Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hunstad/Tvethaug Family Tree

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

  • Arne Høiby (1945 - 2009)
  • Brynhild Hågensdatter Okstad (c.1721 - c.1783)
  • Mina Birgitte Hansdatter (1855 - 1934)
    Mina født på Lundberg-eie som uekte barn. Mulig hun ble født i morens barndomshjem husmannsplassen Haugen under Lundberg-eie. I kirkeboken i 1934 ved hennes død oppgis fødested til Udnes. Omtales s...
  • Grim Haldorsen Okstad (1667 - 1757)
    Grim var fra Tanem i Klæbu, men overtok bygselen på Okstad vestre i 1699. Var lagrettemann 1710- 1725. I 1726 fikk han skjøtet på Okstad.
  • Siri Olsdatter Okstad (1677 - 1768)

This project will trace the ancestry of the Hunstad/Tvethaug Family from Norway. The goal is to trace the family lineage back to the time of the Vikings. Any help with this project will be appreciated.