leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt p� livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn s� vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, s� fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne dr�mmen, og han tydet den slik: en stor �tt skulle komme av ham, og den skulle r� land og rike med stor heder, men ikke alle av �tten med like stor. Og én skulle komme av hans �tt, som skulle bli st�rre og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte ogsÃ? faste bÃ?ter for hver sak (saketal), og rettet bÃ?tene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sÃ?nn, de Ã?ste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svÃ?rt vakker; han vokste opp der og lÃ?rte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svÃ?rt glad i ham, men hans far mindr e."

Disse to drÃ?mmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivn ing. Hans program ligger i de drÃ?mmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeÃ?tten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rÃ? land og ri ke med stor heder", men ogsÃ? hvordan enkelte ble "stÃ?rre og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en Ã?ttesaga og et helteepos. Det er en rekke hÃ?vdinger som stÃ?r i brennpunktet for interessen - hÃ?vdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til Ã? rÃ? over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: VÃ?re forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur SigurÃ?ardÃ?ttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble fÃ?dt ca. Ã?r 840, pÃ? Ringerike, dÃ?d ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald HÃ?rfagre, ca. Ã?r 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drÃ?m fÃ?r Harald ble fÃ?dt:

Â?Dronning Ragnhild drÃ?mte store drÃ?mmer. Hun var en klok kvinne. Engang drÃ?mte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nÃ?l i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt pÃ? tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nÃ?dde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet hÃ?yt opp i luften; sÃ? syntes hun treet var sÃ? stort at hun nesten ikke kunne se toppen pÃ? det, og det var et under s Ã? tykt som det var; nederste delen av treet var rÃ?d som blod, og treleggen oppover var fager og grÃ?nn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner pÃ? treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var sÃ? store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.Â?

Denne drÃ?mmen tolkes av mange som et varsel om sin sÃ?nn som skulle komme. Den grÃ?nne stammen var et tegn pÃ? blomstring av hans rike, Ã?verst var treet hvitt, noe som tydet pÃ? at han ville bli gammel og hvithÃ?ret. Mange kvister og g reiner pÃ? treet varslet om at han ville fÃ? mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre."

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter»


Yrke: Drottning i Vestfold, Norge

 

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Halvdan 'svarte' Gudrödsson

Barn: Harald I 'Hårfager' Halvdansson (858 - 934)

 http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_Svarte


dotter till Sigurd Hjert


Ragnhild Sigurdsdatter


Dronning Ragnhilds drøm.Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter»


Äktenskap: Halvdan " den Svarte " Gudrødsson om 860

 Allmänna hänvisningar: 

Levde ca. 850 .

Jag Cappelen är Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap MED Ragnhild , datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn . Snorre Sturlassons forteller imidlertid OM att hustruer , begge MED navnet Ragnhild .

Snorre fører Halvdans andre hustru SOM datter til Sigurd Hiort , konge in Romerike , større og sterkere enn alle andre . DET Sies på Sigurd , nakna 12 ÅR gammel , drepte berserken Hildebrand og 11 AV Hans menn jag enekamp . Sigurd ovet mange storverk , män En dag Han red in storvilt jakt etter , Med ble Han drept AV Kummel bärsärk 30 Hadeland menn nær . Kummel forte Ragnhild til synd gård In Hadeland og holdt Henne der , män matt senere GI Henne til Halvdan Svarte .

Sigurd skulle være sønn til Helge " den Kvasse " og Åslaug , datter til Sigurd Orm i Øye , Hvis det var Ragnar Lodbrok fra Lodbrokslekten den sagnpregede . Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten SOM Konger av Sverige fra 655 til 785 . Det er uklart hvor Stor del av Sverige slekten regjerte över. Den ble etterfulgt AV Munsöslekten SOM egentlig var en gren AV Lodbrokslekten .

" Fagerskinna " kaller Halvdans andre hustru Helga " den Hårprude " og anfører på Hennes långt var Dag " den Frode " .

Från Snorre Sturlassons : Halvdan Svarte [ Halfdan svarte ] Saga :

" 5 . Halfdan äktenskap med Hjort dotter.

Sigurd Hjort var namnet på en kung i Ringerike , som var stouter och starkare än någon annan man , och hans lika kunde inte ses för en vacker utseende. Hans far var Helge Hvasse ( Sharp ) , och hans mor var Aslög , dotter till Sigurd masken ögon , som en gång var son till Ragnar Lodbrok . Det berättas om Sigurd att när han bara var tolv år gammal han dödade i envig den bärsärkagång Hildebrand, och elva andra av hans kamrater , och många är de gärningar manlighet berättade om honom i en lång saga om hans bedrifter. Sigurd fick två barn, varav en var en dotter , kallad Ragnhild , sedan tjugo år, och en utmärkt rask flicka. Hennes bror Guthorm var en ungdom. ...

... När kung Halfdan , som var mycket snabb syn , såg partiet tillbaka över den frusna sjön , och med en täckt vagn , han visste att deras ärende skedde efter hans önskan . Därefter beställde han de tabeller som skall anges , och skickade folk runt i grannskapet för att bjuda in många gäster , och samma dag var det en bra fest som också var Halfdan äktenskap - fest med Ragnhild , som blev en stor drottning. Ragnhilds mor var svåra , en dotter Klakharald kung på Jylland , samt en syster till Thrye Dannebod som var gift med den danske kungen Gorm den gamle , som sedan styrde över Danaväldet . "

" 6 . AV Ragnhild dröm.

Ragnhild , som var klok och intelligent, drömde stora drömmar . Hon drömde , för en , att hon stod i hennes ört- trädgård, och hon tog en tagg ur hennes skift, men medan hon höll den nagel i handen den växte så att det blev ett stort träd , ett slut som slog sig ner i jorden, och det blev fast förankrade , och den andra änden av trädet upp sig så högt i luften att hon knappt kunde se över det, och det blev också underbart tjock. Den under delen av trädet var röd av blod , men stammen uppåt var vackert grön och grenarna vita som snö. Det fanns många och stora delar av trädet , några högt upp , andra låg ner, och så stort var trädets grenar att de tycktes henne att täcka hela Norge , och ännu mycket mer. "

" 7 . AV Halfdan dröm.

Kung Halfdan hade aldrig drömmar , som föreföll honom en extraordinär omständighet , och han sa det till en man som hette Thorleif Sade ( den vise ) , och frågade honom vad hans råd var om det. Thorleif säger att vad han själv gjorde, när han ville ha någon uppenbarelse av drömmen var att ta hans sova i en svin - stia , och sedan aldrig misslyckats med att han hade drömmar. Kungen gjorde så, och följande drömmen uppenbarades för honom. Han trodde att han hade det vackraste hår, som alla i lockar , en del så länge att falla på marken , en del når till mitten av hans ben , en del på knä , en del på hans rygg eller mitt i hans sidor, några till halsen , och en del var bara som knop växer från hans huvud . Dessa lockar var av olika färger , men en hårlock överträffade alla andra i skönhet , lyster och storlek. Denna dröm berättade han att Thorleif , som anser att det sålunda :

- Det bör finnas en stor eftervärlden från honom , och hans ättlingar ska regera över länder med stor , men inte alla med lika stor , ära , men en av hans ras bör vara mer firas än alla andra. Det var yttrande av människor som denna hårlock betokened kung Olav den helige.

Kung Halfdan var en vis man , en man av sanning och uppriktighet - som gjorde lagar, observerade dem själv och är skyldig andra att följa dem . Och att våld inte bör komma i stället för de lagar, fast han själv antalet brott i lag , och de ersättningar , mulcts , eller påföljder för varje fall till fall enligt alla en födelse och värdighet (1).

Drottning Ragnhild födde en son, och vatten hälldes över honom , och namnet på Harald givit honom , och han snart blev tjock och otroligt vacker. När han växte upp blev han väldigt expert på alla bedrifter , och visade också en god förståelse . Han var mycket älskad av sin mor, men mindre av sin far . "

FOTNOTER :

(1) Den påföljd , ersättning eller manbod för varje skada , på grund av den part som skadas eller till hans familj och anhöriga om skadan var död eller överlagda mord i partiet, tycks ha fastställts för varje rang och villkor , från mordet på kungen ner till lemlästa eller slå en mans boskap eller hans slav. En man för vilken ingen ersättning berodde var en tillbakadragen person, eller en fredlös. Det verkar ha varit frivilligt med den skadelidande eller dennes närstående om han hade dödat , att ta bötfälla eller ersättning , eller att vägra den, och vänta på en möjlighet att ta hämnd för den skada som den part som tillfogar det, eller på hans släkt. En del av varje bötfälla eller ersättning berodde på kungen , och dessa böter eller viten tycks ha utgjort en stor del av kungens intäkter, och har prövats i de saker som hålls i varje distrikt för att administrera lag med lagman .

Disse att drømmene SOM- Snorre forteller , harmoni sv Klar funksjon . De ER plassert lik en inngangsportal til Hans storverk , sagaene OM de norske Konger , Eller Heimskringla , og de viser hvilket Perspektiv Han harmoni valgt för synd sagaskrivning . Hans program ligger i de drømmene Han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle . Det er kongeætten og dens menn Han vil skildre - hvordan den " bredte seg över hele Norge og Enda lenger " , Med hvordan den fikk "RÃ land og rike Stor Heder " , män også hvordan enkelte ble " større og gjevere enn de andre " . Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos . Det er en Rekke høvdinger SOM- stjärna i brennpunktet för interessen - høvdinger SOM skilte seg UT ved DET på de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til ett Ra över et Helt folk skjebne .

 Noterade händelser i hennes liv var:

• Hon var en drottning .

Ragnhild gifte Halvdan " den Svarte " Gudrødsson , son till Gudröd " Veidekonge " Halvdansson och Åsa Haraldsdatter , ca 860 . ( Halvdan " den Svarte " Gudrødsson föddes omkring 820 i Vestfold , Norge och dog i 860 i Stein , Ringerike , Norge. ) Orsaken till hans död var drunkning.


Källor

--------------------------------------------------------------------------------

1 Tore Nygaard, Tore Nygaard 's Släktforskning ( http://www.nygaard.home.se ). Snorre Sturlassons : Halvdan Svartes saga . Cappelen är Norges Historie , Bind 2 . Mogens Bugge : Väre forfedre , Nr. 473 . Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre , sidan 54 , 69 .

2 Snorre Sturlasson (ca 1179 till 1241 ), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ ( Om 1225 ).

3 Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/ ).


Ragnhild Sigurdsdotter was the daughter of Sigurd Hart of the Dagling clan

According to the Ragnarssona þáttr, Ragnhild was a daughter of Sigurd Hart and his wife Ingeborg ("Ingibjorg"). Her paternal grandparents were Helgi the Sharp and Aslaug. Her maternal grandfather was Harald Klak. The identity of her maternal grandmother is not mentioned. The Heimskringla changes the name of Harald Klak's daughter but the given lineage remains the same. "Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

The "Ragnarssona þáttr" identifies Aslaug as a daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and Blaeja. Aslaug was also a twin sister of Harthacnut of Denmark. Blaeja is earlier identified as a daughter of Ælla of Northumbria.


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn. Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild.

Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge «den Kvasse» og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

«Fagerskinna» kaller Halvdans andre hustru Helga «den Hårprude» og anfører at hennes far var Dag «den Frode».

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:

«5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang.»

«6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

«7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre.»

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den «bredte seg over hele Norge og enda lenger», hvordan den fikk «rå land og rike med stor heder», men også hvordan enkelte ble «større og gjevere enn de andre». Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne.

Tekst: Tore Nygaard

Kilder:

Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.


Blev minst 18 år.

Född: 840

Död: efter 858


Ragnhild Sigurdsdotter was the daughter of Sigurd Hart of the Dagling clan

According to the Ragnarssona þáttr, Ragnhild was a daughter of Sigurd Hart and his wife Ingeborg ("Ingibjorg"). Her paternal grandparents were Helgi the Sharp and Aslaug. Her maternal grandfather was Harald Klak. The identity of her maternal grandmother is not mentioned. The Heimskringla changes the name of Harald Klak's daughter but the given lineage remains the same. "Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

The "Ragnarssona þáttr" identifies Aslaug as a daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and Blaeja. Aslaug was also a twin sister of Harthacnut of Denmark. Blaeja is earlier identified as a daughter of Ælla of Northumbria.


Ragnhild Sigurdsdotter (Ragnhildur Sigurðardóttir)

(In English: Ragnhild daughter of Sigurd)

FATHER: Sigurd Hjort (Helgesson)

MOTHER: Tyrne Haraldsdotter

WARNING: Please don't merge this profile together Halvdan "the black" second wife Ragnhild Haraldsdotter, and don't merge their sons "Harald Halvdansson" together again.

http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter

http://en.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdotter

http://lind.no/nor/index.asp?lang=no&emne=asatru&person=Ragnhild%20Sigurdsdotter


http://www3.dcs.hull.ac.uk/cgi-bin/gedlkup/n=royal?royal14299

Ragnhild Sigurdsdotter was the daughter of Sigurd Hart of the Dagling clan


According to the Ragnarssona þáttr, Ragnhild was a daughter of Sigurd Hart and his wife Ingeborg ("Ingibjorg"). Her paternal grandparents were Helgi the Sharp and Aslaug. Her maternal grandfather was Harald Klak. The identity of her maternal grandmother is not mentioned. The Heimskringla changes the name of Harald Klak's daughter but the given lineage remains the same. "Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

The "Ragnarssona þáttr" identifies Aslaug as a daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and Blaeja. Aslaug was also a twin sister of Harthacnut of Denmark. Blaeja is earlier identified as a daughter of Ælla of Northumbria.


Dronning Ragnhild Sigurdsdatter

Ragnhild Sigurdsdatter levde omkring 850. Hun var datter av Kong Sigurd Hjort Helgeson og Dronning Tyrne Haraldsdatter.

Ragnhild var gift med Kong Halvdan Svarte. De hadde sønnen:

1. Kong Harald Hårfagre.

I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre."

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

  «Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; Tyrne var søster til Tyre Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Danevelde den gang.

Halvdan Svartes saga 5

Heimskringla states she is the daughter of Sigurd Hart and of Thorny daughter of Klack Harald King of Jutland, siezed by the bareserk Haki when he had slain her father; marriage with her put off pending the healing of Haki's wounds;but in the meantime she is robbed from Haki by the order of King Halfdan the Black who straightway marries her. i 81.15-83.9 her dream, 83.14=31 her son Harald Hairfair, 85.3=9.

http://www3.dcs.hull.ac.uk/cgi-bin/gedlkup/n=royal?royal14299


Levde ca. 850.

I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn. Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild.

Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

From Snorre Sturlasson: Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga:

"5. HALFDAN'S MARRIAGE WITH HJORT'S DAUGHTER.

Sigurd Hjort was the name of a king in Ringerike, who was stouter and stronger than any other man, and his equal could not be seen for a handsome appearance. His father was Helge Hvasse (the Sharp); and his mother was Aslaug, a daughter of Sigurd the worm-eyed, who again was a son of Ragnar Lodbrok. It is told of Sigurd that when he was only twelve years old he killed in single combat the berserk Hildebrand, and eleven others of his comrades; and many are the deeds of manhood told of him in a long saga about his feats. Sigurd had two children, one of whom was a daughter, called Ragnhild, then twenty years of age, and an excellent brisk girl. Her brother Guthorm was a youth. ...

... When King Halfdan, who was very quick of sight, saw the party returning over the frozen lake, and with a covered wagon, he knew that their errand was accomplished according to his desire. Thereupon he ordered the tables to be set out, and sent people all round in the neighbourhood to invite plenty of guests; and the same day there was a good feast which was also Halfdan's marriage-feast with Ragnhild, who became a great queen. Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

"6. OF RAGNHILD'S DREAM.

Ragnhild, who was wise and intelligent, dreamt great dreams. She dreamt, for one, that she was standing out in her herb-garden, and she took a thorn out of her shift; but while she was holding the thorn in her hand it grew so that it became a great tree, one end of which struck itself down into the earth, and it became firmly rooted; and the other end of the tree raised itself so high in the air that she could scarcely see over it, and it became also wonderfully thick. The under part of the tree was red with blood, but the stem upwards was beautifully green and the branches white as snow. There were many and great limbs to the tree, some high up, others low down; and so vast were the tree's branches that they seemed to her to cover all Norway, and even much more."

"7. OF HALFDAN'S DREAM.

King Halfdan never had dreams, which appeared to him an extraordinary circumstance; and he told it to a man called Thorleif Spake (the Wise), and asked him what his advice was about it. Thorleif said that what he himself did, when he wanted to have any revelation by dream, was to take his sleep in a swine-sty, and then it never failed that he had dreams. The king did so, and the following dream was revealed to him. He thought he had the most beautiful hair, which was all in ringlets; some so long as to fall upon the ground, some reaching to the middle of his legs, some to his knees, some to his loins or the middle of his sides, some to his neck, and some were only as knots springing from his head. These ringlets were of various colours; but one ringlet surpassed all the others in beauty, lustre, and size. This dream he told to Thorleif, who interpreted it thus:

-- There should be a great posterity from him, and his descendants should rule over countries with great, but not all with equally great, honour; but one of his race should be more celebrated than all the others. It was the opinion of people that this ringlet betokened King Olaf the Saint.

King Halfdan was a wise man, a man of truth and uprightness -- who made laws, observed them himself, and obliged others to observe them. And that violence should not come in place of the laws, he himself fixed the number of criminal acts in law, and the compensations, mulcts, or penalties, for each case, according to every one's birth and dignity (1).

Queen Ragnhild gave birth to a son, and water was poured over him, and the name of Harald given him, and he soon grew stout and remarkably handsome. As he grew up he became very expert at all feats, and showed also a good understanding. He was much beloved by his mother, but less so by his father."

ENDNOTES:

(1) The penalty, compensation, or manbod for every injury, due the party injured, or to his family and next of kin if the injury was the death or premeditated murder of the party, appears to have been fixed for every rank and condition, from the murder of the king down to the maiming or beating a man's cattle or his slave. A man for whom no compensation was due was a dishonored person, or an outlaw. It appears to have been optional with the injured party, or his kin if he had been killed, to take the mulct or compensation, or to refuse it, and wait for an opportunity of taking vengeance for the injury on the party who inflicted it, or on his kin. A part of each mulct or compensation was due to the king; and, these fines or penalties appear to have constituted a great proportion of the king's revenues, and to have been settled in the Things held in every district for administering the law with the lagman.

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne.

Noted events in her life were:

• She was a Queen.

Ragnhild married Halvdan "den Svarte" Gudrødsson, son of Gudröd "Veidekonge" Halvdansson and Åsa Haraldsdatter, about 860. (Halvdan "den Svarte" Gudrødsson was born circa 820 in Vestfold, Norway and died in 860 in Stein, Ringerike, Norway.) The cause of his death was drowning.


ABT 0835 - ____

OCCUPATION: Dronning

BIRTH: ABT 0835, ('den Kloke')

Father: Sigurd Helgeson HJORT

Mother: Tyrne Haraldsdatter KLAKK

Family 1 : Halvdan SVARTE

MARRIAGE: 0849

+Harald (Luva) HÅRFAGRE

Kilde: nermo.org


Drottning Ragnhilds dröm.

Drömmen tolkas som att en son skulle födas,

Harald Hårfagre.

Trädets långa gröna grenar var ett tecken på en blomstring av Hans Rike.

Trädets vita krona tydde på att han skulle bli gammal och vithårig.

Trädets Förgrening kring krontoppen tydde på Många ättlingar spridda över hela Riket.


Noteringar

Som en samlad enhetsstat framträder Norge först på 800-talet. Detta föreningsverk utfördes af en kungaätt, som enligt Ynglingasagan härstammade från den gamla Ynglingaätten i Uppsala. Denna hade i Norge ett rike på Vestfold, väster om Oslofjorden och utbredde därifrån sitt välde genom erövring och arv. Kung Halfdan Svarte var gift med Ragnhild, en syster till Tyra, drottningen i Danmark. Halfdan lämnade vid sin död riket åt sin då 10-årige son Harald Hårfager (860-933), som i det stora sjöslaget i Hafrsfjordens sydväst om Stavanger. 872 tillintetgjorde de siste småkungarna och med hjälp av sin morbroder Guthorm samlade Norge till ett rike


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fÃ?rer Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge pÃ? Romerike, stÃ?rre og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 Ã?r gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd Ã?vet mange storverk, men en dag han red pÃ? jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nÃ?r Hadeland. Hake fÃ?rte Ragnhild til sin gÃ?rd pÃ? Hadeland og holdt henne der, men mÃ?tte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle vÃ?re sÃ?nn til Helge "den Kvasse" og Ã?slaug, datter til Sigurd Orm-i-Ã?ye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 78 5. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av MunsÃ?slekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den HÃ?rprude" og anfÃ?rer at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge pÃ? Ringerike, han var stÃ?rre og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han ogsÃ? enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Ã?slaug, da tter til Sigurd Orm-i-Ã?ye, Ragnar Lodbroks sÃ?nn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-Ã?rs alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan sÃ? at de kom over fjorden pÃ? isen, han var sÃ? klarsynt; og da han sÃ? en vogn med tjeld, skjÃ?nte han det hadde gÃ?tt som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba ma nge mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var sÃ?ster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rÃ?dde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drÃ?mte store drÃ?mmer. Hun var en klok kvinne. Engang drÃ?mte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt pÃ? tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nÃ?dde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet hÃ?yt opp i luften; sÃ? syntes hun treet var sÃ? stort at hun nesten ikke kunne se toppen pÃ? det, og det var et under sÃ? tykt som det var ; nederste delen av treet var rÃ?d som blod, og treleggen oppover var fager og grÃ?nn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner pÃ? treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var sÃ? store at hun s yntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan dr�mte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om r�d, spurte om han kunne gj�re noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gj�re n�r det var noe han gjerne ville vite; han la seg til � sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han dr�mte. Kongen gjorde dette, og s� hadde han denne dr�mmen: Han syntes han hadde f�tt langt h�r, og hele h�ret hang i lokker, noen lokker var s� lang e at de rakk til jorden, andre til midt p� leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt p� livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn s� vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, s� fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne dr�mmen, og han tydet den slik: en stor �tt skulle komme av ham, og den skulle r� land og rike med stor heder, men ikke alle av �tten med like stor. Og én skulle komme av hans �tt, som skulle bli st�rre og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte ogsÃ? faste bÃ?ter for hver sak (saketal), og rettet bÃ?tene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sÃ?nn, de Ã?ste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svÃ?rt vakker; han vokste opp der og lÃ?rte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svÃ?rt glad i ham, men hans far mindr e."

Disse to drÃ?mmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivn ing. Hans program ligger i de drÃ?mmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeÃ?tten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rÃ? land og ri ke med stor heder", men ogsÃ? hvordan enkelte ble "stÃ?rre og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en Ã?ttesaga og et helteepos. Det er en rekke hÃ?vdinger som stÃ?r i brennpunktet for interessen - hÃ?vdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til Ã? rÃ? over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: VÃ?re forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur SigurÃ?ardÃ?ttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble fÃ?dt ca. Ã?r 840, pÃ? Ringerike, dÃ?d ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald HÃ?rfagre, ca. Ã?r 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drÃ?m fÃ?r Harald ble fÃ?dt:

Â?Dronning Ragnhild drÃ?mte store drÃ?mmer. Hun var en klok kvinne. Engang drÃ?mte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nÃ?l i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt pÃ? tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nÃ?dde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet hÃ?yt opp i luften; sÃ? syntes hun treet var sÃ? stort at hun nesten ikke kunne se toppen pÃ? det, og det var et under s Ã? tykt som det var; nederste delen av treet var rÃ?d som blod, og treleggen oppover var fager og grÃ?nn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner pÃ? treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var sÃ? store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.Â?

Denne drÃ?mmen tolkes av mange som et varsel om sin sÃ?nn som skulle komme. Den grÃ?nne stammen var et tegn pÃ? blomstring av hans rike, Ã?verst var treet hvitt, noe som tydet pÃ? at han ville bli gammel og hvithÃ?ret. Mange kvister og g reiner pÃ? treet varslet om at han ville fÃ? mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn.

Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild. Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge "den Kvasse" og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

"Fagerskinna" kaller Halvdans andre hustru Helga "den Hårprude" og anfører at hennes far var Dag "den Frode".

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre."

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.


Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter»


Yrke: Drottning i Vestfold, Norge


--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Halvdan 'svarte' Gudrödsson

Barn: Harald I 'Hårfager' Halvdansson (858 - 934)http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_Svarte


dotter till Sigurd Hjert


Ragnhild Sigurdsdatter

Dronning Ragnhilds drøm.Ragnhild Sigurdsdatter (Ragnhildur Sigurðardóttir) var gift med Halvdan Svarte. Hun var barn av Sigurd Hjort Helgesson (ca. 810 -) og Tyrne Haraldsdotter (ca. 822 -). Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858.

Sammen med Halvdan Svarte fikk hun Harald Hårfagre, ca. år 850.

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født:

«Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdatter»


Äktenskap: Halvdan " den Svarte " Gudrødsson om 860

Allmänna hänvisningar: 

Levde ca. 850 .

Jag Cappelen är Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap MED Ragnhild , datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn . Snorre Sturlassons forteller imidlertid OM att hustruer , begge MED navnet Ragnhild .

Snorre fører Halvdans andre hustru SOM datter til Sigurd Hiort , konge in Romerike , større og sterkere enn alle andre . DET Sies på Sigurd , nakna 12 ÅR gammel , drepte berserken Hildebrand og 11 AV Hans menn jag enekamp . Sigurd ovet mange storverk , män En dag Han red in storvilt jakt etter , Med ble Han drept AV Kummel bärsärk 30 Hadeland menn nær . Kummel forte Ragnhild til synd gård In Hadeland og holdt Henne der , män matt senere GI Henne til Halvdan Svarte .

Sigurd skulle være sønn til Helge " den Kvasse " og Åslaug , datter til Sigurd Orm i Øye , Hvis det var Ragnar Lodbrok fra Lodbrokslekten den sagnpregede . Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten SOM Konger av Sverige fra 655 til 785 . Det er uklart hvor Stor del av Sverige slekten regjerte över. Den ble etterfulgt AV Munsöslekten SOM egentlig var en gren AV Lodbrokslekten .

" Fagerskinna " kaller Halvdans andre hustru Helga " den Hårprude " og anfører på Hennes långt var Dag " den Frode " .

Från Snorre Sturlassons : Halvdan Svarte [ Halfdan svarte ] Saga :

" 5 . Halfdan äktenskap med Hjort dotter.

Sigurd Hjort var namnet på en kung i Ringerike , som var stouter och starkare än någon annan man , och hans lika kunde inte ses för en vacker utseende. Hans far var Helge Hvasse ( Sharp ) , och hans mor var Aslög , dotter till Sigurd masken ögon , som en gång var son till Ragnar Lodbrok . Det berättas om Sigurd att när han bara var tolv år gammal han dödade i envig den bärsärkagång Hildebrand, och elva andra av hans kamrater , och många är de gärningar manlighet berättade om honom i en lång saga om hans bedrifter. Sigurd fick två barn, varav en var en dotter , kallad Ragnhild , sedan tjugo år, och en utmärkt rask flicka. Hennes bror Guthorm var en ungdom. ...

... När kung Halfdan , som var mycket snabb syn , såg partiet tillbaka över den frusna sjön , och med en täckt vagn , han visste att deras ärende skedde efter hans önskan . Därefter beställde han de tabeller som skall anges , och skickade folk runt i grannskapet för att bjuda in många gäster , och samma dag var det en bra fest som också var Halfdan äktenskap - fest med Ragnhild , som blev en stor drottning. Ragnhilds mor var svåra , en dotter Klakharald kung på Jylland , samt en syster till Thrye Dannebod som var gift med den danske kungen Gorm den gamle , som sedan styrde över Danaväldet . "

" 6 . AV Ragnhild dröm.

Ragnhild , som var klok och intelligent, drömde stora drömmar . Hon drömde , för en , att hon stod i hennes ört- trädgård, och hon tog en tagg ur hennes skift, men medan hon höll den nagel i handen den växte så att det blev ett stort träd , ett slut som slog sig ner i jorden, och det blev fast förankrade , och den andra änden av trädet upp sig så högt i luften att hon knappt kunde se över det, och det blev också underbart tjock. Den under delen av trädet var röd av blod , men stammen uppåt var vackert grön och grenarna vita som snö. Det fanns många och stora delar av trädet , några högt upp , andra låg ner, och så stort var trädets grenar att de tycktes henne att täcka hela Norge , och ännu mycket mer. "

" 7 . AV Halfdan dröm.

Kung Halfdan hade aldrig drömmar , som föreföll honom en extraordinär omständighet , och han sa det till en man som hette Thorleif Sade ( den vise ) , och frågade honom vad hans råd var om det. Thorleif säger att vad han själv gjorde, när han ville ha någon uppenbarelse av drömmen var att ta hans sova i en svin - stia , och sedan aldrig misslyckats med att han hade drömmar. Kungen gjorde så, och följande drömmen uppenbarades för honom. Han trodde att han hade det vackraste hår, som alla i lockar , en del så länge att falla på marken , en del når till mitten av hans ben , en del på knä , en del på hans rygg eller mitt i hans sidor, några till halsen , och en del var bara som knop växer från hans huvud . Dessa lockar var av olika färger , men en hårlock överträffade alla andra i skönhet , lyster och storlek. Denna dröm berättade han att Thorleif , som anser att det sålunda :

- Det bör finnas en stor eftervärlden från honom , och hans ättlingar ska regera över länder med stor , men inte alla med lika stor , ära , men en av hans ras bör vara mer firas än alla andra. Det var yttrande av människor som denna hårlock betokened kung Olav den helige.

Kung Halfdan var en vis man , en man av sanning och uppriktighet - som gjorde lagar, observerade dem själv och är skyldig andra att följa dem . Och att våld inte bör komma i stället för de lagar, fast han själv antalet brott i lag , och de ersättningar , mulcts , eller påföljder för varje fall till fall enligt alla en födelse och värdighet (1).

Drottning Ragnhild födde en son, och vatten hälldes över honom , och namnet på Harald givit honom , och han snart blev tjock och otroligt vacker. När han växte upp blev han väldigt expert på alla bedrifter , och visade också en god förståelse . Han var mycket älskad av sin mor, men mindre av sin far . "

FOTNOTER :

(1) Den påföljd , ersättning eller manbod för varje skada , på grund av den part som skadas eller till hans familj och anhöriga om skadan var död eller överlagda mord i partiet, tycks ha fastställts för varje rang och villkor , från mordet på kungen ner till lemlästa eller slå en mans boskap eller hans slav. En man för vilken ingen ersättning berodde var en tillbakadragen person, eller en fredlös. Det verkar ha varit frivilligt med den skadelidande eller dennes närstående om han hade dödat , att ta bötfälla eller ersättning , eller att vägra den, och vänta på en möjlighet att ta hämnd för den skada som den part som tillfogar det, eller på hans släkt. En del av varje bötfälla eller ersättning berodde på kungen , och dessa böter eller viten tycks ha utgjort en stor del av kungens intäkter, och har prövats i de saker som hålls i varje distrikt för att administrera lag med lagman .

Disse att drømmene SOM- Snorre forteller , harmoni sv Klar funksjon . De ER plassert lik en inngangsportal til Hans storverk , sagaene OM de norske Konger , Eller Heimskringla , og de viser hvilket Perspektiv Han harmoni valgt för synd sagaskrivning . Hans program ligger i de drømmene Han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle . Det er kongeætten og dens menn Han vil skildre - hvordan den " bredte seg över hele Norge og Enda lenger " , Med hvordan den fikk "RÃ land og rike Stor Heder " , män også hvordan enkelte ble " større og gjevere enn de andre " . Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos . Det er en Rekke høvdinger SOM- stjärna i brennpunktet för interessen - høvdinger SOM skilte seg UT ved DET på de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til ett Ra över et Helt folk skjebne .

Noterade händelser i hennes liv var:

• Hon var en drottning .

Ragnhild gifte Halvdan " den Svarte " Gudrødsson , son till Gudröd " Veidekonge " Halvdansson och Åsa Haraldsdatter , ca 860 . ( Halvdan " den Svarte " Gudrødsson föddes omkring 820 i Vestfold , Norge och dog i 860 i Stein , Ringerike , Norge. ) Orsaken till hans död var drunkning.

Källor

--------------------------------------------------------------------------------

1 Tore Nygaard, Tore Nygaard 's Släktforskning ( http://www.nygaard.home.se ). Snorre Sturlassons : Halvdan Svartes saga . Cappelen är Norges Historie , Bind 2 . Mogens Bugge : Väre forfedre , Nr. 473 . Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre , sidan 54 , 69 .

2 Snorre Sturlasson (ca 1179 till 1241 ), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ ( Om 1225 ).

3 Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/ ).


Ragnhild Sigurdsdotter was the daughter of Sigurd Hart of the Dagling clan

According to the Ragnarssona þáttr, Ragnhild was a daughter of Sigurd Hart and his wife Ingeborg ("Ingibjorg"). Her paternal grandparents were Helgi the Sharp and Aslaug. Her maternal grandfather was Harald Klak. The identity of her maternal grandmother is not mentioned. The Heimskringla changes the name of Harald Klak's daughter but the given lineage remains the same. "Ragnhild's mother was Thorny, a daughter of Klakharald king in Jutland, and a sister of Thrye Dannebod who was married to the Danish king, Gorm the Old, who then ruled over the Danish dominions."

The "Ragnarssona þáttr" identifies Aslaug as a daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and Blaeja. Aslaug was also a twin sister of Harthacnut of Denmark. Blaeja is earlier identified as a daughter of Ælla of Northumbria.


I Cappelen's Norges historie nevnes Halvdan Svartes ekteskap med Ragnhild, datter til en kong Harald Gullskjegg i Sogn. Snorre Sturlasson forteller imidlertid om to hustruer, begge med navnet Ragnhild.

Snorre fører Halvdans andre hustru som datter til Sigurd Hiort, konge på Romerike, større og sterkere enn alle andre. Det sies at Sigurd, bare 12 år gammel, drepte berserken Hildebrand og 11 av hans menn i enekamp. Sigurd øvet mange storverk, men en dag han red på jakt etter storvilt, ble han drept av Hake berserk med 30 menn nær Hadeland. Hake førte Ragnhild til sin gård på Hadeland og holdt henne der, men måtte senere gi henne til Halvdan Svarte.

Sigurd skulle være sønn til Helge «den Kvasse» og Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, hvis far var Ragnar Lodbrok fra den sagnpregede Lodbrokslekten. Slekten skal ha etterfulgt Ynglingeslekten som konger av Sverige fra 655 til 785. Det er uklart hvor stor del av Sverige slekten regjerte over. Den ble etterfulgt av Munsöslekten som egentlig var en gren av Lodbrokslekten.

«Fagerskinna» kaller Halvdans andre hustru Helga «den Hårprude» og anfører at hennes far var Dag «den Frode».

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:

«5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang.»

«6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

«7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre.»

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngang

Om Ragnhild Sigurdsdatter (Norsk)

Ragnhild Sigurdsdatter, dronning av Vestfold fra ca 850 til 858

Hun var datter av Sigurd Hjort Helgesson og Tyrne Haraldsdatter. Hun ble født ca. år 840, på Ringerike, død ca. 858. Ragnhild var gift med Halvdan Svarte de fikk sønnen Harald Hårfagre,

Snorre forteller i Heimskringla om Ragnhilds drøm før Harald ble født: «Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn (en nål i en spenne) ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger.»

Denne drømmen tolkes av mange som et varsel om sin sønn som skulle komme. Den grønne stammen var et tegn på blomstring av hans rike, øverst var treet hvitt, noe som tydet på at han ville bli gammel og hvithåret. Mange kvister og greiner på treet varslet om at han ville få mange avkom, som ville bli spredd utover hele landet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Sigurdsdotter

http://lind.no/nor/index.asp?lang=no&emne=asatru&person=Ragnhild%20Sigurdsdotter

-----------------------------

Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:"5. Sigurd Hjort het en konge på Ringerike, han var større og sterkere enn noen annen mann, vakrere var han også enn alle andre. Far hans var Helge den kvasse, og mor hans var Åslaug, datter til Sigurd Orm-i-øye, Ragnar Lodbroks sønn. ... Han hadde to barn; Ragnhild het datteren, en ualminnelig gjev og vakker kvinne, hun var i 20-års alderen den gang, og broren hennes, Guttorm, var halvvoksen. ...

... Kong Halvdan så at de kom over fjorden på isen, han var så klarsynt; og da han så en vogn med tjeld, skjønte han det hadde gått som han ville med utsendingene. Da lot han sette fram bord og sendte bud rundt om i bygda og ba mange mennesker til seg, og den dag ble det stort gjestebud og i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang."

"6. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Engang drømte hun at hun syntes hun sto ute i hagen sin og tok en torn ut av serken. Og mens hun sto og holdt på tornen, vokste den slik at den ble en lang tein, og den ene enden nådde jorden og ble straks rotfast, og like etter var den andre enden av treet høyt opp i luften; så syntes hun treet var så stort at hun nesten ikke kunne se toppen på det, og det var et under så tykt som det var; nederste delen av treet var rød som blod, og treleggen oppover var fager og grønn, men oppe i greinene var det snehvitt; det var mange store greiner på treet, noen langt oppe og noen langt nede, og greinene var så store at hun syntes de bredde seg over hele Norge og enda lenger."

"7. Kong Halvdan drømte aldri. Han syntes det var merkelig, og gikk til en mann som het Torleiv Spake og fortalte det og ba om råd, spurte om han kunne gjøre noe ved det. Torleiv sa hva han brukte gjøre når det var noe han gjerne ville vite; han la seg til å sove i et grisehus, og da slo det aldri feil at han drømte. Kongen gjorde dette, og så hadde han denne drømmen: Han syntes han hadde fått langt hår, og hele håret hang i lokker, noen lokker var så lange at de rakk til jorden, andre til midt på leggen, noen til knes, noen til hoftene, noen til midt på livet, noen til halsen og noen var ikke mer enn så vidt kommet opp av hausen, likesom knuvlehorn. Lokkene hadde alle farger, men én lokk vant over alle de andre, så fager og lys og stor var den. Han fortalte Torleiv denne drømmen, og han tydet den slik: en stor ætt skulle komme av ham, og den skulle rå land og rike med stor heder, men ikke alle av ætten med like stor. Og én skulle komme av hans ætt, som skulle bli større og gjevere enn alle de andre, og det tror folk for visst at den lokken betydde Olav den hellige.

Kong Halvdan var en klok mann, sannferdig og rettvis, han satte lover og holdt dem selv, og han lot andre holde dem, slik at ingen kunne velte lov med makt; han satte også faste bøter for hver sak (saketal), og rettet bøtene etter hver manns byrd og stilling.

Dronning Ragnhild fikk en sønn, de øste vann over ham og kalte ham Harald. Han ble fort stor og svært vakker; han vokste opp der og lærte snart mange idretter; han hadde godt vett. Hans mor var svært glad i ham, men hans far mindre."

Disse to drømmene som Snorre forteller, har en klar funksjon. De er plassert lik en inngangsportal til hans storverk, sagaene om de norske konger, eller Heimskringla, og de viser hvilket perspektiv han har valgt for sin sagaskrivning. Hans program ligger i de drømmene han lar dronning Ragnhild og Halvdan Svarte fortelle. Det er kongeætten og dens menn han vil skildre - hvordan den "bredte seg over hele Norge og enda lenger", hvordan den fikk "rå land og rike med stor heder", men også hvordan enkelte ble "større og gjevere enn de andre". Snorres norgeshistorie er i virkeligheten en ættesaga og et helteepos. Det er en rekke høvdinger som står i brennpunktet for interessen - høvdinger som skilte seg ut ved det at de ble gjevere enn alle andre og fikk makt til å rå over et helt folks skjebne. 1)

1). Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

http://heimskringla.no/wiki/Halvdan_Svartes_saga

view all

Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter's Timeline

835
835
Ringerike, Buskerud, Norway
855
855
Age 20
Vestfold, Norway
858
858
Age 20
????
Ringerike - sister of Guthorm