Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Olete teretulnud kõik need kes soovivad oma lähedased seoses selle rahupaigaga ära märkida ja projekti lisada.

Projekt "Karuse kalmistu" koondab neid, kes on aegade jooksul seal oma rahu leidnud.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Igaüks väärib seda, et teda mäletatakse…

Karuse kalmistu asub Kinksi külas. See on riikliku kaitse all ja registrisse kantud kui ajaloomälestis. Kalmistu on matuste arvu poolest Läänemaa suurimate seas. Matmistihedust arvestades võib eeldada kalmistule maetute arvuks ligi 4 tuhat isikut. Stiililt võib nimetada seda parkkalmistuks, kus väärikad vanad puud eksisteerivad kõrvuti tänase haljastusega. Huvitavaks teevad kalmistu väga erinevad kalmude kujundused – kiviaiad, ratasristid, kaunid sepised, madalad paeplaadid, võimsad graniidist plaadid, meistrite valmistatud sammasristid, taluperemehe enda kätega tahutud mälestuskivid jms.

Kalmistu keskel on kaks renoveeritud kabelit. Üks neist kuulub baltisaksa perekond Wistinghausenitele. Kabeli saamislugu jutustab hr Henning von Wistinghausen (Saksamaa suursaadik Eestis 1991-1995) meile saadetud kirjas (tõlge Kalle Kõllamaa):

Karuse kalmistul asuv perekond Wistinghausenite hauakabel on lastud ehitada 1861. aastal tollase Lihula (Leal) mõisa omaniku, keiserliku Venemaa riiginõunik Eduard von Wistinghauseni (1803-1867) ja tema venna õuenõunik Theodori (1810-1859) lese Charlotte von Wistinghauseni (sünd. Martin; 1813-1903) poolt.
Kabelisse on maetud:
1.-2. Eduard ja Theodori vanemad, õuenõunik Karl von Wistinghausen (1769-1824) ja Margarete Luise sünd. Alstadius (1776-1846). Karl von Wistinghausen ostis Lihula mõisa 1810. aastal.
3.-4. Eduard oma naise Anna Peirce‘ga sünd. Martin (1811-1874)
5.-6. Theodor oma naise Charlotte’ga (vennad olid õdedega abielus).

Kabeli renoveeris 1993. aastal Henning von Wistinghauseni tellimusel Arne Joonsaar Tallinnast.

Kalmistut haldab Hanila vald. Koostöös Kinksi Küla Seltsiga on kalmistu ümbrus heakorrastatud (vabatahtlik töö); lõpule viidud kalmistu inventariseerimine 2008, valminud register ja plaan (muinsuskaitse toetus); väravakabeli renoveerimine leinamajaks 2009-2010 (EL toetus); ehitatud uus majandushoone, kus on tööriistade hoiuruum, kätepesu võimalus ja WC 2010-2011 (EL toetus); korrastatud on kaevud ja korraldatud prügivedu.
Aastast 2010 on võimalus seltsi kaudu tellida kalmuhooldusteenust ja kasutada värava- kabelit leinatalituse läbiviimiseks.
Kokkuleppel hr Wistinghauseniga teostab külaselts kabelis väikseid hooldustöid ja avab hoone vaatamisväärsused ka huvilistele.
Karuse kirik ja kalmistu on kihelkondliku tähtsusega. Vanim matus on dateeritud 1725-1796. Nimed hauatähistel Wistinghausen, Middendorff, Rennenkampff, Starkelberg, Baumann, Temant, Puusepp, Täht, Kochtitsky, Tammpärg ja paljud teised on need, millest võib jutustada lugusid Paatsalu lahest Matsalu laheni läbi aastasadade.

_____________________________________________________________________________________

Projektiga liituda on võimalik nupu "Tegevused" alt valides "Liitu projektiga" Selle peale saadetakse projekti koostööpartneritele Teie taotlus, mille rahuldamisel liitute projektiga. Isikute projekti lisamiseks ja selles osalemiseks peab isiku profiil/isikukirje olema ja püsima avalikuna. Avalikuks on profiili/isikukirjet võimalik muuta võttes profiilil/isikukirjel olles "Muuda selle isiku andmeid" (puu vaates "muuda") ja lisades linnukese "Selle isiku andmed on avalikud" ette ning salvestama valiku. Kui see võimalus puudub, ei ole Teil õigust profiili/isikukirjet avalikuks muuta ja tuleb liituda kas profiili/isikukirje haldaja pererühmaga või taotleda lisada soovitavale profiilile haldus.

Selleks, et lisada isikuid projekti on vajalik minna lisatava isiku profiilile/isikukirjele ja kasutades nuppu "Tegevused" lisada isik projekti. NB! Kui isikukirje/profiil ei ole avalikuks tehtud puudub ka menüürida, mis lubaks isikut projekti lisada. Olles liitunud projektiga ja kasutades seal nuppu "Tegevused" on võimalik kutsuda projekti ka koostööpartnereid.

Kalmistuga seotud foto projektis osalemiseks tuleb ka see projekti lisada lisaks projektis osalevale profiilile/isikukirjele endale. Vastasel korral ei ole see täieõiguslikult nähtav koos oma võimalike lisaandmetega. Fotosid on võimalik projekti lisada ka eraldi, profiilist/isikukirjest sõltumata.

Samuti on võimalik projektist lahkuda. Selleks tuleb samuti kasutada projektis olevat "Tegevused" nuppu ja sealt vajudes "Lahku projektist" menüüriba.

_____________________________________________________________________________________

sticker_new_right.gif Kui Teil on pakkuda märksõnasid, mis aitaksid paremini seda rahupaika Geni otsinguga leida ja iseloomustada või sooviksite, et sama piirkonna kalmistud oleks kohe sellest projektist leitavad võib need vabalt ise lisada ja teised kalmistuprojektid selle projektiga ära siduda.