Projects » Beheadings » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Bengt Halstensson Bagge Bengt Halstensson Bagge, född under första halvan av 1500-talet, död tidigast april 1577 i Stockholm, svensk amiral tillhörande ätten Bagge af Berga, son till Halsten Månsson ...

5/25/2007 10/17/2020

7/21/2010 8/22/2020

Lindorm Knutsson Ribbing (1491 - 1521)

Lindorm Ribbing . I skola i Danzig 1505-1507. Deltog jämte brodern Seved i förlikningen om ett arv, Tofta 1515-06-05. Skriver brev till Sten Sture d. y. från Västbo härad 1517-06-18. Anstiftade jämte b...

12/23/2008 6/3/2020

Peder Knutsson Ribbing (1489 - 1521)

Peder Ribbing . Blev jämte brodern Lindorm för stämplingar och allmogens uppresning mot konung Kristiern halshuggen 1521-01-23 i Jönköping. Han startade med brodern Lindorm ett uppror mot Kristian II...

12/23/2008 6/3/2020

Henrik Magnus , natural. och friherre von Buddenbrock , född 1685-07-22. Kom i tjänst 1702. Gick i nederländsk tjänst och gjorde fälttåg i Brabant. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1...

4/10/2007 6/3/2020

Albrekt Duwall ( Kapten . Halshuggen 1682-07-12 enligt Svea hovrätts dom för begånget dråp å sin bonde. Gift med Marta Philp i hennes 1:a gifte, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Philp och Catharina ...

1/30/2009 3/10/2020

Hogenskild Nilsson Bielke Hogenskild Bielke (1538 - 3 June 1605), was a Swedish baron, court official and riksråd. He was one of the more prominent leaders of the Swedish nobility in their power stru...

9/17/2009 3/6/2020

---------------------------------------------------------------- Arnold von Paykull (c.1662 – 4 February 1707) was a Livonian officer in the service of the Electorate of Saxony.Early lifeOtto Arnold vo...

2/4/2011 2/4/2020

Erik Johansson Vasa (1470 - 1520)

Erik Johansson (Vasa) Son of JOHAN Kristiernsson & his second wife Birgitta Tordsdotter Bonde (1470-executed/murdered Stockholm 8 Nov 1520). Erik Johansson Vasa . Acted at Stockholm's bloodbath 1...

2/10/2007 1/30/2020

Abraham Brodersson (Tjurhuvud) (c.1350 - 1410)

"Brodersson", "Tjurhuvud", "Tjuhufvud"

Abraham Brodersson (ca. 1350 – 27 August 1410) was a Swedish statesman and military commander who lived in the 14th and early 15th century. He was a very able military leader and trusted advisor who ...

5/7/2007 1/22/2020

Han sköt ihjäl major von Brömssen på Fogelsjö, där han var informator. Blev halshuggen och steglad vid Kolbäck. Anledning till brottet ska ha varit kärlek till en dotter i huset och ursinnig vrede ...

10/26/2009 1/8/2020

Petrus Johannis Brenner (1677 - 1720)

Petter Brennerus , myöhemmin Brenner Petrus Johannis, Ostrobotniensis , synt. noin 1677. Vht: Närpiön kappalainen Johan Brennerus ja hänen 1. puolisonsa Margareta Kalm. Ylioppilas Turussa kl. 1698 ...

2/18/2010 11/20/2019

Mikael Paavalinpoika till Nuhjala (k. 10. marraskuuta 1599, isä Paavali Antinpoika Huovari, äiti Brita Antintytär) oli suomalainen sotilas, vouti, Turun linnan alipäällikkö ja Vehmaan Nuhjalan säteriti...

6/20/2008 11/12/2019

Lars Mårtensson, till Sarvlaks . Erhöll 1578 lejdebrev för dråp, som han begått på ryttmästaren Bertil Ivarssons tjänare. Ryttare med fem hästar under Mårten Boijes fana 1580. Deltog 1581 i Koporie s...

10/11/2008 10/29/2019

Johan von Rosen, of Klein-Roop, Sr. (bef.1522 - aft.1569)

"Johann"

12/31/2007 10/27/2019

Arent Reiher (1636 - 1697)

"Caspersson", "Casparsson"

Verkade som förare vid garnisonen i Kexholm 1658, fänrik 16.9.s.å., vid kapten Spangs garnisonregemente 1660, naturaliserad svensk adelsman jämte bröderna 15.9.1668, löjtnant vid Vellingks infanterir...

3/16/2009 9/26/2019

Nils Eskilsson, till Djursholm i Danderyds socken, Stockholms län och Ekenäs i Örtoma socken, Östergötlands län samt Skedenäs. Sten Sture d.ä:s sven 1500. Väpnare. Riksråd 1501. Hövidsman på Kastelho...

7/19/2008 9/13/2019

Nils Persson, till Gammelbacka (Ållongren) (1520 - bef.1573)

"Nils Ållongren i Finland", "Ollongren"

Nils Persson, till Gammelbacka i Borgå socken samt ägde genom sitt gifte Kivis i Nagu socken och Västis i Sagu socken. Fogde över Borgå län 1553–1555. Anklagad för oriktig räkenskap och dömd till d...

8/5/2008 8/17/2019

Johann von Uexküll, II (b. - 1535)

"Johann Yxkyll", "Johann Uexküll", "Johann Üxküll", "Johann Uxkull", "Johann von Yxkull"

Wiki: Sirp nr 30/2011: Johann von Uexkülli hukkamine

9/19/2009 8/15/2019

Historiaan Hästesko on jäänyt yhtenä Venäjän keisarinnalle Katariina II:lle 9. elokuuta 1788 lähetetyn niin sanotun Liikkalan kirjeen allekirjoittajista ja Anjalan liiton kapinallisena. Liikkalan nooti...

5/2/2008 4/28/2019

Alexander d’Hinoyossa MP (c.1629 - 1672)

"Alexander d'Hinoyossa", "d'Hinoijossa"

HINOYOSSA, Alexander d' (e-no-yo -sari), director of a Dutch colony, lived in the 17th century; d. in Holland. De carrière van Alexander de Hinojosa (Vlb) in Brazilië, Delaware en Nieuw- Amsterdam bl...

4/27/2019 4/27/2019

Christoffer Andersson Grip, till Stensnäs (1518 - 1599)

"Gyllengrip"

Christoffer Andersson Stråle , sedan Grip , till Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län och Stäflö i Åby socken, Kalmar län. Född 1518. Blev 1561 under en resa kammarherre hos drottning Elisabet i ...

4/10/2008 2/19/2019

8/26/2016 10/30/2018

Tönne Eriksson Thott, till Benhammar MP (1467 - 1522)

"Thott"

Tönne Erikinpoika Tott oli tanskalaissyntyinen, Sten Sturen palvelukseen tullut Viipurin linnan, Olavinlinnan ja Raaseporin linnan linnanpäällikkö. Tönne Eriksson, till Benhammar i Vada socken, Stock...

8/23/2008 10/20/2018

Henrik Impola; Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet.(2011) s. 48: Arvid Henriksson till Vesunda (Hattula). Son till slottsfogden Henrik Jakobsson till Kokkala av en dansk släkt som ansåg...

9/13/2008 10/20/2018

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Hordeel. Tab II s. 179; hertig Johans kammarjunkare, Klas Andersson Westgöthe, uradel, † 1563, afrättad Stockholm för delaktighet i hertigen...

12/3/2008 10/15/2018

Peter Jakobsson Frese (b. - 1689)

2/1/2014 7/4/2018

, vihitty Pielavedellä 4.5.1783 Georg Fredrik Tigerstedt , född 1729-06-17 Häyrilä Volontär vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1739. Furir därst. 1742-02-09. Förare 1748-09-15. Stabsf...

9/19/2009 6/30/2018

Torgils Knutsson MP (bef.1265 - 1306)

"Tyrgils"

Tyrgils Knutsson Fängslades 6.12 1305 på konungens befallning och halshöggs i Stockholm omkring 9.2 1306.

3/30/2009 6/2/2018

Israel Särkilahti till Sillantaka (1535 - 1588)

"Värre", "Stiernkors", "Stjernkors"

Henrik Impola 2011 s. 176: Israel Paavalinp. Särkilahti oli ratsumies 1573-90, Clas Christersson Hornin ja hänen leskensä vouti Hämeessä 1563-74, Sääksmäen kirkkopitäjän (Saris) nimismies 1570-luvulla,...

11/17/2008 5/26/2018

Erik Abrahamsson, till Ekeberg (Leijonhufvud) (1470 - 1520)

"Leijonhufvud", "Lejonhuvud"

Erik Abrahamsson, till Ekeberg samt Loholmen i Erska socken, Älvsborgs län. Förekommer som riddare 1499-10-31. Satt i riksrådet vid en dess dom i Stockholm 1509-06-15. Sändes 1509 av Svante Nilsson S...

2/7/2007 4/27/2018

Sten Axelsson Banér (1546 - 1600)

Sten Axelsson Banér , halshuggen i Linköping, 1600-03-20.

9/17/2009 1/22/2018

Greve Erik Brahe (1722 - 1756)

Greve. Överste. Avrättad på Riddarholmen såsom delaktig i en sammansvärjning till konungens förmån emot det bestående regeringssättet.

11/28/2008 1/3/2018

4/27/2008 12/20/2017

Joakim Pedersson Brahe (aft.1481 - 1520)

Joakim Brahe (son av Peder Magnusson), till Tärna, samt Rydboholm i Östra Ryds socken och Lindholmen i Orkesta socken båda i Stockholms län. Levde utan tjänst på sina gods. Död 1520-11-08, halshuggen i...

6/28/2007 12/20/2017

Måns Ivarsson Gren (b. - 1520)

Halshuggen i Stockholms blodbad 1520-11-08. Uppträder tidigast 31 aug 06, nämnes som häradshövding i Snevringe (Vm) 5 juni 11, i Tuhundra (Vm) 2 maj 14, riksråd senast 31 juli 12, hövitsman på Nyköping...

9/7/2009 12/20/2017

Sten Gustafsson Fincke (1550 - 1599)

Sten Gustafsson Fincke (tab. V), skref sig till Pepot i Borgå socken. Hofman 1588 i borgläger på Tavastehus. Slottslofven på Tavastehus 1592-1593. Underskref 1593 Upsala mötes beslut, och bevistade 159...

4/11/2008 12/19/2017

Olof Claesson Fleming (b. - 1599)

Turun verilöyly , Turussa 10. marraskuuta 1599 toimeenpantu joukkorangaistus, jossa mestattiin 14 Kaarle-herttuan (myöhemmin Kaarle IX) Suomessa vaikuttanutta vastustajaa. -- Johan, friherre till Vik...

3/7/2008 12/19/2017

Johan Fleming , friherre till Vik , herre till Svedja och Kvidja. Född 1578 . Kammarjunkare hos konung Sigismund i Polen 1597. Deltog hösten 1599 i Åbo slotts försvar mot hertig Carl, men blev efte...

3/7/2008 12/19/2017

Daniel Pearl MP (1963 - 2002)

Daniel Pearl (October 10, 1963 – February 1, 2002) was a journalist with American and Israeli citizenship. He was kidnapped by Pakistani militants and later murdered by Al-Qaeda member Khalid Sheikh ...

11/21/2009 10/23/2017

Wat Tyler MP (1341 - 1381)

"Wat", "Wat The Rebel"

With news of rebellions of the upper classes in France and Flanders, the English readied for an insurrection. John Ball, Jack Straw and others advocated the destruction of the hierarchical feudal syste...

9/1/2011 10/22/2017

Lord Guilford Dudley MP (c.1536 - 1554)

Biography Lord Guilford Dudley was born circa 1536 in Ely Place, London, Middlesex, England. His parents were John Dudley, 1st Duke of Northumberland, 1st Earl of Warwick and Jane Guildford, Duchess ...

8/24/2007 10/21/2017

BURLEY, Sir SIMON (1336–1388), warrior and favourite, was born in 1336 (Nicolas, Scrope and Grosvernor, p. 206), of a Herefordshire family. His parentage is uncertain, but he appears to have been a you...

2/14/2016 10/21/2017

Sir John Cavendish (c.1346 - 1381)

"John de Cavendish"

Sir John Cavendish of Cavendish (c. 1346 – 15 June 1381) came from Cavendish, Suffolk, England. He and the village gave the name Cavendish to the aristocratic families, of the Dukedoms of Devonshire, N...

2/19/2008 9/28/2017

Sir John de Beauchamp, 1st Baron Beauchamp of Kidderminster (died 1388) was an administrator and landowner. He came from Holt, Worcestershire, and belonged to a cadet branch of the great family of Beau...

3/20/2011 9/25/2017

Sir James Berners MP (c.1361 - 1388)

"James Barnes"

Sir James Berners M, #22504, b. circa 1348, d. 1388 Father Sir John Berners d. 1362 Mother Katherine St. Omer Sir James Berners married Anne Barew, daughter of John Barew. Sir J...

10/29/2007 9/14/2017

Mimir MP (deceased)

"Mim"

Mímir (Old Norse "The rememberer, the wise one") or Mim is a wisdom deity in Norse mythology. He is closely associated with a magical well of knowledge that bears his name, the Mímisbrunnr. At the conc...

3/28/2010 5/29/2016

Sir Thomas St. Leger, KB MP (c.1419 - 1483)

Sir Thomas St. Leger married Anne Plantagenet, daughter of Richard Plantagenet, 3rd Duke of York and Lady Cecily Neville, in 1472/73.1 He died circa 8 November 1483, beheaded.1 Child of Sir Thomas St...

7/30/2007 11/19/2015

Robert Stewart MP (c.1593 - 1615)

ROBERT STEWART Robert Stewart is the bastard son of Patrick Stewart, Earl of Orkney, and Marjorie Sinclair. National Records of Scotland, James Brown Craven bequest relating to local and ecclesiastic...

6/22/2015 10/10/2015

Patrick Stewart, 2nd Earl of Orkney MP (1568 - 1615)

"Black Patie"

PATRICK STEWART, EARL OF ORKNEY, LORD OF SHETLAND Patrick Stewart, Earl of Orkney , Lord of Zetland[nb 1] (c. 1566[1] – 6 February 1615) was a Scottish nobleman, the son of Robert, Earl of Orkney, a ...

7/31/2008 10/10/2015

趙爾豐 (季和) (1845 - 1911)

字季和 正藍旗漢軍

3/24/2011 9/28/2015

Stefan Riste / Tasevski (aft.1860 - c.1895)

Stefan's nephew Mihailo remembered going with his uncle to cut firewood. A group of Turkish soldiers came upon them, and Stefan, aged in his mid-20's told his 3 year-old nephew to run. They cut off Ste...

4/20/2011 9/14/2015

Libertas Schulze-Boysen (1913 - 1942)

Libertas Schulze-Boysen, born Libertas Viktoria Haas-Heye (November 20, 1913 in Paris – December 22, 1942 in Berlin-Plötzensee) was a German opponent of the Nazis who belonged to the Red Orchestra ...

2/28/2011 9/14/2015

Johann Kawer (b. - 1553)

a. Ayell u. Kerro

3/5/2013 9/14/2015

Michail Hangerli (b. - 1821)

"Michael"

Grand Drogman de la Flotte (1808-1811) . Connu aussi sous le nom Michalakis Handzeris peiizades . Interprete principal a la cour de Ali Pacha .Decapite sur l'ordre du Sultan suite aux premieres manifes...

1/9/2009 9/14/2015

6/18/2009 9/14/2015

Gheorghe Bogdan (b. - 1680)

3/29/2010 9/14/2015

Ahmad II of the Sāmānids (b. - 914)

"The Martyred Amir"

from Wikipedia , the free encyclopedia Ahmad ibn Ismail (died January 12, 914) was amir of the Samanids (907–914). He was the son of Isma'il. He was known as the "Martyred Amir".[1] Biography A...

5/3/2015 9/14/2015

Micajah "Big" Harpe MP (c.1768 - 1799)

"William", "Micajah Roberts"

First of all, the Harpes might not have really been brothers, but first cousins instead who emigrated (or whose parents did) from Scotland. One account says the Harpes were sons of a Revolutionary War ...

6/28/2013 9/14/2015

Saint Reineldis (c.630 - c.700)

Saint Reineldis (also Reinhild, Reinaldes, Rainelde among others) (c. 630 – c. 700) was a saint of the 7th century, martyred by the Huns. Reineldis was born in a place called Condacum (which is ide...

11/17/2010 9/14/2015

from v4.3 Updated 28 December 2018 JOSEPH de Montmorency (-1530, born: Weert). Heer van Nevele. m (contract 26 Aug 1523) as his first husband, ANNA van Egmond, daughter of FLORIS van Egmond Heer van ...

1/18/2010 9/13/2015

Paolo Vitelli (1461 - 1499)

- - Paolo Vitelli. Seigneur di Montone. Fils di Niccolò, frère de Vitellozzo, Giovanni, Camillo et Giulio. Condottière émérite fier et impulsif. En 1498 il est capitaine des milices florentines eng...

1/9/2012 9/13/2015

Voir Wikipedia...

8/12/2013 9/13/2015

Floris = Florent de Montmorency - geneanet.org (car) born - 1628 died - 22 May 1567 - château de Simancas, Spain son of - Joseph de Montmorency, seigneur de Niville (1526 - 1530) and Anne d'Egmon...

1/18/2010 9/13/2015

Charles de Gontaut, I. duc de Biron MP (1562 - 1602)

"1st Duc de Biron"

Charles de Gontaut, duc de Biron (1562, Saint-Blancard – 31 July 1602) was a French soldier. Biography He was the son of Armand de Gontaut, baron de Biron, under whose command he fought for t...

12/21/2008 9/13/2015

Lees: Historici.nl

12/20/2012 9/13/2015

Le chroniqueur Enguerrand de Monstrelet le désigne comme >, le Religieux de Saint-Denis l'appelle > et l'auteur du Pastoralet fait de lui le vaillant berger Bellagus. Tous, à leur manière, dans un cont...

9/5/2012 9/13/2015

Isaac (Grand rabbin) Aboulker (1751 - 1815)

"Grand Rabbi"

3/27/2013 9/13/2015

? BLEY (c.1890 - c.1915)

10/6/2010 9/13/2015

Signe le Compromis des Nobles le 5 avril 1566 Fait prisonnier lors de la bataille de Jauchelette (près de Jodoigne), le 20 octobre 1568 Décapité quelques jours plus tard à Bruxelles, marché aux che...

12/8/2012 9/13/2015

9/16/2013 9/13/2015

Johan Larsson Sparre (1551 - 1599)

12/10/2008 9/13/2015

Sir Hugh Courtenay was born circa 1426.2 He was the son of Sir Hugh de Courtenay and Maud Beaumont.1 He married Margaret Carminow, daughter of Thomas Carminow and Joan Hill.2 He died on 6 May 1471, beh...

6/29/2007 9/13/2015

Piers de Gaveston, 1st Earl of Cornwall MP (c.1284 - c.1312)

"Peter", "Gascon", "Gabeston"

Piers Gaveston, 1st Earl of Cornwall (c. 1284 – 19 June 1312) was the favourite, and probably lover, of King Edward II of England. On 1 Nov 1307 Piers married Margaret de Clare, niece of King Edward ...

10/4/2007 9/13/2015

Vasco Núñez de Balboa (c.1475 - c.1519)

Vasco Núñez de Balboa (Jerez de los Caballeros, actual provincia de Badajoz, ca. 1475 - Acla, actual Panamá, 15 de enero de 1519) fue un adelantado, explorador, gobernante y conquistador español. Fue...

5/2/2013 9/13/2015

William Tailboys, Sir, de jure 7th Baron Kyme MP (c.1415 - 1464)

"Sir William Tailboys", "William Tailboys", "Tallibois", "Talisboys"

Sir William Tailboys, de jure 7th Baron Kyme (c.1415–26 May 1464) was a wealthy Lincolnshire squire and adherent of the Lancastrian cause during the Wars of the Roses. He was born in Kyme, Lincol...

10/25/2007 9/13/2015

Henry de Lea MP (c.1285 - 1315)

Henry de Lea was born circa 1285 in Lea Hall, Preston, Lancashire, England and died in 1315, beheaded for treason, following the rebellion of Sir Adam Banastre. [1][2] Links

7/4/2008 9/13/2015

Opprørskonge. Foreldre: Kong Sigurd 2 Haraldsson Munn (ca. 1132–1155); moras namn er ikkje kjent. Source:

3/30/2008 9/13/2015

Harl Pease, Jr (1917 - 1942)

After the war is was learned that Captain Pease survived being shot down, and was taken prisoner by the Japanese after bailing out of his B-17. On October 8, 1942, he and five other prisoners were behe...

5/4/2012 9/13/2015

Sir William Bonville, III, 6th Baron Harington MP (c.1442 - 1460)

"6th Baron Harington"

William Bonville, 6th Baron Harington William Bonville, 6th Baron Harington (1442 – 30 December 1460) was an English nobleman who was a loyal adherent of the House of York during the dynastic conflic...

9/12/2007 9/13/2015

Thomas de Ros, 9th Lord de Ros of Helmsley MP (1427 - 1464)

"Thomas de Roos"

Thomas de Ros, 9th Lord de Ros of Helmsley b. 9 September 1427 - Conisburgh Castle, d. 14 May 1464 Parents: Thomas de Ros, 8th Lord de Ros of Helmsley, Lady Eleanor Beauchamp. Married: Philip...

9/8/2007 9/13/2015

William Boyd (1704 – 18 August 1746), 4th Earl of Kilmarnock, was a Scottish nobleman. William Boyd was educated at Glasgow. Like his father in the rebellion of 1715, William initially supported ...

5/21/2012 9/13/2015

Sir Henry Courtenay, 1st Marquess of Exeter MP (1496 - 1539)

"Of Devon"

Courtenay, 1st Marquess of Exeter From Wikipedia, the free encyclopedia Henry Courtenay, 1st Marquess of Exeter, KG, PC (c. 1496–January 9, 1539) was the eldest son of William Courtenay, 1st Earl o...

6/23/2008 9/13/2015

John Penruddocke (1619 - 1655)

"John /Penruddocke/"

7/9/2009 9/13/2015

Margarethe Krekel (c.1549 - 1629)

1/15/2011 9/13/2015

Ralph "the Crusader" St. Leger, Lord of Ulcombe MP (c.1170 - 1220)

"Ralph "the Crusader" de St. Leger", "Lord of Ulcombe"

accompanied Richard I to Palestine for the third Crusade, taking a distinguished part in the siege of Acre in 1187. He had been in the Holy Land for 15 years.He returned to England around 1201. As his ...

7/27/2007 9/13/2015

Sir John Gates, Kt, MP (c.1504 - 1553)

John Gates (courtier) Born 1504 Died 22 August 1553 Tower Hill, London Cause of death Decapitation Resting place St. Peter ad Vincula, London Nationality English Known for Soldier and cou...

8/18/2008 9/13/2015

Martino Zaccaria (b. - 1345)

- BENEDETTO [I] Zaccaria, son of FULCONE Zaccaria & his [first/second] wife [Giulietta ---/Beatrice ---] (-1307). ... m (after 1275) [--- Palaiologina, daughter of ANDRONIKOS Dukas Komnenos Palaiol...

7/4/2010 9/13/2015

from Plantagenet Ancestry: A study in Colonial and Medieval Families, Second Edition : Mary of Bedford. She married before 1435 Pierre de Montferrand (or Montferrant), Knt., seigneur of Lesparre (Gir...

7/8/2008 9/13/2015

Rev. John Huett, Sr. (1614 - 1658)

"Huet", "Huitt", "Hughette", "Hewett"

The Rev. Dr. John Huett the elder served as a chaplain to King Charles I and supported his son Charles II in extle. Accused of treason for supporting the restoration of the monarchy, Huett the elder wa...

11/6/2008 9/13/2015

Marinus van der Lubbe MP (1909 - 1934)

LUBBE, Marinus van der (roepnaam: Rinus), brandstichter van het Rijksdaggebouw in Berlijn in 1933, is geboren te Leiden op 13 januari 1909 en onthoofd te Leipzig op 10 januari 1934. Hij was de zoon van...

6/28/2011 9/13/2015

Gaspard de Coligny est un noble et amiral français, né le 16 février 1519 à Châtillon-sur-Loing et assassiné le 24 août 1572 à Paris, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Comte de Coligny, baro...

10/4/2007 9/13/2015

Sir Robert de Hales MP (c.1325 - 1381)

Sir Robert Hales, also called Robert de Hales, was born about 1325 in Hales Place, High Halden, Kent, the son of Nicholas Hales. In 1372 Robert Hales became the Lord/Grand Prior of the Knights Hospit...

1/1/2012 9/13/2015

Edmund de la Pole, 3rd Duke of Suffolk was the fourth son of John de la Pole and Elizabeth Plantagenet. He was the grandson of Richard Duke of York and William de la Pole the 1st Duke. Folowing the dea...

6/23/2008 9/13/2015

Juan Ruiz de Hinojos MP (1617 - 1643)

Juan was one of the soldiers beheaded in 1643 for the Rosas anti-faction affair. His father, Hernando was married to Beatriz Perez de Bustillo, and his brother Miguel acted as bondsman for Nicolas Orti...

10/25/2008 9/13/2015

Alice Colville (1353 - 1405)

4/21/2009 9/13/2015

Described as 'a lord of noble descent, of tall & elegant figure, the handsomest of the princes of the earth, a man of charming affability & conversation, open-handed & magnificent beyond measure.' 'A...

12/28/2007 9/13/2015

Cristóbal Enríquez MP (1606 - 1643)

"Cristóbal Enríques"

Cristóbal Enríquez, was beheaded in 1643 for his role in the assassination of New Mexico Governor Rosas. He was a first cousin of Agustín de Carvajal. (Pg. 15 "Origins"). Their mothers were sisters. ...

2/16/2010 9/13/2015

The earliest mention of Alpin is in a 10th century pedigree constructed to give the kings of Scotland an ancient heritage. Alpín, mac Eochaid, King of Dal Riada, Argyll, Kintyre

2/16/2007 9/13/2015

Paavo Kotilainen (1540 - 1577)

Paavo Kotilainen came from Savo in the early 16th century, and settled in Toholampi, Finland, where many of his descendents live. He was beheaded in 1577, along with a few others. Luettelo Suomen ali...

2/14/2014 9/13/2015