Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Jewish families from Kutná Hora, Bohemia, Czech Republic

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

This project seeks to collect all of the Jewish families from Kutná Hora in Bohemia, Czech Republic.

Historie a popis Starší synagoga v Radnické ulici vznikla v roce 1881 úpravou hospodářské budovy nedaleko kostela sv. Jana Nepomuckého. Přestala být používána až po výstavbě synagogy nové a ve 40. letech 20. století zanikla.

Tato nová synagoga byla vybudována v secesním slohu v roce 1902 dle projektu Bohuslava Moravce přímo naproti Jezuitské koleji. K bohoslužbám sloužila do 2. světové války a pak ji určitou dobu využívala místní varhanická firma. Dva roky po skončení války si budovu pronajala a v roce 1949 zakoupila Církev československá husitská,které po přestavbě a opravách slouží dodnes.

Přestavbou objekt přišel o část štukové výzdoby a v roce 1956 zde bylo zřízeno kolumbárium. Odstraněn byl jak aron ha-kodeš tak symbol Desatera a vitráž z východního průčelí budovy, které nahradil symbol kalichu.

Současnost Z původního vybavení se dochovala dlažba a dveře, okenní rámy, kliky a kování z mosazi, lavice dosud využívané v hlavním modlitebním sále, a dále lustry a parapet ženské galerie. V interiéru jsou dnes umístěny varhany a gramozvony, u pravého pilíře stojí vpředu soška Jana Roháče z Dubé zapůjčená z kutnohorského muzea, a průčelí zdobí freska Ježíše Krista od akademického malíře Karla Skály.

Bývalá synagoga je přístupná při církevních bohoslužbách.

Židovská komunita v obci Starší židovské osídlení se ve městě údajně vyskytovalo v místech, kde dnes stojí klášter řádu sv. Voršily. Nejpozději od roku 1568, kdy Židé museli horní město opustit z nařízení Maxmiliána II. zde nežili až do roku 1848, kdy jim byla občanská práva částečně navrácena.

K významným osobnostem kutnohorské židovské komunity patří např. básník Jiří Orten a jeho dva bratři Zdeněk a Ota nebo architekt a jevištní a kostýmní výtvarník František Zelenka.

Související články Seznam židovských památek ve Středočeském kraji Kutná Hora

From http://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e