Projects » Delegates at the Uppsala Synod 1593 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Släkten skall hava inkommit från Norge med Nils (Svensson) Brath, som adlades av konung Karl Knutsson 1456. De efter honom närmast följande släktleden hava änn...

5/10/2007 4/10/2016

Magnus Œstonis Rhalambius (1554 - 1601)

"Måns Östensson"

Magnus Cestonis Rhalambius. Kyrkoherde i Valbo socken, Gestrikland, † 1601, begrafd i kyrkan i Valbo. Kämpade tidigare för liturgin, men förkastade den vid Upsala möt...

3/10/2009 3/2/2016

Jacobus Petri (b. - 1618)

Kyrkoherde i Hamneda, Växjö Stift.

2/16/2016 2/16/2016

Martinus Laurentii (1525 - c.1610)

"Mårten Larsson"

Martinus Laurentii (1563-1610), var 1563 kyrkoherde i Torp. I anledning av det samma år utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar fogden Mats Michelsson i brev 1563 till kung Eriks beryktade...

5/29/2007 1/27/2016

Kyrkoherde i Björksta 1576-1617 nr 8. Nicolaus Matthiæ hade länge warit Capellan i Leksand, då han 1576 kom till detta pastorat. Nämnes någon gång Tijbe...

1/25/2016 1/25/2016

Johannes Johanni Uhræus (1580 - 1631)

"Jöns", "Uraeus"

Johannes Uraeus. Född i Ytterhälla, Dingtuna (U). Rektor 1604-1608 i Arboga (U). Präst 1608-1631 i Irsta (U). Död 1631-11-01 i Irsta (U). (Johan Bures släktbok)...

1/25/2016 1/25/2016

Olaus Stephani Bellinus (1539 - 1618)

"Olof Staffansson"

Biskop i Västerås stift 1589-1618. Källor: (Personlig anteckning av okänd upphovsman nedan) I sitt första äktenskap var han gift med Gudelia El...

5/5/2008 1/25/2016

CH Bellinius var kyrkoherde och riksdagsman i Irsta. nr 13. Christopherus Stephani Bellinus. Broder till Biskop Olaus St. Bellinus. — Fotnot: Hade utom Biskopen 2 bröder: Måns, Bon...

1/8/2010 1/25/2016

Johannes Laurentii MP (1548 - 1603)

"Hans Larsson"

Kyrkoherde, riksdagsman. I stamtaflan över adliga ätten Bure No 126 står i tab. 5 följande: Johannes Bureus, Laurentii son, annars mäster Hans Larsson kallad: f&#...

4/1/2007 12/8/2015

Ericus Olai (c.1550 - 1627)

"Erik Olofsson"

Född i Grimsås, Mossebo socken, prästvigd 1572 och sedan komminister i Gällstad, blev kyrkoherde i Tranemo 1583. Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Å...

7/22/2008 6/21/2015

En jorddrott i Värmland Från VärmlandsAnor nr 1997:2 Det av Amund Hatt under slutet av 1300-talet ägda säteriet Wiik i Arvika övertogs och ägdes i slu...

9/4/2008 2/24/2015

Nicolaus Christophori (1557 - 1629)

"Nils Kristoffersson"

Nils Kristoffersson (Duraeus) Nämner sig för första gången i "Presternas Lengd på Ryttare, Knekter och Ödes Hemann Pro Anno 1582" "Bekennes jag mig Nielz Chris...

3/20/2009 2/22/2015

Peder Nilsson (deceased)

En av undertecknarna av Uppsala mötes beslut 1593 Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankal...

2/16/2010 2/22/2015

Petrus Laurentii Brask (b. - 1605)

"Per Larsson"

Den förstnämnde, hvars fullständiga namn är Petrus Laurentii Brask, blef samma år, under hvilket - han prästvigdes, komminister i Viby och, efter att under tio...

2/19/2015 2/19/2015

Johan Petersson Brask (b. - 1602)

Äfven han ägde en son, som ägnade sig åt det prästerliga kallet, JOHAN BRASK, hvilken 1592-1602 var kyrkoherde i Höreda. Liksom fadern har han undertecknat Upp...

2/19/2015 2/19/2015

Johannes Ulfonis (c.1531 - 1594)

"Johan Ulfsson"

Kyrkoherde (Vica) och prost i Södra Ving åren 1569-1594. Joh. Ulfonis var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k. Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler...

10/26/2008 2/10/2015

Donatus Donatsson Teutzman (1560 - d.)

"Deutschman"

Underskrev Upsala möte 1593 Källa: Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 19 sid 250, 1758 .

12/7/2014 12/18/2014

Herlacus Johanni (deceased)

En till undertecknare från Skara stift var kyrkoherden i Slöta "6. Herlacus Joh. erlade 1571 till Elfsborgs lösen 8 lod silfver och 56 rdr i penningar. Såsom prost öf...

12/15/2014 12/15/2014

Johan III:s hovpredikant under tidigt 1570-tal. 1575 av kungen utnämnd till pastor i Köpings socken. Senare kontraktsprost.

10/2/2014 10/2/2014

Laurentius Widichinni (1546 - 1599)

"Lars", "Vidiksson"

Kyrkoherde i Bro i Västmanland 1573 där han vartit kaplan sen 1569. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

1/8/2009 8/10/2014

Andreas Nicolai Dalecarlus (c.1550 - 1614)

"Anders Nilsson"

Kaplan i Orsa samt kyrkoherde i Rättvik. Riksdagsman.Jordegendomar i Kärvåsen, Risås, Sätra. Begravd i koret i Uppsala domkyrka. Femarmad ljusstake skänktes so...

9/27/2007 8/10/2014

Michael Michaelis Cuprimontanus (1543 - c.1627)

"Mickel Mickelsson"

Kyrkoherde i Svärdsjö, Kopparbergs län, delägare och bergsman i Kopparberget. Deltog i Uppsala möte 1593. MyHeritage släktträd Födelse: 1543...

5/17/2007 8/10/2014

Nils Nicolaus Andrae Dyk MP (1555 - 1638)

Kyrkoherde i Södra Vi, Kalmar stift. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.

9/21/2007 8/2/2014

Ericus Tranevardius (1557 - 1597)

Ericus Jacobi Skinnerus, Född i Stockholm ca 1557; Student i Greifswald 20 juli 1570 och i Rostock 1572. Professor vid Johan den 3:e högskola på Gråmunkeholmen i Stockho...

2/10/2008 7/8/2012

Simon Sigfridi Forsskåhl (c.1530 - 1629)

Simon Sigfridi Forsskåhl var sacellanus loci i Sagu. Kapellan därstädes år 1593. I den egenskapen undertecknade han Uppsala mötes beslut samma år. Kyrkoherde i...

6/23/2007 7/8/2012

Petrus Peter Kenicius Königsson (1555 - 1636)

"Peter Königsson"

hem.passagen.se/sven.planck/Html_farfar/pa5ea7042.html Noteringar Petrus studerade vid Uppsala 1575 men fick avbryta sina studier där då universitetet måste stänga p.g...

7/15/2007 1/2/2011

Henrik Martinsson Brennerus (1552 - 1616)

"Henricus Martini Brennerus", "Brenner"

Henricus Martini Brennerus, (son av Martinus Mattiae Aboensis) född 1552 i Korsholm (Mustasaari). Först klockare och kapellan i Korsholm (Mustasaari) socken, medan fadern ännu levd...

3/9/2009 12/12/2010

Abraham Andreæ Angermannus (1540 - 1608)

"Abraham Andersson"

Ärkebiskop 1593 (erhöll alla 243 röster). Sveriges 4:e protestantiske ärkebiskop. Ådrog sig snart hertig Karls onåd genom sin hänsynslöshet (M&...

6/12/2009 12/2/2010

Thomas Laurentii (b. - c.1610)

Pastor i Frustuna 1568-1610. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

11/8/2008 12/1/2010

Kasper Martini Mårtensson Alstadius (1560 - 1609)

"Casparus"

Vihitty 1596 Vähäkyrö, Agneta Johansdotter Frese ; syntynyt 1579 Laihia, kuollut 1691 Laihia ja Kasparus Martini Alstadius , syntynyt 1560 Ahlstad, Malmöhus, Väh&#x...

2/27/2008 12/1/2010

Simon Jakobsson (b. - 1612)

"Simon Jacobi"

11/30/2010 11/30/2010

Mårten Henriksson Sarfve (1550 - 1614)

"Martinus Henrici"

Vicar Martinus Henrici (Sarfve) died about 1614. He married Karin Poitz, Swedish Noble Family no 246. Evidently the Martinus, who was chaplain in Pyttis 1582, vicar there 1583, when the father still ...

11/30/2010 11/30/2010

Henricus Martini (b. - 1617)

"Hendrik Mårtensson", "Henricus Martini"

Henricus Martini (K 1617) Hendrik Mårtensson, Henrik Mårtensson V Paimion edellinen kirkkoherra Martinus Johannis ja Riitta Matintytär (Brita Mattsdotter). Paimion kappalainen 15...

1/10/2009 11/30/2010

Canutus Henricsson Henrici Fordell (c.1555 - 1621)

"Knut Henriksson"

Canutus Henrici (1555–1621). Chanutus Henricj, Knut / Knuth Henriksson. S Pietarsaari 1555. V Westzynthius-suvun kantaisä, Pietarsaaren kirkkoherra Henricus Nicolai ja Katarina Eriksdot...

2/4/2007 11/30/2010

Ericus, Johannis Tenalensis (c.1520 - 1600)

Tenalensis, Ericus Johannis; Ericus / Erich Iohannis, Erik Johansson Nähtävästi Tenholasta kotoisin. Pietarsaaren kappalainen (2. sarjaa) 1556, kirkkoherra kuningas Juhana II...

2/3/2008 11/30/2010

Thomas Laurentii MP (c.1575 - 1603)

"Paldanius"

Hailuodon ensimmäinen kirkkoherra, 1587-1601. Hailuoto. Den första kyrkoherren i Karlö, 1587-1601. Karlö, Finland. The first vicar in Hailuoto, 1587-1601. Hailuoto, Finl...

4/2/2008 11/30/2010

Simon Johansson Nurcherus (c.1550 - 1604)

"Simon Johannis", "Nurcherus"

Nurcherus, Simon Johannis (K 1604). Nurka / Nurkka, Nurkerus, Simon Iohannis / Johansson. Isonkyrön (Kyröjoensuu) kirkkoherra kuningas Juhana III:n kollaatiokirjeellä 3.1.1587, m...

2/4/2008 11/30/2010

Laurentius Magni Modinus (b. - 1649)

"Lars Månsson", "Kolstadius"

Kapellan i Torstuna 1593 och kyrkoherde i Mo socken. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Mo , Hälsingland. I det gamla herdaminnet anges om honom under kyrkoherdar i Mo: "6...

11/30/2010 11/30/2010

Mathias Halicoensis Mathesius (1570 - 1622)

"Mathesius", "Matthias Georgii"

Mathesiuksen laaja ja lahjakas suku oli lähtöisin ilmeisesti Turusta, jossa 1500-luvulla vaikutti porvarina Georgius Mathiae Mathesius. Toinen mahdollisuus on, että hän olis...

3/4/2007 11/30/2010

Johannes Henricsson Lithovius (c.1563 - c.1634)

"Johan", "Henrici", "Henriksson", "Liminingius", "Corvinius"

Oulun ensimmäinen kirkkoherra ja Iin kirkkoherra Information on the death year (1634) is based on Genealogia Sursilliana's 1971 edition. Vicar Johan Lithovius (Limingius or Corvinius) ...

7/27/2007 11/30/2010

Henricus Laurentii Lithovius (c.1535 - 1615)

"Henrik Larsson Corvinus"

Kronikka kertoo Lithoviusten taustasta ruotsiksi näin: Henricus Laurentii Lithovius födder i Finland, en Bondes Son, som bodde en mijl Södostran ifrån Åbo stad,...

3/4/2007 11/30/2010

11/7/2010 11/30/2010

Jacobus Martini (Mårtensson) Wiloides (c.1520 - c.1601)

"Jakob Viloides", "Jacob Martina Wiloides"

Viloides, Jacobus Martini (K 1601), Jakob Martini / Mårtensson Turkulainen (Aboensis). V todennäköisesti turkulainen laivakirjuri Mårten Eriksson (Morten Ericsson) Vil...

4/1/2008 11/30/2010

Mathaeus Jacobi Gammal (c.1580 - c.1632)

"Mathaeus Jacobi Gammal Skepperus", "Matteus Schepper"

Gammal, Matthaeus Jacobi (K 1622), Gammall, Matthias Iacobi, Matts Jakobsson S vanhan perimätiedon (Terserus) mukaan Gammelby (Perniö?), Uusimaa. V Turun kaupungin pormestari, laivuri...

8/4/2008 11/30/2010

Ericus Henrici (K 1636) Erik Henriksson S ilmeisesti Pori noin 1560 (Björneburgensis). Lemun kappalainen ainakin jo 1592, kirkkoherra viimeistään 1615. Allekirjoitti ("Ericus H...

12/26/2008 11/30/2010

Petrus Erici Bröms (1560 - 1632)

"Per Eriksson"

Faderns efterträdare som komminister i Segerstad och Hanebo församlingar 1580 och som kyrkoherde därstädes 1607. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593., Kyrkoherde i S...

6/12/2010 11/29/2010

Andreas Beronis (c.1540 - 1600)

Kyrkoherde i Bergsjö och i Enånger. I en handskrift med korta biografiska notiser över studenter inskrivna vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala anges om honom: ...

5/13/2007 11/29/2010

Hans Larsson MP (c.1570 - c.1609)

"Johannes Laurentii"

Även känd latiniserad som Johannes Laurentii (ej att förväxla med sin samtida namne i Säbrå!). Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 samt Sö...

8/13/2007 11/28/2010

Birgerus Erici (1572 - c.1629)

"Herr Byrill"

Kyrkoherde från 1592 till 1629 i Kalix. ? Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.?

9/11/2010 11/28/2010

Johannes Bartholdi Tuderus (c.1580 - c.1612)

"Hans Bertilsson"

Noteringar: (Somerus Johannes Bartholdi) Kyrkoherde i Somero vid 1500- talets slut Johannes Bartholdi (K noin 1612) Johannes Bartholli, Hans Bertilsson S Somero. V Someron kirkkoherra Bartholdu...

3/14/2008 11/27/2010

Bartholdus Johannis Tuderus (c.1530 - c.1597)

"Bertil Johansson"

Noteringar Kyrkoherde i Somero på 1500-talet (Förde enligt Elgenstierna Stiernekorsvapnet) http:/www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=190 Bartholdus Johannis (K luultavasti...

1/10/2010 11/27/2010

Michael Michaeli (c.1560 - c.1607)

) Suomessa ja Ruotsissa on kolmen viime vuosisadan aikana ollut monta Vallenius nimistä henkeä, mutta he eivät silti laisinkaan ole olleet samaa sukua. Alla esitetystä laa...

4/2/2008 11/27/2010

Carl Ericsson Sursill (c.1534 - c.1618)

"Carl", "Carolus", "Ericsson", "Sursill"

Sursill, Carolus Erici; Karl Eriksson S Uumajan pitäjä, Länsipohja. V ”mahtava talonpoika” Uumajan pitäjän Tegin kylässä Erik �...

3/4/2007 11/27/2010

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FOGELVIKS SLOTT Välkommen till Fogelvik Det vackra såsom beskrivet av Oscar II ”Där låg i gröna sk&...

4/16/2007 11/27/2010

Ärkebiskop Nicolaus Olai Bothniensis (1555 - 1600)

"Nils Olofsson"

Hov- och Fältpredikant. Kontraktsprost i Torstuna. Biskop på Gotland från 1685. Ärkebiskop, teolog. Nicolaus Olai Bothniensis var troligen son till kaplanen Olaus i Pi...

2/19/2008 11/27/2010

Ljungo Thomasson Limingius (c.1550 - 1610)

"Liungo Thomae", "Thomesson", "Tomasson", "Tuomaanpoika", "Limingius", "Limingensis"

Ljungo Tuomaanpoika Limingius. Syntynyt Limingassa. Kuollut syksyllä 1610 Ruotsissa. Rovasti, suomentaja. Ljungo oli Pyhäjoen kirkkoherra 1576-81 ja sitten Saloisten kirkkoherra 1581-92. ...

8/24/2009 11/27/2010

Hans Johan Frese (1553 - 1611)

Johannes (1500-luvun jälkipuoli) Hans, Frisius(?) Mainitaan ("Her Hans Sacellanus Wörensis”) Vöyrin kappalaisena vuoden 1571 hopeaveroluettelossa. Sen mukaan Johanneks...

2/3/2008 11/27/2010

Ericus Petri (1523 - 1606)

Ericus Petri är den latinska formen av Erik Persson. Han upptas som stamfar för adliga ätten Rosenhielm i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, d. 6 ...

2/1/2008 11/27/2010

"Till Främby samt Lilljan i Torsångs sn (Kopparbergs), vilket hemman han 1595 24/1 fick i förläning (1) ; fogde i Borns län 1583-1584 och i V.Silvbergs län 1...

1/23/2007 11/27/2010