Projects » Die Groot Trek / The Great Trek » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johannes Bernhardus Wessels b2c2d1e4f1 (1796 - 1843)

"Johannes Bernardus"

Uittreksels en verwerkings uit "Die Nageslag van Johannes Wesses" deur SJC en SFG Wessels" Johannes en Elisabeth het omstreeks 1825 - 1830 in die wyk Bo-Boesmansrivier, Somerset, gewoon. Daarna het h...

8/29/2008 8/6/2016

Johan Isaak Meyer, e4f3 MP (c.1815 - 1851)

Uittreksel uit die Labuschagne stamregister. -Hendrik Adriaan Labuschagne {ab2c4d3e1f1 bl.208, 45} Gebore op 6 Jun 1819 te Kaap, is gedoop op 8 Sep 1819 te Cradock, en oorlede op 25 Nov 1895-26 N...

5/7/2009 4/17/2016

Johannes Herculaas Viljoen, b3c4d10e1f1 MP (1808 - 1870)

"Johannes Hercules"

Bronne : Voortrekkerstamouers, Jan C. Visagie Ligging van die plaas Knelpoort - DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01 REFERENCE V114 PART 1 DESCRIPTION VILJOEN,...

4/29/2013 12/30/2015

Henning Petrus Nicolaas PRETORIUS (1800 - 1865)

"Piet Pretorius"

Pretorius in Natal deur B. J. LIEBENBERG Bladsy 12 Voortrekker na Natal OKT 1838 met vrou en 6 kinders. Bekend as Piet PRETORIUS. Was vooraanstaande boer wat op plaas Drie Koppen in Pretoriuskl...

1/4/2009 12/8/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 426 ROOS, Charl Petrus - b10c2d13...

1/16/2011 12/2/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0

11/3/2015 11/3/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bladsy 354 - 355 PIENAAR, Abel Jacobus - ...

7/25/2011 10/21/2015

6/2/2008 10/20/2015

Pres. Kmdt-Gen. Stephanus Schoeman MP (1810 - 1890)

""Stormvogel van den Noorden"

2nd President of the South African Republic In office 6 December 1860 – 17 April 1862 Preceded by Marthinus Wessel Pretorius Succeeded by: Willem Cornelis Janse van Renseburg Personal details Bo...

8/18/2007 10/10/2015

9/26/2015 9/26/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 by Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bl. 583 Willem Jacobus VAN ZYL - b5c2d2e7 (...

1/24/2010 9/26/2015

Jacobus van Zyl, b3c2d11e3 MP (1809 - 1906)

HUSBAND NOTES: Caspar VAN ZYL Chr(1): WIFE NOTES: Susanna Abigael BREITENBACH Chr(1): CHILD NOTES: Jacobus VAN ZYL Birth(2,1): Chr(1): Death(1): Hy sterf op die plaas Melkbosch. General(1,2...

12/9/2009 9/14/2015

Casper Johannes Jacobus Gerhardus van Zyl, b3c2d11e5 (1813 - 1883)

"Casper Johannes Jacobus Gerrit", "Caspar Johannes Jacobus Gert"

Death Notice: TAB MHG O/2186 (1883) (Also refer previous image for detail about his name.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

12/9/2009 9/14/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 353 PELZER, Pieter Andries Hendrik - b2c5d3[d4]e4 * 25/12/1813 ≈ Graaff-R...

11/6/2008 9/14/2015

Petrus Cornelius Pelser, b2c5d4e3 (1811 - 1894)

"Cornelis"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 and 353 PELZER, Petrus Cornelis - b2c5d3e3 (d4) * 26/12/1811 ≈ Graaff...

3/29/2009 9/14/2015

Petrus Cornelis Jacobus PELTZER, a1b2c4d1e6 (1814 - 1897)

"Petrus Cornelis Jacobus PELSTER", "Petrus Cornelis Jacobus PELSER", "Petrus Cornelus Jacobus PELZER"

Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELSTER, PELSZER, PELTSER, PELTZER en PELZER in Suid-Afrika sedert 1708 deur R. DE V. PIENAAR, Stellenbosch, 2004. bl. 55. Also see William Henry Edw...

1/25/2014 8/14/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, derde druk, 2011 Bladsy 541 VAN NIEKERK, Izak (Isaac) Andries (Izak Leeuboud) - b3c7d4e4 8/12/1811 &#...

10/25/2009 8/14/2015

Abraham Johannes Pelser, a1b2c6d5 MP (1797 - 1845)

"Pelsten", "Abraham Johannis PELTSER", "Abraham Johannes PELZER"

Updated from MyHeritage Family Trees via daughter Martha Maria Steyn (born Pelser) by SmartCopy : Mar 25 2015, 16:10:17 UTC

11/6/2008 8/14/2015

Magdalena Adriana Pelster (1803 - 1886)

"Beukis", "Pelser / Peltzer"

Carel Johannis PELSTER, a1b2c4d1e1 Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies by doop:- Jac...

11/7/2008 8/13/2015

Martha Catharina Aletta Beukes, c2d2e5 (1807 - 1867)

"Martha Catharina Aletta PELSER (BEUKIS)"

11/7/2008 8/13/2015

Johannes Jacobus PELSER, b2c4d1e4 (1806 - 1890)

"Johannes Jacobus PELZER", "Johannes Jacobus PELTZER"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 PELZER, Johannes Jacobus - b2c4d1e4 * 6/12/1806 ≈ Graaff-Reinet 15/2/...

1/17/2014 8/13/2015

Carel Johannes Pelster, b2c4d1e1 (c.1798 - 1866)

"Karel", "Johannis", "Peltzer / Pelser", "Carel Johannes PELZER"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1 Carel Johannis PELSTER Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies ...

5/3/2010 8/13/2015

Johannes Hermanus Grobler, b6c2d6 (1795 - 1876)

"Hans Grobler"

Johannes Hermanus Grobler (Hans) (*12.12.1795) (≈14.02.1796 Tulbagh) (†28.05.1876 Rustenburg) He went on the Great Trek with his brother-in-law Voortrekker leader Andries Hendrik Potgiete...

9/25/2011 6/24/2015

Source: Genealogies of old South African Families & EN SIEN Updated from MyHeritage Family Trees via father Willem Sterrenberg Pretorius by SmartCopy : May 15 2015, 6:46:52 UTC

2/22/2009 5/14/2015

12/14/2011 4/19/2015

Johannes Hercules Viljoen, c4d10e6 (c.1793 - d.)

"Hercules Johannes"

According to the Viljoen Familieregister p.706 he participated in the Great Trek and he was a survivor of the Battle of Blood River which took place on 16 December 1836. -----------------------------...

4/23/2011 4/1/2015

Johannes Gysbertus Tulbagh 2.4.1786, maak Groot Trek mee † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838, vermoor x Maria Sophia GROBLER 6.3.1785 d.v. Cornelis Grobler en Magdalena Elizabeth Volschenk xx Bea...

10/28/2009 10/20/2014

Susara Sophia Elisabeth van dyk (1793 - 1838)

"van Dyk"

3/29/2009 10/20/2014

Was in Transoranje region by 1842 already and later settled in the Rustenburg area. Source: Voortrekkerstamouers by JC Visagie

4/15/2012 8/21/2014

Participated in the Great Trek. Possibly in October 1838 in the party of A.W.J. Pretorius. They first went to Natal. In 1845 they went to the Orange Free State. Source: Voortrekkerstamouers by JC Vis...

3/17/2007 8/21/2014

TAB MHG O/16290

1/16/2009 5/4/2014

Kmdt. Koos Grootvoet Potgieter (1801 - c.1849)

"(Voortrekkerleier) Koos Grootvoet (Potgieter: b7c8d6e4/1.7.8.6.4) : Kmdt. by die Slag van Bloedrivier"

(Potgieter: b7c8d6e4/1.7.8.6.4) : Potgieter, Jacobus Christoffel (Koos Grootvoet) - b7c8d6e4 = 22.3.1801, Veldkornet van die wyk Tarka in die Kaapkolonie ca. 1831-1834, Voortrekkerleier en Voortrekkerk...

10/1/2011 4/2/2014

Hans Jurgen Potgieter, b7c8d6e6 (1806 - d.)

"(Johan)", "Hans Jurgens Potgieter"

POTGIETER Hans Jurgen b7c8d6e6 *15.1.1806, woonagtig te Tarka, Somerset, was Voortrekkers wat reeds in April 1841 woonagtig was in Natal, onbekend wat hul vertrekdatum was. Bron: Voortrekkerstamouers 1...

6/18/2011 4/2/2014

Diederik Arnoldus Viljoen, b4c2d1e10f2 (1813 - 1879)

"Diederick Arnoldus Viljoen"

VILJOEN Diederick Arnoldus *25.9.1813 † "Zorgvliet" dist Fauresmith, OVS 23.9.1879; boer dist Colesberg. Verhuis tussen 1844 en 1847 op die Groot Trek na die Noorde. Boer van "Zorgvliet" dist Fa...

11/25/2008 4/2/2014

Pieter Simon de Villiers (c.1876 - 1934)

3/19/2014 3/19/2014

Boedel / Estate No. VAB MHG B13

11/10/2011 2/25/2014

Erasmus Smit, SV/PROG 3 (1778 - 1863)

"Sendeling"

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

2/23/2009 12/22/2013

Philip Rudolph Nel (1804 - 1883)

Philip Rudolph Nel *29/3/1804 †18/12/1883, was 'n Voortrekkerleier en die 1st Landdros van Pietermaritzburg. Hy het die plase Nelsrus , aan die Mlazi(tans Baynesfield) en Spitskop aan die Mvotir...

12/22/2013 12/22/2013

Andries Petrus de Jager (1827 - 1861)

8/21/2013 12/11/2013

Barnabas Gerhard Brecher (1851 - 1922)

BRECHER, Barnabas Gerhard, Born 17 January 1851 at Steinkop, Cape Colony, son of the Reverand F. Brecher, Rhenish Society Mission, Steinkop. Educated at the South African College, Cape Town. Went from ...

11/30/2009 12/7/2013

Marthinus Phillippus Cornelis Ferreira, b7c1d8 (1811 - 1875)

"Burgermeester/Sy edele die Burgemeester"

Onder die Voortrekkers was daar skynbaar slegs een Ferreira, naamlik Marthinus Stephanus Ferreira (gebore 1810), kleinseun van Ignatius Wilhelm Ferreira (c.1751-c.1781) en vader van die latere generaal...

10/1/2008 12/5/2013

Maria Petronella Petronelia Nel (1834 - 1925)

"Uys"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Nel, M P, vrou van W H Uys

3/21/2009 12/4/2013

4/15/2012 11/30/2013

Maria Magdalena Gouws (1790 - 1877)

"van den Berg"

Begrawe in die Voortrekkerbegraafplaas te Pietermaritzburg Perseelnommer 3F. Die perseel bevat die grafte van Hendrik van den Berg, Maria Magdalena Gouws en hulle dogter Hyla Magdalena en haar man Will...

3/29/2009 11/30/2013

Christiaan Ernst Fourie (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Cathari...

1/5/2013 11/17/2013

Joachim Petrus Prinsloo, b2c6d2e1f1 MP (c.1812 - 1893)

"b2c6d2e1f1"

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER In hulle familiebybel is sy name aangegee as "Jouhchim Petres Prinsloo.

1/26/2013 11/17/2013

Frederik Daniel Nel (1803 - d.)

"Fredrik Daniel"

2/2/2013 9/19/2013

c1 Jacobus ≈ Stellenbosch 13.2.1746, burger v. Stellenbosch x c. 1767 Anna Margaretha SMUTS d9 Jacobus Paulus ≈ Stellenbosch 6.4.1788, bekom eiendom in Overbergse wêreld en raak ...

1/29/2011 9/11/2013

Cornelis Hendricus Viljoen, b4c2d2e13 (1793 - 1878)

"b4c2d2e13", "Cornelis Hendrik", "Cornelis Hermanus", "Hendrik", "Hermanus"

In April 1837 he joined the trek of P.L. Uys in Die Groot Trek. Source: Viljoen Familieregister Vol 3 p.1507

2/2/2013 8/17/2013

Left on Die Groot Trek with his parents in the first half of 1837 in the company of P.L. Uys. Source: Viljoen Familieregister deel 3, p.1508.

8/17/2013 8/17/2013

Death Notice: VAB MHG P56 (1860) Source:

9/23/2010 7/14/2013

Lourens Christiaan x Jacomina de Beer, trek in 1894 van Utrecht, Natal na Melsetter, Rhodesie Herinneringe van Lourens Chriisat n de Klerk. INLEIDING. Lourens Christian de Klerk werd gebore 16 Junie 18...

6/19/2013 6/19/2013

Nota uit Van Vogelvalleij na verre velde deur Dr D de Klerk 2013 - in 1835 moes die gesin terugvlug vanaf die Klein-Visrivier na die Koenap a.g.v. Xhosa aanvalle. Verlaat die Kolonie met die de Beer trek

5/10/2009 6/19/2013

Theunis Christiaan de Klerk was one of the Slagtersnek rebels. He, along with 5 others, was charged with Armed rebellion and High Treason. He was married to Johanna Prinslo. They had 5 daughters and hi...

10/8/2007 6/19/2013

Carolus Johannes Trichardt (1811 - 1901)

"Trichard", "Karel TREGARDT"

The Great Trek by Oliver RANSFORD issued 1972 Page 36 It is unfortunate that very few of the Voortrekkers kept journals, but an exception was Louis TREGARDT the leader of the Voorste Mense or the G...

7/2/2008 6/15/2013

Participated in Die Groot Trek in the Trichardt trek to Delagoa Bay where he died of fever in 1838. Source: Viljoen Familieregister Deel 3 p.1025 Sien za en

12/14/2011 6/10/2013

Simon Lodewyk Ricker (c.1780 - c.1850)

11/6/2008 6/9/2013

President Willem Cornelis Janse van Rensburg MP (1818 - 1865)

"President Willem Cornelis J van Rensburg", "President Van Rensburg"

Willem Cornelis Janse van Rensburg (16 May 1818 – 13 August 1865) was the Second President of the South African Republic, from 1863 to 1864. He was born near the town of Beaufort West, the son...

5/3/2009 5/1/2013

1/16/2011 4/29/2013

At the age of eight he left the Cape Colony in the group of Hendrik Potgieter. Went through the whole journey, including Natal. Participated in the Battle of Bloedrivier. Prominent farmer that lost eve...

11/5/2012 4/29/2013

In 1836 he departed in the group of Andries Hendrik Potgieter up to Ohrigstad. Settled in the vicinity of Lydenburg later on. Participated in the Battle of Bloedrivier 16 December 1836. Source: Viljo...

11/5/2012 4/29/2013

He did not go to Angola with the Dorslandtrekkers, but he went about 20 years later via Botswana. During the 1918 Influenza epidemic, he took care of many by providing nursing and spiritual care. He su...

11/5/2012 4/28/2013

Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7 (1818 - 1896)

"Wieliam"

Note: the following information is wrongly attributed to Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7. It belongs to another Willem Hendrik, b1c3d6e1f1g5. Information received from Alexander Armenis. Lived distr...

4/6/2010 4/18/2013

Theunis Frederik Jacobus Steyn, b1c3d4e2f7 MP (1808 - 1889)

"Theunis Frederik Jacobus"

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset before he left in the second half of 1837 on the Groot Trek in the party of Lucas Johannes Meyer. They moved from Transoranje region to Ohrigstad (1845)...

4/28/2010 4/18/2013

Lived at Vetrivier, dist Swellendam before he left on the Groot Trek. Although he intended to leave in 1838, he probably left only after June 1840. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Vi...

3/31/2009 4/18/2013

Petrus (Pieter) Jacobus Steyn, b1c3d6e1f1g4 (1818 - 1852)

"Pieter Jacobus"

Lived at Brakrivier, Somerset before he left on the Groot Trek. By May 1838 he was already near the Vaalrivier, probably in the party of A.H. Potgieter. In 1847 the farm Daniëlsdoodsdrift, south...

10/10/2011 4/18/2013

Boer "Kliprivier" distrik Swellendam. Trek c. 1835 na veldkornetskap v. "Boesmansrivier" en "Zwagershoek", distrik Somerset-Oos. Na Junie 1839 vertrek hy in die Groot Trek. In 1846 word die plaas De Go...

12/7/2009 4/18/2013

Petrus Hermanus Steyn, b1c8d2e6 (c.1800 - 1896)

"Pieter"

"Voortrekker Stamouers" - Jan C. Visagie: STEYN, PETRUS HERMANUS: Gedoop te Graaff-Reinet 17/8/1800 Oorlede te Potchefstroom op 9/2/1896. Trou te Graaff-Reinet met Jacoba Elizabeth de Beer. WOONPLEK: D...

12/24/2008 4/18/2013

Petrus Daniel Gerhardus Steyn, b1c3d4e2f2g3 (1821 - 1876)

"Pieter Daniël Gerhardus"

Lived at Baviaansrivier, Somerset before he moved north in the Groot Trek. He was in Transoranje region already before 1840. The farm Strydfontein at the Vetrivier was registered to his name in 1840. T...

4/28/2010 4/18/2013

Lived at Brakrivier, Somerset before he left on the Groot Trek in January 1836 in the party of A.H. Potgieter. In October 1837 they were already in the vicinity of the Vaalrivier. They settled in the W...

6/9/2008 4/18/2013

Lived in the Beaufort district before he left on the Groot Trek in July 1837 in the party of Jacob de Klerk, his future father-in-law. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie publish...

5/10/2009 4/18/2013

Lived in the Swellendam district before they left on the Groot Trek. Their children were baptized in Winburg (1845) and Pietermaritzburg (1846). Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visag...

2/16/2010 4/18/2013

Marthinus Steyn, b1c8d13e4 (c.1806 - 1864)

Lived first in Swellendam district and then in the Colesberg district (1837) before they moved with the Groot Trek. In 1843 they were in Pietermaritzburg and in 1845 in the vicinity of Winburg. Sourc...

3/29/2009 4/18/2013

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset before he left for the Groot Trek, probably in the party of Lucas Johannes Meyer in the second half of 1837. The farms De Middelspruit (at Vaalrivier) a...

1/15/2010 4/18/2013

Louis Johannes Steyn, b1c3d6e1f1g2 (1810 - 1892)

"Lowies Johannes"

They lived in the Colesberg district before they left in January 1836 in the party of A.H. Potgieter in the Groot Trek. Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie published 2011, page 473

12/22/2009 4/18/2013

Lived near Albany before he moved with the Groot Trek, probably in 1838. In 1845 the farm Rietfontein near Ohrigstad was allocated to him. He is possibly LHP Steyn who was appointed as veldkornet in Oh...

4/28/2010 4/18/2013

Neem deel aan die Groot Trek met sy vrou, Hester Elizabeth Loretta de Lange. Was in Mei 1844 in die Transoranje. Die plaas Breedspruit aan die Makwassiesberg is in 1847 vir hom aangeteken. Sien p475 "V...

12/28/2008 4/18/2013

Johannes Jurgen Steyn, b1c3d4e2f2g5 (1825 - d.)

"Johannes Jurgen STEYN b1c3d4e2f2g5"

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset West before he moved with his father, Lucas Cornelis in the Groot Trek. Probably in the party of Lucas Johannes Meyer. Two farms were allocated to him i...

4/28/2010 4/18/2013

Lived at Kliprivier near Swellendam and then near Somerset West before he moved with the Groot Trek together with his parents. It seems he later lived near Ohrigstad before he settled near Kroonstad. ...

12/7/2009 4/18/2013

Johannes Gerhardus Steyn, b1c3d4e2f3g3 (1822 - 1897)

"Steijn", "Styn"

Probably lived district Somerset West, where his brothers also lived. Probably moved with his brothers in the party of Lucas Johannes Meyer. In 1840 the farm Doornfontein at the Vaalrivier was allocate...

1/26/2011 4/18/2013

JC Steyn het vanaf Swellendam na die noorde getrek ongeveer 1837. Hy was een van die pioniers in Natal en het aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem (F.A.F. Wichmann "'n Merkwaardige Voortrekker", die...

1/1/2010 4/18/2013

Lived in the Somerset district before he moved with his father in the Groot Trek. They first moved to Natal, possibly in the party of Lucas Johannes Meyer that departed about October 1837. En route he ...

4/28/2010 4/18/2013

Lived in the Beaufort West district before he moved with the Groot Trek. By 1840 he was already in the Transoranje region. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; pag...

4/2/2010 4/18/2013

Lived in the Swellendam / George areas before he moved with the Groot Trek. Was in Potchefstroom by 1845. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; page 473

12/28/2008 4/18/2013

Lived dist Beaufort West and George before he moved with the Groot Trek. The farm Breedspruit to the north of the Vaalrivier was registered to his name on 5 April 1847. Married only once, to AL de Be...

12/25/2008 4/18/2013

Hermanus Theodorus Steyn, b1c3d11e5f3 (1813 - 1896)

"Steijn"

Lived in dist Swellendam before he moved with the Groot Trek. By April 1839 he was already in Natal. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; page 472.

1/2/2010 4/18/2013

Participated in the Groot Trek. Based dist Colesberg. By the end of the 1840's he had moved to the vicinity of the Vaalrivier. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011;...

11/16/2009 4/18/2013

Casper Jan Hendrik Kruger, b7, c2, d4 E3 (1801 - 1851)

"Vader van president Paul KRUGER"

First Name Casper Jan Hendrik Last Name Kruger Gender Male Birth Date 10 May 1801 Birth Location Graaff-Reinet, Cape of Good Hope, South Africa Baptism 10 November 1801 First marriage: Crad...

1/24/2012 4/18/2013

Hermanus Jacobus Steyn, b1c8d3e5 (1794 - d.)

"Hermanis"

He lived at Vetrivier, dist Swellendam. He intended to depart on the Groot Trek in May 1838. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie published 2011; page 472 "STEYN, HERMANUS JACOBU...

3/31/2009 4/17/2013

Lived at Agter-Sneeuberg, Somerset. Departed on Groot Trek in January 1836 in the A.H. Potgieter group. It seems he participated in the clashes at Vegkop and Bloedrivier. His wife was a sister of Pres....

12/22/2009 4/17/2013

Hermanus Steyn, b1c3d6e1f1 MP (c.1789 - 1835)

"Hermanus Gerbrand"

Lived at Brakrivier, Somerset. Left on the Great Trek about January 1836 in the A.H. Potgieter group. Was near the Vaalrivier by October 1837. Might be associated with the farm Vangfontein adjacent to ...

12/21/2009 4/17/2013

Hans Jurgen Steyn, b1c3d4e2f3 MP (c.1795 - 1862)

"Hans", "Jurgen", "Steijn", "Styn"

Lived at Baviaansrivier, dist Somerset. Probably in the trek of P.A. Opperman that left at the end of 1837. Associated with the farms Doornspruit at the Kroonspruit, Rietfontein at the Vaalrivier and K...

4/28/2010 4/17/2013

Lived district Beaufort West. Date of departure on the Groot Trek uncertain. He is the probable owner of the farm Steelpoortrivier, dist Ohrigstad. His brother DPJ Steyn also participated in the Groot ...

2/21/2010 4/17/2013

Douw Petrus Jacobus Steyn, b1c3d4e11 (c.1797 - 1877)

"Steijn"

Lived in the Beaufort West district. Arrived in Transoranje by the end of 1839. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie, published 2011 "STEYN, DOUW PETRUS JACOBUS alb2cld4ell=29/1...

2/15/2010 4/17/2013

Douw Gerbrand Steyn, b1c8d3e4f4 (1817 - 1893)

"Douw Gerbrand STEYN b1c8d3e4f4"

Lived at Vetrivier, dist Swellendam. Departure Groot Trek after June 1840. Family trek. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie, published 2011

5/30/2010 4/17/2013

Daniel Jacobus Robberts, b1c7d4 (1776 - d.)

"b1c7d4"

Daniel Jacobus ROBBERTSE Graaf-Reinet 21.02.1776 ┼, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x22.1.1797 Anna Elizabeth de Beer *01.09.1776┼ (dv. Zachar...

1/4/2010 4/3/2013

Seems to have arrived at the Vaalrivier by October 1838. A farm at the Kroonspruit was allocated to him in October 1838. Probably part of a family trek party. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 b...

2/16/2010 3/13/2013