Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Flemish Lordships - Vlaamse Heerlijkheden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Onder dit project wordt getracht om op een coherente manier de heerlijkheden in Vlaanderen (in de ruimste zin van de regio) in kaart te brengen. De bedoeling is om per heerlijkheid de juiste sequentie van de titeldragers vast te leggen. We voegen dan ook op elk 'Vlaamse Heerlijkheid' project de Geni profielen toe - en meteen helpt dat ook om de titeldragers die niét op Geni zitten bij te zoeken. Op den duur moet een totaalbeeld van alle Vlaamse heerlijkheden ertoe bijdragen de kwaliteit van de Geni te verbeteren. Dit is dus een referentiepunt waaraan de genealogische juistheid van Geni moet getoetst worden.

This project aims to chart, in a coherent manner, all the Lordships in Flanders (in the broadest sense of this geography). For each Lordship, we must establish the right sequence of the title-bearers. Thus, we will also add all the Geni profiles that are relevant to a Lordship - and we search for title-bearers that are not yet identified on Geni. Over time, this should generate a 'complete picture' of all the Flemish Lordships and become a reference point for evaluating the correctness of genealogy on Geni (and improving it!)

.

Onderaan deze pagina, een overzicht van alle heerlijkheden waarvoor reeds een project bestaat.

At the bottom of this page, a list of all the Flemish Lordships currently covered.

.

How to collaborate / Hoe samenwerken

U kunt op elk moment een nieuw project aanmaken voor een Vlaamse heerlijkheid. Zoek eerst tussen alle bestaande projecten op Geni of de betrokken heerlijkheid er als is. In de project-zoekmachine, tik gewoon 'Flemish Lordships' in, en dan ziet u snel een overzicht. Indien uw keuze er nog niet is, maak dan een nieuw project aan - graag in het volgende stramien: 'Flemish Lordships : Heerlijkheid van xxx'. Hanteer meteen ook de structuur zoals ze hieronder bondig weergegeven is. Op die manier verzekeren we de coherentie.

You can start a new project anytime around a Flemish Lordship that is not covered on Geni. First have a look and see if yours isn't there, yet. In the project search engine, just type 'Flemish Lordships', and this will generate an easy overview. If your choice isn't there, then go ahead and create your new project. Please use this naming convention: 'Flemish Lordships : Heerlijkheid van xxx'. You can also use the project structure shown below. By doing so, we seek to achieve as much consistency as possible for these projects.

.

Hertogdom (Duchy) :

(naam van het hertogdom / name of duchy)

Kwartier (Quarter) :

(naam van het kwartier - indien van toepassing / name of quarter - if applicable)

Gouw/Graafschap (Pagus/County) :

(naam van het graafschap / name of county)

Heerlijkheid (Lordship) :

(name of Lordship)

(Andere Heerlijkheden in het graafschap (other Lordships in the duchy) : xxx)

.

Geografisch (Geography)

xxx

EN: xxx

.

Geschiedenis (History)

xxx

EN: xxx

.

Heren van (naam van de heerlijkheid) (Lords of (name of the Lordship))

  • xxx
  • xxx

.

Flemish Lordships / Vlaamse Heerlijkheden