Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Sperstad, Rødøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Sperstad

mnr:91, gnr:32

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet skal gi en oversikt over gården Sperstad i Rødøy kommune. Herunder brukere av gården og ellers interessante hendelser.

Navnet Sperstad Navnet staves ikke på spesielt mange måter. Sperrestad(1567), Sperstad, Spersta. Sperstad - formentlig av sporr - spurv, og da brukt som tilnavn på en mann. Men ordet kan også være avledet av mannsnavnet Sperrir.

Rundt 1560 vet vi at gården var bebodd av nordmenn - i motsetning til den samiske befolkningen som var enerådende i Melfjorden

Skattematrikkelen 1647 Denne listen forteller oss at her bor en Hans som har halve gården og en enke på den andre halvparten. Vi får også vite at det i 1647 var Rødøy kirke som eide gården Sperstad:

 • Spersta
 • Hanns 1/2 w.
 • Enchenn 1/2 w.
 • Rødøe presteboell bygger.

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme

Husmann Thomas bor på Sperstad og betaler 2 ort i skatt

I 1690 Klager Ole Johnsen på Peder Sperstad over dårlige betingelser, dårlig kost og ukvemsord fra matmor mens han tjener, men han innrømmer også å spise av samme bord som husbonden.

I samme år blir Peder Jensen Sperstad dømt for å ha åpnet bommen til en annen mann - bommen fant han flytende i sjøen. Heldigvis ble saken løst uten bot eller straff for Peder.

I 1696 ble Dorthe Persdatter Sperstad dømt til halshugging for ha fått barn med Tommes Gregersen Kisten som var gift med hennes søster. Tommes prøvde å skyve skylden over på hennes bror Nils, men ble av sin kone innstendig oppfordret til å tenke på hva han sa.

1701 - folketellingen Sperstad gård står i folketellingen med 6 menn - kvinner var ikke nevnt. Som merknad står det at Sperstad var Postgård

 1. Opsidder, Lejlending Poull Pers. 52 år
 2. Sønn Niels Poulsen* 20 år
 3. Sønn Peder Poulsen* 9 år
 4. Tieneste karle, Drenge Jens Jons. 10 år
 5. Opsidder, Lejlending Hans Olsen 26
 6. Sønn Einer Hans. 8

Skoskatten 1711 for Helgeland fogderi

 1. Opsidder Povel Pedersen 5 personer på gården
 2. Opsidder Hans Olsen 2 personer på gården

Ekstraskatten 1711 for Helgeland fogderi

 1. Opsidder Povel Pedersen
 2. Tiener Dorthe Andersdatter lønn: 1 rdr

Krigsstyren 1714 for Helgeland fogderi

 1. Poul Pedersen likna 1713: 3 Rdr 8 sh Likna 1714: 3 Rdr 3 mk 8 sh
 2. Hans Olsen Likna 1713: 2 Rdr 3 mk 2 sh Likna 1714: 1 Rdr 4 mk 14 sh

Krigsstyren 1720 for Helgeland fogderi Povel Pedersen skatt:48 s Hans Olsen skatt:2 rd

Ekstraskatten 1721 for Helgeland Fogderi

 1. Pouel Pedersen skatt: 32 s
 2. Enchen skatt: 48 s Hans Olsens enche

Husmannsskatten for Helgeland 1700-1799

Innrulleringsmanntal for Rødøy fjerding frå 1755

Her får vi opplyst at på Spersta bor:

Utstedte skiftebrev og domsaker i Helgeland 1757-1768

Innrulleringsmanntal for Helgeland 1768-1770

 1. Daniel Niels. Helsetilstadn:tienstdyktig Alder: 35 Stilling: giftte

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Her blir det oppgitt at Peder Poulsøn Sperstad har fått fattigstøtte i 1785

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799 På gårdsnummer 39 bor Daniel han har "1 qværn i brug" og skyller 4s.

Folketellingen 1801

Sperstad har vokst, men er fortsatt to bruk. På det første bruket bor:

På det andre bruket bor:

 • Johannes Pedersen Husbonde 27 1te ægteskab Bruger jord og nærer sig af fiskeri og er bonde M
 • Martha Persdtr Hans kone 26 1te ægteskab K
 • Carl Johannesen Deres søn 9 M
 • Petter Johan Johannesen Deres søn 4 M
 • Niels Johannesen Deres søn 2 M
 • Jacob Ejlert Johannesen Deres søn 1 M
 • Johannes Hermandsen Mand 31 1te ægteskab Inderst og nærer sig af fiskeri M
 • Pernella Isachsdtr Hans kone 40 1te ægteskab K
 • Barbroe Maria Johanesdtr Deres datter 2 K
 • Peder Pedersen Mand 60 1te ægteskab Holdsmand nærer sig af fiskeri M
 • Beret Nielsdtr Hans kone 61 1te ægteskab K
 • Lars Larsen Foster søn 12 Ugift M
 • Ane Jensdtr Huslye 67 1te ægteskab Vanfør og har ophold i huset

Millitære mannskapsruller 1805-1835, Rødøy

Listen finner du på Digitalarkivet Registrerte opplysninger er: Førenamn Etternamn Gard Gardnr Alder Yrke Fødestad Merknad Reg. år Gardskyld Fam. forh.

1809

 1. Niels Danielsen Sperstad 39 48 Sperstad Nogenlunde Frisk 1809 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Danielsen Sperstad 39 20 Sperstad Liden og Frisk 1809 11DR
 3. Haagen Olsen Sperstad 39 20 Ranen Liden og Frisk 1809 12DR
 4. Johannes Pedersen Sperstad 39 35 Sperstad Svagelig 1809 0.1.12 2XXX
 5. Peder Pedersen Sperstad 39 66 Holsmand Afældig 1809 3XXX
 6. Lars Larsen Sperstad 39 20 Sperstad Liden og Frisk 1809 31DR

1811

 1. Niels Danielsen Sperstad 39 48 Sperstad Er Præstens Medhielper 1811 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Danielsen Sperstad 39 22 Sperstad Er Svag i en Fod 1811 11DR
 3. Haagen Olsen Sperstad 39 22 Ranen Liden og Frisk 1811 12DR
 4. Johannes Pedersen Sperstad 39 38 Sperstad Svagelig 1811 0.1.12 2XXX
 5. Lars Larsen Sperstad 39 23 Sperstad Liden og Frisk 1811 21DR

1812

 1. Niels Danielsen Sperstad 39 49 Sperstad Nogenlunde Frisk 1812 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Danielsen Sperstad 39 23 Sperstad Er Svag i en Fod 1812 11DR
 3. Haagen Olsen Sperstad 39 23 Ranen Liden og Frisk 1812 12DR
 4. Beniamen Joensen Sperstad 39 20 Envigen Denne Var paa Hundholomen 1811 - i Kongens Tieneste 1812 13DR
 5. Johannes Pedersen Sperstad 39 39 Sperstad Svagelig 1812 0.1.00 2XXX
 6. Lars Larsen Sperstad 39 23 Sperstad Liden og Frisk 1812 21DR

1813

 1. Niels Danielsen Sperstad 39 50 Sperstad Nogenlunde Frisk 1813 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Danielsen Sperstad 39 27 Sperstad Er Svag i en Fod 1813 11DR
 3. Beniamen Nielsen Sperstad 39 26 Envigen Er Frisk Har Weret et Aar paa Hundholmen i ... Arbeide 1813 12DR
 4. Johannes Pedersen Sperstad 39 40 Sperstad Svagelig 1813 0.1.12 2XXX
 5. Lars Larsen Sperstad 39 25 Sperstad Liden og Frisk 1813 21DR

1814

 1. Beniamen Danielsen Sperstad 39 26 Sperstad Har Feil i en Fod 1814 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Joensen Sperstad 39 26 Envigen Er Frisk Har Tient paa Nyholm Schanse 1 Sommer Aar 1811 1814 11DR
 3. Hans Joensen Sperstad 39 19 Envigen Er Frisk 1814 12DR
 4. Anders Olsen Sperstad 39 15 1814 13DR
 5. Niels Danielsen Sperstad 39 50 Sperstad Er Frisk - er Præstens Medhielper 1814 2XXX
 6. Johannes Pedersen Sperstad 39 41 Sperstad Svag 1814 0.1.00 3XXX
 7. Petter Pedersen Sperstad 39 17 Sperstad Er Liden 1814 31DR
 8. Niels Pedersen Sperstad 39 15 Sperstad Er Liden 1814 32DR
 9. Jacob Pedersen Sperstad 39 13 1814 33DR

1817

 1. Enken Sperstad 39 1817 0.1.12 1XXX
 2. Jacob Christiansen Sperstad 39 32 Tiong Svag av Broch 1817 11DR
 3. Beniamen Joensen Sperstad 39 25 Envigen Er Frisk Har Wæred paa Hundholmen en Sommer paa Kronarbeid 1817 12DR
 4. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 2 1817 11S?
 5. Niels Danielsen Sperstad 39 52 Sperstad Svagelig 1817 2XXX
 6. Morten Olsen Sperstad 39 21 Kilehavn Er Frisk 1817 2XXX
 7. Johannes Pedersen Sperstad 39 48 Sperstad 1817 0.1.12 3XXX
 8. Petter Pedersen Sperstad 39 17 Sperstad Er Liden og Frisk 1817 31DR
 9. Niels Johansen Sperstad 39 16 Sperstad Er Liden og Uduelig 1817 31S?

1818

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 29 Wævsen Svag paa en Fod 1818 0.1.12 1XXX
 2. Beniamen Joensen Sperstad 39 23 Envigen Er Frisk Godt Udseende Tient paa Nyholm 1818 11DR
 3. Ole Johansen Sperstad 39 27 Wævsen Er Frisk 1818 12DR
 4. Johannes Pedersen Sperstad 39 46 Sperstad Svagelig 1818 0.1.12 2XXX
 5. Petter Jansen Sperstad 39 20 Sperstad Er Liden og Frisk 1818 21S?
 6. Jacob Johansen Sperstad 39 16 Sperstad 1818 22S?
 7. Niels Danielsen Sperstad 39 56 Holsmand Sperstad Svagelig 1818 3XXX
 8. Morten Olsen Sperstad 39 23 Kiilhavn Er Frisk 1818 31DR

1822

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 34 Wefsnen Er Svag i Fødderne 1822 0.1.12 1XXX
 2. Paavel Sperstad 39 17 Wefsnen Er en Tufs 1822 11DR
 3. Beniamen Danielsen Sperstad 39 6 1822 12DR
 4. Christian Andersen Sperstad 39 4 1822 13DR
 5. Niels Danielsen Sperstad 39 55 Sperstad Er Svagelig 1822 2XXX
 6. Johannes Pedersen Sperstad 39 44 Sperstad Er Frisk 1822 0.1.12 3XXX
 7. Petter Johansen Sperstad 39 24 Sperstad Høi og Frisk 1822 21SØ
 8. Jacob Johansen Sperstad 39 22 Sperstad Liden og Frisk 1822 22SØ

1823

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 35 Wefsnen Er Meget Svag i en Fod 1823 0.1.12 1XXX
 2. Paavel Sperstad 39 17 Wefsnen Er en Tufs 1823 11DR
 3. Gulle Gullesen Sperstad 39 27 Ranen Høi og Frisk 1823 12DR
 4. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 7 1823 13DR
 5. Christian Andersen Sperstad 39 4 1823 14DR
 6. Enken Sperstad 39 1823 0.1.12 2XXX
 7. Petter Johansen Sperstad 39 25 Sperstad Høi og Nogenlunde Frisk 1823 21SØ
 8. Jacob Johansen Sperstad 39 23 Sperstad Liden og Frisk 1823 22SØ
 9. Hertvig Johansen Sperstad 39 1 1823 23S?

1824

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 39 Wefsnen Er Svag i en Fod, Mødte 1824 0.1.12 1XXX
 2. Lars Paalsen Sperstad 39 18 Wefsnen Er Liden og Frisk 1824 11DR
 3. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 8 1824 12DR
 4. Christian Andersen Sperstad 39 5 1824 13DR
 5. Enken Sperstad 39 1824 0.1.12 2XXX
 6. Petter Johansen Sperstad 39 29 Sperstad Høi og Nogenlunde Frisk Mødte 1824 21SØ
 7. Hertvig Johansen Sperstad 39 2 1824 22S?

1825

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 40 Wefsnen Er Svag i den ene Fod 1825 0.1.12 1XXX
 2. Lars Paalsen Sperstad 39 17 Wefsnen Er Liden og Frisk 1825 11DR
 3. Ole Michelsen Sperstad 39 28 Wefsnen Er Lidt Halt 1825 12DR
 4. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 9 Fostersøn 1825 13DR
 5. Christian Andersen Sperstad 39 6 1825 11SØ
 6. Enken Sperstad 39 1825 0.1.12 2XXX
 7. Petter Johansen Sperstad 39 30 Sperstad Maadelig Høi og Frisk 1825 21SØ
 8. Hertvig Johansen Sperstad 39 4 1825 22SØ

1827

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 42 Wefsnen Er Svag i den ene Fod 1827 0.1.12 1XXX
 2. Niels Mathisen Sperstad 39 21 Dræng Ranen Maadelig Høi og Frisk 1827 11DR
 3. Zacharias Johansen Sperstad 39 23 Siaavig Er Liden 1827 12DR
 4. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 11 Fostersøn 1827 13DR
 5. Christian Andersen Sperstad 39 8 1827 11SØ
 6. Anthon Andersen Sperstad 39 2 1827 12SØ

1828

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 43 Wefsnen Er Svag i den ene Fod 1828 0.1.12 1XXX
 2. Zacharias Johansen Sperstad 39 24 Dræng Siaavigen Maadelig Høi og Frisk 1828 11DR
 3. Lars Paalsen Sperstad 39 20 Wefsnen Er Høi og Frisk 1828 12DR
 4. Benjamin Olai Strøm Benjaminsen Beniamen Beniaminsen] Sperstad 39 12 Fostersøn 1828 13DR
 5. Anthon Andersen Sperstad 39 4 1828 11SØ

1830

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 45 Wefsnen Er Svag i Fødderne 1830 0.1.12 1XXX
 2. Zacharias Johansen Sperstad 39 26 Dræng Siaavigen Høi og Frisk 1830 11DR
 3. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 14 Fostersøn 1830 13DR
 4. Anthon Andersen Sperstad 39 6 1830 11SØ

1831

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 46 Wefsnen Er Svag i Fødderne 1831 0.1.12 1XXX
 2. Niels Hansen Sperstad 39 48 Dræng Langnes Er Meget Svag 1831 11DR
 3. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 15 Fostersøn 1831 12DR
 4. Anthon Andersen Sperstad 39 7 1831 11SØ
 5. Anders Abelsen Sperstad 39 48 Wefsnen Er Svag 1833 0.1.12 1XXX
 6. Anthon Andersen Sperstad 39 7 1831 11SØ

1833

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 48 Wefsnen Er Svag 1833 0.1.12 1XXX
 2. Anthon Andersen Sperstad 39 8 1833 11SØ
 3. Niels Hansen Sperstad 39 51 Langnes Er Svag og Tufset 1833 11DR
 4. Einar Eliasen Sperstad 39 31 Dræng Qvidnesvig Høi og Frisk 1833 12DR
 5. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 17 Stigsøn Sperstad Er Liden 1833 13DR

1835

 1. Anders Abelsen Sperstad 39 48 Wefsnen Er Svagelig 1835 0.1.12 1XXX
 2. Anthon Andersen Sperstad 39 10 1835 11SØ
 3. Beniamen Beniaminsen Sperstad 39 19 Stesøn Sperstad Maadelig Høi og Frisk 1835 11DR
 4. Einar Eliasen Sperstad 39 33 Dræng Qvidnesvig Høi og Frisk 1835 12DR

Fortegnelse over Jordebrugene og deres Matrikulskyld

Denne listen er fra 1838 og under Sperstad finner vi Anders Abelsen Gml Matrikulskyld: 1 - 0 - 0 Nye Matrikulskyld (Daler - ort -skilling). 1 - 0 - 18

Folketelling 1865

I 1865 tellingen får vi vite at Anton Andersen på den første gården selv eier gården. Han har her 1 hest, 12 store kveg, 20 får, 8 geiter, 1/5 rug, 3 bygg, 2 havre og 8 poteter. I tillegg så driver han med fiske

 • Anton Anders. Huusf. Gaardbr og Fisker Selveier g 42 m Rødø Præstegj
 • Christian Antons. deres Søn og hjælper ug 16 m Rødø Præstegj
 • Pauline Antonsd. deres Datter og hjælp ug 13 k Rødø Præstegj
 • Boletta Antonsd. deres Datter ug 11 k Rødø Præstegj
 • Anna Antonsd. deres Datter ug 9 k Rødø Præstegj
 • Tine Antonsd. deres Datter ug 7 k Rødø Præstegj
 • Bergine Antonsd. deres Datter ug 4 k Rødø Præstegj
 • Anne Tollefsd. Konen til Anton g 44 k Lurø Præstegj

På den andre gården bor husmann Lornz Olsen. Han har 2 får og 2 geiter.

 • Lornz Ols. Huusmand uden Jord Fisker g 28 m Rødø Præstegj Fodres i Fjeldmarken
 • Marith Andreasd. hans Kone g 30 k Ranens Præstegj
 • Petter Lornzs. deres Søn ug 5 m Rødø Præstegj
 • Karen Lornzd. deres Datter ug 4 k Rødø Præstegj
 • Birgitta Lornzd. deres Datter ug 2 k Rødø Præstegj

Det har kommet flere hus på Sperstad for nå bor også Møller Lars Johnsen her. Han har ett stort kveg, 4 får og 1 poteter.

 • Lars Johns. Huusf Møller g 36 m Verdahls Pr Fodres i Fjeldmarken
 • Karen Christophersd. hans Kone g 35 k Rødø Præstegj
 • Karoline Larsd. deres Datter ug 8 k Rødø Præstegj
 • Lars Lars. deres Søn ug 3 m Rødø Præstegj

Enda en husmann bor på Sperstad Hans Fredriksen. Han har 6 får, 4 geiter og 1 poteter

 • Hans Fredriks. Huusm med Jord Fisker g 39 m Haus Præstegj Fodres i Fjeldmarken
 • Oline Olsd. hans Kone g 36 k Rødø Præstegj
 • Fredrik Hans. deres Søn ug 1 m Rødø Præstegj
 • Olava Benonisd. Tjenestepige ug 17 k Rødø Præstegj
 • Johanna Jacobsd. Tjenestepige ug 50 k Bodø Præstegj

Og enda en husmann, denne er bror til den forrige. Jan Fredriksen har 4 geiter, 4 får og sår 1 poteter.

Folketellinge 1875

Nå har det skjedd litt av hvert på Sperstad. I 1875 tellingen så har vi bare ett bruk ved navn Sperstad, men vi har også fått Sperstadmoen, Rødnes og Foraneset.

På Sperstad bor

 • Anton Andersen m hf g Gaardbruger Selveier af Gaarden og Fisker 1824 Rødø Sogn og Pr. b 1 6 20 1 2 8
 • Anne Maria Norom Taalovdatter?? k Kone g 1822 Lurø Sogn og Pr. b
 • Christian Antonsen m s ug Hjelper Faderen 1850 Rødø Sogn og Pr. b
 • Anskjon?? Antonsen m s 1867 Rødø Sogn og Pr. b d %Stumfødt%
 • Pauline Antonsdatter k d ug Hjelper Faderen 1853 Rødø Sogn og Pr. b
 • Anna Antonsdatter k d ug Hjelper Faderen 1857 Rødø Sogn og Pr. b
 • Thine Antonsdatter k d ug Hjelper Faderen 1859 Rødø Sogn og Pr. b
 • Bergine Antonsdatter k d Hjelper Faderen 1861 Rødø Sogn og Pr. b

I tillegg på Sperstad ser det ut til å være ett hus til. Her bor

 • Johan Eliasen m Logerende ug Fisker 1849 Rødø Sogn og Pr. b 1 3

På Sperstadmoen bor

 • Lars Johansen m hf g Husmand og Møller 1824 Stiklestad Langdal, Værdalens Pr. b 1 5 1
 • Karn Johanna Karlsdatter k Hans Kone g 1825 Rødø Sogn og Pr. b
 • Lars Christian Larsen m s Hos Forældrene 1863 Rødø Sogn og Pr. b
 • Johan Rask Larsen m s Hos Forældrene 1867 Rødø Sogn og Pr. b
 • Karoline Marthine Larsdatter k d ug Tjenesepige 1859 Rødø Sogn og Pr. b

På Rødnes bor

 • Hans Fredriksen m hf g Husmand med Jord og Fisker 1827 Haus Sogn og Pr. b 1 7 1/4 1
 • Olina Olsdatter k Hans Kone g 1829 Rødø Sogn og Pr. b
 • Fredrik Olai Hansen m s Hjelper Faderen 1865 Rødø Sogn og Pr. b
 • Konstanse Jansdatter k tj Hyrde Pige 1862 Rødø Sogn og Pr. b

Og på Foraneset bor

 • Mekkeline Andreasdatter k hm e Husmands Enke med Jord, har til Aarets Udgang nydt delvis Understøttelse af Fattigvæsenet 1829 Rødø Sogn og Pr. b 1 6 1/4 1
 • Fredrik Jansen m s ug Hjælper Moderen 1858 Rødø Sogn og Pr. b
 • Didrik Jansen m s Hjælper Moderen 1863 Rødø Sogn og Pr. b
 • Beret Jansdatter k d 1868 Rødø Sogn og Pr. b
 • Antonætte Jansdatter k d ug Hjælper Moderen 1857 Rødø Sogn og Pr. b
 • Julius Andreas Hansen? m s af Antonette 1875 Rødø Sogn og Pr.

Gårdsmatrikkel 1886

Listen finner du her

Bruksnummer 1, Gammelt løpenr 92, Bruksnavn Johan D. Eliassen, Skyld i Mark-Øre 3-65, Skyld i Daler-Ort-Skilling 1-0-18-18

Folketellingen 1900

I folketellingen 1900 er det igjen 5 bruk på bruksnummer 32 Sperstad, Buviken, Ytre Raunes, Indre Raunes og Furunes. Totalt 41 personer.

På Sperstad:

 • Johan D. Eliassen Gårdbruger & fisker 1849
 • Pauline Antonsdatter Gårdmandskone 1853
 • Johan Johansen Fisker 1877
 • Engelhard Johansen Fisker 1885
 • Kristian Johansen Barn 1894
 • Terese Johansdatter Datter 1883
 • Klara Johansdatter Datter 1891
 • Johanna Jensdatter Pleiebarn 1890 Trænen
 • Emilie Johansdatter Tjenestepige 1882 Buksnes
 • Kristine Olsen Jomfru 1818
 • Anton Andersen Føderådsmand 1824
 • Anne Tolløvsdatter Føderaadskone 1822 Lurø

På Buviken:

Ytre Raunes:

Indre Raunes:

Furunes:

Matrikkelutkastet av 1950

På gårdsnummer 32 Spersted (Seirestad) finner vi syv bruk.

 1. Spersted 1 mark 85 øre Kr. Bernhoff Johansen
 2. Raunes 0 mark 25 øre Erling Johansen
 3. Odvang 0 mark 40 øre Bernt K. Hagen
 4. Furunes 0 mark 65 øre
 5. Ytre Raunes 0 mark 15 øre Erl. J. Raunes
 6. Buvik 0 mark 10 øre Erling Rasch
 7. Vikstad 0 mark 25 øre Kr. Bernhoff Johansen

Litt om slektene på Sperstad

I 1701 så vet vi at husmann Hans Olsen bor på den ene gården på Sperstad.

Hans Olsen (ca 1675-1721)

 1. Einer Hansen (ca 1693)
 2. Povel Hansen (1702)
 3. Peder Hansen (1705) g. Maren Pedersdatter
 4. Olle Hansen (1708)
 5. Berete Hansdatter (1709)
 6. Lisbeth Hansdatter (1710)

Hans Olsen var gift minst to ganger. Andre gang var med Lisbeth Pedersdatter. Hun giftet seg pånytt med Joen Benjaminsen - neste bruker. De fikk ingen barn. Han giftet seg pånytt igjen med Maren Gabrielsdatter (1715 Aanes, Rana )

På den andre gården finner vi

Povel Pedersen (ca 1649 - 1735) gift med Kirsten Pedersdatter (ca 1685)

 1. Nils Povelsen (ca 1681)
 2. Kirsten Povelsdatter
 3. Peder Povelsen (ca 1692)
 4. Einer Povelsen (ca 1693)

Daniel Nielsen (1736-1811) g. Lisabeth Pedersdatter (1744-1822) datter av Peder Hansen - sønn av Hans Olsen.

 1. Niels Danielsen (1764)
 2. Isach Danielsen (ca 1764)
 3. Petter Danielsen (1766)
 4. Ole Danielsen (1768)
 5. Maren Danielsdatter (1770)
 6. Bereth Danielsdatter (1773)
 7. Ole Danielsen (1775)
 8. Ane Danielsdattter (1770)
 9. Gabriel Danielsen (1781)
 10. Hellena Danielsdatter (1784)
 11. Benjamin Danielsen (1788)
 12. Johanne Margrethe Danielsdatter (1788)
 13. Elen Danielsdatter (1792)

På det andre bruket bor som er sønn av Peder Pedersen som igjen er sønn av Peder Hansen som er sønn av Hans Olsen.

Johannes Pedersen var gift med Elen Gregersdatter. De fikk sønnen:

 1. Carl Johannes Pedersen (1793) Så døde Elen og han ble gift med Martha Pedersdatter.
 2. Petter Johan Johannesen (1797)
 3. Niels Andreas Johannesen (1799)
 4. Jacob Ejlert Johnsen (1800)
 5. Berith Johannesdatter (1802)
 6. Sara Johannesdatter (1804)
 7. Olina Johannesdatter (1807)
 8. Pernilla Johannesdatter (1810)
 9. Christina Johannesdatter (1812)
 10. Elen Kjerstina Johannesdatter (1818)
 11. Hartvig Johannesen (1822)

På gården bor også faren Peder Pedersen (1730-1808) g. Berit Nielsdatter (1740)