Projects » Burgemeesters van Hoorn » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Hendrik Carel Leemhorst (1884 - 1973)

1933-19xx : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

8/4/2015 12/30/2019

1898-1905 : Burgemeester TEXEL - Noord-Holland * 1905-1913 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland* 1913-1917 : Burgemeester RHEDEN - Gelderland * Hendrik is er nog wat vreemds in zijn inschrijving in Den...

4/3/2013 12/5/2019

Arie Arend de Jongh (1856 - 1941)

1913-1921 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

1/8/2015 12/5/2019

Freerk Tjaberings (1919 - 2001)

1958-1966 : Burgemeester MUNTENDAM - Groningen* 1961-1965 : Burgemeester ZUIDBROEK - Groningen* 1966-1971 : Burgemeester KROMMENIE - Noord-Holland* 1971-1981 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

7/30/2018 12/5/2019

1949-1971 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

9/2/2019 9/2/2019

: Burgemeester HOORN - Noord-Holland

1/20/2015 1/20/2015

Jan Christiaan van de Blocquerij (1725 - 1805)

"van de Blocquery"

1778-1795 : Bewindhebber VOC - Kamer Hoorn * 1751 : Burgemeester * 1749 : Admiraliteit * 1761 : Dijkgraaf Drechterland

4/6/2011 1/18/2015

Reep Verloren (1746 - 1813)

"Verloren van Themaat"

Direkteur Levantse handel en Navigasie op de Middelanse see Thesaurier en Burgemeester te Hoorn Afgevaardigde Statenvergadering van Holland Bewindhebber VOIC (Verenigde Oost-Indiesche Compagne)

10/24/2011 1/18/2015

1776-1795 : Lid van Vroedschap * 1789 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

2/20/2013 1/15/2015

Jacob Cornelis van de Blocquerij (1765 - 1844)

"van Rappard"

Mr. Jacob Cornelis van de Blocquery, geb. Hoorn 4.1.1765, burgemeester 1808-1810, maire 1811-1813, burgemeester 1813-1816, president-burgemeester 1816, 1820, 1822-1824, burgemeester 1824-1844, overl. H...

10/13/2011 1/15/2015

: Schout, Burgemeester en Ontvanger van de Gemeenelands Middelen te HOORN - Noord-Holland

9/11/2011 6/18/2013

Jan van Foreest, mr. (1586 - 1651)

secretaris van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier, vroedschap en burgemeester van Hoorn 1636, raadsheer Hoogen Raad 1638, ridder van St. Michael, rechtsgeleerde en klassiek dichter

6/6/2010 6/18/2013

Meyndert Sonck (1626 - 1675)

"Meijndert", "Meynert"

10/2/2012 6/18/2013

5/9/2012 6/18/2013

Alias : 'Piet Almachtig'* 1845-1862 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland* 1838-1842 : Burgemeester BEETS - Noord-Holland* : Lid en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal* : Lid van de Eerst...

9/22/2012 6/18/2013

Jan Verloren (1721 - 1791)

: Raad, Schepen en Burgemeester HOORN - Noord-Holland

6/18/2013 6/18/2013

9/22/2012 9/22/2012

9/22/2012 9/22/2012

9/22/2012 9/22/2012

Gerbrand de Vicq (1674 - 1712)

5/24/2012 5/24/2012

Heer van Schoorl, Hargen en Kamp (1742-1761) en het Slot Egmond; hij erfde de heerlijkheid van Maria van Egmond van de Nijenburg, kleindochter van zijn overgrootvader; schepen (1726), raad (1733), reke...

10/13/2011 10/14/2011

Mr. Nanning van Foreest (1682-1745) was de tweede zoon van Jacob van Foreest. Na de dood van zijn oudere broer Dirk kwam hij in de vroedschap van Hoorn. Hij werd tienmaal tot burgemeester gekozen. Hij ...

10/13/2011 10/14/2011

Jacob van Foreest (1640 - 1708)

secretaris van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier, burgemeester van Hoorn

6/6/2010 10/13/2011

secretaris der Staten van Holland en Westfriesland, schepen 1700, raad 5-5-1707, bewindhebber der VOC, burgemeester van Hoorn

6/6/2010 10/13/2011