Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Casper Herman von Hausmann, General i Norge (1653 - 1718)
  Hausmann, Caspar Herman, 1653-1718, Officer,blev født 10. Jan. 1653 i Segeberg og var en Søn af Etatsraad, Amtmand Daniel H. og Margrethe Pape, der senere blev adlet med Navnet Baronesse Løvendal, ford...
 • Peder von Cappelen (1763 - 1837)
  Peder von Cappelen (1763–1837) var norsk forretningsmann, politiker og brukseier. Foreldre: Grosserer Diderich von Cappelen (1734–94) og Petronelle Juell (1737–85). Gift 25.12.1784 med Christine Mari...
 • Carl Deichman (c.1705 - 1780)
  Carl Deichman (født 1705 i Viborg i Danmark, død 21. april 1780 i Porsgrunn) verkseier, kanselliråd og mesén. Han var sønn av biskop Bartholomæus Deichman og ektefelle Else Rosenmeyer som senere bo...
 • Per Svensen Goverud (1834 - 1921)
  ordfører i Hof 1876-1879
 • Sven Peder Pedersen Goverud, dy (1865 - 1942)
  ordfører i Hof 1903-1907