Projects » Delegates at the Uppsala Synod 1593 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Daniel Ingelberti Dalekarlus MP (1564 - 1629)

"Daniel Engelbrektsson"

Var kyrkoherde i Torsångs socken 1609-1629. 8. Daniel Ingelberti. Född i Leksand 1564. Son af Prosten Ingelbertus Olai med sednare hustrun. Pwgd 1589 och sin faders Capellan. Underskref Upsala mötes ...

7/21/2007 5/1/2018

Laurentius Brask MP (1554 - 1602)

: Kyrkoherde i Västervik.Född 1554 i Linköping.Död 1602 i Västervik (H). Studerade i Stockholm. Kyrkoherde i Västervik 1587. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. I boken Sveriges riksdagsakter ...

8/15/2009 4/16/2018

Nicolaus Petri MP (c.1550 - 1631)

Kyrkoherde i Borås nr 5. Nicolaus Petri (1604-31) har såsom kaplan i församlingen undertecknat Upsala mötes beslut 1593 och bevittnar första gången ss. pastor socknens tiondelängd år 1604. Hans hushåll...

8/12/2011 3/24/2018

6/15/2017 7/12/2017

Martinus Olai Gestricius MP (1528 - 1585)

"Mårten Olofsson"

Sin lärda uppfostran erhöll han i Tyskland och promoverades 1550 i Wittenberg till magister. Försedd med Melanchtons rekommendationer, utnämndes han vid sin återkomst till Sverige 1557 till skolr...

2/10/2007 6/10/2017

Canutus Petri Gestricius MP (1535 - 1610)

Canutus Petri Gestricius, (son av Per Tab 1), född 1526 i Molm, Ovansjö sn; skolpilt i Gävle och student i Uppsala; präst 1550; hertig, sedermera kung Erik XIV:s hovpredikant 1552; kyrkoherde i Lena pa...

9/18/2009 3/24/2017

Släkten skall hava inkommit från Norge med Nils (Svensson) Brath, som adlades av konung Karl Knutsson 1456. De efter honom närmast följande släktleden hava ännu icke, trots alla på senare tider gjorda ...

5/10/2007 4/10/2016

Magnus Œstonis Rhalambius MP (1554 - 1601)

"Måns Östensson"

Magnus Cestonis Rhalambius. Kyrkoherde i Valbo socken, Gestrikland, † 1601, begrafd i kyrkan i Valbo. Kämpade tidigare för liturgin, men förkastade den vid Upsala möte 1593, hvars beslut han underskrif...

3/10/2009 3/2/2016

Jacobus Petri MP (b. - 1618)

Kyrkoherde i Hamneda, Växjö Stift.

2/16/2016 2/16/2016

Martinus Laurentii MP (1525 - c.1610)

"Mårten Larsson"

Martinus Laurentii (1563-1610), var 1563 kyrkoherde i Torp. I anledning av det samma år utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar fogden Mats Michelsson i brev 1563 till kung Eriks beryktade prokur...

5/29/2007 1/27/2016

Nicolaus Matthiæ Tijbelius MP (1550 - 1617)

Kyrkoherde i Björksta 1576-1617 nr 8. Nicolaus Matthiæ hade länge warit Capellan i Leksand, då han 1576 kom till detta pastorat. Nämnes någon gång Tijbelius och war född i Tible i Badelund församl., de...

1/25/2016 1/25/2016

Johannes Johannis Uhræus MP (bef.1580 - 1631)

"Jöns", "Uraeus"

Johannes Uraeus. Född i Ytterhälla, Dingtuna (U). Rektor 1604-1608 i Arboga (U). Präst 1608-1631 i Irsta (U). Död 1631-11-01 i Irsta (U). (Johan Bures släktbok) Herdaminnet Irsta nr 14. Mag. Jo...

1/25/2016 1/25/2016

Olaus Stephani Bellinus MP (1539 - 1618)

"Olof Staffansson"

Biskop i Västerås stift 1589-1618. Källor:

5/5/2008 1/25/2016

Christopherus Stephani Bellinius MP (b. - 1608)

"Kristoffer Staffansson"

CH Bellinius var kyrkoherde och riksdagsman i Irsta. nr 13. Christopherus Stephani Bellinus. Broder till Biskop Olaus St. Bellinus. — Fotnot: Hade utom Biskopen 2 bröder: Måns, Bonde i Ihrsta och Apa...

10/23/2009 1/25/2016

Johannes Laurentii MP (1548 - 1603)

"Hans Larsson"

Kyrkoherde, riksdagsman. I stamtaflan över adliga ätten Bure No 126 står i tab. 5 följande: Johannes Bureus, Laurentii son, annars mäster Hans Larsson kallad: född d. 24 januari i Säbro. Blef 1566 ...

4/1/2007 12/8/2015

Ericus Olai MP (c.1550 - 1627)

"Erik Olofsson"

Född i Grimsås, Mossebo socken, prästvigd 1572 och sedan komminister i Gällstad, blev kyrkoherde i Tranemo 1583. Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. År 1627 gick han ur tiden efter att, aktad ...

7/22/2008 6/21/2015

En jorddrott i Värmland Från VärmlandsAnor nr 1997:2 Det av Amund Hatt under slutet av 1300-talet ägda säteriet Wiik i Arvika övertogs och ägdes i slutet på 1500-talet av Gustaf Bryntesson Roos av sl...

9/4/2008 2/24/2015

Nicolaus Christophori, Herr Nils MP (1557 - 1629)

"Nils Kristoffersson"

Nils Kristoffersson (Duraeus) Nämner sig för första gången i "Presternas Lengd på Ryttare, Knekter och Ödes Hemann Pro Anno 1582" "Bekennes jag mig Nielz Christoffersson ouerdigh Kyrkio Herre till Kris...

3/20/2009 2/22/2015

Peder Nilsson MP (deceased)

En av undertecknarna av Uppsala mötes beslut 1593 Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lär...

2/16/2010 2/22/2015

Petrus Laurentii Brask MP (b. - 1605)

"Per Larsson"

Den förstnämnde, hvars fullständiga namn är Petrus Laurentii Brask, blef samma år, under hvilket - han prästvigdes, komminister i Viby och, efter att under tio år hafva varit kyrkoherde i Veta, utnämnd...

2/19/2015 2/19/2015

Johan Petersson Brask MP (b. - 1602)

Äfven han ägde en son, som ägnade sig åt det prästerliga kallet, JOHAN BRASK, hvilken 1592-1602 var kyrkoherde i Höreda. Liksom fadern har han undertecknat Uppsala mötes beslut.

2/19/2015 2/19/2015

Johannes Ulfonis MP (c.1531 - 1594)

"Johan Ulfsson"

Kyrkoherde (Vica) och prost i Södra Ving åren 1569-1594. Joh. Ulfonis var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k. Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler, 15 lod silfver och 66 rdr ...

10/26/2008 2/10/2015

Donatus Donatsson Teutzman MP (bef.1560 - d.)

"Deutschman"

Underskrev Upsala möte 1593 Källa: Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 19 sid 250, 1758 .

12/7/2014 12/18/2014

Herlacus Johanni MP (deceased)

En till undertecknare från Skara stift var kyrkoherden i Slöta "6. Herlacus Joh. erlade 1571 till Elfsborgs lösen 8 lod silfver och 56 rdr i penningar. Såsom prost öfver Wartofta härad underskref han U...

12/15/2014 12/15/2014

Michael Olai Gevalensis MP (b. - 1599)

Johan III:s hovpredikant under tidigt 1570-tal. 1575 av kungen utnämnd till pastor i Köpings socken. Senare kontraktsprost.

10/2/2014 10/2/2014

Kyrkoherde Laurentius Widichinni MP (1546 - 1599)

"Lars", "Vidiksson"

Kyrkoherde i Bro i Västmanland 1573 där han vartit kaplan sen 1569. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

1/8/2009 8/10/2014

Andreas Nicolai Dalecarlus MP (c.1550 - 1614)

"Anders Nilsson"

Kaplan i Orsa samt kyrkoherde i Rättvik. Riksdagsman.Jordegendomar i Kärvåsen, Risås, Sätra. Begravd i koret i Uppsala domkyrka. Femarmad ljusstake skänktes som minne. Den hänger under orgelläktaren. ...

9/27/2007 8/10/2014

Michael Michaelis Cuprimontanus MP (1543 - c.1627)

"Mickel Mickelsson"

Kyrkoherde i Svärdsjö, Kopparbergs län, delägare och bergsman i Kopparberget. Deltog i Uppsala möte 1593. MyHeritage släktträd Födelse: 1543 - Stora Kopparberg, W Död: 25 apr 1627 - Svärdsjö, W Fa...

5/17/2007 8/10/2014

Nils Nicolaus Andrae Dyk MP (1555 - 1638)

Kyrkoherde i Södra Vi, Kalmar stift. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.

9/21/2007 8/2/2014

Ericus Tranevardius MP (1557 - 1597)

Ericus Jacobi Skinnerus, Född i Stockholm ca 1557; Student i Greifswald 20 juli 1570 och i Rostock 1572. Professor vid Johan den 3:e högskola på Gråmunkeholmen i Stockholm 1584 och professor vid Up...

2/10/2008 7/8/2012

Simon Sigfridi Forsskåhl MP (c.1530 - 1629)

Simon Sigfridi Forsskåhl var sacellanus loci i Sagu. Kapellan därstädes år 1593. I den egenskapen undertecknade han Uppsala mötes beslut samma år. Kyrkoherde i samma församling 1614-29. Den 1616-03-0...

6/23/2007 7/8/2012

Petrus Kenicius MP (1555 - 1636)

"Peter", "Königsson"

hem.passagen.se/sven.planck/Html_farfar/pa5ea7042.html Noteringar Petrus studerade vid Uppsala 1575 men fick avbryta sina studier där då universitetet måste stänga p.g.a. pesten. Han reste 1582 t...

7/15/2007 1/2/2011

Henrik Martinsson Brennerus MP (1552 - 1616)

"Henricus Martini Brennerus"

Henricus Martini Brennerus, (son av Martinus Mattiae Aboensis) född 1552 i Korsholm (Mustasaari). Först klockare och kapellan i Korsholm (Mustasaari) socken, medan fadern ännu levde, förordnad till kyr...

3/9/2009 12/12/2010

Abraham Andreæ Angermannus MP (1540 - 1608)

"Abraham Andersson"

Ärkebiskop 1593 (erhöll alla 243 röster). Sveriges 4:e protestantiske ärkebiskop. Ådrog sig snart hertig Karls onåd genom sin hänsynslöshet (Mäster Abrahams räfst). Dömdes 1599 till ämbetets förlust ...

6/12/2009 12/2/2010

Thomas Laurentii MP (b. - c.1610)

Pastor i Frustuna 1568-1610. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

11/8/2008 12/1/2010

Casparus Martini Alstadius MP (1560 - 1609)

"Casparus"

Vihitty 1596 Vähäkyrö, Agneta Johansdotter Frese ; syntynyt 1579 Laihia, kuollut 1691 Laihia ja Kasparus Martini Alstadius , syntynyt 1560 Ahlstad, Malmöhus, Vähänkyrön ensimmäinen pappi, kirkkoherra...

2/27/2008 12/1/2010

Simon Jakobsson Borgstadius MP (b. - 1612)

"Simon Jacobi"

11/30/2010 11/30/2010

Martinus Henrici Sarfve MP (1550 - 1614)

Vicar Martinus Henrici (Sarfve) died about 1614. He married Karin Poitz, Swedish Noble Family no 246. Evidently the Martinus, who was chaplain in Pyttis 1582, vicar there 1583, when the father still ...

11/30/2010 11/30/2010

Henrik Mårtensson MP (b. - c.1617)

"Hendrik Mårtensson"

Henricus Martini (K 1617) Hendrik Mårtensson, Henrik Mårtensson V Paimion edellinen kirkkoherra Martinus Johannis ja Riitta Matintytär (Brita Mattsdotter). Paimion kappalainen 1580, kirkkoherra isäns...

1/10/2009 11/30/2010

Canutus Henrici Westzynthius MP (1555 - 1621)

Knutin sukuhaarassa alettiin käyttää Westzynthius-nimeä Westersund-nimisen tilan mukaan. Canutus Henrici (1555–1621). Chanutus Henricj, Knut / Knuth Henriksson. S Pietarsaari 1555. V Westzynthius-s...

2/4/2007 11/30/2010

Ericus Johannis Tenalensis MP (c.1520 - 1600)

"Erik Johansson"

Tenalensis, Ericus Johannis; Ericus / Erich Iohannis, Erik Johansson Nähtävästi Tenholasta kotoisin. Pietarsaaren kappalainen (2. sarjaa) 1556, kirkkoherra kuningas Juhana III:n nimittämänä kevää...

2/3/2008 11/30/2010

Thomas Laurentii MP (c.1575 - 1603)

"Paldanius"

Hailuodon ensimmäinen kirkkoherra, 1587-1601. Hailuoto. Den första kyrkoherren i Karlö, 1587-1601. Karlö, Finland. The first vicar in Hailuoto, 1587-1601. Hailuoto, Finland. Thomas Laurentii was ...

4/2/2008 11/30/2010

Simon Johansson Nurcherus MP (c.1550 - 1604)

"Simon Johannis", "Nurcherus"

HOX! Poistin vihkimisvuoden 1557 Olisi pariskunta ollut reilusti alaikäinen vihittäessä, alle 10 vuotiaita molemmat. ______________________________________________ Nuijasota alkoi Isonkyrön kirkoll...

2/4/2008 11/30/2010

Laurentius Magni Modinus MP (b. - 1649)

"Lars Månsson", "Kolstadius"

Kapellan i Torstuna 1593 och kyrkoherde i Mo socken. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Mo , Hälsingland. I det gamla herdaminnet anges om honom under kyrkoherdar i Mo: "6. LARS MAGNI K...

11/30/2010 11/30/2010

Mathias Georgii Mathesius MP (1570 - 1622)

"Mathias Georgii Halicoensis"

Mathesiuksen laaja ja lahjakas suku oli lähtöisin ilmeisesti Turusta, jossa 1500-luvulla vaikutti porvarina Georgius Mathiae Mathesius. Toinen mahdollisuus on, että hän olisi ollut pappi Halikossa päät...

3/4/2007 11/30/2010

Johannes Henrici Limingius, Corvinus MP (c.1563 - c.1634)

"Limingius", "Corvinus"

Oulun ensimmäinen kirkkoherra ja Iin kirkkoherra Information on the death year (1634) is based on Genealogia Sursilliana's 1971 edition. Vicar Johan Lithovius (Limingius or Corvinius) died 1634...

7/27/2007 11/30/2010

Henricus Laurentii Lithovius MP (c.1535 - 1615)

"Korppi"

Lithovius, Henrik Laurinpoika s. n. 1550 (ennen) Kaarina Littoisten kylä. k. 1615 Liminka. Kirkkoherra, Liminka n. 1575 - 1615, provasti; rovasti. Henrik Laurinpoika Lithovius, kotoisin Kaarinan ...

3/4/2007 11/30/2010

Mathias Jacobi Wiloides MP (deceased)

11/7/2010 11/30/2010

Jacobus Martini (Mårtensson) Wiloides MP (c.1520 - c.1601)

"Jakob Viloides", "Jacob Martina Wiloides"

Viloides, Jacobus Martini (K 1601), Jakob Martini / Mårtensson Turkulainen (Aboensis). V todennäköisesti turkulainen laivakirjuri Mårten Eriksson (Morten Ericsson) Viloi ja N.N. Palveli pappi...

4/1/2008 11/30/2010

Mathaeus Jacobi Gammal MP (c.1580 - c.1632)

"Mathaeus Jacobi Gammal Skepperus", "Matteus Schepper"

Gammal, Matthaeus Jacobi (K 1622), Gammall, Matthias Iacobi, Matts Jakobsson S vanhan perimätiedon (Terserus) mukaan Gammelby (Perniö?), Uusimaa. V Turun kaupungin pormestari, laivuri ja laivojen o...

8/4/2008 11/30/2010

Ericus Henrici Blom MP (c.1560 - 1636)

Ericus Henrici (K 1636) Erik Henriksson S ilmeisesti Pori noin 1560 (Björneburgensis). Lemun kappalainen ainakin jo 1592, kirkkoherra viimeistään 1615. Allekirjoitti ("Ericus Hen. sacellanus Lemoensi...

12/26/2008 11/30/2010

Petrus Erici Bröms MP (1560 - 1632)

"Per Eriksson"

Faderns efterträdare som komminister i Segerstad och Hanebo församlingar 1580 och som kyrkoherde därstädes 1607. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593., Kyrkoherde i Segersta.

6/12/2010 11/29/2010

Andreas Beronis MP (c.1540 - 1600)

Kyrkoherde i Bergsjö och i Enånger. I en handskrift med korta biografiska notiser över studenter inskrivna vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala anges om honom: "ANDREAS BERONIS, Pastor i Enånger ...

5/13/2007 11/29/2010

Hans Larsson MP (c.1570 - c.1609)

"Johannes Laurentii"

Även känd latiniserad som Johannes Laurentii (ej att förväxla med sin samtida namne i Säbrå!). Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 samt Söderköpings riksdags beslut 1595 som kyrkoherde i Nora. ...

8/13/2007 11/28/2010

Birgerus Erici MP (bef.1572 - 1631)

"Herr Byrill", "Birger Eriksson"

Kyrkoherde från 1592 till 1629 i Kalix. ? Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.? Härnosands Stifts herdaminne: Birgerus Erici (1592-1629). Såsom fattig och nybolet fick herr Byrill i Calix för år...

9/11/2010 11/28/2010

Johannes Bartholdi MP (c.1580 - c.1612)

"Hans Bertilsson"

EI OLLUT SUKUNIMI KÄYTÖSSÅ MATRIKKELEISSA EIKÄ TUDEER, TUDERUS SUKUSELVITYKSESSÄ (UUSI SUKUKIRJA I, 141-167) (J:R;) Johannes Bartholdi (K noin 1612) Johannes Bartholli, Hans Bertilsson. S Somero. V...

3/14/2008 11/27/2010

Bartholdus Johannis MP (c.1530 - c.1597)

"Bertil Johansson"

EI OLLUT SUKUNIMI KÄYTÖSSÅ MATRIKKELEISSA EIKÄ TUDEER, TUDERUS SUKUSELVITYKSESSÄ (UUSI SUKUKIRJA I, 141-167) (J:R;) Bartholdus Johannis (K luultavasti 1597) Barthollus / Bertholdus / Bertollus Joha...

1/10/2010 11/27/2010

Michael Michaeli Raumensis MP (c.1560 - c.1607)

"Mikko Vallenius"

) Suomessa ja Ruotsissa on kolmen viime vuosisadan aikana ollut monta Vallenius nimistä henkeä, mutta he eivät silti laisinkaan ole olleet samaa sukua. Alla esitetystä laajasta Vallenius suvusta on, ...

4/2/2008 11/27/2010

Carl Ericsson Sursill MP (c.1534 - aft.1618)

"Carl", "Carolus Ericsson Sursill"

Sursill, Carolus Erici; Karl Eriksson S Uumajan pitäjä, Länsipohja. V ”mahtava talonpoika” Uumajan pitäjän Tegin kylässä Erik Ångerman, lisänimeltään Sursill, ja Dordi N.N. Avoimia kysymy...

3/4/2007 11/27/2010

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FOGELVIKS SLOTT Välkommen till Fogelvik Det vackra såsom beskrivet av Oscar II ”Där låg i gröna skärgårdslunder, ett ståtligt gammalt herresl...

4/16/2007 11/27/2010

Nicolaus Olai Bothniensis MP (1555 - 1600)

"Nils Olofsson"

Hov- och Fältpredikant. Kontraktsprost i Torstuna. Biskop på Gotland från 1685. Ärkebiskop, teolog. Nicolaus Olai Bothniensis var troligen son till kaplanen Olaus i Piteå. Studier i Rostock och d...

2/19/2008 11/27/2010

Ljungo Thomasson Limingius MP (c.1550 - 1610)

"Liungo Thomae", "Thomesson", "Tomasson", "Tuomaanpoika", "Limingius", "Limingensis"

Ljungo Tuomaanpoika Limingius. Syntynyt Limingassa. Kuollut syksyllä 1610 Ruotsissa. Rovasti, suomentaja. Ljungo oli Pyhäjoen kirkkoherra 1576-81 ja sitten Saloisten kirkkoherra 1581-92. Venäläiset ja ...

8/24/2009 11/27/2010

Johan Frisius MP (1553 - c.1611)

"Herr Hans", "Johannes"

Johannes (1500-luvun jälkipuoli) Hans, Frisius(?) Mainitaan ("Her Hans Sacellanus Wörensis”) Vöyrin kappalaisena vuoden 1571 hopeaveroluettelossa. Sen mukaan Johanneksella ei ollut omaisuutta lai...

2/3/2008 11/27/2010

Ericus Petri MP (1523 - 1606)

Ericus Petri är den latinska formen av Erik Persson. Han upptas som stamfar för adliga ätten Rosenhielm i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, d. 6 (1925-28), eftersom hans son...

2/1/2008 11/27/2010

Jöns Danielsson Svinhufvud MP (1553 - 1613)

"Till Främby samt Lilljan i Torsångs sn (Kopparbergs), vilket hemman han 1595 24/1 fick i förläning (1) ; fogde i Borns län 1583-1584 och i V.Silvbergs län 1587; ånyo fogde i Borns län 1589-1590 oc...

1/23/2007 11/27/2010