Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Maria Lovisa Främling (1830 - 1879)
    Born : (måste nästan vara denna).
  • Anders Wilhelm Fremling (1839 - 1871)
    om admittering 1857, där står det att han bor på Bosgård, Bertils: Porvoon ruotsalaisen tuomiokirkkoseurakunnan arkisto - Rippilasten luettelot 1829-1859 (Maaseurakunta), jakso 141: 1857; Kansallisarki...

Spannmålstorparen Anders Främling, som var född i Pyttis 1808 och inflyttad från Lovisa med betyg "22", 16.12.1829, vigdes i Liljendal 20.12.1829 med Anna Lisa Eriksdotter, född 24.4.1803 i Askola. Paret bodde på Pikendals torp och fick sonen Henrik Johan, född 2.4.1830, döpt 2.4.1830, avliden 4.4.1830, begravd 12.4.1830.

Anders och Anna Lisa flyttade till Borgå socken ägande hvardera enfaldig Christendomskunskap med oklandrad frägd och rättighet till nådemedlens bruk. Liljendal den 26 oktober 1930. Lars Tallgrén.

Inlämnad den 11 januari 1831. Antecknad Illby.Clemits.

Riksarkivet mikrofilm ES 378 början av filmen. Lovisa historieböcker bl.a. flyttningar

Drängen Anders Främling från Tessio är född år 1808 läser dåligt innantill och icke stort bättre ur minnet, men äger dock enfaldig Christendoms kunskap och rättighet till nådemedlens bruk; har uppfört sig klanderlöst och är mig vitterligen till äkten hinderlös.

Strömfors den 21 December 1828

C G Roschier

Anm. I ES 396, födda 1808 i Strömfors fanns han ej, uppgifter fanns för detta år bara från augusti framåt.

Samma film i slutet av filmen

ES 378

Att Drängen Anders Främling och Pigan Anna Lisa Ersdotter blefvo den 20-de i denna Månad enligt Lysningsbetyget från Lovisa af den 16 dennes af underskriven sammanvigde; Intygar af Liljendal den 24 december 1829 Lars Tallgrén