Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

GUDELIAI ŠIAURĖS LIETUVOJE

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Cecilija Gudelytė (1766 - 1829)
  Krikštatėviai: Jonas Juozapavičius su Ona Gudeliene, visi iš Gudelių. Karališkoji valstietė Cecilija Gudelytė gyveno Vaškų parapi...
 • Jonas Gudelis (1771 - 1850)
  Krikštatėviai: Jonas Juozapavičius su Ona Gudeliene, visi iš Gudelių. Karališkasis valstietis Jonas Gudelis gyveno Vaškų parapijos Gudeli...
 • Anastazija Elžbieta Gudelytė (1773 - 1809)
  Karališkoji valstietė Anastazija Gudelytė gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime. 1805 m. minima brolio Dominyko Gudelio ūkyje. 1808 m. lapkrič...
 • Zigmantas Gudelis (1802 - 1829)
  Karališkasis valstietis Zigmantas Gudelis gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime. Minimas 1805 m. Zigmantas 1828 m. lapkričio 6 d. Vaškų bažny&...
 • Dominykas Gudelis (1765 - d.)
  Krikštatėviai: Jonas Juozapavičius su Marijona Inrušiūniene iš Gudelių. Karališkasis ūkininkas Dominykas Gudelis gyveno Vašk...

Gudelių kaimas minimas Valakų reformos laikais 1555 m. Jis priklausė Devynergių "Devetibrati" vaitijai.

1738 m. Gudelių kaimas priklausė LDK Gulbinų seniūnijos Nemeikšiūnų vaitijai. Gudeliuose minimi du ūkininkai: Motiejus Gudelis (Gudeletis) ir Stanislovas Mikalajūnas.

Pagal 1775 m Upytės apskrities dūmų surašymą Gulbinų dvaro valdytojas Leonas Ygelštromas Gudeliuose valdė 3 dūmus.

Pagal 1805 m. Vaškų parapijos parapijiečių sąrašus Gudeliuose buvo 4 ūkiai. Minimos ūkininkų Petro ir Dominyko Gudelių šeimos.