Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Ciltskoki.lv ir kā virtuālā rokasgrāmata - palīgs dzimtas vēstures pētīšanā un ciltskoka veidošanā. Viena no pirmajām būtiskākajām sadaļām ir projekts KLM (kristīto, laulāto, mirušo) saraksti. Šis projekts "piedzima" draugiem.lv domubiedru grupā, pateicoties Modrim Š. Cilvēki brīvprātīgi, veltot savu brīvo laiku, pārraksta no Latvijas Valsts vēstures arhīva projekta Raduraksti pieejamām baznīcu grāmatām Latvijā dzimušos cilvēkus. Šie saraksti veidoti, lai palīdzētu ikvienam ātrāk atrast sev interesējošās personas Raduraksti interneta vietnē. Saraksti nevar būt par oficiālu atsauci informācijai par kādu cilvēku.

Ciltskoki.lv is like a virtual book - helper to make your family tree and find your relatives. One of the first and most important parts is a list of born people. This project was "born" in Latvian social network site draugiem.lv, thanks to Modris Š. Volunteers are dedicating their free time to write down lists of born people from Latvian State Historical Archives's project Raduraksti (Lineage in Latvian). These lists are meant to help everybody to find the information (s)he is looking for in Raduraksti website. The lists available on this website can't be an official reference about any person.