Projects » Die Groot Trek / The Great Trek » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Louis Nel, b2c3d4e1 MP (c.1780 - 1853)

Louis Nel was vanaf die area Swartberge wat vandag bekend staan as Prins Albert. Hy en sy gesin het vanaf daar in 1837 by die Groot Trek aangesluit en onder die bevel van Voortrekker leier Piet Uys die...

10/20/2008 4/3/2017

8/31/2011 2/6/2017

Johannes Augustus Breedt B2 MP (c.1767 - 1830)

TWEEDEGESLAG BREED(T)S: PIONIERS, LATER VAN DIE KAAPSE OOSGRENS Jacob en Maria Stamouers) het net drie kinders gehad, naamlik b1 Anna Jacoba Margaretha gedoop 5.2.1764 b2 Johannes Augustus gedoop...

4/17/2009 2/5/2017

Johannes Esaias DAVEL d1 * 1.7.1814 » George 22.7.1814, Voortrekker † oorkant Buffelsrivier, dist. Utrecht 30.6.1863 x 4.10.1834 Christina Wilhelmina VAN IMWEGEN / NIMWEGEN * 2.7.1819 † Kliprivier, Nat...

8/4/2013 2/5/2017

Johannes Christiaan Davel, c2 MP (bef.1782 - d.)

1/31/2013 2/5/2017

Pieter Cronje, b3c8d1 MP (1788 - 1851)

5/7/2009 2/5/2017

Johannes Jurgens (Jurie) Bekker, b4c1d10 MP (bef.1779 - 1840)

"Jurie; JJ Snr"

b4c1d10 - Johannes Jurgen (Jurie) - Page 8 b “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” His DN: KAB MOOC 6/9/52 Ref 571 states his names as Johannes Jurie Agriculturist † aged about...

8/18/2008 2/5/2017

William Colling, b16 MP (1828 - 1900)

Bron/Source Omnibus 8 Distibuted by eGSSA-SA October 2016 page 1306 b17 William (Willem) Colling * 5.11.1828 UH ≈ 2.5.1830 PE † 7.8.1900 "Zuurfontein" Farm Cundy Cleugh, Klip River County Far...

1/23/2012 1/13/2017

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 496 THERON, Hendrik Schalk - b4c7...

11/7/2016 1/6/2017

Zacharia Geertruida van Wyk, b1c5d1e1f7 MP (1801 - 1882)

"b1c5d1e1f7", "Strydom"

6/25/2010 12/7/2016

meer info by (96.5.1) ( TAB O/2553)

3/29/2009 12/7/2016

Susanna Elisabeth van Rooyen MP (c.1788 - d.)

"Wed. Ignatius P van Rooyen"

10/20/2008 12/1/2016

Ignatius Michiel van Rooyen, b8c1d5 MP (c.1787 - d.)

"Ignatius Micael van Rooyen (b9c1d5)"

c1 Cornelis Johannes ≈ 26.3.1758, burger Swellendam x 5.4.1778 Johanna Catharina VAN VUUREN ≈ 25.12.1760 d.v. Lucas van Vuuren en Sara Johanna van Leeuwen d5 Ignatius Michiel ≈ 6.5.1787, burger Uiten...

4/3/2010 12/1/2016

Hester Antoinetta van Rooyen MP (1820 - 1890)

8/3/2010 12/1/2016

Christiaan Stephanus (Lang Krisjan) van Rooyen MP (1817 - 1894)

"Lang Krisjan / Magut"

3/29/2009 12/1/2016

6/14/2009 12/1/2016

3/28/2009 12/1/2016

Boedel/Estate/ MHG 2926

3/28/2009 12/1/2016

1/31/2014 12/1/2016

2/5/2011 12/1/2016

Susanna Maria Marx MP (1805 - 1887)

"Ferreira"

2/5/2011 12/1/2016

Susanna Maria Magdalena van Emmenes MP (bef.1805 - 1852)

"la Grange"

11/25/2007 12/1/2016

2/21/2013 12/1/2016

Boedel / Estate No. KAB MOOC 9/6/5 - 861

7/16/2009 12/1/2016

Johannes Jacobus Strijdom MP (1830 - 1894)

"Jan", "Willem"

9/25/2013 12/1/2016

11/21/2013 12/1/2016

Gerrit van Emmenes, a1,b1,c6(b),d4 MP (1799 - c.1852)

"van Emmenis"

3/29/2009 12/1/2016

Johanna Christina Carolina van der Merwe MP (1825 - 1879)

"Johanna Christina Carolina"

10/9/2010 12/1/2016

Petrus Johannes Visser MP (1821 - d.)

Probably died between about 1862 and 1870.

10/9/2010 12/1/2016

Johannes Bernhardus Wessels b2c2d1e4f1 MP (1796 - 1843)

"Johannes Bernardus"

Uittreksels en verwerkings uit "Die Nageslag van Johannes Wesses" deur SJC en SFG Wessels" Johannes en Elisabeth het omstreeks 1825 - 1830 in die wyk Bo-Boesmansrivier, Somerset, gewoon. Daarna het h...

8/29/2008 8/6/2016

Jan Hendrik Viljoen, d12e6f2 MP (1818 - 1893)

Joined the Great Trek in 1848. Became a member of parliament and a very rich farmer. Each of his fourteen children inherited a farm from him. Source: Viljoen Familieregister vol 2 page 882 by Prof Vi...

1/29/2014 4/21/2016

Johan Isaak Meyer, e4f3 MP (c.1815 - 1851)

Uittreksel uit die Labuschagne stamregister. -Hendrik Adriaan Labuschagne {ab2c4d3e1f1 bl.208, 45} Gebore op 6 Jun 1819 te Kaap, is gedoop op 8 Sep 1819 te Cradock, en oorlede op 25 Nov 1895-26 N...

5/7/2009 4/17/2016

Johannes Herculaas Viljoen, b3c4d10e1f1 MP (1808 - 1870)

"Johannes Hercules"

Bronne : Voortrekkerstamouers, Jan C. Visagie Ligging van die plaas Knelpoort - DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01 REFERENCE V114 PART 1 DESCRIPTION VILJOEN,...

4/29/2013 12/30/2015

Henning Petrus Nicolaas Pretorius, b3c1d5e12 MP (1800 - 1865)

"Piet Pretorius"

Pretorius in Natal deur B. J. LIEBENBERG Bladsy 12 Voortrekker na Natal OKT 1838 met vrou en 6 kinders. Bekend as Piet PRETORIUS. Was vooraanstaande boer wat op plaas Drie Koppen in Pretoriuskl...

1/4/2009 12/8/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

Charl Petrus Roos, a1b10c2d13 MP (c.1807 - 1838)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 426 ROOS, Charl Petrus - b10c2d13...

1/16/2011 12/2/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0

11/3/2015 11/3/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bladsy 354 - 355 PIENAAR, Abel Jacobus - ...

7/25/2011 10/21/2015

Martha Maria Bruwer MP (1805 - 1867)

6/2/2008 10/20/2015

Pres. Kmdt-Gen. Stephanus Schoeman MP (1810 - 1890)

""Stormvogel van den Noorden"

2nd President of the South African Republic In office 6 December 1860 – 17 April 1862 Preceded by Marthinus Wessel Pretorius Succeeded by: Willem Cornelis Janse van Renseburg Personal details Born 14 M...

8/18/2007 10/10/2015

9/26/2015 9/26/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 by Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bl. 583 Willem Jacobus VAN ZYL - b5c2d2e7 (...

1/24/2010 9/26/2015

Jacobus van Zyl, b3c2d11e3 MP (1809 - 1906)

HUSBAND NOTES: Caspar VAN ZYL Chr(1): WIFE NOTES: Susanna Abigael BREITENBACH Chr(1): CHILD NOTES: Jacobus VAN ZYL Birth(2,1): Chr(1): Death(1): Hy sterf op die plaas Melkbosch. General(1,2...

12/9/2009 9/14/2015

Casper Johannes Jacobus Gerhardus van Zyl, b3c2d11e5 MP (1813 - 1883)

"Casper Johannes Jacobus Gerrit", "Caspar Johannes Jacobus Gert"

Death Notice: TAB MHG O/2186 (1883) (Also refer previous image for detail about his name.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

12/9/2009 9/14/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 353 PELZER, Pieter Andries Hendrik - b2c5d3[d4]e4 * 25/12/1813 ≈ Graaff-Reinet 2...

11/6/2008 9/14/2015

Petrus Cornelius Pelser, b2c5d4e3 MP (1811 - 1894)

"Cornelis"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 and 353 PELZER, Petrus Cornelis - b2c5d3e3 (d4) * 26/12/1811 ≈ Graaff-Reinet...

3/29/2009 9/14/2015

Petrus Cornelis Jacobus PELTZER, a1b2c4d1e6 MP (1814 - 1897)

"Petrus Cornelis Jacobus PELSTER", "Petrus Cornelis Jacobus PELSER", "Petrus Cornelus Jacobus PELZER"

Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELSTER, PELSZER, PELTSER, PELTZER en PELZER in Suid-Afrika sedert 1708 deur R. DE V. PIENAAR, Stellenbosch, 2004. bl. 55. Also see William Henry Edw...

1/25/2014 8/14/2015

Izak Andries (Leeuwboud) van Niekerk MP (1811 - 1893)

"Leeuwboud"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, derde druk, 2011 Bladsy 541 VAN NIEKERK, Izak (Isaac) Andries (Izak Leeuboud) - b3c7d4e4 8/12/1811 ≈ ...

10/25/2009 8/14/2015

Abraham Johannes Pelser, a1b2c6d5 MP (1797 - 1845)

"Pelsten", "Abraham Johannis PELTSER", "Abraham Johannes PELZER"

Updated from MyHeritage Family Trees via daughter Martha Maria Steyn (born Pelser) by SmartCopy : Mar 25 2015, 16:10:17 UTC

11/6/2008 8/14/2015

Magdalena Adriana Jacoba Pelster MP (1803 - 1886)

"Beukis", "Pelser / Peltzer"

Carel Johannis PELSTER, a1b2c4d1e1 Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies by doop:- Jacobus SM...

11/7/2008 8/13/2015

Martha Catharina Aletta Beukes, c2d2e5 MP (1807 - 1867)

"Martha Catharina Aletta PELSER (BEUKIS)"

11/7/2008 8/13/2015

Johannes Jacobus PELSER, b2c4d1e4 MP (1806 - 1890)

"Johannes Jacobus PELZER", "Johannes Jacobus PELTZER"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 PELZER, Johannes Jacobus - b2c4d1e4 * 6/12/1806 ≈ Graaff-Reinet 15/2/1807 ...

1/17/2014 8/13/2015

Carel Johannes Pelser, b2c4d1e1 MP (c.1798 - 1866)

"Karel", "Johannis", "Peltzer / Pelser", "Carel Johannes PELZER"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1 Carel Johannis PELSTER Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies by doop...

5/3/2010 8/13/2015

President Johannes Hermanus Grobler, b6c2d6 MP (1795 - 1876)

"J.H. Grobler senior", "Ou Hans Grobler"

Johannes Hermanus Grobler (Hans) (*12.12.1795) (≈14.02.1796 Tulbagh) (†28.05.1876 Rustenburg) He went on the Great Trek with his brother-in-law Voortrekker leader Andries Hendrik Potgieter where togeth...

9/25/2011 6/24/2015

Willem Sterrenberg Pretorius MP (1817 - 1837)

Source: Genealogies of old South African Families & EN SIEN Updated from MyHeritage Family Trees via father Willem Sterrenberg Pretorius by SmartCopy : May 15 2015, 6:46:52 UTC

2/22/2009 5/14/2015

12/14/2011 4/19/2015

Johannes Hercules Viljoen, b3c4d10e6 MP (c.1793 - d.)

"Hercules Johannes"

According to the Viljoen Familieregister p.706 he participated in the Great Trek and he was a survivor of the Battle of Blood River which took place on 16 December 1836. -----------------------------...

4/23/2011 4/1/2015

Johannes Gysbertus Tulbagh 2.4.1786, maak Groot Trek mee † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838, vermoor x Maria Sophia GROBLER 6.3.1785 d.v. Cornelis Grobler en Magdalena Elizabeth Volschenk xx Beaufort-W...

10/28/2009 10/20/2014

Susara Sophia Elisabeth Van Dyk MP (bef.1793 - 1838)

"van Dyk"

3/29/2009 10/20/2014

Was in Transoranje region by 1842 already and later settled in the Rustenburg area. Source: Voortrekkerstamouers by JC Visagie

4/15/2012 8/21/2014

Willem Sternberg Pretorius MP (1802 - 1878)

Participated in the Great Trek. Possibly in October 1838 in the party of A.W.J. Pretorius. They first went to Natal. In 1845 they went to the Orange Free State. Source: Voortrekkerstamouers by JC Vis...

3/17/2007 8/21/2014

Daniel Jacobus Oosthuizen MP (1821 - 1899)

TAB MHG O/16290

1/16/2009 5/4/2014

Kmdt. Koos Grootvoet Potgieter MP (1801 - aft.1849)

"(Voortrekkerleier) Koos Grootvoet (Potgieter: b7c8d6e4/1.7.8.6.4) : Kmdt. by die Slag van Bloedrivier"

b7c8d6e4 Jacobus Christoffel Potgieter ‘Koos Grootvoet’, Kommandant en Voortrekkerleier. Provisionele Veldkornet van die Tarka gebied in die Kaap Kolonie 1831 - 1833 en toe Kommandant. Vanaf sy plaas B...

10/1/2011 4/2/2014

Hans Jurgen Potgieter, b7c8d6e6 MP (1806 - d.)

"(Johan)", "Hans Jurgens Potgieter"

POTGIETER Hans Jurgen b7c8d6e6 *15.1.1806, woonagtig te Tarka, Somerset, was Voortrekkers wat reeds in April 1841 woonagtig was in Natal, onbekend wat hul vertrekdatum was. Bron: Voortrekkerstamouers 1...

6/18/2011 4/2/2014

Diederik Arnoldus Viljoen, b4c2d1e10f2 MP (1813 - 1879)

"Diederick Arnoldus Viljoen"

VILJOEN Diederick Arnoldus *25.9.1813 † "Zorgvliet" dist Fauresmith, OVS 23.9.1879; boer dist Colesberg. Verhuis tussen 1844 en 1847 op die Groot Trek na die Noorde. Boer van "Zorgvliet" dist Fauresmit...

11/25/2008 4/2/2014

Pieter Simon de Villiers MP (c.1876 - 1934)

3/19/2014 3/19/2014

Petrus Johannes Botha, b1c4d9e3 MP (bef.1782 - 1855)

Boedel / Estate No. VAB MHG B13

11/10/2011 2/25/2014

Erasmus Smit, SV/PROG 3 MP (1778 - 1863)

"Sendeling"

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

2/23/2009 12/22/2013

Philip Rudolph Nel, SV1b3c3d1e4f2 MP (bef.1804 - 1883)

Philip Rudolph Nel *29/3/1804 †18/12/1883, was 'n Voortrekkerleier en die 1st Landdros van Pietermaritzburg. Hy het die plase Nelsrus , aan die Mlazi(tans Baynesfield) en Spitskop aan die Mvotirivier i...

12/6/2011 12/22/2013

Andries Petrus de Jager MP (1827 - 1861)

8/21/2013 12/11/2013

Barnabas Gerhard Brecher MP (1851 - 1922)

BRECHER, Barnabas Gerhard, Born 17 January 1851 at Steinkop, Cape Colony, son of the Reverand F. Brecher, Rhenish Society Mission, Steinkop. Educated at the South African College, Cape Town. Went from ...

11/30/2009 12/7/2013

Marthinus Phillippus Cornelis Ferreira, b7c1d8 MP (1811 - 1875)

"Burgermeester/Sy edele die Burgemeester"

Onder die Voortrekkers was daar skynbaar slegs een Ferreira, naamlik Marthinus Stephanus Ferreira (gebore 1810), kleinseun van Ignatius Wilhelm Ferreira (c.1751-c.1781) en vader van die latere generaal...

10/1/2008 12/5/2013

Maria Petronella Petronelia Nel MP (1834 - 1925)

"Uys", "Mieta"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Nel, M P, vrou van W H Uys

3/21/2009 12/4/2013

4/15/2012 11/30/2013

Maria Magdalena Gouws MP (1790 - 1877)

"van den Berg"

Begrawe in die Voortrekkerbegraafplaas te Pietermaritzburg Perseelnommer 3F. Die perseel bevat die grafte van Hendrik van den Berg, Maria Magdalena Gouws en hulle dogter Hyla Magdalena en haar man Will...

3/29/2009 11/30/2013

Christiaan Ernst Fourie MP (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Catharina Hend...

1/5/2013 11/17/2013

Joachim Petrus Prinsloo, b2c6d2e1f1 MP (bef.1812 - 1893)

"b2c6d2e1f1"

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER In hulle familiebybel is sy name aangegee as "Jouhchim Petres Prinsloo.

1/26/2013 11/17/2013

Frederik Daniel Nel MP (1803 - 1877)

"Fredrik Daniel"

Name Frederik Daniel Nel Event Type Probate Event Date 1877 Event Place Heidelberg, Transvaal, South Africa Event Place (Original) Heidelberg Age 75 Birth Year (Estimated) 1802 Bir...

2/2/2013 9/19/2013

c1 Jacobus ≈ Stellenbosch 13.2.1746, burger v. Stellenbosch x c. 1767 Anna Margaretha SMUTS d9 Jacobus Paulus ≈ Stellenbosch 6.4.1788, bekom eiendom in Overbergse wêreld en raak vertroud met Merino w...

1/29/2011 9/11/2013

Cornelis Hendricus Viljoen, b4c2d2e13 MP (bef.1793 - 1878)

"b4c2d2e13", "Cornelis Hendrik", "Cornelis Hermanus", "Hendrik", "Hermanus"

In April 1837 he joined the trek of P.L. Uys in Die Groot Trek. Source: Viljoen Familieregister Vol 3 p.1507

2/2/2013 8/17/2013

Left on Die Groot Trek with his parents in the first half of 1837 in the company of P.L. Uys. Source: Viljoen Familieregister deel 3, p.1508. Sterftekennis 12199 wys hy is oorlede 23 Mei 1908 Lwaga...

8/17/2013 8/17/2013

Death Notice: VAB MHG P56 (1860) Source:

9/23/2010 7/14/2013

Lourens Christiaan x Jacomina de Beer, trek in 1894 van Utrecht, Natal na Melsetter, Rhodesie Herinneringe van Lourens Chriisat n de Klerk. INLEIDING. Lourens Christian de Klerk werd gebore 16 Junie 18...

6/19/2013 6/19/2013

Nota uit Van Vogelvalleij na verre velde deur Dr D de Klerk 2013 - in 1835 moes die gesin terugvlug vanaf die Klein-Visrivier na die Koenap a.g.v. Xhosa aanvalle. Verlaat die Kolonie met die de Beer trek

5/10/2009 6/19/2013

Theunis Christiaan de Klerk was one of the Slagtersnek rebels. He, along with 5 others, was charged with Armed rebellion and High Treason. He was married to Johanna Prinslo. They had 5 daughters and hi...

10/8/2007 6/19/2013

Carolus Johannes Trichardt MP (1811 - 1901)

"Trichard", "Karel TREGARDT"

The Great Trek by Oliver RANSFORD issued 1972 Page 36 It is unfortunate that very few of the Voortrekkers kept journals, but an exception was Louis TREGARDT the leader of the Voorste Mense or the G...

7/2/2008 6/15/2013

Johannes Petrus Strydom, b3c3d6e3 MP (bef.1778 - c.1838)

Participated in Die Groot Trek in the Trichardt trek to Delagoa Bay where he died of fever in 1838. Source: Viljoen Familieregister Deel 3 p.1025 Sien za en

12/14/2011 6/10/2013

Simon Lodewyk Ricker MP (c.1780 - c.1850)

11/6/2008 6/9/2013

President Willem Cornelis Janse van Rensburg MP (1818 - 1865)

"President Willem Cornelis J van Rensburg", "President Van Rensburg"

Willem Cornelis Janse van Rensburg (16 May 1818 – 13 August 1865) was the Second President of the South African Republic, from 1863 to 1864. He was born near the town of Beaufort West, the son of Hen...

5/3/2009 5/1/2013

1/16/2011 4/29/2013

Gerrit Johannes Viljoen, b4c2d2e2f1g7 MP (1829 - 1904)

"Gert"

At the age of eight he left the Cape Colony in the group of Hendrik Potgieter. Went through the whole journey, including Natal. Participated in the Battle of Bloedrivier. Prominent farmer that lost eve...

11/5/2012 4/29/2013

In 1836 he departed in the group of Andries Hendrik Potgieter up to Ohrigstad. Settled in the vicinity of Lydenburg later on. Participated in the Battle of Bloedrivier 16 December 1836. Source: Viljo...

11/5/2012 4/29/2013

He did not go to Angola with the Dorslandtrekkers, but he went about 20 years later via Botswana. During the 1918 Influenza epidemic, he took care of many by providing nursing and spiritual care. He su...

11/5/2012 4/28/2013

Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7 MP (1818 - 1896)

"Wieliam"

Note: the following information is wrongly attributed to Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7. It belongs to another Willem Hendrik, b1c3d6e1f1g5. Information received from Alexander Armenis. Lived distr...

4/6/2010 4/18/2013

Theunis Frederik Jacobus Steyn, b1c3d4e2f7 MP (1808 - 1889)

"Theunis Frederik Jacobus"

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset before he left in the second half of 1837 on the Groot Trek in the party of Lucas Johannes Meyer. They moved from Transoranje region to Ohrigstad (1845)...

4/28/2010 4/18/2013

Lived at Vetrivier, dist Swellendam before he left on the Groot Trek. Although he intended to leave in 1838, he probably left only after June 1840. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Vi...

3/31/2009 4/18/2013

Petrus Jacobus Steyn, b1c3d6e1f1g4 MP (1818 - 1852)

"Pieter Jacobus Steyn"

Lived at Brakrivier, Somerset before he left on the Groot Trek. By May 1838 he was already near the Vaalrivier, probably in the party of A.H. Potgieter. In 1847 the farm Daniëlsdoodsdrift, south of the...

10/10/2011 4/18/2013

Petrus Paulus Steyn the 2nd MP (bef.1792 - d.)

Boer "Kliprivier" distrik Swellendam. Trek c. 1835 na veldkornetskap v. "Boesmansrivier" en "Zwagershoek", distrik Somerset-Oos. Na Junie 1839 vertrek hy in die Groot Trek. In 1846 word die plaas De Go...

12/7/2009 4/18/2013