Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Henrich Petersen Fasmer (1715 - 1781)
  Usikker om det var han som fikk borgerskapet i Bergen, men han passer med navn og alder. Fasmer, Henrich Petersen. Inkvisisjons- og patruljebetjent i Bergen 29. mars 1768, ekstrabetjent sammesteds 17...
 • Danchert Petersen Fasmer (1700 - 1777)
  Dåp: Far Pitter Hendrichsøn, Mallene Lispet ValentinBerinsdtr. Faddere: Anders Jacobsen, Jan Hindrichsøn, Hindrich Hansen Veilant, Anna Danchersdat, Maren Hindrichsdat. Borgermes...
 • Johan Fasmer (deceased)
 • Margrethe Petersdatter Fasmer (1708 - 1756)
  Dåp10.4.1708 i Nykirken : Faddere: Dirich Smit, Hans Hansen Weilant , Anna Gyttri, Lyderica Lydersdat, Malena Margreta Mechelin. Gift 22.1.1737 i Nykirken.
 • Peter Petersen Fasmer (1702 - 1753)
  Dåp 3.9.1702 i Nykirken. Dåp: Faddere: David Christi, Danchert Volertsøn, Christian Hillemand, Lydrichie Lydersdatter, Dirckie Hansdatter Weinvig. Vielse: "Ungk. kiøbmand"...

Dette er ett prosjekt for å samle alle profiler tilknyttet Fasmer Familien. Samt å samle mest mulig informasjon om de forskjellige profilene, men også for å finne ut mest mulig om hvor familien kom fra og forfedrene.