Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Vedlagte profiler viser de eldste anene til nålevende person "nn privat" og gjelder kun for denne personsonens aner. På grunn av personsikkerhet for nålevende personer er ikke navnet nevnt her.

Disse gamle profilene av anene er lagt som vedlegg til dette prosjektet fordi de da lettere kan finnes ved senere anledning. Profilene er også innskrevet på papir i ANESIRKEL.

Slik det store verdenstreet på geni.com nå er blitt med veldig mange profiler gjør at ønskede profiler er vanskelig å finne. Det er derfor dette prosjektet er opprettet.

Dette prosjektet er linket til noen andre prosjekter.