Projects » Delegates at the Uppsala Synod 1593 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Canutus Petri Gestricius MP (1535 - 1610)

Canutus Petri Gestricius, (son av Per Tab 1), född 1526 i Molm, Ovansjö sn; skolpilt i Gävle och student i Uppsala; präst 1550; hertig, sedermera kung Erik XIV:s hovpredikant 1552; kyrkoherde i Lena pa...

9/18/2009 3/24/2017

Släkten skall hava inkommit från Norge med Nils (Svensson) Brath, som adlades av konung Karl Knutsson 1456. De efter honom närmast följande släktleden hava ännu icke, trots alla på senare tider gjorda ...

5/10/2007 4/10/2016

Magnus Œstonis Rhalambius MP (1554 - 1601)

"Måns Östensson"

Magnus Cestonis Rhalambius. Kyrkoherde i Valbo socken, Gestrikland, † 1601, begrafd i kyrkan i Valbo. Kämpade tidigare för liturgin, men förkastade den vid Upsala möte 1593, hvars beslut han underskrif...

3/10/2009 3/2/2016

Jacobus Petri MP (b. - 1618)

Kyrkoherde i Hamneda, Växjö Stift.

2/16/2016 2/16/2016

Martinus Laurentii MP (1525 - c.1610)

"Mårten Larsson"

Martinus Laurentii (1563-1610), var 1563 kyrkoherde i Torp. I anledning av det samma år utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar fogden Mats Michelsson i brev 1563 till kung Eriks beryktade prokur...

5/29/2007 1/27/2016

Nicolaus Matthiæ Tijbelius MP (1550 - 1617)

Kyrkoherde i Björksta 1576-1617 nr 8. Nicolaus Matthiæ hade länge warit Capellan i Leksand, då han 1576 kom till detta pastorat. Nämnes någon gång Tijbelius och war född i Tible i Badelund församl., de...

1/25/2016 1/25/2016

Johannes Johanni Uhræus MP (1580 - 1631)

"Jöns", "Uraeus"

Johannes Uraeus. Född i Ytterhälla, Dingtuna (U). Rektor 1604-1608 i Arboga (U). Präst 1608-1631 i Irsta (U). Död 1631-11-01 i Irsta (U). (Johan Bures släktbok) Herdaminnet Irsta nr 14. Mag. Jo...

1/25/2016 1/25/2016

Olaus Stephani Bellinus MP (1539 - 1618)

"Olof Staffansson"

Biskop i Västerås stift 1589-1618. Källor: (Personlig anteckning av okänd upphovsman nedan) I sitt första äktenskap var han gift med Gudelia Elofsdotter från Delsbo, syster till Olai In...

5/5/2008 1/25/2016

CH Bellinius var kyrkoherde och riksdagsman i Irsta. nr 13. Christopherus Stephani Bellinus. Broder till Biskop Olaus St. Bellinus. — Fotnot: Hade utom Biskopen 2 bröder: Måns, Bonde i Ihrsta och Apall...

1/8/2010 1/25/2016

Johannes Laurentii MP (1548 - 1603)

"Hans Larsson"

Kyrkoherde, riksdagsman. I stamtaflan över adliga ätten Bure No 126 står i tab. 5 följande: Johannes Bureus, Laurentii son, annars mäster Hans Larsson kallad: född d. 24 januari i Säbro. Blef 1566 ...

4/1/2007 12/8/2015

Ericus Olai MP (c.1550 - 1627)

"Erik Olofsson"

Född i Grimsås, Mossebo socken, prästvigd 1572 och sedan komminister i Gällstad, blev kyrkoherde i Tranemo 1583. Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. År 1627 gick han ur tiden efter att, aktad ...

7/22/2008 6/21/2015

En jorddrott i Värmland Från VärmlandsAnor nr 1997:2 Det av Amund Hatt under slutet av 1300-talet ägda säteriet Wiik i Arvika övertogs och ägdes i slutet på 1500-talet av Gustaf Bryntesson Roos av sl...

9/4/2008 2/24/2015

Nicolaus Christophori Hård MP (1557 - 1629)

"Nils Kristoffersson"

Nils Kristoffersson (Duraeus) Nämner sig för första gången i "Presternas Lengd på Ryttare, Knekter och Ödes Hemann Pro Anno 1582" "Bekennes jag mig Nielz Christoffersson ouerdigh Kyrkio Herre till Kris...

3/20/2009 2/22/2015

Peder Nilsson MP (deceased)

En av undertecknarna av Uppsala mötes beslut 1593 Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lär...

2/16/2010 2/22/2015

Petrus Laurentii Brask MP (b. - 1605)

"Per Larsson"

Den förstnämnde, hvars fullständiga namn är Petrus Laurentii Brask, blef samma år, under hvilket - han prästvigdes, komminister i Viby och, efter att under tio år hafva varit kyrkoherde i Veta, utnämnd...

2/19/2015 2/19/2015

Johan Petersson Brask MP (b. - 1602)

Äfven han ägde en son, som ägnade sig åt det prästerliga kallet, JOHAN BRASK, hvilken 1592-1602 var kyrkoherde i Höreda. Liksom fadern har han undertecknat Uppsala mötes beslut.

2/19/2015 2/19/2015

Johannes Ulfonis MP (c.1531 - 1594)

"Johan Ulfsson"

Kyrkoherde (Vica) och prost i Södra Ving åren 1569-1594. Joh. Ulfonis var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k. Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler, 15 lod silfver och 66 rdr ...

10/26/2008 2/10/2015

Donatus Donatsson Teutzman MP (1560 - d.)

"Deutschman"

Underskrev Upsala möte 1593 Källa: Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 19 sid 250, 1758 .

12/7/2014 12/18/2014

Herlacus Johanni MP (deceased)

En till undertecknare från Skara stift var kyrkoherden i Slöta "6. Herlacus Joh. erlade 1571 till Elfsborgs lösen 8 lod silfver och 56 rdr i penningar. Såsom prost öfver Wartofta härad underskref han U...

12/15/2014 12/15/2014

Michael Olai Gevalensis MP (b. - 1599)

Johan III:s hovpredikant under tidigt 1570-tal. 1575 av kungen utnämnd till pastor i Köpings socken. Senare kontraktsprost.

10/2/2014 10/2/2014

Kyrkoherde Laurentius Widichinni MP (1546 - 1599)

"Lars", "Vidiksson"

Kyrkoherde i Bro i Västmanland 1573 där han vartit kaplan sen 1569. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

1/8/2009 8/10/2014

Andreas Nicolai Dalecarlus MP (c.1550 - 1614)

"Anders Nilsson"

Kaplan i Orsa samt kyrkoherde i Rättvik. Riksdagsman.Jordegendomar i Kärvåsen, Risås, Sätra. Begravd i koret i Uppsala domkyrka. Femarmad ljusstake skänktes som minne. Den hänger under orgelläktaren. ...

9/27/2007 8/10/2014

Michael Michaelis Cuprimontanus MP (1543 - c.1627)

"Mickel Mickelsson"

Kyrkoherde i Svärdsjö, Kopparbergs län, delägare och bergsman i Kopparberget. Deltog i Uppsala möte 1593. MyHeritage släktträd Födelse: 1543 - Stora Kopparberg, W Död: 25 apr 1627 - Svärdsjö, W Fa...

5/17/2007 8/10/2014

Nils Nicolaus Andrae Dyk MP (1555 - 1638)

Kyrkoherde i Södra Vi, Kalmar stift. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.

9/21/2007 8/2/2014

Ericus Tranevardius MP (1557 - 1597)

Ericus Jacobi Skinnerus, Född i Stockholm ca 1557; Student i Greifswald 20 juli 1570 och i Rostock 1572. Professor vid Johan den 3:e högskola på Gråmunkeholmen i Stockholm 1584 och professor vid Up...

2/10/2008 7/8/2012

Simon Sigfridi Forsskåhl MP (c.1530 - 1629)

Simon Sigfridi Forsskåhl var sacellanus loci i Sagu. Kapellan därstädes år 1593. I den egenskapen undertecknade han Uppsala mötes beslut samma år. Kyrkoherde i samma församling 1614-29. Den 1616-03-0...

6/23/2007 7/8/2012

Petrus Kenicius MP (1555 - 1636)

"Peter", "Königsson"

hem.passagen.se/sven.planck/Html_farfar/pa5ea7042.html Noteringar Petrus studerade vid Uppsala 1575 men fick avbryta sina studier där då universitetet måste stänga p.g.a. pesten. Han reste 1582 t...

7/15/2007 1/2/2011

Henrik Martinsson Brennerus MP (1552 - 1616)

"Henricus Martini Brennerus", "Brenner"

Henricus Martini Brennerus, (son av Martinus Mattiae Aboensis) född 1552 i Korsholm (Mustasaari). Först klockare och kapellan i Korsholm (Mustasaari) socken, medan fadern ännu levde, förordnad till kyr...

3/9/2009 12/12/2010

Abraham Andreæ Angermannus MP (1540 - 1608)

"Abraham Andersson"

Ärkebiskop 1593 (erhöll alla 243 röster). Sveriges 4:e protestantiske ärkebiskop. Ådrog sig snart hertig Karls onåd genom sin hänsynslöshet (Mäster Abrahams räfst). Dömdes 1599 till ämbetets förlust ...

6/12/2009 12/2/2010

Thomas Laurentii MP (b. - c.1610)

Pastor i Frustuna 1568-1610. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

11/8/2008 12/1/2010

Kasper Martini Mårtensson Alstadius MP (1560 - 1609)

"Casparus"

Vihitty 1596 Vähäkyrö, Agneta Johansdotter Frese ; syntynyt 1579 Laihia, kuollut 1691 Laihia ja Kasparus Martini Alstadius , syntynyt 1560 Ahlstad, Malmöhus, Vähänkyrön ensimmäinen pappi, kirkkoherra...

2/27/2008 12/1/2010

Simon Jakobsson MP (b. - 1612)

"Simon Jacobi"

11/30/2010 11/30/2010

Mårten Henriksson Sarfve MP (1550 - 1614)

"Martinus Henrici"

Vicar Martinus Henrici (Sarfve) died about 1614. He married Karin Poitz, Swedish Noble Family no 246. Evidently the Martinus, who was chaplain in Pyttis 1582, vicar there 1583, when the father still ...

11/30/2010 11/30/2010

Henrik Mårtensson MP (b. - c.1617)

"Hendrik Mårtensson"

Henricus Martini (K 1617) Hendrik Mårtensson, Henrik Mårtensson V Paimion edellinen kirkkoherra Martinus Johannis ja Riitta Matintytär (Brita Mattsdotter). Paimion kappalainen 1580, kirkkoherra isäns...

1/10/2009 11/30/2010

Canutus Henrici Fordell MP (1555 - 1621)

"Knut Henriksson"

Canutus Henrici (1555–1621). Chanutus Henricj, Knut / Knuth Henriksson. S Pietarsaari 1555. V Westzynthius-suvun kantaisä, Pietarsaaren kirkkoherra Henricus Nicolai ja Katarina Eriksdotter Sursill. K...

2/4/2007 11/30/2010

Ericus Johannis Tenalensis MP (c.1520 - 1600)

"Erik Johansson"

Tenalensis, Ericus Johannis; Ericus / Erich Iohannis, Erik Johansson Nähtävästi Tenholasta kotoisin. Pietarsaaren kappalainen (2. sarjaa) 1556, kirkkoherra kuningas Juhana III:n nimittämänä kevää...

2/3/2008 11/30/2010

Thomas Laurentii MP (c.1575 - 1603)

"Paldanius"

Hailuodon ensimmäinen kirkkoherra, 1587-1601. Hailuoto. Den första kyrkoherren i Karlö, 1587-1601. Karlö, Finland. The first vicar in Hailuoto, 1587-1601. Hailuoto, Finland. Thomas Laurentii was ...

4/2/2008 11/30/2010

Simon Johansson Nurcherus MP (c.1550 - 1604)

"Simon Johannis", "Nurcherus"

Nurcherus, Simon Johannis (K 1604). Nurka / Nurkka, Nurkerus, Simon Iohannis / Johansson. Isonkyrön (Kyröjoensuu) kirkkoherra kuningas Juhana III:n kollaatiokirjeellä 3.1.1587, mainitaan virassa viel...

2/4/2008 11/30/2010

Laurentius Magni Modinus MP (b. - 1649)

"Lars Månsson", "Kolstadius"

Kapellan i Torstuna 1593 och kyrkoherde i Mo socken. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Mo , Hälsingland. I det gamla herdaminnet anges om honom under kyrkoherdar i Mo: "6. LARS MAGNI K...

11/30/2010 11/30/2010

Mathias Halicoensis Mathesius MP (1570 - 1622)

"Mathesius", "Matthias Georgii"

Mathesiuksen laaja ja lahjakas suku oli lähtöisin ilmeisesti Turusta, jossa 1500-luvulla vaikutti porvarina Georgius Mathiae Mathesius. Toinen mahdollisuus on, että hän olisi ollut pappi Halikossa päät...

3/4/2007 11/30/2010

Johannes Henricsson Lithovius MP (c.1563 - c.1634)

"Johan", "Henrici", "Henriksson", "Liminingius", "Corvinius"

Oulun ensimmäinen kirkkoherra ja Iin kirkkoherra Information on the death year (1634) is based on Genealogia Sursilliana's 1971 edition. Vicar Johan Lithovius (Limingius or Corvinius) died 16...

7/27/2007 11/30/2010

Henricus Laurentii Lithovius MP (c.1535 - 1615)

"Henrik Larsson Corvinus"

Kronikka kertoo Lithoviusten taustasta ruotsiksi näin: Henricus Laurentii Lithovius födder i Finland, en Bondes Son, som bodde en mijl Södostran ifrån Åbo stad, wid ett Träsk, h(vli)ket kallas Li...

3/4/2007 11/30/2010

Mathias Jacobi Wiloides MP (deceased)

11/7/2010 11/30/2010

Jacobus Martini (Mårtensson) Wiloides MP (c.1520 - c.1601)

"Jakob Viloides", "Jacob Martina Wiloides"

Viloides, Jacobus Martini (K 1601), Jakob Martini / Mårtensson Turkulainen (Aboensis). V todennäköisesti turkulainen laivakirjuri Mårten Eriksson (Morten Ericsson) Viloi ja N.N. Palveli pappi...

4/1/2008 11/30/2010

Mathaeus Jacobi Gammal MP (c.1580 - c.1632)

"Mathaeus Jacobi Gammal Skepperus", "Matteus Schepper"

Gammal, Matthaeus Jacobi (K 1622), Gammall, Matthias Iacobi, Matts Jakobsson S vanhan perimätiedon (Terserus) mukaan Gammelby (Perniö?), Uusimaa. V Turun kaupungin pormestari, laivuri ja laivojen o...

8/4/2008 11/30/2010

Ericus Henrici Björneburgensis MP (c.1560 - 1636)

Ericus Henrici (K 1636) Erik Henriksson S ilmeisesti Pori noin 1560 (Björneburgensis). Lemun kappalainen ainakin jo 1592, kirkkoherra viimeistään 1615. Allekirjoitti ("Ericus Hen. sacellanus Lemoen...

12/26/2008 11/30/2010

Petrus Erici Bröms MP (1560 - 1632)

"Per Eriksson"

Faderns efterträdare som komminister i Segerstad och Hanebo församlingar 1580 och som kyrkoherde därstädes 1607. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593., Kyrkoherde i Segersta.

6/12/2010 11/29/2010

Andreas Beronis MP (c.1540 - 1600)

Kyrkoherde i Bergsjö och i Enånger. I en handskrift med korta biografiska notiser över studenter inskrivna vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala anges om honom: "ANDREAS BERONIS, Pastor i Enånger ...

5/13/2007 11/29/2010

Hans Larsson MP (c.1570 - c.1609)

"Johannes Laurentii"

Även känd latiniserad som Johannes Laurentii (ej att förväxla med sin samtida namne i Säbrå!). Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 samt Söderköpings riksdags beslut 1595 som kyrkoherde i Nora. ...

8/13/2007 11/28/2010

Birgerus Erici MP (1572 - 1631)

"Herr Byrill"

Kyrkoherde från 1592 till 1629 i Kalix. ? Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.?

9/11/2010 11/28/2010

Johannes Bartholdi Somerus MP (c.1580 - c.1612)

"Hans Bertilsson"

Noteringar: (Somerus Johannes Bartholdi) Kyrkoherde i Somero vid 1500- talets slut Johannes Bartholdi (K noin 1612) Johannes Bartholli, Hans Bertilsson S Somero. V Someron kirkkoherra Bartholdu...

3/14/2008 11/27/2010

Bartholdus Johannis Tuderus MP (c.1530 - c.1597)

"Bertil Johansson"

Noteringar Kyrkoherde i Somero på 1500-talet (Förde enligt Elgenstierna Stiernekorsvapnet) http:/www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=190 Bartholdus Johannis (K luultavasti 1597) Barth...

1/10/2010 11/27/2010

Michael Michaeli MP (c.1560 - c.1607)

) Suomessa ja Ruotsissa on kolmen viime vuosisadan aikana ollut monta Vallenius nimistä henkeä, mutta he eivät silti laisinkaan ole olleet samaa sukua. Alla esitetystä laajasta Vallenius suvusta on, ...

4/2/2008 11/27/2010

Carl Ericsson Sursill MP (c.1534 - c.1618)

"Carl", "Carolus", "Ericsson", "Sursill"

Sursill, Carolus Erici; Karl Eriksson S Uumajan pitäjä, Länsipohja. V ”mahtava talonpoika” Uumajan pitäjän Tegin kylässä Erik Ångerman, lisänimeltään Sursill, ja Dordi N.N. Avoimia kysymy...

3/4/2007 11/27/2010

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FOGELVIKS SLOTT Välkommen till Fogelvik Det vackra såsom beskrivet av Oscar II ”Där låg i gröna skärgårdslunder, ett ståtligt gammalt herresl...

4/16/2007 11/27/2010

Nicolaus Olai Bothniensis MP (1555 - 1600)

"Nils Olofsson"

Hov- och Fältpredikant. Kontraktsprost i Torstuna. Biskop på Gotland från 1685. Ärkebiskop, teolog. Nicolaus Olai Bothniensis var troligen son till kaplanen Olaus i Piteå. Studier i Rostock och d...

2/19/2008 11/27/2010

Ljungo Thomasson Limingius MP (c.1550 - 1610)

"Liungo Thomae", "Thomesson", "Tomasson", "Tuomaanpoika", "Limingius", "Limingensis"

Ljungo Tuomaanpoika Limingius. Syntynyt Limingassa. Kuollut syksyllä 1610 Ruotsissa. Rovasti, suomentaja. Ljungo oli Pyhäjoen kirkkoherra 1576-81 ja sitten Saloisten kirkkoherra 1581-92. Venäläiset ja ...

8/24/2009 11/27/2010

Hans Johan Frese MP (1553 - c.1611)

Johannes (1500-luvun jälkipuoli) Hans, Frisius(?) Mainitaan ("Her Hans Sacellanus Wörensis”) Vöyrin kappalaisena vuoden 1571 hopeaveroluettelossa. Sen mukaan Johanneksella ei ollut omaisuutta lai...

2/3/2008 11/27/2010

Ericus Petri MP (1523 - 1606)

Ericus Petri är den latinska formen av Erik Persson. Han upptas som stamfar för adliga ätten Rosenhielm i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, d. 6 (1925-28), eftersom hans son...

2/1/2008 11/27/2010

Jöns Danielsson Svinhufvud MP (1553 - 1613)

"Till Främby samt Lilljan i Torsångs sn (Kopparbergs), vilket hemman han 1595 24/1 fick i förläning (1) ; fogde i Borns län 1583-1584 och i V.Silvbergs län 1587; ånyo fogde i Borns län 1589-1590 och ...

1/23/2007 11/27/2010