Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all 82

Profiles

  • Mirdza Ramane (1921 - 1996)
  • Elīna Zālīte (1898 - 1955)
    Dzimusi amatnieka ģimenē 1904 gadā kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Api. Mācījusies Jaunlaicenes pagasta Opes ( Apes ) pamatskolā, 1918.gadā kā eksterne beigusi Puškina ģimnāziju Tērbatā .1918 – 1920 ga...
  • Kārlis Fimbers (1898 - 1970)
  • Jānis Grīns (1890 - 1966)
  • Carl Kundsin (1850 - 1937)
    Mācītājs, ilggadējs Smiltenes prāvests, vēlākā profesora Kārļa Kundziņa [1883%E2%80%931967, LELBĀL (Latvijas Ev.lut. baznīca ārpus Latvijas) arhibīskaps 1962–1966] juniora tēvs. Nacionālās atmodas laik...

Latvijas rakstnieku, tulkotāju, literatūrpētnieku, kritiķu un grāmatizdevēju biogrāfijas un dzimtas sadarbībā ar Latvijas un latviešu literatūras vortālu http://literatura.lv