Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

GUDELIAI ŠIAURĖS LIETUVOJE

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Karolis ZIGMANTAS Gudelis (1802 - 1829)
  Krikštatėviai: Mykolas Balzaravičius su Elžbieta Maldutiene, visi iš Vaškų parapijos Gudelių kaimo.Karališkasis valstietis Zigmantas Gudelis gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime. Minimas 1805 m. Zigman...
 • Petras Laurynas Gudelis (1762 - d.)
  Gimė 1762 08 07 Gudelių kaime ir tą pačią dieną pakrikštytas Vaškų RKB. Krikštatėviai: Jurgis Praniauskas iš Vaškų su Elzbieta Jakuškaite iš Pasvaliečių.Vedė 1794 m. vasario 9 d.Karališkasis ūkininkas ...
 • Cecilija Gudelytė (1766 - 1829)
  Krikštatėviai: Jonas Juozapavičius su Ona Gudeliene, visi iš Gudelių.Karališkoji valstietė Cecilija Gudelytė gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime.1805 m. minima Vaškų parapijos Gudelių kaime brolio Dom...
 • Anastazija Elžbieta Gudelytė (1773 - 1809)
  Karališkoji valstietė Anastazija Gudelytė gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime.1805 m. minima brolio Dominyko Gudelio ūkyje.1808 m. lapkričio 24 d. Vaškų bažnyčioje ištekėjo už Motiejaus Žviedrio. Liud...
 • Jonas Gudelis (1771 - 1850)
  Krikštatėviai: Jonas Juozapavičius su Ona Gudeliene, visi iš Gudelių.Karališkasis valstietis Jonas Gudelis gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime.Vedė Linkuvos bažnyčioje 1803 m. spalio 27 d.1805 m. mini...

Gudelių kaimas minimas Valakų reformos laikais 1555 m. Jis priklausė Devynergių "Devetibrati" vaitijai.

1738 m. Gudelių kaimas priklausė LDK Gulbinų seniūnijos Nemeikšiūnų vaitijai. Gudeliuose minimi du ūkininkai: Motiejus Gudelis (Gudeletis) ir Stanislovas Mikalajūnas.

Pagal 1775 m Upytės apskrities dūmų surašymą Gulbinų dvaro valdytojas Leonas Ygelštromas Gudeliuose valdė 3 dūmus.

Pagal 1805 m. Vaškų parapijos parapijiečių sąrašus Gudeliuose buvo 4 ūkiai. Minimos ūkininkų Petro ir Dominyko Gudelių šeimos.