Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Johan Henriksson (deceased)
  Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Korppoo, jakso 84, sivu 84: Innamo (Storgård) & Innamo (Gaudis); Kansallisarkisto: / Viitattu 5.9.2023
 • Margareta Clemetsdotter (b. - c.1650)
  Möjligen dotter till Clemet Fransson eller alternativt är herr Henrik möjligen son till Matts Fransson. Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Korppoo, jakso 109, sivu 109: Innamoo; Kansallisarkis...
 • Henrik Mattsson (b. - c.1636)
  Henrik Mattsson. Innamo. Möjligen son till Matts Fransson eller frun Margareta dotter till Clemet Fransson. Nämns som gift 1604. Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Korppoo, jakso 86, sivu 86: ...
 • Clemet Thomasson (deceased)
  Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Korppoo, jakso 109, sivu 109: Innamo; Kansallisarkisto: / Viitattu 5.9.2023
 • Karl Eriksson (aft.1684 - 1779)
  Karl Eriksson. Brofogde på Innamo och senare Brännskär. Nagu församlings arkiv - Rippikirjat 1754-1759, jakso 155, sivu 149: Bränskiär; Kansallisarkisto: / Viitattu 6.9.2023 Nagu församlings arkiv - ...

Detta är en grupp gjord för att klargöra, samla och finslipa historien om Naguön Innamo (Även känt som Immå, Innimo) och de familjer som har bott på ön.

Detta är en grupp gjord för att klargöra och finslipa historien om Naguön Innamo (Även känt som Immo, Innimmo, Innama, Innamöö) och de familjer som har bott på ön. Namnet Innamo är Lappskt och betyder "huvudön" Namnet i sig kan ha blivit givet till ön eftersom båtstrafik ofta passerade ön på väg till Åbo och andra städer.

Innamo var belägen längs en upptagen vattenväg på den tiden, och byn besöktes av kronfolket, postbärare och andra resenärer. Fartygen matades troligen hit och öarna arrangerade en tur för dem i nöd. Öns tjänster inkluderade förmodligen även konstruktion av segelfartyg för Högklassade Borgare från Åbo.

Enligt texter från 1500 talet sägs Innamo ha grundlagts av Hanseatiska Goter från Visby, Gotland. Den äldsta gården byggdes någon gång under samma tidspunkt och heter "Gaudis" eller "Gauds Gård" Denna gård finns änn i dag. Den andra gård som ägdes av Hans Thomasson och hans ättlingar upp till 1690 hette Innamo Storgård.
De nyare gårdarna heter / hette Mars eller Mellangård / Norrgård / Södergård / Nystuga / Nystuga eller Nystu Övergård / och Nystuga eller Nystu Nedergård /.

Någon gång under tidiga 1500 talet delades Innamoön up i två delar mellan Frans Clemetsson (Sannolikt Grabbe) och Hans Thomasson (Möjligen Esping eller Clade) Frans Clemetsson fick två söner som fick ärva Gaudis. Den första, Clemet som sedan gav gården till sin bror Jöns som fick en dotter vid namn Margareta. (Hon nämndes ibland som grabbe) Hon gifte sig med Henrik Mattsson, en kunglig styrman och senare länsman.

Innamo hörde förrut till Korpo under ca 200 år från 1500 talet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaudis Gård

"Grundat Ca 1300 - 1500"

Familjer på Gaudis Gård:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Innamo Storgård"

"Grundad Ca 1520"

Familjer på Innamo Storgård:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars eller Mellangård"

"Grundad Ca ????"

Familjer på Mars & Mellangård:

------------------------------------------------------------------------------------

Norrgård"

"Grundad Ca ????"

Familjer på Norrgård:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södergård"

"Grundad Ca ????"

Familjer på Södergård:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nystuga, Nystu (Eft. Ca 1800 uppdelat som Övergård och Nedergård)"

"Grundad Ca ????"

Familjer på Nystuga:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nystuga eller Nystu Nedergård"

"Grundad Ca 1800 efter en uppdelning av Nystuga"

Familjer på Nystuga Nedergård:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nystuga eller Nystu Övergård"

"Grundad Ca 1800 efter en uppdelning av Nystuga"

Familjer på Nystuga Övergård:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaudis Sandlax'"

"Grundad Ca 1850"

Familjer på Gaudis Sandlax:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historiska Personer: