Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Toivo Juhani (1947 - 1992)
  Tegeles kooli ajal Eesti tasemel kuulitõuke, vasaraheite ja kettaheitega. Osales noorte Eesti MV-l. Oli järgusportlane.
 • Peeter Juhani (1950 - 2014)
  maetud Liivale, Vana, D1, 17-6 Tegeles kooli ajal Eesti tasemel kuulitõuke, vasaraheite ja kettaheitega. Osales noorte Eesti MV-l. Oli järgusportlane.

Kuna sellenimelise kooli nimi, ruumid ja ajalugu on väga kirju, võiks teema nimi olla ka "Kooliharidus Nõmmel 20-sajandi alguses"!? Igal juhul, koguks siia Nõmmekate klassipilte ja õpilaste nimekirju aastast 1897-1940.

Projektiga on oodatud liituma kõik, kes õppisid ise või kelle sugulased on kunagi selles koolis õppinud.

NB! Dokumentide all on mõned fotod. Palun abi isikute tuvastamiseks. Kui arvate, et tunnete kedagi, palun võtta ühendust või kirjutada pildi juurde kommentaari.

HIIU KOOLI AJALOOST

 • 1897. aasta 20.novembril avati Nõmmel von Glehni rahadega ehitatud hoones "Alaealiste kurjategijate parandamise asutus".
 • Esimene von Glehni asutatud üldhariduslik kool oli Männi tn. 2. Von Glehn palkas sinna ka õpetaja.
 • Esimesed dokumenteeritud andmed Nõmmel eksisteeriva kooli kohta on 1900. aastal Riias ilmunud aadressraamatust.
 • Kui "Alaealiste kurjategijate parandamise asutus" 1900. aastal Tallinnasse kolis, asus vabanenud ruumidesse algkool.
 • 1906. aastal kolis kool Nõmme jaama lähedale Raudtee tänavale.
 • 1907. aastal oli kool Pärnu maanteel praeguse Kriminalistika laboratooriumi kohal.
 • 1908. aastal Glehni kool suleti seoses tüliga von Glehni ja õpetaja vahel.
 • 1909. aastal töötas kool täielikult lastevanemate ülalpidamisel.
 • 1911. aastal avati "Kõrgem kroonu algkool".
 • 1912. aastal kolis kool endisesse Glehni vorstiabrikusse (praegune Nõmme Muusikakooli hoone).
 • 1917. aastal nimetati Nõmme aleviks ja kool Nõmme Alevi 6-klassiliseks algkooliks.
 • 1918. aastal nimetati kool ümber "Rahvakooliks".
 • 1920. aastal oli koolis 169 õpilast ja 8 õpetajat.
 • 12. nov. 1926 sai Nõmme linnaks.
 • 31. juulil 1927 otsustas linnavalitsus sulgeda Nõmme Alevi 6-klassilise algkooli ning selle asemele avada 1. augustil 1927 Nõmme Linna I Algkool ja Nõmme Linna II Algkool. Likvideeritud kooli vara jaotati uute koolide vahel. Mõlemad koolid töötasid aadressil Suur-Pärnu mnt. 3a.
 • 1927. aastal saadi luba Hiiu kooli ehitamiseks. Selleks anti laenu 5,5 miljonit marka 35 aasta peale.
 • 1927. aasta augustis pandi koolile nurgakivi.
 • 1927. a. oli Nõmmel Vene eraalgkool, Saksa algkool ja 3 eesti algkooli.
 • 1928. a. kolisid I ja II algkool Hiiule, III algkool jäi Nõmmele.
 • 1930. a. avati Hiiu koolis humanitaargümnaasium.
 • 1931. a. liideti I ja II algkool 17-klassiliseks Nõmme Linna Hiiu Algkooliks.
 • 1932. a. lahkusid Hiiult 7 klassi Kivimäe algkooliks.
 • 1935. a. valmis Rahumäe algkool ja viimased klassid Nõmmelt ja osa klasse Hiiult kolisid sinna.
 • 1939. a. sai Nõmme Gümnaasium oma hoone. Nõmme Linna Hiiu Algkool oli siis 6-klassiline kool ühes vahetuses, sest õhtupoolikul oli majas tööstuskeskkool.
 • 1940. a. nimetati kool Tallinna Linna 28. Algkooliks.