Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

„Летопис и Родословие" на поп Йовчо от Трявна

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

„Летопис и Родословие" на поп Йовчо от Трявна

Най-стар известен тревненски род е Кросневският. От него произлизат тревненските книжовници и летописци: поп Стоян Кроснев (1688-1771), поп Никола Попйовчев (1761-1834), поп Йовчо Попниколов (1786-1855), неговият син поп Никола Попйовчев (1819-1865), неговият внук поп Йовчо Попниколов (1842-1922), братът на поп Йовчо - поп Койчо Попниколов (1789-1850), и племенникът му поп Никола Попкойчев (1812-1863). Началото на този род възлиза към средата на XVII век, когато е роден неговият родоначалник, преселник в Трявна от Одринско, Димо Стоянов.


Родът на Кросневци е род предимно на духовници. Между тях освен упоменатите седем души книжовници и летописци, по-известни са: синът на поп Стоян Кроснев - Йовчо Попстоянов (1722-1803), от 1758 г. поп, от 1766 след овдовяването си иеромонах Йоаникий, дядо на поп Йовчо Попниколов, поп Петър Попйовчев (1765-1840) и иеромонах Синесий (1768-1844), негови чичовци.


Кросневският род се слави с просветени и патриотично настроени потомци. Двама от тях - поп Никола Попйовчев и синът му поп Йовчо Попниколов, са отличени от търновския митрополит със сан иконом. Колко търновският фанариотски владика Иларион Критски високо цени летописеца поп Йовчо, проличава от силно хиперболизираното, но твърде изразително негово изказване: „Един косъм от брадата на поп Йовчо струва повече от всички попове в Търновската епархия.” Поп Йовчо Попниколов знае няколко езика, отличен познавач е на църковния ред и на каноническото право и допринася твърде много за съхраняването на родолюбивите традиции в Трявна и Тревненско. Наред с това той упражнява плодотворно влияние върху развитието на Петко Славейков и на поп Кою Витанов.

Основен /задължителен/ език на проекта: български.

Препоръчителни източници: Попниколов, Йовчо. Летопис и родословие / Поп Йовчо от Трявна, В.Т., 1995.; Недко Х. Недев. Летописецът Поп Йовчо от Трявна и неговите потомци, Ш., 2004. Прил. 350 години от заселване на рода Кросневи-Икономови в Трявна: Обща схема на поп Йовчовия род.

Координатор на проекта: Лалю Метев (България) - meteff@abv.bg

Авторски права: © 2007-2010 Lalu Metev, ets.

Foreign project names: Priest Yovcho from Tryavna (Bulgaria) Genealogy and Family Tree.