Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Филатово Залеского стана Обоянской округи Курской губернии

Деревня Филатова. Усадища къ рѣкѣ къ Большой Рыбинкѣ, а на усадищахъ дворы помѣщиковъ обоянцевъ дѣтей боярскихъ:

  Козма Микулинъ сынъ Есиповъ.
  Елисѣй Семеновъ сынъ Сивцевъ со товарищи:
  Микифоръ Сазоновъ сынъ Проскуринъ.
  Хитонъ Григорьевъ сынъ Колыбельниковъ.
  Тимофей Евтихiевъ сынъ Зуборовъ.
  Петръ Даниловъ сынъ Ступинъ.
  Иванъ Ивановъ сынъ Кононовъ.
  Гаврила Тимофеевъ сынъ Щетининъ.
  Трофимъ Яковлевъ сынъ Бранцевъ.
  Ѳедоръ Ефимовъ сынъ Филатовъ.
  Филипъ Ивановъ сынъ Ильинъ.
  Андрей Долженковъ.