Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Avinurme ja Lohusuu kandi pered kirikuraamatutes ja hingeloendites

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Toomas Adamson (1779 - 1851)
  Torma kogudus 1841-1860; Avinurme 1850;
 • Mardi Jaan (1735 - 1796)
  sünd: Saaga EAA.1265.1.59:153?30,650,981,109,0 abielu: Saaga EAA.1265.1.60:102?1430,1529,661,48,0 4. hingerevisjonis 1782 vabadik Sälliksaares: Saaga EAA.1865.5.54:13?1244,1162,1122,392,0
 • Andres Mänd (Männik) (c.1760 - 1830)
  Avinurme hingerevisjonis 1811. aastast, enne elas mõne teise mõisa (Torma kihelkonna Lohusuu pastoraadi?) maadel. Vabadik, 1811. aastal märgitud töövõimetuna. pere 7. hingerevisjonis 1816: Saaga EAA....
 • Kaarel Kõrre (1780 - 1835)
  pere PR 1820-1840: Saaga elk.7.0.27:304?25,1375,583,450,0 pere 7. hingerevisjonis 1816: Saaga EAA.1865.2.127/18:24?41,622,2001,164,0 Tuntud ka kui Niggo Hansu Kaarel. Oli Niggo Hansu kasulapseks.
 • Niggo Hansu Niggo (c.1744 - d.)
  pere ~1777: Saaga EAA.1265.1.147:115?26,57,1061,232,0 4. hingerevisjonis 1782 vabadik Sälliksaares: Saaga EAA.1865.5.54:13?1279,924,1043,261,0 5. hingerevisjonis 1795 vabadik Sälliksaares: Saaga EA...

Torma kihlekonna ja sealhulgas Avinurme-Lohusuu kandi kohta on säilinud väga palju sugupuu uurimiseks vajalikku allikmaterjali. Aktiivsed on olnud ka sealt kandi juurtega uurijad, kes on Genisse sisestanud tohutul hulgal isikukirjeid. Projekti eesmärgiks on siduda olemasolev allikmaterjal ja Geni isikukirjed ühte ülevaatlikku projekti.

Pered armulaualiste raamatus ~1776-1780

Lohusuu

 1. Kõrtsi Juhan
 2. Peetri Jaan
 3. Peetri Jüri lesk Mari
 4. Jaagu Jaan
 5. Vantka Mihkel
 6. Ado Andres
 7. Jaagu Kristjan
 8. Jaagu Jaan
 9. Ado Toomas
 10. Sepa Jaani Mart
 11. Mihkli Mart
 12. Madise Abram
 13. Madise Jaan
 14. Jaak
 15. Saare Jaani Toomas
 16. Mardi Abram
 17. Mardi Andres
 18. Mihkli Jüri
 19. Mihkli Madi
 20. Mihkli Mart
 21. Mihkli Jaan
 22. Hinno Abram
 23. Mardi Abram
 24. Madi Mart
 25. Miiska Jaani Juhan

Metspiilsi

 1. Anti Jaani Jüri
 2. Anti Jaani Jakob
 3. Juhani Jaan
 4. Jüri l. Tiiu
 5. Jakobi Toomas
 6. Kõveriku Madi e. Jaagu Madi
 7. Jaagu Jaan
 8. Anti Jakobi Mart
 9. (Anti) Jakobi Tõnu
 10. Ado Jaan
 11. Juhani Joosep
 12. Jüri Andres
 13. Niggo Hansu Ado
 14. Hansu Juhan
 15. Anti Madis
 16. Jaani Mart

Tõnusaare

 1. Hansu Andres
 2. Kaarel
 3. Andrese Mihkel
 4. Ado Andres
 5. Tõnu Jaak
 6. Tooma Jaan
 7. Jüri Mihkel
 8. Tõnusaare Tõnu

Kärasi

 1. Madise Jüri
 2. Tooma Madi(s)
 3. Jüri Hindrik
 4. Niggo Hansu Jakob
 5. Andrese Madi
 6. Niggo Hansu Madi(s)
 7. Hansu Jaan
 8. Madi(se) Mardi l. Anno

Rehesaare

 1. Ado Madis
 2. Jaani Elias
 3. Ann

Tammessaare

 1. Mardi Jakob
 2. Mardi Jaan
 3. Mardi Abram

Vadi

 1. Hansu Jüri
 2. Hansu Ado
 3. Saare Mihkel
 4. Mardi Toomas
 5. Anne Andres e. Tooma Andres
 6. Madi Jaak
 7. Kaarli Andres
 8. Mihkli Jaan
 9. Kitta Jüri Andres
 10. Jüri (Jaagu) Jüri
 11. (Mardi) Magnus
 12. Jaani Jüri
 13. Hansu Jaani l. Eva
 14. Jüri Madi e. Kitta Madi
 15. Jüri Jaagu l. Kadri
 16. Hansu Jaan
 17. (H)Antsiko Tõnu
 18. Jüri Mart
 19. Tooma Toomas
 20. Jüri l. Anno

Alekere

 1. Alekere Kaarel
 2. Alekere Mikk (Mikko)
 3. Mardi Jakobi l. Mari
 4. Alekere Jüri Tõnu
 5. Jüri Peeter

Teadussaare

 1. Teadussaare Jaani Jakob
 2. Pärtel
 3. Teadussaare Andrese Mart
 4. (Jakobi) Toomas

Kaevussaare

 1. Hansu Madi (Madis)
 2. Kaarli Mihkel
 3. Miku Madi
 4. Jüri Jaan

Kõveriku

 1. Jaani Toomas

Sälliksaare

 1. Andrese Jaan
 2. Jaani Mihkel

Liivoja (Liiva)

 1. Liivoja (Liiva) Hansu Joosep
 2. Liivoja (Liiva) Hansu Jaak

Maetsma

 1. Mölder Mihkel
 2. Tooma Jaak
 3. Hans
 4. Hansu Jaan
 5. Tõnu Mart
 6. Simo Ado Jüri
 7. Kõrtsmik Jüri
 8. Hansu Jüri
 9. Andrese Jüri
 10. Hansu Tõnu
 11. Hansu Tõnu Jüri
 12. Tooma Jaan e. Mölder Jaan
 13. Hansu Mihkel
 14. Jüri Jüri
 15. Jaagu Jüri
 16. Jüri Toomas

Adraku

 1. Reinu Jakobi Adam
 2. Reinu Jüri
 3. Joosepi Toomas
 4. Mihkli Jüri
 5. Hansu Andrese Madis
 6. Välja Mart
 7. Joosepi Jaak
 8. Jaagu Mart
 9. Jaagu Madi
 10. Reinu Madi
 11. Hansu Madi
 12. Jaagu Jaan
 13. Madi Jüri

Laurisaare

 1. Laurissaare Juhan
 2. Mihkli Mihkli l. Madli

Paadenurme

 1. Paadenrume Mihkel
 2. Paadenurme Madis
 3. Jakobi Mihkel
 4. Jüri Mihkel
 5. Jüri Jaak
 6. Hansu Juhan
 7. Jüri Jaan
 8. Jüri Mihkel

Änniksaare

 1. Änniksaare Jaagu Jaan
 2. Andrese Jaani Mart
 3. Andrese Jaani Mihkel
 4. Hansu Niggo
 5. Kaarli Hans
 6. Kaarli Mihkel

Kisasaare e. Kiissa

 1. Kristli Jüri
 2. Mihkli Kristel
 3. Kiissa e. Mihkli Abram
 4. Tooma Abram

Ninasi

 1. Miku Jaan
 2. Miku Abra(ha)m
 3. Miku Jaak
 4. Jaagu Kaarel
 5. Jüri Madi
 6. Jaagu Jüri
 7. Mihkli Jakobi lesk Leeno

Tammispää

 1. Madi Tõnu Mart
 2. Reinu Jaani Siim
 3. Reinu Jaani Madi
 4. Jüri Miku (Mikk)
 5. Tooma Jaak
 6. Jaagu Madi
 7. Matto Jaak
 8. Madi Jaagu lesk Leen
 9. Siimu Hansu Tõnu
 10. Jaagu Ado lesk Kai

Rannapiilsi Vilusi

Kalmaküla

 1. Jaani Jüri
 2. Jaani Siim
 3. Andrese Madi
 4. Andrese Mihkel
 5. Tõnu Jaan
 6. Mihkli Toomas
 7. Miiska Jaan
 8. Miiska Jaani lesk Neeto
 9. Miiska Tõnu lesk Kai

Ulvi

 1. Otsa Mardi Jaan

Laekannu

Neljas hingerevisjon 1782

Avinurme mõis

 1. (Tõnu) Mart
 2. Teadussaare Mart
 3. (Jakobi) Toomas
 4. Mölder Mart

Maetsma

 1. Mölder Mihkel
 2. Tooma Jaak
 3. (Andrese) Hans
 4. Hansu Jaan
 5. Tooma Abram
 6. Jüri Mart
 7. Hansu Mihkel
 8. Tõnu Jüri
 9. Andrese Jüri
 10. Jüri Abram
 11. Kaarli Mihkel
 12. Jaagu Jüri

Vadi

 1. Hansu Jüri
 2. Kiige Mihkel
 3. Mardi Magnus
 4. Tõnu Andres
 5. Hansu Jaan
 6. Sepa Madi
 7. Jüri Jüri
 8. An(n)i Andres
 9. Mardi Toomas
 10. Madi Jaak
 11. (Hansu Jaani) Toomas
 12. Kaarli Toomas
 13. Jüri Madi
 14. Jüri Jaak
 15. Ello Mihkli Jaan
 16. Väike Jüri Andres
 17. Ado Jüri

Rehessaare

 1. Rehessaare Madis

Tammessaare

 1. Tammessaare Jakob
 2. Tammessaare Abram
 3. Tammessaare Jaan

Änniksaare

 1. Änniksaare Mihkel
 2. Änniksaare Jaagu Jaan

Paadenurme

 1. Paadenurme Mihkel
 2. Vilgo Mart
 3. Madi Jüri
 4. Paadenurme Madis
 5. Andres

Kirbusaare

 1. Kirbusaare Juhan
 2. Madi
 3. Kirbusaare Mihkel

Laurisaare

 1. Laurissaare Juhan
 2. Mihkli Jaan
 3. Miku Jaan
 4. Hansu Jüri

Kisasaare e. Kiissa

 1. Kiissa Jüri
 2. Kiissa Andres
 3. Kiissa Abram
 4. Kiissa Kristel
 5. Kiissa Jaan
 6. Andrese Madi
 7. Selliku Mihkel
 8. Andrese Madis

Kärasi

 1. Madise Jüri
 2. Jüri
 3. Tooma Madi
 4. (Tooma) Jaan
 5. Hansu Juhan
 6. Mihkli Jaan
 7. Jüri Hindrik
 8. Niggo Hansu Jakob (Jaak)
 9. Neto
 10. Niggo Hansu Madis
 11. Jaagu Jüri

Sälliksaare

 1. Sälliksaare Jaan
 2. Jüri Madi
 3. Hansu Niggo
 4. Mardi Jaan
 5. Tooma Madi

Piilsi

 1. Jaani Joosep
 2. Jaagu Madi
 3. Jüri Jaak
 4. Hansu Madi
 5. Juhani Jaan
 6. Jakobi Juhan
 7. Mihkli Ado
 8. Mihkli Peedo
 9. Anti Jakobi Mart
 10. Anti Jakobi Tõnu
 11. Vadi Jaan
 12. Jaani Madis
 13. Peetri Jaak
 14. Anti Jaani Jüri
 15. Anti Jaani Andres

Tõnusaare

 1. Tõnusaare Jakob
 2. Mardi Jakob
 3. Andrese Madi
 4. Tõnusaare Andres

Laekannu

 1. Tooma Jaan
 2. Saare Toomas

Liivoja

 1. Liivoja Jaak
 2. Andrese Toomas
 3. Jakobi Joosep
 4. Jaani Mihkel
 5. Tõnu Madis
 6. Hansu Joosep
 7. Madi (Madise) Kaarel
 8. Jüri Jaan
 9. Tooma Tõnu
 10. Siimu Jüri
 11. Tõnu Mikk
 12. Joosepi Andres
 13. Jaani Toomas
 14. Ado Andres

Ulvi

Adraku

 1. Jakobi Adam
 2. Reinu (Jüri) Mart
 3. Joosepi Madi
 4. Alekere Peeter
 5. Hansu Mihkli Jüri
 6. Jaagu Madi
 7. Alekere Jaan
 8. Joosepi Toomas
 9. Joosepi Jaak
 10. Hansu Ado
 11. Alekere Tõnu

Kalmaküla

 1. Andrese Madi
 2. Jaani Abram
 3. Miku Jaan
 4. (Miku) Jaak
 5. Troska(i) Hans
 6. Madi Rein
 7. Matto Tõnu
 8. Mardi Andres
 9. Jaani Toomas
 10. Madi Jüri

Vilusi

Tammispää

Lagedi

 1. Mihkli Pä(e)rtel
 2. Mihkli Mart

Personaalraamat 1773-1815

Lohusuu kirikuvald

Tiirikoja

Lohusuu

Lohusuusaare

Vilusi

Kalmaküla

Ninasi

Rannapiilsi

Tammispää

Sidani

Raadna

 1. Tõnu Madi
 2. Jüri Jaak
 3. Miku Jüri
 4. Jüri Mart
 5. Tõnu Mart
 6. (Abrami) Tõnu Juhan
 7. Abrami Jaak
 8. Jüri Mardi Mihkel
 9. Miku Abrami l. Leen
 10. Jüri Madise l. Kadri
 11. Jüri Jaani l. Mai
 12. Madise Jüri
 13. Mihkli Abrami l. Mari
 14. Mihkli Jakobi Peeter
 15. Tõnu Jaagu Toomas
 16. Hansu Mihkli l. Anno
 17. Tooma Jüri l. Kai
 18. Mihkli Andrese l. Kadri
 19. Jüri Mardi l. Leen
 20. Jaani Siimu k. Mart

Lagedi

Tammesaare

Rehesaare

Vadi

 1. Mardi Abram

Kärasi

Sälliksaare

 1. Andrese Jaani Jüri
 2. Tooma Andres
 3. Jakobi Adam
 4. Jakobi Tõnu
 5. Hansu Niggo Kaarel

Metspiilsi

Tõnusaare

 1. Andrese Mihkel
 2. Möldri Jaani Mart
 3. Möldri Jaani Toomas
 4. Mardi Jaani Mart
 5. Jaani Toomas
 6. Ado Andres
 7. Andrese Mihkli Jaan

Linnanõmme

Adraku

 1. Jaagu Madi
 2. Joosepi Madi lesk Kadri
 3. Jaani Jüri
 4. Madi Jüri
 5. Mihkli Jüri Mihkel

Lepiksaare

 1. Jaagu Jüri
 2. Magnuse Jakob

Kaevussaare

 1. Anti Jaani Jüri Abram
 2. Jüri Mart
 3. Jaagu Madi Jakob
 4. Andrese Madise lesk Kai
 5. Mardi Jakob
 6. Madise Jaan
 7. Jaagu Abram

Kõveriku

 1. Hansu Jaan
 2. Mihkli Jaagu Jakob
 3. Jaani Tooma Jakob

Teadussaare

Liivoja

Alekere

Maetsma

Paadenurme

 1. Jüri Jaak

Laurissaare

Kisasaare e. Kiissa

Änniksaare

 1. Jaagu Jaan
 2. Mihkli Juhan
 3. Möldri Jaani Toomas
 4. Jaani Jüri Mihkel
 5. Hansu Mihkli l. Kai
 6. Kaarli Mihkel
 7. Jaagu Jüri Toomas
 8. Hansu Jakobi l. Mari
 9. Kaarli Andres

Ulvi

Laekannu

Laekannusaare

Avinurme

Viies hingerevisjon 1795

Maetsma

Vadi

 1. Hansu Jüri
 2. Kiige Mihkel
 3. Mardi Magnus
 4. Tõnu Andres
 5. Hansu Jaan
 6. Sepa Madi
 7. Jüri Jüri
 8. Anni Andres
 9. Mardi Toomas
 10. Madi Jaak
 11. Kaarli Toomas
 12. Jüri Madi
 13. Jüri Jaak
 14. Ello Mihkli Jaan
 15. Väike Jüri Andres
 16. Ado Jüri
 17. Mardi Toomas

Änniksaare

 1. Änniksaare Mihkel
 2. Jaagu Jaan

Paadenurme

Kärasi

 1. Madise Jüri

Sälliksaare

 1. Jaan
 2. Jüri Madi
 3. Hansu Niggo
 4. Mardi Jaan
 5. Tooma Madi

Kalmaküla

 1. Andrese Madi
 2. Jaani Abram
 3. Miku Jaan
 4. (Miku) Jaak

Kuues hingerevisjon 1811

Sälliksaare

 1. Jaani Jüri
 2. Jüri Madi (Madis)
 3. Hansu Niggo
 4. Mardi Jaan
 5. Madi Toomas
 6. Adami Toomas
 7. Tooma Andres
 8. Jüri Abram

Seitsmes hingerevisjon 1816

Sälliksaare

 1. Adami Toomas
 2. Jüri Madi (Madis)
 3. Hansu Niggo
 4. Niggo Kaarel (Carl)
 5. Tooma Andres
 6. Jüri Abram
 7. Hindriku Mihkel

Personaalraamat 1820-1840

Sälliksaare

 1. Adami Toomas Adamson
 2. Jaani Jüri Müür
 3. Mihkli Andres Paljak
 4. Jaani Abram Haav
 5. Tooma Andres Mänd (Männik)
 6. Niggo Kaarel Kõrre

Vaherevisjon 1826 - perenimede panek