Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorie fra Gjessøya, Rødøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Olai Larsen (1813 - 1868)
  Ole ble konfirmert 10.07.1831 med karakterene Kundspab God. Læsning Taalelig. Døde: 1868.36 10.12.1868 gaardbr og fisker? Ole Larsen Gjæsøen 55 Reiste udfor landt paa en færring...
 • Lars Larsen, Gjesø (1764 - 1839)
 • Charles Johan Johannessen (1913 - 1988)
  1914.19G 21.09.1913 23.08.1914 Charles Johan E fisker Konrad Johannesen Gjesøy 1878 hust Gina Hansen 1876 Konfirmert 30.06.1929 med karakteren: Antagelig+
 • Arthur Marcelius Andreas Høyer Fallmyr (1897 - 1960)
  www.lineset.net 1897.35G 12.07.1897 29.08.1897 Arthur Marcelius Andreas Høyer E gaardbr Kristofer Gabrielsen Gjesøy 1861 Fredrikka Andrea Marie Anker Fredriksen 1871 ...
 • Anne Maria Andersdatter (1828 - d.)
  Dåp 1828 : [ ] 1828.6P 24.07.1828 10.08.1828 Anne Marie E Anders Persen Myken kone Ingeborg Marie Andreasdatter

Gjessøy er en øy i Rødøy kommune.

Gårdsnummer 72

Bnr. 1 Gjessøy – kalt ”Gården”

Rundt 1810 overtok Niels Gabrielsen fra Konsvik i Lurøy. Nils hadde adresse på Gjessøya alt i 1809. Gift med Maren Olsdatter, Oldervik [Maren Olsdatter]. Niels døde 12.08.1855, 89 år gammel. 2 barn. Sønnen Gabriel Nielsen 1815 - 1876 overtok etter faren. Gabriel er nevnt som bruket i 1838. Gift med Pedrikke Pedersdatter fra Håkarengen. Gabriel var første selveier på bnr 1. Skjøte til ham tinglyst 3.6.1856, kjøpesum 150 spd. 2 barn.

2.10.1882 ble det tinglyst kjøpekontrakt fra Gabriels enke, Pedrikke Pedersdatter, til Fredrik Sivertsen for kr 1400. Skjøtet ble imidlertid ikke tinglyst før 19.9.1894. Fredrik født 1844 død 1894. Gift med Anne Marie Andersdatter født på Myken 1828. 4 barn, hvorav 2 vokste opp. I 1895 solgte Anne Marie til svigersønnen Kristoffer Gabrielsen Fallmyr født i Stadsbygd i 1861. Kjøpesummen var kr 700. Gift med Fredrikke Fredriksdatter, datter av forrige bruker. Fredrikke var født på Myken i 1871. 9 barn. Neste bruker var sønnen Arthur Fallmyr 1897-1960. Arthur solgte til Charles Johannesen fra bnr 7 født 1913. Gift med Gudrun Fallmyr fra Grindvær født 1923. Gudrun var brordatter av forrige eier.

Eier av bnr 1 i dag er Gudrun og Charles’ sønnesønn, Geir Johannessen.

Bnr 2 Gjessøy

Ca 1808 flyttet Lars Larsen til bnr 2. Lars var født på Engøya i 1764 og døde i 1839. Gift med Kierstina Joensdatter som døde i 1862 82 år gammel. 6 barn. Neste bruker var sønnen Ole Larsen 1813-1868. Ole var gift med Johanna Zakariasdater fra Telnes 1819-1883. Ole var første selveier på bnr 2, skjøte tinglyst 24.05.1851 for 80 spd. Ole og Johannas eneste sønn, Sakarias Olsen s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/47/92/f5/9a/5344483d21ce5f7b/sakarias_original.jpgZakarias Lindor Olsen1851-1924 overtok etter foreldrene. Skjøte til Sakarias fra mora var tinglyst 2.7.1877. Sakarias var gift 2 ganger, først med Anne Amundsdatter fra Sel ca 1850-1882 og andre gang med Antonia Larsen født på Dørvær i 1862 død 1942. Antonia var enke og hadde ei datter før hun ble gift med Sakarias, Sakarias og Anne hadde 2 barn - hvorav 1 voks opp. Sakarias og Antonia hadde 6 felles barn.

30.1.1926 ble det tinglyst skjøte fra skifteforvalteren i Sakarias Olsens bo til den eneste sønnen som voks opp, Frithjof Olsen 1900 – 1986. Kj.øpesummen var 1500 kroner + kår til Antonia. Gift med Ester Fallmyr fra bnr 1 - 1907-1987. 3 barn. I tillegg flyttet Annes foreldre og 2 av hennes brødre fra Sel til Gjessøya rundt 1880. De bodde på bnr 2. Annes foreldre het Amund Amundsen og Ragnhild Hansdatter. Bnr 2 eies i dag av Tor og Evelyn Fredriksen og Steinar Lindberg.

Bnr 3 Prestvikvolden

Da Pedrikke Pedersdatter i 1882 solgte bnr 1 til Fredrik Sivertsen, holdt hun av et stykke til sønnen Nils Gabrielsen 1856-1918. Skjøtet tinglyst 19.9.1894. Nils var gift med Augusta Thomasdatter fra Myken 1859-1889. Augusta var enke og hadde 1 sønn fra første ekteskap. Sammen hadde Nils og Augusta 4 barn hvorav 3 vokste opp. Etter Nils overtok svigersønnen Kornelius Benjaminsen fra Træna 1878-1970. Skjøtet var tinglyst i 1911. Kjøpesummen var kr 800 + kår hvor et av vilkårene var ”fri og kjærlig pleie i sygdom og alderdoms Dage”. Gift med Albertine Nilsdatter, datter av forrige bruker, 1882-1966. 10 barn. Neste bruker var sønnen Reidar Benjaminsen 1920-1982. Gift med Laura Ragnvaldsen fra Bolga 1922-1993. Bnr 3 eies i dag av Lauras arvinger.

Bnr 4 Sørmyren

Skylddelt 23.6.1894 Første bruker var Ole Johnsen Branum født i Melhus 1845. Gift med Oleanna Olsdatter født i Gjervalen 1857. 4 barn. Sønnen Olaf Branum var neste bruker 1886-1967. Gift med Randine Hansdatter fra bnr 10 1882-1969. Olaf overtok trolig i 1915, i hvert fall fikk han da kommunal garanti for lån kr 1200 til kjøp av Sørmyren. 4 barn.

Neste bruker var Olaf og Randines eneste sønn, Ragnvald Branum 1918-1968. Gift med Mathilde Johansen fra Breivika 1922-1993. 2 barn, hvorav 1 vokste opp. Bnr 4 eies i dag av Tor Fredriksen.

Bnr 5 Ytre Prestvikvolden

Skylddelingsforretning tinglyst 29.09.1904, men var bosatt før 1900. Første bruker var Albert Fredriksen fra bnr 1 født på Myken 29.1.1874. Gift med Othelie Sakariasdatter fra bnr 2 født 1878. 10 barn. Bnr 5 eies i dag av Tor Fredriksen.

Bnr 6 Sørvågen

Utskilt 1907, skylddelingsforretning tinglyst 25.9.1907. Første bruker var Edvard Pedersen fra Flatøya 1870-1962. Gift med Dorthea Olsdatter fra Buøya 1875-1964. 2 egne barn og 1 fosterdatter. Etter Edvard overtok sønnen Sigurd Sørvåg født på Flatøya 1903. Gift med Lilly Gabrielsen. 1 barn. Eies i dag av Lilly og Sigurds datter, Reidun Einvik.

Bnr 7 Haugen

Skylddelingsforretning tinglyst 25.9.1907. Første bruker, Konrad Johannessen. 1878-1964. Gift med Gina Hansdatter fra bnr 10 født på Engøya 1876. 9 barn. 10.02.1959 ble det tinglyst skjøte til sønnen Charles Johannessen. Se bnr 1. Eies i dag av Geir Johannessen.

Bnr 8 Melkvika

Utskilt i 1918 men bosatt fra ca 1865. Første bruker var Lars JohanRasmussen fra Bergen 1818-1900. Gift med Beret Larsdatter fra bnr 2 1815-1870. Lars og Beret bodde de første årene på Otervær, men var flyttet til Melkvika før folketellinga 1865. 5 barn. Sønnen Laurits Larsen overtok. Han var født i 1857 og døde 1899. Gift med Adriane Eliasdatter født i Værang 1858. 10 barn. Adriane drev videre ei tid etter at Laurits omkom, men hun var før folketelling 1910 flyttet til ei datter i Høyvågen og Melkvika var nå bebodd av Knut Benjaminsen 1875-1949. Knut var gift med Marta Tollefsdatter fra Seines 1886-1916. 4 barn, 3 av dem vokste opp. Marta døde tidlig. Knut fortsatte å bo i Melkvika, men bruket ble skylddelt i 1918 Første selveier var Martin Johansen fra bnr 11. Martin var født i 1882. Gift med Olga Sakariasdatter fra bnr 2. 6 barn.

På slutten av 1940-tallet overtok Martins eldste sønn Einar Johansen 1915- 1987. Gift med Liv Johansen fra Gjerøya 1925-1984. 3 barn, 2 vokste opp. Melkvika eies i dag av Elin og Jorunn Johansen.

Bnr 9 Nordvaagen - tidligere kalt ”Sørvaagen plads”

Utskilt 1920, skylddelingsforretning tinglyst 17.9.1920, men var før1910 bebodd av (Fredrik) Olai Hansen fra Sperstad 1865-1910. Gift med Jensine Jonsdatter fra Grindvær født på Selsøyvik 1869. Familien var alt i 1900 flyttet til Gjessøya, de bodde da som inderster på bnr 1. 9 barn, hvorav 7 vokste opp + 1 pleiedatter. Neste bruker sønnen Ernst Olaisen født 1905. Gift med Magda Strøm fra Grindvær født 1924. 7 barn. Eies i dag av Fredrik Olaisen.

Bnr 10 Ørnrøret

Utskilt 1924 men bosatt før 1900. Skylddelingsforretning tinglyst 25.10.1924. Første bruker var trolig Hans Olsen 1849-1923. Gift med Eli Jakobsdatter fra Sel 1846-1914. 6 barn. Overtatt av sønnen Helmer Hansen født 1874 gift med Anne Olsen Kleven fra Grindvær født 1866. Helmer og Anne bodd på Gården Ørnrøret i 1910 mens Hans og Eli sies å bo på Plassen Ørnrøret. Da skylddeling ble avholdt i 1924 var kjøper representert ved Ole Hansen. Deretter overtok Kristian Fallmyr 1896-1972 fra bnr 1. Gift med Olga Johnsen fra Sørfjorden født 1898 død 1978. Kristian bodde i Ørnrøret i 1943. Olga hadde 1 sønn. Eies i dag av Tor Fredriksen.

Bnr. 11 Dikan

Dikan blir også kalt Leirvik, Lervig og Diget. Utskilt 1939, men bosatt før folketellinga 1900. Første bruker var Johan Larsen født 1868 i Øksnes, gift med Kristense Jensdatter fra Værang 1864-1964. 2 barn + 1 pleiebarn. Neste bruker var Sigvald Johansen 1890-1974. Gift første gang med Petra Pettersdatter 1888-1925, gift andre gang med (Bergine) Gina Gundersen 1881- 1969. Petra og Sigvald hadde 2 barn - 1 vokste opp. Gina hadde 1 datter.

Bnr 12 Nyheim

Utskilt 1946 for Erling Fredriksen fra bnr 5 født 1913. Gift med Ally Antonsen fra Lurøy født 1921. Imidlertid ble ikke skjøte tinglyst, slik at Othelie sto som eier til etter Erlings død. 4 barn. Eier i dag er Tor Fredriksen.

Bnr 13 og bnr 21 Nordly

Utskilt i 1948 for Torvald Johannessen fra bnr 7 født 1909. Gift med Gudrun Knutsen fra bnr 8 født 1914. Gudrun voks opp på bnr 9. 3 barn. Eies i dag av Knut Johannessen, Ingunn Bang, Arne-Gunnar, John og Christine Elveland.

Bnr 21:

Utskilt i 2004 for Knut Johannessen fra bnr 13. Huset som står på tomta var bygd i 1949/50 som bolighus for bnr 13. Knut er gift med Aud Inger Ørsal. 3 barn

Klubbvik – festet tomt

Første beboer var Leonhard Ingvaldsen fra Takøy født 1891, gift med Anna Tobiasdatter født i Meløy 1899. 5 barn. Neste beboer var Kristian Fallmyr som flyttet hit fra bnr 10. Eies i dag av Håkon og Reidun Arntsen fra Rødøya . 3 barn.

Bnr 14 Solvang

Utskilt i 1948 for kr 200 til Otto Pedersen fra bnr 6 født 1911. Gift med Anna Branum fra bnr 4 født 1914. 3 barn. Eies i dag av Tor Fredriksen

Bnr 15 Råkkstad

Utskilt i 1949 for Gudolf Benjaminsen fra bnr 3. Kjøpesum kr 400. Gudolf født 1918. Gift med Snefrid Johansen fra bnr 8, 1917-2005. 4 barn. Da Gudolf og Snefrid flyttet til Ørnes, ble eiendommen overdratt til Gudolfs bror, Reidar Benjaminsen. Se bnr 3. Eies i dag av Asle Benjaminsen.

Bnr 16 Ø Prestviknakken

Utskilt i 1957 som bryggetomt for Ragnvald Branum. Eies i dag av Tor Fredriksen.

Bnr 17 Rislund

Utskilt i 1959 til Charles Johannessen, se bnr 1.

Bnr 18 Sletten

Kjøpt ca 1940 av Kristian Fallmyr fra hans far. Eiendommen ble imidlertid ikke skylddelt før i 1959, og da til Charles Johannessen.

Bnr 19 Gjessøvåg

Ble utskilt i 1960 for bygging av d/s-kai. Det gikk imidlertid lang tid før skjøtet ble tinglyst. Eiendommen hadde derfor samme eier som bnr 3 helt til i 2008 da det ble tinglyst skjøte til Tor Fredriksen.

Bnr 20

Utskilt 1973 til Magnhild Benonisen. Huset som står på tomta ble bygget av Magnilds onkel, Arthur Fallmyr, som bolighus for bnr 1. 2 barn.

Skjaaberget

Nevnt både i folketelling 1875 og 1900. Begge ganger bebodd av Elias Markussen 1829-1904. Elias var ugift men bodde i 1875 sammen med stemora. Kalles Strandsidder noe som vel betyr at han ikke hadde mer jord enn tomta. Ved folketellinga 1875 var dette et av 4 bebodde hus på Gjessøya. De andre tre var bnr 1, bnr 2 og Melkvika.