Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Introduktion til Geni for danske brugere

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

This is a country portal project, which is intended as a resource for users from a particular country. It may contain advice on how best to use Geni within your country, such as profile naming conventions, translation instructions, where to find genealogy resources, and more. You may join the project to contribute, or follow it if you only want to receive notifications of new discussions. Note that profiles cannot be added to country portal projects.

Introduktion til Geni for danske brugere:

I dette dokument bedes der ikke laves ændringer. Hvis der er noget der skal vendes bedes det gøres over en debat.
Når der kommer nyheder på, vil der stå Nyt, Nyt, over det nye emne.

In English== see here -- https://www.geni.com/projects/Introduction-for-english-speaking-with-danish-roots/25684==

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle jer der er på. I må meget gerne gøre opmærksom på projektet hos dem i samarbejder med. Des flere des bedre. Vil gerne skabe et forum for danske brugere hvor så mange som muligt deltager.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet er lavet som introduktion til danske brugere af Geni. Formålet er at give en vejledning i hvordan Geni fungerer og hvordan man kan hente hjælp.
Der har i Danmark været stor usikkerhed om hvad Geni indebærer. Regler og måden man arbejder på. Her vil der blive forsøgt at give en vejledning til dette. Der vil evt. blive tillagt debatter og nye informationer på siden. Klik på følg for at holde dig opdateret.

Relaterede projekter

Dette projekt er lavet til danske brugere der gerne vil finde deres forfædre og familie i Europa. Det kan være en hjælp når familien trækker syd for grænsen.
Der er også andre relaterede projekter. De forefindes ude i højre side.

http://www.geni.com/projects/Danish-Coffee-Corner/7466

Verdens-træet og samarbejde:

Du kan være inviteret ind på et eksisterende træ. Hvis det ikke er tilfældet starter du dit eget træ, men vil så generationer længere tilbage støde på Genibrugere der har den samme person i deres træ. Her kan man enten flette egen profil ind i træet eller bede om at blive medadministrator sammen med den person der allerede har profilen.
Alle versioner af den samme person skal nemlig helst lægges sammen, så det netop viser et korrekt verdenstræ. Hvad er "The World Family Tree"?

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lave en kopi af profilen og flette ind. Dog frarådes dette som et generelt redskab, da det hurtigt kan skabe rod i træet og en masse datakonflikter der senere skal rettes til. Kodeordet her er samarbejde. Man kan ikke have sit eget træ her. Det handler om det store fælles slægtstræ. Fordelen ved det er at man kan skabe kontakt til andre slægtninge og i fællesskab finde ud af så meget som muligt om slægten. Man kan heller ikke have gamle profiler private. Reglerne er at de personer der er nulevende er private, minus offentlige personer. Resten står som offentlige. Der kan være få tilfælde hvor det kan tillades at have en person privat, men ellers ikke

http://www.geni.com/company/privacy

Hvis ikke den slags samarbejde er noget for dig, anbefales det at søge et andet websted eller have sit slægtstræ i eget program på egen PC.

Danmark og norden er lidt speciel i forhold til resten af verden.
Omkring 1860 ændres navneloven i Danmark til at følge retningslinjer som ligner resten af Europa. Dog tager det ikke effekt alle steder med det samme. Det tager et par årtier inden det har den fulde effekt. Efter den nye navnelov fik børnene det samme efternavn og slægtsnavn som faderen og kvinden begyndte at antage mandens efternavn. Før dette var det ikke tilfældet. Ifølge traditionen kom børnene til at hedde søn eller datter af f.eks Peder – Pedersen eller Peders datter og så evt. slægtsnavn som efternavn. Før den nye navnelov antog kvinden ikke mandens navn. Hun bibeholdt hendes navn. Datter af Peder f.eks. og så hendes fars slægtsnavn. Hvis der er et sådan. Denne tradition er meget ens i forhold til de andre nordiske lande. Hvordan skal det skrives ind i Geni.

Fornavne: Alle fornavne også selvom der er 2 eller flere fornavne skal skrives i fornavne-feltet.

Mellemnavne: Mest brugbar til navne efter den nye navnelov. Her har mange familier et mellemnavn og så et – sen navn som efternavn.

Efternavn: Alle efternavne Christensen, Hansen og et familienavn. Det kan f.eks. være Juel. Begge navne skrives her.

Suffiks: Titler og lignende.

Føde-efternavn: Efter den nye navne-lov kan kvindens fødenavn skrives her. Ellers kan man skrive det allerede skrevne navn her. Så det ikke efterlader nogen tvivl hvad personen hedder. Feltet kan også bruges til slægtsnavne, hvilket kan være praktisk fx i adelige familier.

Adoption

Der er godt nyt for dem der adopteret og derved har 2 sæt forældre de evt. ønsker at have på træet. Det kan man nu vælge. Man kan nu tilvælge adoptions forældre, Plejeforældre eller biologiske forældre. Det gør man når man tilføjer forældre til en profil. Det ekstra sæt forældre vil så efterfølgende i træet blive vist som en grøn trekant i træet, så man her ved det ikke er en forket fletning.

Også kendt som: Øgenavne eller kaldenavne ud over det som gælder som slægtsnavn. Det kan være Røde, eller Smed, men også stednavne som f.eks Thisted eller Jyde.

Vist navn: Bør kun bruges i sjældne tilfælde hvor de går under et helt andet navn end det de er blevet døbt.

Stavning af navne og retskrivning:

I ældre tid var der ikke noget der hed retstavning og derfor kunne navne være stavet på mange forskellige måder. Man kan vælge at bruge en udgave så moderne som muligt, så alle ved hvem der menes.
Hvis man gerne vil informerer om de forskellige stavemåder kan man indsætte nogle kilder eller nævne det i ”Om” feltet.

Profiler sat til forskellige sprog

Ved navnefelterne og i "om mig" feltet, er det muligt at indstille sprog.

Du kan uden videre have profilen sat til fx. Engelsk og Dansk samtidig.

Ved nogle profiler er det unødvendigt at tilføje dansk sprog, da det ser ens ud.
Hvor det kan være nødvendigt at se navnet på dansk, er ved internationanle profiler. Det kan være danske konger, adelige og lignende. Disse er blot eksempler.

Hvis sproget bliver tilføjet på dansk i disse tilfælde, er det vigtigt ikke at slette den engelske version af navnet.

Hvis man sletter den engelske version af navnet "English default", så vil der i disse tilfælde hvor man er engelsksproget, stå "no Name" i stedet for det egentlige navn.

Profilerne og oplysninger på dem:

Hvis der er uoverensstemmelser i oplysning af en person må man søge at løse dette ved at anvende de bedste primærkilder. Dvs. kilder der kommer fra samtiden eller så tæt på som muligt. Primær kilder kan være Kirkebøger, fæsteprotokoller og tingbøger fra perioden.
Konstruerede slægtsbøger der er skrevet langt senere og uden kildeangivelser er ikke dokumentation for informationernes rigtighed. Det er i det hele taget vigtigt at de detaljer man skriver på profilerne, at de er så korrekte som muligt. Det gælder også korrekt fødested og datoer. Det kan skabe en del konflikter hvis ikke man gør det grundigt. Hvis der evt. er uoverensstemmelser med de forskellige administratorer om de informationer der vises i profilen, så kan man starte en offentlig debat om emnet. Dette kan sommetider hjælpe med at løse de uoverensstemmelser over informationer man nu kan have. Blot skal man huske det er samarbejde det gælder. Debatter skal derfor fokusere på informationerne og ikke de enkelte deltagene personer. Hvis der er spørgsmål til det ovennævnte er det muligt at komme i kontakt med en ”Kurator” helst gennem projekt diskussioner, som kan oprettes på denne side. Ud over dette kan der skrives til Geni, under hjælp.

http://help.geni.com/

Gør brug af mulighederne på Geni.

Ud over samarbejde med de mange andre brugere af Geni findes der andre redskaber hvor slægten kan diskuteres og undersøges nærmere.

Start et projekt

Her åbnes der mulighed for at samle al materiale man nu kunne have om bestemte familier eller tidsperioder man måtte være interesseret i. Her kan man inviterer andre til at samarbejde og bidrage til projektet. Dette kan også være en løsning hvis man evt. gerne vil have undersøgt og samlet de primære kilder der findes omkring en profil, eller familiegren. Disse kilder kan så senere skrives ind under profilen.

Start en debat

Debatter er specielt velegnet hvis der er uenighed om nogle data omkring en profil. Det kan være datoer, forældre, ægtefælde osv. Her kan andre på Geni så også give deres mening til kende. En debat er ikke et lukket forum, men et sted hvor alle kan deltage, så længe det foregår i en rimelig tone.
Her har man et par redskaber der kan bruges hvis man ikke kan komme videre eller er usikker på noget omkring ens slægt. Det kan så være der er nogle andre på Geni der kan hjælpe videre.

Sletning af profiler

Der har her på det sidste været nogle eksempler på brugere af Geni der har slettet kopier, hvor også andre managers har stået på. Det har givet nogle uheldige konsekvenser, hvor flere har fået deres træ skilt ad.
Alle derude bedes overveje meget nøje hvis i sletter en kopi. I skal kende konsekvenserne til fulde.

Som udgangspunkt skal man ikke slette kopier

Hvis årsagen til at man vil slette en profil er at der har været en forkert sammenkobling i slægten, kan disse skilles ad igen, uden at det ødelægger træet.

Debat
Evt interessante bøger og nye udgivelser fra bøger, tidsskrifter osv. der kan give de enkelte profiler noget baggrund og sætte dem ind i kontekst for samtiden.

Danske Kuratorer:

Anette B.

Günther

Flemming

Introduktion til Geni for danske brugere:

I dette dokument bedes der ikke laves ændringer. Hvis der er noget der skal vendes bedes det gøres over en debat.
Når der kommer nyheder på, vil der stå Nyt, Nyt, over det nye emne.

In English== see here -- https://www.geni.com/projects/Introduction-for-english-speaking-with-danish-roots/25684==

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle jer der er på. I må meget gerne gøre opmærksom på projektet hos dem i samarbejder med. Des flere des bedre. Vil gerne skabe et forum for danske brugere hvor så mange som muligt deltager.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet er lavet som introduktion til danske brugere af Geni. Formålet er at give en vejledning i hvordan Geni fungerer og hvordan man kan hente hjælp.
Der har i Danmark været stor usikkerhed om hvad Geni indebærer. Regler og måden man arbejder på. Her vil der blive forsøgt at give en vejledning til dette.
Der vil evt. blive tillagt debatter og nye informationer på siden. Klik på følg for at holde dig opdateret.

Relaterede projekter

Dette projekt er lavet til danske brugere der gerne vil finde deres forfædre og familie i Europa. Det kan være en hjælp når familien trækker syd for grænsen.
Der er også andre relaterede projekter. De forefindes ude i højre side.

http://www.geni.com/projects/Danish-Coffee-Corner/7466

Verdens-træet og samarbejde:

Du kan være inviteret ind på et eksisterende træ. Hvis det ikke er tilfældet starter du dit eget træ, men vil så generationer længere tilbage støde på Genibrugere der har den samme person i deres træ. Her kan man enten flette egen profil ind i træet eller bede om at blive medadministrator sammen med den person der allerede har profilen.
Alle versioner af den samme person skal nemlig helst lægges sammen, så det netop viser et korrekt verdenstræ. Hvad er "The World Family Tree"?

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lave en kopi af profilen og flette ind. Dog frarådes dette som et generelt redskab, da det hurtigt kan skabe rod i træet og en masse datakonflikter der senere skal rettes til.
Kodeordet her er samarbejde. Man kan ikke have sit eget træ her. Det handler om det store fælles slægtstræ. Fordelen ved det er at man kan skabe kontakt til andre slægtninge og i fællesskab finde ud af så meget som muligt om slægten.
Man kan heller ikke have gamle profiler private. Reglerne er at de personer der er nulevende er private, minus offentlige personer. Resten står som offentlige. Der kan være få tilfælde hvor det kan tillades at have en person privat, men ellers ikke

http://www.geni.com/company/privacy

Hvis ikke den slags samarbejde er noget for dig, anbefales det at søge et andet websted eller have sit slægtstræ i eget program på egen PC.

Danmark og norden er lidt speciel i forhold til resten af verden.
Omkring 1860 ændres navneloven i Danmark til at følge retningslinjer som ligner resten af Europa. Dog tager det ikke effekt alle steder med det samme. Det tager et par årtier inden det har den fulde effekt.
Efter den nye navnelov fik børnene det samme efternavn og slægtsnavn som faderen og kvinden begyndte at antage mandens efternavn.
Før dette var det ikke tilfældet. Ifølge traditionen kom børnene til at hedde søn eller datter af f.eks Peder – Pedersen eller Peders datter og så evt. slægtsnavn som efternavn.
Før den nye navnelov antog kvinden ikke mandens navn. Hun bibeholdt hendes navn. Datter af Peder f.eks. og så hendes fars slægtsnavn. Hvis der er et sådan. Denne tradition er meget ens i forhold til de andre nordiske lande.
Hvordan skal det skrives ind i Geni.

Fornavne: Alle fornavne også selvom der er 2 eller flere fornavne skal skrives i fornavne-feltet.

Mellemnavne: Mest brugbar til navne efter den nye navnelov. Her har mange familier et mellemnavn og så et – sen navn som efternavn.

Efternavn: Alle efternavne Christensen, Hansen og et familienavn. Det kan f.eks. være Juel. Begge navne skrives her.

Suffiks: Titler og lignende.

Føde-efternavn: Efter den nye navne-lov kan kvindens fødenavn skrives her. Ellers kan man skrive det allerede skrevne navn her. Så det ikke efterlader nogen tvivl hvad personen hedder. Feltet kan også bruges til slægtsnavne, hvilket kan være praktisk fx i adelige familier.

Adoption

Der er godt nyt for dem der adopteret og derved har 2 sæt forældre de evt. ønsker at have på træet.
Det kan man nu vælge. Man kan nu tilvælge adoptions forældre, Plejeforældre eller biologiske forældre. Det gør man når man tilføjer forældre til en profil.
Det ekstra sæt forældre vil så efterfølgende i træet blive vist som en grøn trekant i træet, så man her ved det ikke er en forket fletning.

Også kendt som: Øgenavne eller kaldenavne ud over det som gælder som slægtsnavn. Det kan være Røde, eller Smed, men også stednavne som f.eks Thisted eller Jyde.

Vist navn: Bør kun bruges i sjældne tilfælde hvor de går under et helt andet navn end det de er blevet døbt.

Stavning af navne og retskrivning:

I ældre tid var der ikke noget der hed retstavning og derfor kunne navne være stavet på mange forskellige måder. Man kan vælge at bruge en udgave så moderne som muligt, så alle ved hvem der menes.
Hvis man gerne vil informerer om de forskellige stavemåder kan man indsætte nogle kilder eller nævne det i ”Om” feltet.

Profiler sat til forskellige sprog

Ved navnefelterne og i "om mig" feltet, er det muligt at indstille sprog.

Du kan uden videre have profilen sat til fx. Engelsk og Dansk samtidig.

Ved nogle profiler er det unødvendigt at tilføje dansk sprog, da det ser ens ud.
Hvor det kan være nødvendigt at se navnet på dansk, er ved internationanle profiler. Det kan være danske konger, adelige og lignende. Disse er blot eksempler.

Hvis sproget bliver tilføjet på dansk i disse tilfælde, er det vigtigt ikke at slette den engelske version af navnet.

Hvis man sletter den engelske version af navnet "English default", så vil der i disse tilfælde hvor man er engelsksproget, stå "no Name" i stedet for det egentlige navn.

Profilerne og oplysninger på dem:

Hvis der er uoverensstemmelser i oplysning af en person må man søge at løse dette ved at anvende de bedste primærkilder. Dvs. kilder der kommer fra samtiden eller så tæt på som muligt. Primær kilder kan være Kirkebøger, fæsteprotokoller og tingbøger fra perioden.
Konstruerede slægtsbøger der er skrevet langt senere og uden kildeangivelser er ikke dokumentation for informationernes rigtighed.
Det er i det hele taget vigtigt at de detaljer man skriver på profilerne, at de er så korrekte som muligt. Det gælder også korrekt fødested og datoer. Det kan skabe en del konflikter hvis ikke man gør det grundigt.
Hvis der evt. er uoverensstemmelser med de forskellige administratorer om de informationer der vises i profilen, så kan man starte en offentlig debat om emnet. Dette kan sommetider hjælpe med at løse de uoverensstemmelser over informationer man nu kan have. Blot skal man huske det er samarbejde det gælder. Debatter skal derfor fokusere på informationerne og ikke de enkelte deltagene personer.
Hvis der er spørgsmål til det ovennævnte er det muligt at komme i kontakt med en ”Kurator” helst gennem projekt diskussioner, som kan oprettes på denne side.
Ud over dette kan der skrives til Geni, under hjælp.

http://help.geni.com/

Gør brug af mulighederne på Geni.

Ud over samarbejde med de mange andre brugere af Geni findes der andre redskaber hvor slægten kan diskuteres og undersøges nærmere.

Start et projekt

Her åbnes der mulighed for at samle al materiale man nu kunne have om bestemte familier eller tidsperioder man måtte være interesseret i. Her kan man inviterer andre til at samarbejde og bidrage til projektet.
Dette kan også være en løsning hvis man evt. gerne vil have undersøgt og samlet de primære kilder der findes omkring en profil, eller familiegren. Disse kilder kan så senere skrives ind under profilen.

Start en debat

Debatter er specielt velegnet hvis der er uenighed om nogle data omkring en profil. Det kan være datoer, forældre, ægtefælde osv. Her kan andre på Geni så også give deres mening til kende. En debat er ikke et lukket forum, men et sted hvor alle kan deltage, så længe det foregår i en rimelig tone.
Her har man et par redskaber der kan bruges hvis man ikke kan komme videre eller er usikker på noget omkring ens slægt. Det kan så være der er nogle andre på Geni der kan hjælpe videre.

Sletning af profiler

Der har her på det sidste været nogle eksempler på brugere af Geni der har slettet kopier, hvor også andre managers har stået på. Det har givet nogle uheldige konsekvenser, hvor flere har fået deres træ skilt ad.
Alle derude bedes overveje meget nøje hvis i sletter en kopi. I skal kende konsekvenserne til fulde.

Som udgangspunkt skal man ikke slette kopier

Hvis årsagen til at man vil slette en profil er at der har været en forkert sammenkobling i slægten, kan disse skilles ad igen, uden at det ødelægger træet.

Debat
Evt interessante bøger og nye udgivelser fra bøger, tidsskrifter osv. der kan give de enkelte profiler noget baggrund og sætte dem ind i kontekst for samtiden.

Danske Kuratorer:

Anette B.

Günther

Flemming