Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

This project concerns all people whowere Civil servants in the Dutch East Indies in the period 1817-1949

Dit project betreft alle mensen die in de periode 1817-1949 ambtenaar in Nederlands -Indië zijn geweest

Zie ook Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (1818 – 1871)

Residenten

resident van Bantam

Buitenzorg - Residenten

Batavia

Krawang

Preanger Regentschappen

Midden-Priangan

Cheribon

Indramajoe

Tagal

Pekalongan

Semarang

Japara


Rembang

Bodjonegoro

Blora

Soerabaja

Modjokerto

 • resident van Modjokerto vanaf tot
 • Carel Arthur Schnitzler 1 juli 1928 1931
 • 1931 weer bij Soerabaja als assistent-resident

Madoera

West-Madoera

'''Oost-Madoera'''

Pasoeroean

Malang

Probolinggo

 '''Besoeki'''

Djember

Bondowoso

 • resident van Bondowoso vanaf tot
 • A.H. Neys 1 juli 1928 29 augustus 1929
 • Cornelis Elise Dulon Barré 29 augustus 1929 1931
 • 1931 met Djember tot de residentie Besoeki

Banjoemas

Bagelen

Kadoe

Wonosobo

Djokjakarta

'''Soerakarta'''
'''Klaten'''
 • resident van Klaten vanaf tot
 • Henri Helenius de Cock 1 juli 1928 5 juli 1929
 • Matthijs Jan Jacob Treur 5 juli 1929 21 oktober 1931
 • P.H. Willemse 21 oktober 1931 1934
 • 1934 als assistent-residentie in het Gouvernement Soerakarta

Madioen

Kediri

Blitar

'''Banjoewangi'''
'''Grisse'''
 • resident van Grisse vanaf tot
 • W. de Groot 1817 1819
 • Adriaan David Cornets de Groot 1819 1826
 • 1827-1928 bij Soerabaja als assistent-residentie
 • Jan Jacob Viehoff 1 juli 1928 29 mei 1929
 • Willem Gerard Horninge 29 mei 1929 2 november 1930
 • Hendrik Mispelblom van Altena 1930 1932
 • 1932 bij Bodjonegoro als assistent-residentie